De uitspraken van Geert Wilders terecht of onterecht?

De uitspraken van Geert Wilders terecht of onterecht?

18 januari 2021 0 Door Indignatie redactie

De uitspraken van Wilders zijn behoorlijk omstreden en worden zelfs discriminerend genoemd. De meeste mensen vinden de harde bewoordingen van Wilders juist goed omdat er dan tenminste wordt geluisterd. Bij zachte bewoordingen zou zijn verhaal niet worden gehoord en zou er ook niet zo snel een aanleiding zijn tot een discussie. Geert Wilders zet zich af tegen de Islam omdat hij die ziet als een gevaarlijke, achterlijke en onmenselijke religie, welke een bedreiging zou zijn voor een vrije samenleving waarin iedereen kan zeggen wat hij wil, kan zijn wat hij wil en kan leven zoals hij wil, zonder anderen iets op te dringen.

Daarnaast vind hij dat met name Moslims zich weinig of niets aan trekken van de Nederlandse verworvenheden en deze zelfs bestrijd. Juist deze groep springt gewelddadig uit hun vel wanneer ze iets horen waar ze het niet mee eens zijn. Van een discussie is dan geen sprake, maar met een doodsbedreiging staan ze vooraan. Daarbij laten ze meteen zien dat ze de vrijheid van meningsuiting niet accepteren, respecteren en waarderen, hoewel ze er zelf regelmatig zeer uitgesproken gebruik van maken door niet al te zuinige vooroordelen de wereld in te slingeren. Ook mensen van een andere geaardheid nemen ze niet serieus. Volgens de Koran moeten homoseksuelen maar van de hoogste berg worden gegooid, zijn vrouwen niets waard, moeten andere beschavingen worden onderworpen, moeten vrouwen worden geslagen wanneer ze geen seks willen hebben enz. enz.

Al deze, en nog veel meer gewelddadige feiten is de reden dat Wilders zijn uitspraken doet om Nederland Nederlands te houden en de Islamitische bedreiging buiten de Nederlandse deur te houden. En het blijkt dat vele Nederlanders het met hem eens zijn. Dat de Koran oproept tot dood en verderf richting anderen dan de mensen die de Islam aanhangen is een feit. Dat is door de gehele Koran te lezen. Ook de haat richting mensen met een andere geaardheid is een voldongen feit, alsmede de daarbij behorende dreigementen en geweld. Is het dan onterecht dat Wilders de hieronder staande uitspraken doet? Ziet hij inderdaad iets in onze maatschappij gebeuren wat de overige politiek niet ziet of wil zien? Is het werkelijk zo dat de Islam probeert invloed te krijgen op de Nederlandse cultuur en verworvenheden?

En neemt Wilders de woorden “De Nederlandse vrijheid van godsdienst en meningsuiting bied ons de mogelijkheid om de samenleving om te vormen naar een samenleving met een Islamitische religie, cultuur en wetgeving” misschien te serieus? Of is dat werkelijk iets om er zorgen over te maken. Immers: Het grote doel van de Islam is het bekeren van mensen naar de Islam en alle ongelovigen af te maken. Wordt onze tolerantie onze ondergang omdat er misbruik van onze vrijheden wordt gemaakt? Ziet de Islam zo een ingang tot omvorming? Of zien Geert en z’n duizenden aanhangers gewoon spoken en valt het allemaal wel wat mee met de Islam en de intolerantie die het geloof met zich mee zou brengen. Hoe dan ook, Geert Wilders maakt met z’n PVV van Nederland een intolerante samenleving waar mensen een hele dikke stempel op hun voorhoofd krijgen gedrukt, terecht of onterecht. Aan u om uw gedachten er over te laten gaan. Beoordeel zelf de volgende uitspraken van Geert Wilders:

Wilders over de Koran: Dit boek zet aan tot haat en moord, en past daarom niet in onze rechtsorde. Als moslims willen participeren, moeten ze afstand nemen van deze Koran. Ik zie in dat dit veel gevraagd is, maar we moeten stoppen met het doen van concessies.

Vraag aan Wilders: Dus er is een verband tussen de islam en criminaliteit? Antwoord van Wilders: Absoluut. De cijfers tonen dat aan. Een op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie.

Het zijn de feiten. De islam is een gewelddadige religie. Als Mohammed hier vandaag leefde zou de Kamer er onmiddellijk mee instemmen om hem met pek en veren het land uit te jagen.

En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is.

De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran.

Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over twintig jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet.

Die Marokkaanse jongens zijn echt gewelddadig. Ze rammen mensen vanwege hun seksuele geaardheid in elkaar. Ik heb nooit geweld gebruikt.

Ik heb goede bedoelingen. We laten iets gebeuren waardoor dit een totaal andere samenleving wordt. Ik weet ook wel dat er over een paar decennia nog geen islamitische meerderheid is. Maar het groeit wel. Met agressieve elementen, imperialisme. Loop over straat en zie waar het toe leidt. Je voelt dat je niet meer in je eigen land leeft. Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen. Er zijn straks meer moskeeën dan kerken!

Lees ook:  Rutte: “We hebben hier geen Marokkanenprobleem”. Die is niet goed bij zijn hoofd

Van die tsunami van een ons wezensvreemde cultuur die hier steeds dominanter wordt. Daar moet een halt aan worden toegeroepen.

Vraag aan Wilders: Dus er is een verband tussen de islam en criminaliteit?” Antwoord van Wilders: Absoluut. De cijfers tonen dat aan. Een op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie.

Waarom durven wij niet te zeggen dat moslims zich aan ons moeten aanpassen, omdat onze normen en waarden nu eenmaal van een hoger, beter, prettiger en humaner beschavingsniveau zijn? Niks integratie, assimilatie! En laat daarna de hoofddoekjes maar wapperen op het Malieveld. Ik lust ze rauw.

Mocht het ooit tot rassenrellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan.

We moeten de immigratie van moslims stoppen. Ik wil moskeeën afbreken. Ik ga er als eerste met cement en stenen heen om die moskeeën dicht te metselen.

Ook dienen criminele allochtonen na het uitzitten van hun straf hun verblijfsvergunning kwijt te raken en uit het land te worden gezet.

Nederland is voller dan vol wat betreft niet-westerse allochtonen, vooral van islamitische Afkomst.
We lijden in dit land aan een gelijkheidssyndroom. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden behandeld. De islam is een ongelijk geval. Daarom behandelen we de islam anders. Ik wil niet toegeven aan een cultuur die ons wezensvreemd is. Geen islamonderwijs dus. Dat is het principe.

De immigratie uit niet-westerse landen moet de komende jaren geheel worden verboden.
De omgang met de islam en moslims in ons land moet dus minder vrijblijvend worden. De analyse is helder, we hebben een groot probleem met de islam, ook in Nederland. Immigratie uit islamitische landen moet worden verboden. We moeten leren intolerant te zijn tegen de intoleranten, op straat, in de moskee en in de rechtbank. We moeten haat en geweld van terroristen beantwoorden met uitsluiting en intolerantie en laten zien wie de baas is in Nederland.

Vraag aan Wilders: Meent u bijvoorbeeld, dat het feit dat steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, spoedig als het niet nu al het geval is, in de meerderheid niet-blank zijn, onacceptabel is voor Nederland? Antwoord Wilders: Natuurlijk is dat onacceptabel.

Niet alleen respect voor de wet maar ook respect voor de waarden is fundamenteel aan de Nederlandse samenleving, met wellicht een uitzondering; ik geloof dat mensen wiens enig doel het is om alles waar wij voor staan kapot te maken, ons wettelijk systeem om willen zetten in bijvoorbeeld Sharia en Islamitische wetgeving en onze democratie willen vervangen met iets anders, mensen die ook geweld willen gebruiken om hun islamo-fascistische doeleinden te bereiken, die mensen verdienen volgens mij niet dezelfde rechten onder de grondwet.”

Ik ben voor sluiting van de grenzen voor gezinshereniging en familiehereniging van niet-westerse, islamitische allochtonen. Negenennegentig procent van die mensen voegt niets toe. Daar hebben we alleen maar ellende van.

Strengere sancties tegen geweld in het algemeen en in het bijzonder tegen geweld dat in toenemende door Marokkaanse jongeren wordt gepleegd, waarbij te denken valt aan uitzetting en denaturalisatie voor recidivisten.

We hebben een gigantisch probleem met moslims, het loopt aan alle kanten de spuigaten uit.
Iedere niet-westerse allochtoon moet een assimilatiecontract tekenen. Daarin staat precies wat je wel en niet mag doen. Als je daar niet aan voldoet, moet je het land verlaten.

Een op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie. Het zit in die gemeenschap zelf.

Ik ontzeg niemand een gezinsleven. Ook niet-westerse allochtonen niet. Ze mogen trouwen, ze mogen samenwonen. Alleen niet in Nederland.

De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin… Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken.

We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Van die tsunami van een ons wezensvreemde cultuur die hier steeds dominanter wordt. Daar moet een halt aan worden toegeroepen.

Vraag aan Wilders: “Wat is het eerste dat u verandert als u het morgen voor het zeggen krijgt in Nederland? Antwoord van Wilders: “De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen.
De Nederlandse cultuur is duizend keer beter dan de islam.

De tsunami van islamisering vormt een directe bedreiging van het voortbestaan van de wereld zoals wij die kennen en is het begin van het einde van westerse normen en waarden als vrijheid, gelijkheid, tolerantie en scheiding van kerk en staat die ons terecht zo dierbaar zijn.

Ik ben hier gekomen om te waarschuwen voor een ander gevaar, de islam. De islam doet zich voor als een religie maar ondertussen heeft het een ander doel; overheersing van de wereld, een heilige oorlog, de sharia en het einde van de scheiding tussen kerk en staat. Het is geen religie het is een politieke ideologie. Het eist je respect maar heeft geen respect voor jou.

Lees ook:  De RNC van Trump heeft een overtuigende pleidooi gehouden voor de aanstaande ineenstorting van Amerika

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenI propose the withdrawal of all hate speech legislation in Europe.

De islam zal bij een continuering van het huidige wanbeleid het Westen overwinnen en overheersen. Maar dat gebeurt niet zolang ik hier ook maar iets voor het zeggen heb!

De eerste islamitische invasie werd na de verovering van Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk in het jaar 732 gestopt bij Poitiers en de tweede invasiepoging door de Ottomaanse Turken werd voor de poorten van Wenen gekeerd toen ze daar in 1683 gelukkig de pan in werden gehakt. Het aantal islamieten in ieder Europees land neemt meer dan zorgwekkende vormen aan. De PVV zal zich met man en macht verzetten tegen deze derde islamitische invasiepoging.

We willen genoeg. De grenzen dicht, geen islamieten meer Nederland in, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van islamitische criminelen.

Zolang de beoogd PvdA-staatssecretarissen Ahmed Aboutaleb en Nebahat Albayrak een dubbele nationaliteit hebben, mogen ze niet toetreden tot het nieuwe kabinet. Een minister of staatssecretaris kan geen twee petten op hebben.

Als moslims hier willen blijven, moeten ze de helft uit de Koran scheuren en weggooien.
Maar ik wil niet dat er meer moslims in Nederland komen, ik wil liever dat het er minder worden. Dus wil ik de grenzen voor migranten uit moslimlanden dichtgooien. Bovendien wil ik moslims aanmoedigen om Nederland vrijwillig te verlaten. De demografische ontwikkeling moet zo worden, dat de kans klein is dat er weer twee in het kabinet komen. Er is nu teveel islam in Nederland.

Ministers en staatssecretarissen mogen geen twee nationaliteiten hebben.

Ik zou niet graag willen dat een groeiend aantal mensen, wellicht in de toekomst een meerderheid, van de bevolking of van het kabinet uit moslims bestaat.

Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek.

De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran.

Die politici hebben lak aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië.

De islam is een `wezensvreemde cultuur´ die nergens dominant mag worden. Genoeg is genoeg. We moeten ons niet verkopen aan de islamitische cultuur en de ellende die dat met zich meebrengt.

Ik zaai geen haat, dat doet de Koran. Het is een fascistisch boek. Dit is geen boek dat we hier moeten hebben.

Het is volstrekt onwenselijk dat Amsterdam maar liefst 177 nationaliteiten telt.

The Jihad against Israel is the Jihad against the West. We are here today to voice our concern of the growing islamisation of the West. We do it in this city, the city of David, the city that, together with Rome and Athens, symbolises our ancient heritage. We all carry Jerusalem in our blood, in our genes.

Autochtonen planten zich minder snel voort dan allochtonen. Nu zitten allochtonen, overwegend moslims, voornamelijk in de grote steden. Over twintig jaar zitten ze overal, van Apeldoorn tot Emmen en van Weert tot Middelburg. We verkopen ons land aan de duivel die Mohammed heet, en niemand doet er iets aan.
Ik wil een nieuw artikel 1, waarin de Leitkultur van het Westen wordt verwoord. Er mogen van mij in Nederland best joodse en christelijke scholen bestaan, maar geen islamitische scholen.

Onze cultuur is een betere dan die van veel immigranten.

I will tear down Islamic schools, because I believe they are dangerous, fascist ins
titutions where young children are being grown up in an ideology of hate, intolerance and violence.

Stuur de moslims die problemen veroorzaken het land uit, met familie en al.

Laten we dat corrupte boevennest de Antillen zo snel mogelijk in de verkoop doen. De hoogste bieder mag het wat mij betreft hebben.

Veel fundamentele problemen in Nederland, zoals infrastructuur, files, huisvestingsproblemen 6 en de verzorgingsstaat, zijn uiteindelijk direct gerelateerd aan migranten.

Migranten bestaan en hun hypothetische afwezigheid binnen de Nederlandse realiteit mag dan wel mijn Utopia zijn, maar is niet realistisch.

Ik geloof niet dat Culturen gelijkwaardig zijn. Onze cultuur is veel beter dan de achterlijke islamitische cultuur.
Mensen hebben genoeg van de criminaliteit en de belastingen die ze moeten betalen, die gepaard gaan met de islamisering van Nederland.

Ik vind wel dat er minder moslims moeten zijn in Nederland.

Ik vind de ideologie van de islam abject, fascistisch en fout.

De profeet Mohammed is een enge duivel die we in Nederland niet moeten aanbidden. Niet uit haat, maar uit trots en zelfbehoud van onze Nederlandse identiteit en onze westerse waarden, verdedig ik een immigratiestop uit islamitische landen.

Niet-westerse allochtonen met een dubbele nationaliteit, die zich schuldig maken aan misdaad, zoals die vele Marokkaanse straatterroristen die grote delen van Nederland onveilig maken, die moeten hun Nederlandse paspoort inleveren en gaan het land uit.

Moslims willen dat u ruimte geeft aan de islam, maar de islam biedt geen ruimte aan u. Van de overheid moet u respect hebben voor de islam, maar de islam heeft geen enkel respect voor u. De islam wil overheersen en is uit op de vernietiging van onze Westerse beschaving. In 1945 werd in Europa het nazisme overwonnen. In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet de islamitische ideologie worden overwonnen. Stop de islamisering. Verdedig onze vrijheid.

Lees ook:  Voormalig Mueller-aanklager zegt dat de oproep van Trump aan een Georgische functionaris om de verkiezingsresultaten te wijzigen 'criminele bedoelingen' laat zien

Je kan intolerantie alleen met intolerantie beantwoorden, het is niet anders, vrienden. Dat is misschien niet prettig, niet politiek correct. Maar als je niet wilt dat je zelf wordt opgegeten, zal je toch de ander moeten opeten.

De islam infiltreert Nederland, nee het hele westen. Niet alleen Israël voert een existentiële strijd, Ook Europa.

We hebben Marokkaanse jeugd die zich echt als barbaren gedragen: mensen vermoorden, mensen aanvallen, de meest verschrikkelijke dingen doen.

Ik denk wel eens: in het vliegtuig wordt ze al geleerd: jij stemme op Wouter Bos, hij jou geve uitkering. Maar wie betaalt de rekening? Wie betaalt die honderd miljard? Dat zijn de mensen die Nederland hebben opgebouwd, de mensen die hard werken, de mensen die keurig sparen en netjes hun belasting betalen. De gewone Nederlander die het niet cadeau krijgt. Henk en Ingrid betalen voor Mohammed en Fatima.
Daarom: tijd voor de grote schoonmaak van onze straten. Als onze nieuwe Nederlanders zo graag hun liefde voor die zevende-eeuwse woestijnideologie willen tonen, doe het maar lekker in een islamitische land, maar niet hier, niet in ons land.

Dit land kent accijnzen op benzine en diesel, parkeervergunningen en een hondenbelasting, had een vliegtax en heeft een verpakkingstax, waarom dan niet een hoofddoekjesbelasting? Een kopvodden-tax. Zo gaan we eindelijk eens iets terugverdienen aan wat ons al zoveel heeft gekost. Ik zou zeggen: de vervuiler betaalt.

Palestijnen die op dit moment in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever wonen, zouden zeer wel naar de andere kant van de Jordaan kunnen gaan – naar Jordanië of andere gebieden. Daar is ruimte en plaats genoeg en er wonen ook al veel Palestijnen. Vraag aan Wilders: U bent ook nog voor etnische zuivering? Antwoord van Wilders: Dat is geen etnische zuivering. Israël kan met recht aanspraak maken op dat gebied.

De moslims hangen in ieder geval onze normen en waarden aan. Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over twintig jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet.

Hoe dominanter de islamitische cultuur in Nederland wordt hoe verder we af zullen draaien van alles wat te maken heeft met vrijheid, tolerantie en gelijkheid. Omdat de islam in tegenstelling tot andere religies niets anders zal accepteren dan de islam. De samenleving zal dan veranderen ten negatieve. Het is geen ‘clash of civilizations’, maar een botsing tussen cultuur en barbarisme en achterlijkheid.

Taqqiya is een bekend begrip in de islamitische wereld. Het wil zeggen dat moslims die nog niet in een moslimland leven vaak niet alles zeggen wat ze werkelijk vinden. Maar op het moment dat de islamitische cultuur sterker wordt zullen er ook moslims zijn, die nu als gematigd worden gezien, die meegaan in de dwangmatigheid van de Koran en zijn ideologie. Dat begrip komt uit de moslimwereld zelf en mag dus niet worden onderschat. Daarom is het dus ook te makkelijk om te zeggen dat er genoeg moslims met onze samenleving meedoen. Het zegt namelijk niets over hoe men zich gaat gedragen als er meer moslims in Nederland vertegenwoordigd zijn.

De terechte boosheid van zoveel mensen die klagen over hoge belastingen, over slechte zorg voor onze ouderen en de Marokkaanse intifada die ons land teistert.

De politieke elite in Europa gedraagt zich als Chamberlain, en behaagt de mensen die in werkelijkheid niet behaagd willen worden, die niet willen assimileren, die alles willen doodmaken waar we voor staan.

Maximaal helft van elke straat allochtoon. Geen migranten uit moslimlanden er bij, criminele Antillianen en Marokkanen het land uit en mensen die de wet aan de laars lappen keihard straffen. Ik ga een stapje verder dan Leefbaar.

Maar als je ook maar dénkt aan invoeren van de sharia, het meppen van homo´s, als je ook maar één millimeter over de schreef gaat, dan pakken we je op en gooien je het land uit!

But if you indeed start committing crimes, become violent or want to install Sharia or play Jihad or anything like that, we believe that there is no room for you in the Netherlands.

Als je een misdaad begaat, als je begint te denken over jihad en sharia, dan is er maar één oplossing: dan sturen we je dezelfde dag nog weg, dan kun je je koffers pakken en we zullen je je nationaliteit ontnemen.

Tja, die Wilders???!!! Is hij bang? Ziet hij spoken? Of ziet hij iets wat anderen niet zien??
Hoe dan ook; Van welke afkomst je ook bent, overal zitten klootzakken tussen. Je hebt niet alleen rot Marokkanen, maar ook rot Chinezen, rot Duitsers, rot Turken, rot Islamisten, rot Fransen, tot Belgen, rot Spanjaarden, rot Japanners, rot Irakezen, rot Iranezen, rot Engelsen, rot enz. En de grootste klootzakken zijn te vinden onder de Nederlanders zelf. Ze hebben geen tolerantie gevoel, hebben geen respect voor ouderen, stellen werk boven alles, tonen geen enkel respect voor hun medemens en zijn over het algemeen niet echt. Dus Wilders….. er zijn meer bevolkingsgroepen om af te zeiken. om te beginnen kun je je flink uitleven op de Nederlander zelf. Want daar mankeert net zo veel aan als aan al die anderen waar je zo’n hekel aan hebt.Comments

comments