Het startschot voor de eerste honderd dagen van Joe Biden is gevallen.

Het startschot voor de eerste honderd dagen van Joe Biden is gevallen.

21 januari 2021 0 Door Indignatie redactie

De verwachtingen in ‘Atlantische’ kring zijn hoog gespannen. Elders heeft men ‘Goede Hoop’, of ziet men vooral ‘Donkere Wolken’ die zich samenpakken. Voor de Amerikanen zelf zullen het zeker spannende tijden worden, ongeacht aan welke kant van het politieke spectrum ze staan. En dan bedoel ik vóór of tégen de ‘Warparty’, de ‘Deep State’, de ‘Elite’, of hoe u ze maar wilt noemen. In mijn bijdrage van gisteren verwees ik u naar een auteur die hen aanduidde met ‘They’. Een term die mij wel bevalt, omdat het de angel uit het idee van een ‘Groot Complot’ haalt.

Er gaat vreselijk veel positieve energie verloren in het zoeken naar ‘Big Brother’, en in bepaalde gevallen leidt het tot een ernstige mentale ontsporing, als een diepgewortelde paranoia en een narcistische persoonlijkheid de verleiding niet meer kunnen weerstaan om hun eigen ‘Oplossing’ aan de wereld op te dringen. ‘They’ zijn de haaien in de oceaan. Het is hun natuur dat ze alles aanvallen wat beweegt. Ze hoeven geen toestemming te vragen aan hun ‘Hoofdhaai’, en er is geen plan. En mijn vraag hier is in feite: ‘Gaat de wereld naar de ‘Haaien’?’ Of keren we terug naar civiele, beschaafde omgangsvormen en zicht op collectieve groei als mensheid.

Michel Keres schrijft voor NRC ‘Atlantische’ analyses, en met het aantreden van Joe Biden componeerde hij een artikel over de internationale verhoudingen nu Trump het veld heeft geruimd. Dat laatste is enigszins ‘Wishful Thinking’ waar het de situatie in de Verenigde Staten zelf betreft, die behoorlijk op scherp staat, wat de armslag van Biden in de internationale arena behoorlijk kan beperken. Hoe Keres denkt valt af te leiden uit het feit dat hij wel de ‘Pandemie’ en de daaruit voortvloeiende economische problemen benoemt als uitdaging voor ‘Biden/Harris’, maar slechts als een voetnoot verwijst naar de ‘oorlogsmoeheid’ in dat land, en de vele kwesties die grote spanningen oproepen, samenhangend met het ‘Nieuwe Feodalisme’, waarin je via de ‘Nieuwe Normaal‘ ‘Toegang’ krijgt tot ‘Voorrechten’ op basis van je loyaliteit en gewetenloze flexibiliteit, en waarbij objectieve kwaliteiten en geschiktheid sluitpost zijn.

Lees ook:  2e whistleblower overweegt om te getuigen tegen Trump

De afgelopen jaren heb ik, noodgedwongen vanwege de actualiteit, veel geschreven over Trump als ‘fenomeen’, waarbij ik er keer op keer op heb gewezen dat het gebrek aan een consistent, coherent en uitvoerbaar plan hem niet minder populair maakte. Als ik uitga van de verkiezingsuitslag, dan moet Biden nog even afrekenen met 75 miljoen kiezers die de voorkeur gaven aan Trump. En dat zijn meer kiezers dan er ooit door Obama op de been zijn gebracht. CNN, en de ‘Warparty’, dus met inbegrip van het overgrote gedeelte van de ‘Republikeinse Partijtop’ in ‘Vesting Washington’, zien Trump als een ‘Sekteleider’. Maar een ‘Sekte’ wordt gekenmerkt door uniform denken, en daar is nadrukkelijk geen sprake van. Wat die 75 miljoen in meerderheid mobiliseerde, is een hartgrondige afkeer van ‘Vesting Washington’ en de ‘Warparty’, en dat is best wel een hoofdpijn-dossier voor Biden en Harris. Of ze er in zullen slagen die geest weer in de fles te krijgen is nog even de vraag. Staccato ‘Gevestigde Leugens’ uitbraken en middels censuur en ‘Berufsverboten’ elk oppositioneel geluid onderdrukken zal wel de reflex zijn, als we kijken naar de realiteit van dit moment. Maar als ik Keres was, of één van de vele andere ‘Koffiedik-kijkers’ in de ‘Atlantische Koffiepot’, zou ik daar toch maar wat meer aandacht aan besteden als een zwakte in hun strategie.

Voor Keres, en analisten zoals hij, staat de Amerikaanse macht helemaal niet ter discussie. De enige vraag die hen bezighoudt, is hoe die macht wordt aangewend. ‘They’, waar Keres een gaaf exemplaar van is, zien Rusland niet (langer) als een ‘Wereldmacht’, maar als een ‘Hindermacht’, zoals hij het in zijn artikel noemt. Een ‘Sta-in-de-Weg’. En dat is een extreem gevaarlijk ‘inzicht’, dat herinneringen oproept aan de miscalculatie van Hitler, en voor hem Napoleon. Door de hoge mate van automatisering en robotisering in de oorlogsvoering, kun je betogen dat steun van de eigen bevolking niet langer belangrijk is. Maar dat werpt ons terug op de vraag wat nou precies de drijvende kracht is achter dat denken?

Lees ook:  Moeten we Europa redden?

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenIn bepaalde sectoren van de ‘Warparty’ is het simpelweg individueel materieel gewin. Olie, mensenhandel (vluchtelingen), drugs, wapenhandel. Als het maar geld oplevert. Daarnaast zijn er de pathologische types die je vooral terugvindt in de diverse ‘ThinkTanks’ en bij ‘Atlantische’ publicaties en zenders, en in de politiek, die ‘gewoon’ een ingekankerde bloedhekel hebben aan ‘Russen’. Van jongsaf zijn ze geconditioneerd om ‘Russen’ te haten. En ze kunnen er niet aan ontsnappen. Ze doen alsof ze denken, maar alleen al de gretigheid waarmee ze elke exotische beschuldiging aan het adres van ‘de Russen’ voor zoete koek slikken, zonder ooit zelfs maar te zoeken naar bewijs, zegt mij dat het voor hen hun ‘Haaieninstinct’ is dat hen drijft. Een druppel bloed is voldoende om hen helemaal wild te maken.

Op de valreep kondigde Trump nog nieuwe sancties af tegen ‘Nordstream II’, en op enig moment gedurende zijn ‘termijn’ zette hij nagenoeg alle Russische diplomaten het land uit, en werd een Russische jongedame die dicht tegen de leiding van de ‘National Riffle Association’ aan was gekropen gevangen gezet wegens ‘spionage’, terwijl de ene golf van ‘sancties’ na de andere tegen Russische ondernemingen, politici en particulieren de andere opvolgde. Daarnaast stapte Trump uit de nog niet door Bush en Obama al eerder opgezegde verdragen die waren ontworpen om de wereldvrede te bewaken. Maar Keres stelt dat Trump véél te ‘vriendelijk’ was geweest. Zou Michel als buurman ook zo ‘vriendelijk’ zijn? Ben je lekker klaar mee dan!

Hij ‘voorziet’ dat Biden de ‘druk’ op Rusland grof zal opvoeren, en kennelijk denkt hij dat dat geen consequenties zal hebben. Daarbij denkt Keres dat Biden ook China onder druk zal blijven zetten, en hij kreeg meteen al gelijk, wat dan ‘gewoon’ een voortzetting is van het beleid van Trump, en wat onvermijdelijk resulteert in de vervolmaking van een ‘Continentaal Machtsblok’ waar het grondstoffenrijke Rusland, met volop landbouwgrond, en het industriële China zich gedwongen zullen zien afscheid te nemen van de Verenigde Staten als handelspartner. En ook dat lag al besloten in Trump’s agenda, waarmee ook voor mij ‘Biden/Harris’ een soort ‘LGBT/Klimaat-smoel’ is op ‘Trump-beleid’. Wat dan weer de ongemakkelijke vraag doet rijzen of het niet allemaal ‘Politiek Theater’ is? Schijngevechten in ‘Haaienland’? En dat is dan niet persé als een verdachtmaking aan het adres van Trump, als een handlanger van de ‘Warparty’ die moest doen alsof, terwijl de ‘Haaien’ in zijn kielzog de lagune binnenzwommen, in voorbereiding op de ‘Big Reset’ en de ‘War on Terror‘ in de Verenigde Staten zelf. Daarvoor was, en is, de ontsteltenis bij Hillary en haar ‘vrienden‘, zoals Biden en Pelosi, te groot. Dat was niet geacteerd. Maar zoals de ‘Keressen’ van deze wereld al vergenoegd hebben vastgesteld, is die ‘vriendenclub‘ er in geslaagd dat ‘Losse Kanon’ in te kapselen met ‘Volwassen Haaien’, zodat hun bezittingen en erfenis geen moment in gevaar zijn gekomen, en in materieel opzicht alleen nog maar zijn gegroeid, in ‘Dollar Value’.

Lees ook:  Covid: Avondklok voor wat?

Keres staat ook stil bij het lot van ‘Europa’ zoals hij het ziet. En ook daar voorziet hij dat ‘Biden/Harris’ het beleid van Trump gewoon over zullen nemen, en druk op ‘Europa’ zullen zetten om nóg meer uit te geven aan dingen die ‘BOEM!’ zeggen. En waar Trump een streep zette door ‘handelsverdragen’, gaan die er onder ‘Biden/Harris’ ook niet komen, omdat ‘Biden/Harris’ eerst zullen investeren in het opwaarderen van de Amerikaanse concurrentiepositie, om daarna vanuit een sterkere positie te kunnen onderhandelen. ‘Make America Great Again’. Klinkt als…..?

De hamvraag is dan of ‘Europa’ er in trapt. Waarom zouden ze het identieke beleid dat hen zo tegenstond nu omarmen? Vanwege die ‘LGBT/Klimaat’-postzegel? Ik hoop toch dat onze politieke leiders snugger genoeg zijn om in te zien dat ze dan met een gepeperde rekening blijven zitten, en het uitzicht op ‘Grazige Vierde Industriële Revolutie Weiden’ voor toekomstige generaties bij het grof vuil kunnen parkeren.Comments

comments