De propagandamachine

De propagandamachine

11 januari 2021 0 Door Indignatie redactie

Google zal binnenkort een nieuwe zoekfunctie introduceren, zodat wanneer iemand naar informatie over bijvoorbeeld COVID-19-vaccins op zoek gaat, er een lijst met goedgekeurde vaccins in diens omgeving beschikbaar komt, samen met informatie over elk vaccin. Google werkt op dit gebied ook samen met het Australische Science Media Center (SMC), volgens eigen zeggen een onafhankelijk persbureau, maar in werkelijkheid het propaganda-instrument voor de industrie.

Google zal binnenkort een nieuwe zoekfunctie introduceren, zodat wanneer iemand naar informatie over COVID-19-vaccins op zoek gaat, er een lijst met goedgekeurde vaccins in diens omgeving beschikbaar komt, samen met informatie over elk vaccin.

Google werkt op dit gebied ook samen met het Australische Science Media Center (SMC) om een COVID-19 Vaccine Media Hub op te zetten die goedgekeurde algemene vaccininformatie aan de pers zal doorgeven.

Het SMC is geen onafhankelijke instelling, laat staan een dito persagentschap, zoals het beweert, aangezien tot de grootste donoren een aantal spraakmakende industriefiguren met een wereldwijde agenda behoren, waaronder de Wellcome Trust, GlaxoSmithKline, CropLife International, Sanofi en AstraZeneca.

SMC levert “deskundige” verklaringen en briefings rechtstreeks aan journalisten, wat de onpartijdige informatie die door de mainstream media behoort te worden verstrekt, nog verder scheef trekt.

Uit een analyse is gebleken dat de meerderheid van de nieuwsartikelen die betrekking hadden op de SMC-briefings geen onafhankelijke, niet-SMC-bron gebruikte; van de nieuwsartikelen die de deskundige reacties van SMC gebruikten, gebruikte 23% geen onafhankelijke bron, en van de rest die dat wel deed, bevatte slechts 32% externe bronnen die een tegengestelde mening innamen dan die het SMC vertegenwoordigt.

Kennis is ècht macht, dus we raden eenieder aan die de “waarheid” wil weten over deze (en andere) materie, verder te kijken dan wat Google in eerste instantie weergeeft. Kijk dus verder dan de top van de zoekresultaten van Google – en de bedrijven erachter – in uw zoektocht naar juiste, onafhankelijke en objectieve informatie.

Google, dat noch een overheidsinstantie noch een gezondheidsorganisatie is, handelt als zodanig in zijn recente poging om “nauwkeurige en tijdige informatie over COVID-19-vaccins” te verstrekken. In een blogpost die op 10 december 2020 werd gepubliceerd,  bespreken Dr. Karen DeSalvo, Chief Health Officer van Google, en Kristie Canegallo, de vice-president van Google’s Trust & Safety, de plannen van Google om het COVID-19-vaccin te promoten.

Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus heeft Google meer dan 200 producten en initiatieven gelanceerd, waaronder een contactopsporingssysteem dat is ontworpen om mensen op hun mobiele telefoons te informeren wanneer ze in contact zijn gekomen met iemand met COVID-19. De mogelijke schendingen van de privacy door deze technologie zijn enorm, en het is slechts één van de vele voorbeelden.

Google stelt: “Naarmate de wereld zich concentreert op het gebruik van vaccins zal het soort informatie dat mensen nodig hebben, evolueren.”  Gezien het feit dat gemeenschappen “worden gevaccineerd met een ongekende snelheid en omvang” wil Google “informatie delen om het publiek voor te lichten, inclusief het wegnemen van verkeerde inschattingen en aarzelingen over vaccins, en het helpen van mensen om officieel advies te krijgen over wanneer, waar en hoe ze zich kunnen laten vaccineren.”

Beginnend in het Verenigd Koninkrijk, met plannen om in andere landen uit te rollen zodra meer vaccins zijn goedgekeurd, zal Google een nieuwe zoekfunctie introduceren, zodat wanneer iemand op zoek gaat naar informatie over COVID-19-vaccins, men een lijst met goedgekeurde vaccins in hun gebied te zien krijgen. samen met informatie over elk vaccin.

Lees ook:  In Trusts We Trust: de rechtbanken tegenover Facebook en Google

Google werkt ook samen met het Australische Science Media Centre (SMC) om meer propaganda als feiten te verspreiden als onderdeel van hun COVID-19 Vaccine Media Hub – een zorgwekkende onthulling gezien het feit dat het SMC al lang wordt beïnvloed door bedrijven en overheden.

Om de media via zijn zoekmachine te beïnvloeden, heeft Google’s News Initiative $ 1,5 miljoen toegewezen om de COVID-19 Vaccine Media Hub te creëren en om te helpen bij het controleren van feiten. Volgens Google:
“Onder leiding van het Australische Science Media Centre en met steun van het non-profit technologiebedrijf Meedan, zal de Hub een bron voor journalisten zijn, met 24 uur per dag, 7 dagen in de week, toegang tot wetenschappelijke expertise en de laatste onderzoeksresultaten. Het initiatief omvat wetenschappelijke mediacentra en gezondheidswerkers uit Latijns-Amerika, Afrika, Europa, Noord-Amerika en de regio Azië-Pacific, met inhoud beschikbaar in zeven talen.”

Science Media Centres zijn te vinden in een aantal landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, met de vermeende taak om journalisten te voorzien van wetenschappelijke informatie van “hoge kwaliteit”. Volgens hun website is hun missie:
“…om via de media nauwkeurige en op bewijzen gebaseerde informatie over wetenschap en technologie te verstrekken ten behoeve van het publiek en beleidsmakers, met name over controversiële en pakkende onderwerpen waar de meeste verwarring en desinformatie ontstaat.”

Maar SMC is niet zoals het beweert een onafhankelijk persbureau, aangezien een aantal spraakmakende spelers uit de industrie met een wereldwijde agenda tot de grootste financiers behoren, waaronder het Wellcome Trust, GlaxoSmithKline, CropLife International, Sanofi en AstraZeneca. Simpel gezegd, de SMC – zoals voorgesteld door “U.S. Right to Know” (USRTK)-rapporten – vertegenwordigt het perspectief van bedrijven op de wetenschap.

Het Science Media Centre werd in 2002 [in het Verenigd Koninkrijk] opgericht als reactie op “media-woede over MMR, genetisch gemodificeerde gewassen en dierenonderzoek”, om persbureau’s te helpen de reguliere wetenschap beter te vertegenwoordigen, aldus de SMC-factsheet. Volgens de factsheet van de groep. Uit de oprichtingsakte van het SMC valt op te maken dat zij werd opgericht vanwege:
– een groeiende “vertrouwenscrisis” in de opvattingen van de samenleving over wetenschap
– een verstoring in respect voor autoriteit en expertise
– een risicomijdende samenleving en alarmerende berichtgeving in de media en
– de “schijnbaar superieure mediastrategieën” van milieu-ngo’s zoals Greenpeace en Friends of the Earth”.

Het partnerschap van Google met SMC om informatie te verstrekken over het COVID-19-vaccin, gaat niet over echt feitenonderzoek en het verspreiden van de waarheid. Het gaat over het navolgen van de bedrijfslijn en het verspreiden van propaganda onder de massa – iets waar ze in het verleden erg succesvol in zijn geweest.

Zoals USRTK opmerkt: “Het SMC-model heeft invloed gehad op de berichtgeving in de media over wetenschap. Uit een media-analyse van Britse kranten in 2011 en 2012 bleek dat een meerderheid van de verslaggevers die SMC-diensten gebruikten geen aanvullende perspectieven voor hun verhalen zochten.”
De analyse onderzocht twee van de diensten die SMC aanbood:

– “Roundups & Rapid Reactions”, die lijsten met “deskundige” verklaringen over het desbetreffende onderwerp rechtstreeks aan journalisten leveren en
– “Briefings”, met meningen van deskundigen over wetenschappelijke evenementen voor gebruik in de media.

De casestudy die voor de analyse werd gebruikt, was een studie van verlamde ratten die weer leerden lopen na het stimuleren van neuronen. De meerderheid van de nieuwsartikelen (60%) over de SMC-briefings maakte geen gebruik van een onafhankelijke niet-SMC-bron. Van de nieuwsartikelen die gebruik maakten van de deskundige reacties van SMC, maakte 23% geen gebruik van een onafhankelijke bron, en van de rest die dat wel deed, nam slechts 32% externe bronnen op die een tegengestelde mening hadden met die van SMC.

Lees ook:  Google-zoekresultaten blijken extreem scheef te staan ​​ten gunste van liberale websites, wat blijk geeft van verkiezingsmoeheid en fraude

De analyse concludeerde dat er “meer journalisten zijn dan er zouden moeten zijn” die uitsluitend vertrouwen op informatie van het SMC in plaats van onafhankelijke bronnen te raadplegen. Toch beweert het SMC objectief en onbevooroordeeld te zijn in de zin dat het de donaties van één instelling beperkt tot 5% van de jaarinkomsten (het Wellcome Trust en UK Research and Innovation (UKRI) zijn uitzonderingen die meer bijdragen dan de bovengrens van 5%).

Maar hoeveel onafhankelijkheid blijft er werkelijk behouden als zoveel van de financiering afkomstig is van verschillende bedrijven en frontgroepen binnen dezelfde bedrijfstakken? Hun panel van “experts” vertegenwoordigt de agenda’s van de financierende sectoren en geeft geen objectieve academische feedback aan de media. Kortom, SMC heeft een agenda, en dat is om u te infiltreren met bedrijfspropaganda.

Maar ook de politieke invloed van SMC is zorgwekkend. “In 2007,” meldde USRTK, “stopte SMC een voorgesteld verbod op hybride embryo’s van mens en dier met zijn mediacampagne, om de berichtgeving te verschuiven van ethische zorgen naar de voordelen van embryo’s als onderzoeksinstrument…” Op dat moment was de regering van het Verenigd Koninkrijk van plan een verbod op hybride embryo’s van mens/dier in te stellen, nadat openbare raadplegingen ethische bezwaren aan het licht hadden gebracht. Maar SMC heeft dat veranderd. Zoals Nature meldde:
“Misschien wel de grootste kritiek op [SMC-directeur Fiona] Fox en de SMC is dat ze te agressief zijn in het promoten van de wetenschap – ze fungeren meer als een pr-bureau dan als een bron van nauwkeurige wetenschappelijke informatie. In december 2006 liet de Britse regering bijvoorbeeld doorschemeren dat ze van plan was wetenschappers te verbieden hybride embryo’s te maken die cellen van mensen en andere dieren bevatten.

…Onderzoekers, financiers en wetenschappelijke verenigingen organiseerden een campagne om de regering op andere gedachten te brengen. Het SMC coördineerde het mediawerk en organiseerde vijf briefings waarin wetenschappers ethische zorgen bagatelliseerden en zeiden dat hybride embryo’s een waardevol onderzoeksinstrument waren dat zou kunnen leiden tot behandelingen voor ziekten. De resulterende berichtgeving in de media weerspiegelde deze opvattingen, bleek uit een analyse van de effectiviteit van de campagne in opdracht van het SMC en andere campagnesteuners.

Meer dan 60% van de bronnen in de artikelen geschreven door wetenschaps- en gezondheidsverslaggevers – waarop de SMC gericht was – ondersteunden het onderzoek, en slechts een kwart van de bronnen was ertegen. Daarentegen spraken journalisten die niet tot de doelgroep van het SMC behoorden met minder ondersteunende wetenschappers en meer tegenstanders.
Het SMC was “grotendeels verantwoordelijk voor het terugdraaien van de berichtgeving over hybride embryo’s van mens en dier”, zegt Andy Williams, een media-onderzoeker aan de Universiteit van Cardiff (VK), die de analyse uitvoerde… Maar Williams maakt zich nu zorgen dat de Inspanningen van het SMC ervoor zorgden dat verslaggevers te veel respect toonden voor de wetenschappers en dat het het debat onderdrukte. Het was een strategisch triomf in het mediawerk”, zegt hij.”

Google en SMC halen alles uit de kast om COVID-19-gerelateerde informatie te censureren, vooral informatie over vaccins. Naast de door SMC beheerde COVID-19 Vaccine Media Hub, zegt Google dat het onderzoek doet om te bepalen “welke formaten, koppen en bronnen het meest effectief zijn in het corrigeren van verkeerde informatie over COVID-19-vaccins, en of feitelijke controles (factchecks) die deze praktijken ondersteunen de bereidheid om zich te laten vaccineren beïnvloeden”.

Lees ook:  Stop censuur: U hebt het recht om te zeggen ...?

Deze flagrante censuur onder het mom van “feitencontrole” is al maanden aan de gang. Door regelmatige updates van Google worden vaak effectief ongewenste zoekresultaten bij gebruik van de zoekmachine van Google, verwijderd. Wat dat betreft sluit Google nauw aan bij de andere techreuzen Facebook en WhatsApp (= Facebook), en natuurlijk ook Twitter (recentelijk weer in het nieuws vanwege het blokkeren van het account van de president van de VS).

Als ongewenste pagina’s niet automatisch verdwijnen in een nieuw algoritm zullen de kwaliteitsbeoordelaars van Google handmatig crowdsourced relevantie manipuleren om de pagina of pagina’s te begraven. Hetzelfde gebeurt met betrekking tot informatie over het COVID-19-vaccin. Gegevens die de status quo tegenspreken of in twijfel trekken, zullen worden begraven terwijl de officiële mening naar voren wordt geschoven.

Nu het SMC de media blijft beheersen door journalisten informatie over COVID-19 te blijven toesturen, beperkt het verder het soort echte (wetenschappelijke) debat dat nodig is om de volksgezondheid en vrijheid van meningsuiting te beschermen. Ian Sample, de wetenschappelijke redacteur van The Guardian, legde zo’n voorbeeld uit aan Nature.

In 2013 had hij een krappe deadline om verslag uit te brengen over een tornado die woedde in Oklahoma. Hij ontving die dag drie e-mails van het SMC met tornadofeiten en commentaren van elf onderzoekers, “van wie velen het controversiële verband tussen extreem weer en opwarming van de aarde aanspraken”. Hij was blij met de “hulp” en verwerkte de informatie in het verhaal om de deadline te halen. “Die informatie was erg nuttig”, zei hij.
Maar er bestaat zoals we zo vaak zeggen niet iets als een gratis lunch.

Ondanks het gemak om te vertrouwen op “feiten” van een frontgroep uit de industrie, vervormt de echte wetenschap. “Het is echt gevaarlijk en voor journalisten gemakkelijk om te vertrouwen op opmerkingen van het SMC”, aldus Sample. “We moeten kiezen met wie we praten en welke vragen we stellen.”

Connie St. Louis, directeur van de studie wetenschapsjournalistiek aan de City University in Londen, was het daarmee eens. Als één van de bekendste critici van het SMC vertelde ze Nature dat het SMC “een cultuur van churnalisme voedt”, en sinds journalisten op SMC-briefings gingen vertrouwen in plaats van hun eigen informatie te vinden, “is zowel de kwaliteit van de wetenschappelijke berichtgeving als de integriteit van de informatie die voor het publiek beschikbaar is, achteruit gegaan.”

De inspanningen om openbare discussies over gezondheidsinformatie stop te zetten, zijn in volle gang. Dus wat is daar aan te doen? Kennis is ècht macht, dus kijk verder dan de feitenchecker-labels en de top van voorgekookte Google-zoekresultaten – en de bedrijvendie er achter zitten – in uw zoektocht naar de waarheid. Een paar tips:
– beperk het gebruik van Google-zoekmachines. Een goed alternatief is onder meer DuckDuckGo.
– in plaats van Chrome zou u kunnen kiezen voor bijvoorbeeld de Opera-browser, die beschikbaar is voor alle computers en mobiele apparaten. Vanuit beveiligingsperspectief bekeken zijn velen van mening dat Opera veel beter dan Chrome en het heeft een voordeel dat het een gratis VPN-service (Virtual Private Network) biedt om uw privacy verder te beschermen.
– ga niet blind varen op Google Docs.Comments

comments