PvdA en GroenLinks kunnen we niet vertrouwen

PvdA en GroenLinks kunnen we niet vertrouwen

19 januari 2021 0 Door Indignatie redactie

De neoliberaal Asscher wordt geen lijsttrekker voor de Partij van de ”Arbeid” bij de verkiezingen in maart 2021. Ondanks zijn pogingen om zich vooral neer te zetten als een klassieke sociaaldemocraat, zal de PvdA nooit meer een linkse partij voorstellen. Nee, de klassieke sociaaldemocraten zijn niet te vinden bij de PvdA, maar bij de SP van Lilian Marijnissen. Vertrouwen op de PvdA als partij voor werkend Nederland is daarom net zo idioot als te verwachten dat Forum voor Democratie een ”brave burgerlijke” partij voorstelt. Lodewijk Asscher is medeverantwoordelijk voor de toeslagaffaire, waarbij duizenden gezinnen door de overheid foutief zijn neerzet als criminelen. Aankomende vrijdag wordt duidelijk of het rechtse kabinet van Mark Rutte overeind blijft staan hierom. Duidelijk is wel dat de gehele kapitalistische staat verantwoordelijk is, de ambtenaren en de rechtse politici van VVD tot PvdA, die 26.000 mensen ten onrecht beschuldigd hebben van fraude.

Hoewel in het nieuwe verkiezingsprogramma van de Partij van ”Arbeid” veel klassiek linkse opvattingen te vinden zijn kunnen arbeiders de PvdA niet vertrouwen. Ook al zou de partij zich opeens weer socialistisch noemen en pleiten voor de afschaffing van het kapitalisme, maakt dat de PvdA totaal niet geloofwaardig. Jaren lang is deze partij medeverantwoordelijkheid voor neoliberaal wanbeleid. Onder Wim Kok waren de Nederlandse sociaaldemocraten begonnen met het voorzetten van het neoliberalisme dat Ruud Lubbers in de jaren 80 had ingevoerd. Samen met VVD, CDA en D66 is de PvdA een trouwe pilaar van het kapitalisme in Nederland, al 30 jaar lang.

Daarom vertrouwen revolutionair socialisten niet op het programma van de PvdA. Wij verwerpen de sociaaldemocraten daarom ook als links, wat ze eigenlijk gewoonweg niet meer zijn. Overal waar sociaaldemocraten aan de macht komen wordt neoliberaal beleid van vorige kapitalistische regeringen voorgezet. Dit komt omdat de sociaaldemocratie heilig gelooft in de huidige kapitalistische economie, in de ongelijkheid die ontstaan is door het verlagen van belastingen voor grote bedrijven en rijken, terwijl de BTW en lasten voor de arbeidersklasse gestegen zijn. De wereldwijde sociaaldemocratie is hier medeverantwoordelijk voor, in alle Europese landen dragen deze mensen verantwoordelijkheid voor politiek in dienst van het internationale kapitalisme en niet de werkende klasse.

Lodewijk Asscher heeft geprobeerd om de PvdA in de oppositie neer te zetten als een linkse volkspartij. Het programma straalt weer klassiek linkse taal uit, alleen dat is een façade. De sociaaldemocraten spreken over Bestaanszekerheid, Vrijheid, Gelijkwaardigheid, Solidariteit, Duurzaamheid. Maar dat zijn lege woorden, slogans die elke kapitalistische partij kan gebruiken. Het zijn leuke woorden en de uitleg die de PvdA geeft is niet verkeerd. Probleem is dat zodra de sociaaldemocraten in een regeringscoalitie stappen met de VVD, CDA of D66 er niets terecht komt van deze linkse beloftes. We zagen het met Kok, Balkenende en Rutte, de sociaaldemocratie laat haar linkse veren zo snel mogelijk vallen om aan het kapitalisme te bewijzen dat ze trouwe bondgenoten zijn.

Nu kun je zeggen dat elke politieke partij water bij de wijn moet doen, dat is wat je erg vaak hoort. Alleen hoeft politiek rechts dat nauwelijks te doen. Hun politiek is gericht op het in stand houden van de neoliberale economie, het regeringsbeleid zo af te stemmen op de wensen van het bedrijfsleven. Dat is wat elke regering in Nederland gedaan heeft en zal blijven doen, met of zonder Mark Rutte. Want Rutte kan zo vervangen worden door een christendemocraat (tweede Balkenende) of een rechtse sociaaldemocraat als Diederik Samsom. Helaas zou ook een regering met Lilian Marijnissen als minister president niets veranderen. Marijnissen zou ook zo veel water bij de wijn moeten doen dat een regering met de SP erin geen enkel verschil maakt met de huidige regering van Mark Rutte. Dat is de val waar politiek links steeds in trapt en het leidt tot desillusie en het verlies van stemmen.

Lees ook:  Angela Merkel en Beate Baumann: regeren twee hardcore lesbiennes in de kanselarij?

Wat moet politiek links dan wel doen? Socialistisch Alternatief – ISA Nederland vindt dat de SP moet pleiten voor een socialistisch Nederland. Een Nederland die het kapitalisme afschaft en pleit voor de nationalisatie van de productiemiddelen. Dat klinkt extreem, zeker omdat we leven in een neoliberale dictatuur, waarbij elke aanval op het privé bezit van bedrijven meteen totalitair en extremistisch genoemd wordt. Daarom durft geen enkele politici aan de almacht van de grote bedrijven te komen. In 1970 waren de lasten voor de rijken veel hoger dan bijvoorbeeld nu. De hoogste belastingschijf was toen 72%, nu is dat 50%. De hoogste BTW was 12% in 1970, dat is nu 21%. De schenk en erfbelasting was vijftig jaar geleden nog 72%, nu is dat 20%. Lasten voor de rijken zijn verlaagd, terwijl de werkende klasse door verhoogde BTW en assurantiebelasting juist meer moet betalen.

premie

Natuurlijk de staat heeft geld nodig, maar elk kapitalistisch kabinet sinds de jaren 80 kiest er bewust voor om de rijken en de grote bedrijven te ontzien en het geld bij de meerderheid van de mensen te halen, de werkende klasse die minder dan 60.000 euro per jaar verdienen. Het nieuwe programma van de PvdA klinkt heel mooi voor arbeiders, zeker de stukken over verhoging van het minimumloon naar €14 per uur en werkgarantie voor iedereen die zijn of haar baan verliest door de coronacrisis. De PvdA zegt ook dat ze maandelijkse AOW-uitkering willen verhogen. Klinkt sociaal, maar kun je een partij vertrouwen die elke keer beleid voert dat niet sociaal is geweest de laatste 30 jaar? Wij zeggen dat de linkse taal van de PvdA verraderlijk is en niet vertrouwt moet worden. Wie kan de werkende klasse dan wel vertrouwen? Ondanks alle beperkingen is de ”Socialistische” Partij de enigste keus voor werkend Nederland. Natuurlijk is de SP door haar interne heksenjacht op kritische jonge socialisten juist niet populair bij veel linkse stemmers.

De toeslagaffaire was het resultaat van neoliberaal wanbeleid en met name de wanhoop van de overheid om zich neer te zetten als ”keiharde bestrijder van fraude”. Dus werden 8.000 ouders onterecht neergezet als fraudeurs. Die moesten opeens enorm veel geld terug betalen, het ging daarbij vaak om bedragen van meer dan 10.000 euro. Veel Nederlandse gezinnen hebben niet zomaar 10.000 euro op de bank staan, zeker omdat er helemaal geen bewijs was van fraude. Maar de kabinetten van Mark Rutte tussen 2013 en 2019 toonde zich streng en veroorzaakte enorm veel stress bij deze onschuldige gezinnen. Het leidde tot geldproblematiek en het uiteenvallen van huwelijken. Pas nadat RTL Nieuws en Trouw onderzoek begonnen te doen, kwam de waarheid boven water. De overheid bleek te discrimineren en trad veel strenger op als aanvragers van kinderopvangtoeslag een tweede paspoort hadden. Deze informatie werd genoteerd, terwijl dit niet mag.

Lees ook:  Wat is welvaart?

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenStaatssecretaris Menno Snel stapte op nadat zijn wanbeleid aan het licht kwam. Hij had alles gedaan om de toeslagaffaire geheim te houden. Die 8.000 ouders hebben uiteindelijk een compensatie van 30.000 euro gekregen, maar het psychologische leed is gedaan. Ambtenaren hebben deze mensen onterecht neerzet als criminelen en hun jaren vervolgd. Bij de overheid neemt niemand zij/haar verantwoordelijkheid en de belastingdienst valt niets te verwijten, aldus diezelfde kapitalistische overheid. Alleen al daarom pleiten revolutionair socialisten voor de afschaffing van deze staat, deze overheid, dit oneerlijke en misdadige Koninkrijk der Nederlanden. Maar daar pleit de PvdA niet voor, de PvdA wil deze kapitalistische staat niet afschaffen. Socialistisch Alternatief – ISA Nederland pleit voor:

  • Een einde aan de privatiseringen. Voor een investeringsprogramma in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbaar vervoer en de nuts bedrijven om de jaren van bezuinigingen in te halen. Voor een (her)nationalisatie van deze vitale sectoren onder gemeenschapscontrole en -beheer. Voor gratis toegang tot deze diensten.
  • Voor een grootscheeps programma van sociaal woningbouw om de enorme tekorten in goedkope en goede woningen op te lossen. Een einde aan de grondspeculatie die de huizenprijzen de pan doet uitschieten door middel van het onderbrengen van alle grond in gemeenschapshanden.
  • Maak besteding van publieke gelden ook voor iedereen controleerbaar door middel van democratische raden waar zowel de arbeiders van deze diensten zitten als hun gebruikers.
  • Voor een herstel van de sociale zekerheid. Alle uitkeringen en pensioenen omhoog naar 100% van het laatst verdiende loon met het minimumloon als ondergrens en een koppeling aan de lonen. De pensioen- en AOW-leeftijd verlagen naar 60 jaar, te beginnen met de zwaarste beroepen.

De parlementaire monarchie moet vervangen worden door een raden democratie. Een democratie gebaseerd op de heerschappij van decentrale arbeidersraden die 100% onder controle van werkende mensen staan. Verkozenen in deze raden verdienen een modaal salaris en kunnen elk moment terug getrokken worden. Natuurlijk gaat de PvdA hier niet voor pleiten. Sociaaldemocraten zijn monarchisten en lopen braaf met koning en kapitaal mee. Lodewijk Asscher is medeverantwoordelijk voor het sociale drama bij 26.000 gezinnen, terwijl een prinses dit jaar een uitkering van 105.000 euro per maand krijgt. Revolutionair socialisten vinden dat Mark Rutte moet opstappen. Zijn neoliberaal wanbeleid heeft tot de toeslagaffaire geleid door op discrimineerde manier gezinnen met een dubbelpasspoort neer te zetten als wanbetalers.

Helaas is er een grote kans dat Mark Rutte terug komt. Dit omdat er geen socialistisch alternatief is. Politiek links in Nederland stelt niets voor. Zelfs de SP van Lilian Marijnissen is zeer beperkt en zal eerder met Mark Rutte in zee gaan dan het socialisme willen realiseren. Marijnissen heeft dat duidelijk gemaakt door te zeggen zelfs met de VVD te willen regeren. Toen jonge socialisten hier openlijk kritiek op gaven en een marxistische voorzitter kozen in ROOD, verbrak de SP allen financiële banden met hun jongerenorganisatie. Deze intolerantie voor georganiseerde socialistische opvattingen binnen de SP laat zien dat deze partij geen socialistisch alternatief is. Toch zal Socialistisch Alternatief op roepen om SP te stemmen omdat de partij ook ervoor zorgde dat de toeslagaffaire blootgesteld werd. Het was de SP die samen met het CDA de overheid dwong tot openbaring. Daarnaast zijn veel SP leden actief in de arbeidersbeweging die het opnemen voor de werkende klasse.

Lees ook:  Trump verscheen in het openbaar in DC om zijn respect te betuigen aan RBG. Het ging niet goed

Van de PvdA hoeven we dat niet te verwachten, hun 41.078 leden zullen niet pleiten voor socialisme of de heerschappij van de klasse die het werk voor de bezittende klasse doet. Nee, de 41.078 PvdA leden zijn overtuigde aanhangers van het kapitalisme, terwijl SP leden nog vaak wel antikapitalistisch denken. Natuurlijk zijn we erg kritisch op de sociaaldemocratische koers van de ”Socialistische” Partij en we verwerpen ook de aanval op ROOD en de heksenjacht op SP leden met marxistische opvattingen. Maar op dit moment is de SP de enigste partij die opkomt voor de werkende klasse op parlementair niveau.

Kijk maar naar de eerste alinea’s van het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid en die van de Socialistische Partij. Je ziet meteen dat bij de PvdA wel mooie worden te vinden zijn, maar dat de SP duidelijk maakt dat de markt dictatuur het probleem is. Dat is het verschil, de SP is nog (deels) geloofwaardig, de PvdA is al 30 jaar niet geloofwaardig.

Wij willen Nederland weer een land maken waarin iedereen meetelt. En waar het geluk van mensen belangrijker is dan geld. Wij willen zien dat rijkdom eerlijker wordt verdeeld. Ook vinden wij het niet acceptabel dat er bedrijven zijn die weinig belasting betalen, maar wel gebruik maken van geld van de overheid. Geld dat van ons allemaal is en door ons via de belastingen wordt verzameld Het is ook niet eerlijk dat werknemers opdraaien voor risico’s die bij de werkgever moeten liggen. Wanneer bijvoorbeeld een medewerker ziek is, moet er een werkgever zijn die zijn loon doorbetaald. Het is niet acceptabel dat Nederlanders de gevolgen ervaren van grote milieuvervuilers. Daarom is het tijd voor verandering. Het is tijd voor een politiek die Nederland weer eerlijker en fatsoenlijker maakt.

PvdA partijprogramma

Als de rijken nóg rijker worden, krijgt iedereen het dan beter? Die liberale gedachte is een valse belofte. Wij vechten al jaren tegen de macht van de markt. Tegen het marktdenken en de invloed van het grote geld. Tegen de private rijkdom en de publieke armoede. In de zorg, de huisvesting, de economie. Tegen de gedachte dat mensen vooral aan zichzelf moeten denken, in plaats van om te kijken naar elkaar. Het neoliberale denken heeft gefaald. Het is tijd voor verandering. De markt blijkt onze problemen niet te kunnen oplossen, alleen mensen zélf kunnen dat. Door niet het verdienmodel, maar de mens als vertrekpunt te nemen. Door elkaar niet langer als concurrenten te zien, maar samen te werken.

SP partijprogramma

Update 15-01-2021: Het kabinet van Mark Rutte heeft besloten om af te treden. De toeslagaffaire heeft Rutte nu de kop gekost. Maar hij kan nog steeds terug komen als VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een meerderheid winnen. Het is daarom belangrijk dat dit niet gebeurd. Een stem op de SP is tactisch gezien de beste keus, zeker omdat we de PvdA en GroenLinks niet kunnen vertrouwen.Comments

comments