De schijncorona-sterfgevallen

De schijncorona-sterfgevallen

9 februari 2021 0 Door Indignatie redactie

Artsen hebben Corona ten onrechte verklaard als doodsoorzaak bij duizenden overleden mensen – als dit wordt ontdekt, riskeren ze de gevangenis.

Veel familieleden zijn verbaasd: na een lange periode van ernstige kanker, na een hartaanval of de gevolgen van meervoudig orgaanfalen, overlijdt een dierbare. Het was lang te verwachten dat het leven spoedig zou eindigen. De tragedie van de Corona-enscenering: sinds maart 2020 maken de meeste mensen die in klinieken of zorginstellingen verblijven hun laatste reis alleen.

De onmenselijkheid van de Merkel-doctrine zorgt ervoor dat oude mensen geïsoleerd sterven en dat er geen afscheid van het gezin komt. Gezien de werkelijke Corona-cijfers is dit een misdaad tegen de menselijkheid. Het wordt ondersteund door manipulatieve nummerregistratie en -interpretatie, maar ook door duizenden valse verklaringen in overlijdensakten. En dat is de reden voor de verbazing van veel familieleden: het is niet ongebruikelijk dat de overlijdensakten “COVID-19” lezen – hoewel de familieleden precies weten wat de doodsoorzaak is.

Het vervalsen van overlijdensakten is een administratieve overtreding of ook een strafbare “indirecte valse verklaring” in de zin van artikel 271 van het Strafwetboek.

Niet alleen sinds het rapport over crematoria in de nieuwe deelstaten was bekend dat veel doktoren ten onrechte overlijdensakten afgeven. Er zijn veel redenen om overlijdensakten te vervalsen. Klinieken, artsen en vooral de hogepriesters van de “pandemie” – degenen die verantwoordelijk zijn in de gemeenschappen, staten en op federaal niveau – profiteren van de post-mortem “diagnose” van COVID-19.

Hoe meer pseudocorona-sterfgevallen er zijn, hoe “indrukwekkender” het aantal mensen dat aan Corona stierf en hoe gemakkelijker het is om ongrondwettelijke schendingen van welke wet dan ook af te dwingen. Er is echter een statistisch probleem: als mensen die – zoals elk jaar – zijn overleden aan verschillende doodsoorzaken opnieuw worden aangegeven als coronadoden, neemt het aantal sterfgevallen door andere oorzaken automatisch af. Medisch valt dit echter niet te verklaren – net zo min als het feit dat griep als doodsoorzaak in de “Coronacrisis” niet langer relevant is en het aantal griepgevallen naar verluidt nul nadert.

Als COVID-19 de doodsoorzaak was, hoe was de behandeling dan?

Profesor Dolores Cahill, professor aan de Universiteit van Dublin, bekeek 1.500 gevallen waarin overlijdensakten COVID-19 als doodsoorzaak aangaven. Ze vroeg om controle van de patiëntgegevens en ontdekte dat van de 1.500 vermeende “Covid-sterfgevallen” slechts 92 mensen mogelijk alleen COVID-19 als doodsoorzaak konden hebben. Van de andere overledene is aangetoond dat hij andere doodsoorzaken heeft.

Wat nu? Administratieve overtreding, valse certificering of fraude?

Artsen die ten onrechte een overlijdensakte hebben afgegeven door het verkeerde type overlijden in te voeren (deels onder druk van de autoriteiten of vanwege overheidsrichtlijnen – zoals in België), staan ​​nu voor een verschrikkelijk dilemma: ofwel worden ze opgeblazen omdat ze valselijk COVID -19 de overlijdensakte ingevoerd als doodsoorzaak. Vervolgens legden ze een valse verklaring af (§ 271 Wetboek van Strafrecht) of pleegden ze op zijn minst een administratieve overtreding (mogelijk ook volgens de begrafeniswetten van de deelstaten).

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLees ook:  Einde avondklok?

Als ze daardoor economische voordelen hebben behaald (bijvoorbeeld een hogere vergoeding voor diensten), dan zijn ze ook fraudeurs (artikel 263 StGb). Als een strafbaar feit werd afgedekt met het ten onrechte afgegeven document, zou de aanmeldende arts ook kunnen worden vervolgd wegens obstructie van de straf op grond van artikel 258 van het Wetboek van Strafrecht. Als de valselijk notariële arts zelfs maar een overheidsfunctionaris is, moet Paragraaf 348 van het Wetboek van Strafrecht worden toegepast, die de “valse notarisering in functie” regelt.

Valse notarisering, onjuiste afhandeling of wanpraktijken?

Het alternatief is aansprakelijkheid van de behandelende artsen wegens onjuiste behandeling van de overledene die zogenaamd “COVID” als doodsoorzaak had. Om dit te bewijzen, moeten familieleden de therapiedocumentatie opvragen. Als er in de therapiedocumentatie geen indicatie van een gerichte therapie voor de ziekte van COVID-19 staat, kan onderzocht worden of de hulpverlening is verwaarloosd, wat in ieder geval de arts als borgsteller treft.

Dus: óf de overlijdensakte is een onjuist afgegeven akte, óf artsen hebben niet de vereiste COVID-19-therapie uitgevoerd en hebben dus mogelijk een nalatige doodslag gepleegd door nalatigheid.

Dokter in een dilemma tussen ontbering en ellende

Wat kunnen artsen doen als ze zich schuldig maken aan valse certificering? U kunt uzelf laten zien en de foutief verstrekte documenten corrigeren en erop aandringen dat de foutief geregistreerde gevallen uit de statistieken van de gemeenten en het RKI worden verwijderd.

Veel artsen zullen aannemelijk kunnen maken dat ze direct of indirect werden aangespoord om zich op deze manier te gedragen. De manier om het individu te ontlasten leidt in ieder geval uitsluitend door een waarheidsgetrouwe weergave van de feiten.

Wie sterft waaraan? De Amerikaanse CDC’s suggereren veel comorbiditeiten

Hoeveel mensen sterven er daadwerkelijk aan Corona? Terwijl de gegevenssituatie van de RKI in Duitsland volledig ondoorzichtig is (en bewust wordt bewaard), bieden de Amerikaanse gegevens van de CDC’s ( Centers for Disease Control and Prevention ) een beter overzicht. Enerzijds bevestigen de CDC’s dat alle PIC-zaken zijn geregistreerd als COVID-zaken. PIC staat voor Longontsteking Influenza Covid (longontsteking, griep, Covid). De grote cijfers in de dashboards vertegenwoordigen de som van de meest voorkomende aandoeningen van de luchtwegen. Maar de som is bedrieglijk. Want als je dieper ingaat op de wekelijkse rapporten van de CDC’s, dan vind je in de inleiding van Tabel 3 een belangrijke opmerking:

“Tabel 3 toont de soorten gezondheidsproblemen en bijdragende oorzaken die worden genoemd in combinatie met sterfgevallen als gevolg van coronavirus 2019 (COVID-19). Voor 6% van de sterfgevallen was COVID-19 de enige genoemde oorzaak. Voor sterfgevallen met aandoeningen of oorzaken naast COVID-19 waren er gemiddeld 2,9 aanvullende aandoeningen of oorzaken per overlijden. “

Slechts 6 procent van degenen die stierven aan COVID in de VS had geen andere doodsoorzaak

Engels: “Tabel 3 toont de soorten gezondheidsproblemen en bijdragende oorzaken die zijn geïdentificeerd in verband met sterfgevallen door het coronavirus (COVID-19) in 2019. Bij 6 procent van de sterfgevallen was COVID-19 de enige genoemde oorzaak. Voor sterfgevallen met ziekten of oorzaken naast COVID-19 waren er gemiddeld 2,9 extra ziekten of oorzaken per sterfgeval. “

Een conclusie is niet moeilijk. De “pandemie” is als enscenering al uitgebreid aan het licht gebracht. Of het nu gaat om sterftecijfers, bezettingsgraad van ziekenhuizen, infectie, ziekteprogressie, de geregistreerde doodsoorzaken of de valse overlijdensakten: het is een neppandemie. Dit wordt ook aangetoond door terug te kijken op de officiële cijfers voor 2020 als geheel. Zoals u kunt zien, ziet u niets dat op enigerlei wijze een “epidemiologische noodsituatie van nationaal belang” zou kunnen bewijzen:

label

Als u niet deze tabel begrijpen, vindt u de uitleg in een video te zoeken hier .

Het is niet zo ingewikkeld. De politieke interpretatie van sterfgevallen onderdrukt hardnekkig het feit dat de bevolking groeit en dat het aandeel mensen dat de gemiddelde levensverwachting heeft overschreden aanzienlijk is toegenomen. Simpele cijfers met goede uitleg. De gegevens zijn afkomstig van officiële bronnen.

Lees ook:  Europa's tweede golf van Covid-19 is geen excuus voor de mislukkingen van Trump


Comments

comments