Joe Biden wil de Great Reset vervolmaken

Joe Biden wil de Great Reset vervolmaken

15 januari 2021 0 Door Indignatie redactie

De komende president Joe Biden heeft in een gesprek met de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, hem een “versterkt partnerschap” over een groot aantal kwesties toegezegd, van coronavirus tot klimaat. Voor de goede toehoorder bij de nieuwe Biden-administratie wordt duidelijk dat het allemaal gebaseerd is op de Great Reset, het voorportaal voor een Nieuwe Wereldorde, het Vierde Rijk.

We hebben er in eerdere artikelen over geschreven: de Nieuwe Wereldorde kan pas een feit zijn als de Grote Reset is voltooid, en de Grote Reset kan niet worden voltooid zolang Amerika buiten de wereldwijde autoriteit van de Verenigde Naties blijft.

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden zal zijn kleine maar betekenisvolle rol spelen om dit te helpen verwezenlijken.

Al op 30 november vorig jaar was hij er als de kippen bij om een gesprek te voeren met VN-topman Guterres om wat zaken kort te sluiten. Volgens een read-out van de Verenigde Naties bespraken beiden de noodzaak van een versterkt partnerschap tussen de Verenigde Staten en de Verenigde Naties inzake urgente mondiale kwesties, waaronder het bestrijden van COVID-19 en het opbouwen van veerkracht voor toekomstige uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid, het hoofd bieden aan de dreiging van klimaatverandering, het aanpakken van humanitaire behoeften, het bevorderen van duurzame ontwikkeling, het handhaven van vrede en veiligheid en het oplossen van conflicten; en het bevorderen van democratie en mensenrechten.

reset

Biden’s warme omhelzing van de VN en haar ambities staat in contrast met de Amerikaanse president Donald Trump, die zeer kritisch was over de organisatie, haar ter verantwoording riep en de VS terugtrok van belangrijke VN-agentschappen en overeenkomsten, terwijl de financiering voor opgeblazen VN-bureaucratieën werd teruggeschroefd.

Tijdens zijn campagne werd het duidelijk dat Joe Biden zijn campagneplatform aan het afstemmen was op de “Great Reset” van het World Economic Forum (WEF). Hij gebruikte dezelfde slogan – “Build Back Better” – en gebruikte zelfverzekerd veelomvattende beleidstaal, waaronder zijn verwijzing naar het coronavirusfenomeen als een “ongelooflijke kans … om het land fundamenteel te transformeren”.

Hij riep op tot “revolutionaire, institutionele veranderingen” in de natie, waarbij een “einde kwam aan het tijdperk van aandeelhouders-kapitalisme”. Zoals opgemerkt door Justin Haskins van The Heartland Institute, is het beëindigen van “het tijdperk van aandeelhouders-kapitalisme” “een belangrijk onderdeel van het Great Reset-voorstel dat de manier waarop bedrijven worden geëvalueerd zou veranderen, waardoor de oorzaken van sociale rechtvaardigheid en de zorgen over de klimaatverandering over eigendomsrechten worden verhoogd.

Om de retorische camouflage van marxistische doelen aan te geven, schrijft Haskins: “In plaats van zich zorgen te maken over de winst, vinden tegenstanders van aandeelhouderskapitalisme dat bedrijven gedwongen zouden moeten worden zich te concentreren op belanghebbenden, wat gewoon een andere manier is om het collectief te zeggen.”

Biden krijgt hier steun van John Kerry. Kerry, die eerder door Joe Biden is genoemd als zijn speciale presidentiële gezant voor klimaat, bevestigde deze centrale agenda van het WEF in zijn opmerkingen. “Het idee van een reset is belangrijker dan ooit tevoren”, zei hij. “Persoonlijk geloof ik… staan we aan het begin van een buitengewoon opwindende tijd.”

Onder de Trump-regering heeft Washington de Verenigde Naties formeel in kennis gesteld van zijn terugtrekking uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft het zich teruggetrokken uit het Klimaatakkoord van Parijs, de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties en de Onderwijs-, Wetenschappelijke en Culturele Organisatie van de Verenigde Naties ( UNESCO), naast het beëindigen van de financiering van de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen.

Lees ook:  De VN-Chief moet nu handelen over seksuele intimidatie Epidemie binnen de organisatie

Biden heeft beloofd dat zijn regering opnieuw zou toetreden tot de historische Overeenkomst van Parijs over klimaatverandering en tegelijkertijd de gestopte financiering zou terugbetalen, een stap die al werd verwelkomd door de betreffende instantie.

Zoals verwacht had de Europese Unie Biden toegejuicht door te zeggen dat “de dingen een stuk gemakkelijker zullen gaan” omdat hij diplomatieke stopverf zal zijn in vergelijking met een strijdlustige Donald Trump. Zoals bekend kwam deze ook in opstand tegen de NAVO en de weigering van de meeste – maar niet alle – leden om hun afgesproken lidmaatschapsgeld te betalen in plaats van te vertrouwen op Amerikaanse belastingbetalers en -krachten om de lasten van Europa te dragen. De Amerikaanse president maakte er geen geheim van dat de organisatie financieel een rommeltje was en dat de VS niet van plan was om te “betalen en bloeden” voor de verdediging van Europa.

Dat de VN, de WHO, de Europese Unie, noem ze maar op, samen werken aan de Great Reset (ter voorbereiding van de Nieuwe Wereldorde, ofwel het Vierde Rijk) is een voor weinig mensen bekend gegeven. Een voorbeeld dat we vandaag tegen kwamen. De NOS meldt op haar website het volgende:
“Niet iedereen zal erom staan te springen, maar meelwormen zijn voor EU-landen goedgekeurd als voedsel. Het zijn de eerste insecten die groen licht hebben gekregen van het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA).
…. Zodra de Europese Commissie het EFSA-advies overneemt, kunnen ze ook in de EU op de kaart komen”.
Kunt u er vast aan wennen, want dat Frans Timmermans in Brussel tijdens een buitensporige driesterrenlunch dit als wet zal willen verklaren behoeft geen betoog. Bij de NOS zijn ze uiteraard laaiend enthousiast: “Wat je in de keuken allemaal kan met meelwormen, zie je in de video” wordt er geroepen. In de afvalbak zou ook een mogelijkheid zijn…..

Het komt echter rechtstreeks uit de koker van het World Economic Forum, dat liet zien waar ze goed in zijn: het in Sovjetstijl degraderen en vernederen van burgers die een schuldgevoel wordt aangepraat omdat ze van een cheeseburger genieten. Elke dag zijn burgers het enige probleem dat ze zien. Het WEF van de Duitse fluitspelende Schwab – waar de elite en het grote bedrijfsleven als ratten achter aan lopen – heeft onlangs 5 redenen genoemd waarom we o.a. onkruid zouden moeten gaan consumeren om de groei van de wereldbevolking mogelijk te maken. De redenen (die ook gelden voor ongedierte) zijn: 1. Ze zijn gemakkelijk te kweken, 2. Ze kunnen rijk zijn aan voedingsstoffen, 3. We moeten ons voedingspatroon diversifiëren, 4. Ze weten meer over de bodem en de natuur dan wij en 5. Ze smaken heerlijk. Eet smakelijk!

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenHet gesprek tussen Biden en Guterres vond plaats uren nadat Facebook-CEO Mark Zuckerberg aankondigde dat zijn bedrijf klaar is om zijn rol te spelen in een mogelijke Biden-administratie wat betreft zijn reactie op het coronavirusvaccin. Zuck zei in een livestream-interview met de bekende dr. Anthony Fauci dat Facebook probeert samen te werken met Joe Biden om manieren te definiëren waarop de socialemediagigant een potentiële Biden-administratie kan helpen bij het vaststellen van haar beleid. De CEO van Facebook noemde een “push-around van gezaghebbende informatie over vaccins”, maar ging niet verder in op wat dat zou inhouden.

Lees ook:  Trump: Amerikanen die stierven in oorlog zijn 'verliezers' en 'sukkels'

De Financial Times meldde onlangs dat Facebook plannen heeft om de gebruikers van de site aan te moedigen toch vooral een coronavirusvaccin te nemen, en om gebruikers te stimuleren inhoud te delen met betrekking tot het klimaatakkoord van Parijs.

Onlangs hadden de Verenigde Naties enkele grote aankondigingen gedaan die grotendeels buiten de berichtgeving van de mainstream media zijn gehouden, waaronder de uitrol van een biometrische digitale portemonnee en een aankondiging van een van hun gespecialiseerde agentschappen, De International Civil Aviation Organization, een stap dichter bij een internationaal erkend digitaal reisdocument gekomen is.
Dat sluit mooi aan bij de plannen van het VN Digital Solutions Center voor het implementeren van een biometrisch paspoort voor haar (nu nog) personeel, maar ongetwijfeld is het een testcase voor wereldwijde invoering. Het Great Reset plan zegt namelijk dat alle data van de burgers geconcentreerd beschikbaar moet komen (voor de heersende elite, maar dat wordt er niet bijgezegd).

reset

Digital Wallet. Is het toeval dat nu tijdens de coronacrisis er bijna niet meer betaald wordt met cash, en dat de laatste jaren er een flinke kaalslag heeft plaatsgevonden in het bankkantorenbestand, waarbij dan ook nog veel geldautomaten zijn verwijderd, vanwege plofkraken?

In eerdere artikelen hebben we geschreven over het ontstaan van en de ontwikkelingen naar een Vierde Rijk. Het dateert al vanuit de Tweede Wereldoorlog, maar in het kader van dit artikel pakken we de draad even op bij Stalin, Churchill en Roosevelt. Onder hun leiding stemden in januari 1942 zesentwintig landen in met het initiatief om een Organisatie van de Verenigde Naties (UNO) op te richten, die uiteindelijk op 24 oktober 1945 ontstond.

Sinds de oprichting hebben de Verenigde Naties en haar afdelingen, zoals de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de landen van de wereld voorbereid op de instelling van een wereldregering. De volgende beslissende stap in de richting van de wereldwijde economische transformatie werd gezet met het eerste rapport van de Club van Rome.

In 1968 werd de Club van Rome opgericht op het landgoed Rockefeller Bellagio in Italië. Het eerste rapport werd in 1972 gepubliceerd onder de titel “The Limits to Growth”. De president-emeritus van de Club van Rome, Alexander King, en de secretaris van de club, generaal Bertrand Schneider, informeren in hun rapport aan de Raad van Rome dat wanneer de leden van de club op zoek waren naar een nieuwe vijand, vervuiling, opwarming van de aarde, watertekorten en hongersnood uit de bus kwamen als de meest geschikte zaken om de mensheid de schuld te geven, met de implicatie dat de mensheid zèlf moet worden gereduceerd om deze bedreigingen onder controle te houden.
De mensheid is dus de vijand, en er zijn veel manieren om die te reduceren. Een modern middel is vaccineren, een methodiek waarvan de bekende Bill Gates (de grootste financier van de WHO) fanatiek voorstander van is.

Lees ook:  De corona-ontkenners

Sinds de jaren negentig hebben de Verenigde Naties met Agenda 2021 en Agenda 2030 verschillende alomvattende initiatieven genomen voor een wereldwijd controlesysteem. De Agenda 2030 werd in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen. Het lanceerde haar blauwdruk voor mondiale verandering met de oproep om zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te bereiken.

Het sleutelbegrip is “duurzame ontwikkeling”, waarbij bevolkingsbeheersing een cruciaal instrument is. Alles moet tegenwoordig dan ook duurzaam zijn. Het redden van de aarde is de slogan geworden van groene beleidsstrijders. Sinds de jaren zeventig is het horrorscenario van de opwarming van de aarde een nuttig instrument in hun handen om politieke invloed te verwerven en uiteindelijk het publieke debat te beheersen.Ondertussen hebben deze antikapitalistische groepen een dominante invloed gekregen in de mainstream media, het onderwijs en het gerechtelijk systeem, en zijn ze belangrijke spelers geworden in de politieke arena.

In veel landen, vooral in Europa, zijn de zogenaamde groene partijen een spilfactor in het politieke systeem geworden. Veel van hun vertegenwoordigers zijn vrij open in hun eisen om de samenleving en de economie verenigbaar te maken met hoge ecologische normen die een Grondige Reset van het huidige systeem vereisen.  In 1945 merkte Julian Huxley op dat het te vroeg is om ronduit een eugenetisch ontvolkingsprogramma voor te stellen, maar adviseerde dat het belangrijk zal zijn voor de organisatie om “er op toe te zien dat het eugenetische probleem met de grootste zorg wordt onderzocht en dat de publieke opinie geïnformeerd wordt over de problemen die op het spel staan, zodat veel dat nu ondenkbaar is, op zijn minst denkbaar wordt.”

Huxley’s voorzichtigheid is niet langer nodig. Ondertussen hebben de takken van de Verenigde Naties een zodanig machtspositie verworven dat zelfs oorspronkelijk kleine VN-suborganisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in staat zijn gesteld om individuele regeringen over de hele wereld opdracht te geven hun bevelen op te volgen.

De WHO en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) – waarvan de voorwaarden voor leningen zijn veranderd van fiscale terughoudendheid in de mate waarin een land de regels van de WHO volgt – zijn de ultieme tandem geworden om te werken aan het vestigen van de nieuwe wereldorde. Zoals Julian Huxley in zijn verhandeling in 1945 opmerkte, is het de taak van de Verenigde Naties om de economische vrijheid af te schaffen, omdat “laisser-faire en kapitalistische economische systemen veel lelijkheid hebben veroorzaakt” (pagina 38). De tijd is gekomen om te werken aan het ontstaan van “een enkele wereldcultuur” (pagina 61).

Met de oprichting van de Verenigde Naties en haar suborganisaties, nam de drive om de programma’s van eugenetica en transhumanisme te bevorderen een grote stap voorwaarts. Samen met de activiteiten van de Club van Rome hebben ze het podium om de Grote Reset te starten die momenteel gaande is. Met het uitspreken van een pandemie (met doelgerichte medewerking van China) heeft het streven naar een alomvattende overheidscontrole over de economie en de samenleving een nieuwe sprong gemaakt in de richting van een transformatie van de economie en de samenleving.Comments

comments