De omgekeerde wereld

De omgekeerde wereld

17 februari 2021 1 Door Indignatie redactie

Onze realiteit moet weer op zijn kop worden gezet, zodat we het goed kunnen zien.

Leven of dood lijkt de media voortdurend te achtervolgen. Elk tweede krantenartikel, hoe klein ook, gaat over de onmetelijke dreiging waaraan we blijkbaar worden blootgesteld door Corona en die alleen door solidariteit kan worden tegengegaan. Alles wordt bijna als een tekenfilm gereduceerd tot twee staten: gezond of ziek, levend of dood, wit of zwart. Het is bijna alsof alle andere waarden waaruit onze beschaving bestaat, zijn gewist – er is een echte omkering van waarden.

Het jaar 2020 was een ommekeer. “Plotseling leek het tegenovergestelde van wat tot nu toe geldig was, van toepassing te zijn – het tegenovergestelde van alles dat is bewezen in een langzame evolutie, dat is beproefd en als vanzelfsprekend beschouwd”, zegt Gunnar Kaiser in zijn video ” The grote omkering van 2020 “. Deze omkering vindt plaats op verschillende niveaus: het niveau van het beoordelen van wat we ziek of gezond noemen, het niveau van de beslissing of mensen of technologie onze samenleving sturen, en het niveau van verantwoordelijkheid van de staat. En al deze omkeringen, bij elkaar genomen, resulteren in een enkele grote omkering van de natuurlijke staat, een verdraaiing van het oude in een nieuw normaal.

In het verleden was u gezond als u geen symptomen had en met ziekteverlof werd gesteld toen de arts symptomen ontdekte. Tegenwoordig ben je altijd een potentiële “viruswerper”, ook al heb je geen symptomen, en mag je alleen gaan werken als je het recht hebt verkregen om vrijelijk je beroep uit te oefenen en deel te nemen aan het sociale leven door een overeenkomstige negatieve test.

De mens in al zijn facetten en in al zijn kleurrijke diversiteit wordt teruggebracht tot één functie, namelijk drager zijn van virussen, een potentiële “superspreader”, en wordt daarom alleen op deze manier behandeld en “beheerd”.

Dus een gezond persoon is altijd potentieel ziek, zo gaat de logica. We moeten eerst bewijzen dat we niet ziek zijn.

De negatieve test is zoiets geworden als een toegangscontrole tot noodzakelijke delen van ons leven. Later zal het de vaccinatiestatus zijn.

Ziekte is het “nieuwe normaal” geworden. Christian Drosten adviseerde in het dagelijks leven het volgende: “Het zou het beste zijn als we allemaal doen alsof we besmet zijn en anderen willen beschermen tegen infectie.” Tegelijkertijd kunnen de rollen worden omgedraaid door te doen alsof “de andere persoon is besmet en we wilden onszelf beschermen. Dat is hoe we ons gedragen. ”Hij zei dit ook al is al lang bekend dat er onderzoeken zijn die bewijzen dat asymptomatische mensen niet besmettelijk zijn, maar hij noemt deze onderzoeken niet in het openbaar.

We maken ook een ommekeer mee van de staat, die met zijn bestuur en heersers eigenlijk de mensen moet dienen. Maar ondertussen moeten de mensen hun recht op deelname aan het sociale leven “verdienen” door de “hygiëneregels” te volgen. Evenzo is er tegenwoordig sprake van zogenaamde privileges voor gevaccineerde mensen, die voorheen slechts basisrechten waren.

Lees ook:  $ 750 miljoen: WHO, Gates Foundation en anderen stimuleren de vaccinproductie

Iedereen die vandaag afstand doet van een gezond leven, van sport, lekker eten, cultuur, gemeenschap en sociale contacten, zal er alles aan doen om volgens de nieuwe logica gezond te blijven – #stayhealthy. Het is niet het individu dat voor zichzelf moet zorgen en zichzelf moet beschermen als hij ziek is of een risicopatiënt, maar nu moet de samenleving als geheel zichzelf binnenstebuiten keren en hem beschermen.

De educatieve filosoof Matthias Burchhardt zegt :

“Schokbeelden, doodsbedreigingen en curvendiagrammen leiden de ‘Homo Hygienicus’ tot gewenst gedrag, terwijl immateriële waarden als nabijheid en menselijkheid overboord worden gegooid. Een nieuwe geboorte met dramatische gevolgen voor onze samenleving.

Controle en sturen zijn in tegenspraak met de geest van de humanistische, verlichtende democratieën. De ontlichaamde en de-ruimtelijkheid van het sociale leven negeren het fysieke bestaan ​​van mensen en hun afhankelijkheid van nabijheid en contact. ‘

Iedereen die zijn normale leven weer opeist, toont gisteren een gebrek aan solidariteit en begrijpt de “nieuwe normaliteit” voor altijd verkeerd. Tegenwoordig betekent kritische ondervraging dat je een ‘gezworen’ of een complottheoreticus bent. Het eisen van een wetenschappelijk discours met al zijn tegenstrijdige meningen wordt afgedaan als “wetenschappelijke ontkenning”. Wat we vroeger geloof in autoriteit noemden, heet nu #trustscience.

Niets doen en alles accepteren zonder kritiek is tegenwoordig ‘heldendom’ en ‘redelijk’

Degenen die hun grootouders geïsoleerd en eenzaam laten sterven “beschermen de risicogroep”. Degenen die hun medeburgers aanklagen en fluiten “handelen verantwoord”. Iedereen die zijn huisarts meldt bij de autoriteiten omdat hij het belang van Corona relativeert of het beschouwt in de context van het lage sterftecijfer, is ” kritisch en waakzaam “.

In Frankrijk zijn zes artsen die het afgelopen jaar publiekelijk kritiek hebben geuit op het pandemiepolitiek, aangeklaagd door de Franse Medische Vereniging. Men probeert zijn vergunning om geneeskunde uit te oefenen in te trekken. Sceptici en quarantainebrekers opsluiten in kampen is een vorm van “het algemeen welzijn dienen”.

Het voorstel om critici van de maatregel een intensive care-bed te ontzeggen, wordt als “eerlijk” en “humaan” beschouwd. Iedereen die, zoals Essity in Frankrijk, zijn medewerkers met kragen wil uitrusten om te controleren of ze zich ook aan de afstandsregels houden, “zorgt voor de veiligheid van zijn medewerkers”.

Het feit dat de lockdowns wereldwijd ongeveer 130 miljoen mensen tot ernstige hongersnood hebben gedreven, wordt onder het tapijt geveegd of opnieuw verkocht als “bescherming van de risicogroep”. In de media wordt nauwelijks vermeld dat er momenteel hongersnood is uitgebroken in Nigeria en Libanon en dat mensen de pakhuizen plunderen en straatgevechten organiseren vanwege de coronamaatregelen .

Als ik deel uitmaakte van de risicogroep, zou ik me schamen voor wat er in mijn naam gebeurt. Ik stond op en zei: “Niet in mijn naam!”

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenEen moedige magistraat in Weimar had de duidelijkheid van boetes om een ​​persoon vrij te spreken die onlangs haar verjaardag vierde op de binnenplaats met acht mensen uit zeven verschillende huishoudens – dat zoiets al een “strafbaar feit” is, maakt me sprakeloos. De rechter beschouwde een dergelijke inbreuk op de privacy als een taboedoorbreking en een catastrofale politieke fout. In zijn twintig pagina’s tellende vonnis van 11 januari 2021, waarin hij – tot in detail en met verwijzing naar officiële bronnen – het gehele pandemiepolitiek van Duitsland ongrondwettig verklaarde, concludeerde de rechter het volgende:

“Dat gezegd hebbende, lijdt het geen twijfel dat het aantal doden dat alleen al aan de lockdown-beleidsmaatregelen kan worden toegeschreven, vele malen groter is dan het aantal doden dat door de lockdown wordt voorkomen. Alleen al om deze reden voldoen de hier te beoordelen normen niet aan het vereiste van evenredigheid. Daarbij komen nog de directe en indirecte vrijheidsbeperkingen, de gigantische financiële schade, de enorme gezondheidsschade en het ideaal.

Het woord ‘onevenredig’ is te kleurloos om zelfs maar de afmetingen te suggereren van wat er gebeurt. Het lockdown-beleid van de deelstaatregering in het voorjaar en nu weer, waarvan het algemene contactverbod een essentieel onderdeel was en is, is een catastrofale verkeerde politieke beslissing met dramatische gevolgen voor bijna alle gebieden van het leven van mensen, voor de samenleving, voor de staat en voor de landen van het mondiale zuiden. “

Het is oké om geen tijd te hebben om intensief met het onderwerp bezig te zijn. Het is oké om niet de juiste bronnen te kennen om de juiste informatie te vinden. Het is oké om jezelf niet openlijk kritisch te uiten uit angst voor represailles op het werk of uit angst voor spot of laster. Het is ook prima om een ​​tijdje te hebben geloofd dat de overheid echt geïnteresseerd was in onze gezondheid en om aan jezelf toe te geven dat je – voor zover je weet en gelooft – gewoon “met de kudde meeging”.

Het is echter niet oké om dit beleid te blijven steunen, het is niet oké om critici en demonstranten die willens en wetens hun reputatie op het spel zetten, belachelijk te maken, te belasteren of te “annuleren”. Het is niet oké om te applaudisseren en toe te juichen als critici hun baan, carrière of platform verliezen omdat ze deze algemene waanzin in het openbaar durven te bekritiseren. En het is altijd minder oké om te doen alsof je er zelf niet bij betrokken bent en dat je op geen enkele manier actie kunt ondernemen tegen deze onmenselijke machinerie. Iedereen die denkt dat ze zich kunnen verschuilen achter de gedaante van ‘ik ben geen expert’, doet niets anders dan de ogen sluiten voor de ramp.

Wrok en oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid verspreiden zich

Nadat in november de tweede lockdown was afgekondigd, kwamen meer dan 1.000 advocaten in Frankrijk bij elkaar om een open beroep te doen tegen het lockdown-beleid. Dit volgde op de oproep van de 250 intellectuelen , die in september in het Franse tijdschrift Marianne werd gepubliceerd . In beide beroepen wordt kritiek geuit op het gebrek aan betrokkenheid van andere disciplines en het gebrek aan transparante besluitvorming. Het Parlement heeft al maanden geen rol gespeeld.

We verkeren al bijna een jaar in de noodtoestand. Dit is nu over de hele linie verlengd tot eind 2021. Alle beslissingen over het onderwerp lockdown, avondklok enzovoort worden in Frankrijk genomen in een geheime wetenschappelijke raad (conseil science) en met het militaire commando – ja, we zijn op oorlog! – waartoe het publiek geen toegang heeft.

Ontevredenheid groeit. De hashtag #JeNeMeConfineraiPas, # Nonauconfinement3 of #Covidinterminable verzamelde duizenden stemmen op Twitter en sociale media . Mensen willen niet langer gescheiden zijn van hun dierbaren, ze geloven niet meer dat de lockdown zal helpen, ze willen hun rechten terug krijgen en het huis verlaten en verhuizen waar en wanneer ze willen.

Onlangs maakte een pizzarestaurant naam in Nice , waarvan de eigenaar in strijd met de overheidsvoorschriften opende en gevuld was met solidariteitsgasten die niet door de politie werden verdreven. Onder hen waren enkele aanhangers van de gele hesjesbeweging. Deze burgerlijke ongehoorzaamheid is gericht tegen de verordening dat restaurants, bars en bistro’s tot eind april gesloten moeten blijven.

Wie spreekt er voor de stemlozen?

Mensen die in een volstrekt irrationele angst voor het virus leven, hebben al hun lobby en hun pleitbezorgers: de internetreuzen, de farmaceutische industrie, de media en vrijwel de hele politieke elite spreken voor hen.

Maar de rest heeft bijna niemand. Die spreekt namens de mensen wiens familieleden zijn overleden door uitgestelde operaties of die dierbaren hebben verloren door zelfmoord, zoals de 36-jarige restauranteigenaar Ghislaine Boriller uit Plougoumelen in het departement Morbihan, die voor zichzelf geen uitweg zag ?

Wie spreekt er voor de hongerigen? In Frankrijk waren in september 1,3 miljoen mensen meer afhankelijk van voedselhulp dan het jaar ervoor . Wie spreekt er namens de studenten wier situatie ernstig is verslechterd, die zich anders met minibanen overeind hielden en die nu elke dag in Parijs in de rij staan ​​om iets te eten te halen?

Wie spreekt er namens de mensen wier levenslange dromen en levenswerken in zeer korte tijd werden vernietigd? Faillissementen, faillissementen, ondergang. Wie spreekt er voor de zelfstandigen die voor de puinhopen van hun bestaan ​​staan? Wie spreekt er voor kleine en middelgrote ondernemingen die gedwongen worden hun werknemers te ontslaan terwijl grote bedrijven zoals Air France, Lufthansa, Tui en Co. miljarden overheidssteun ontvangen? Wie spreekt er namens de oude mensen die geïsoleerd leven en aan wie is verteld dat Zoom net zo geweldig is als een echte ontmoeting met hun kleinkinderen?

In Colorado hebben oude mensen bordjes op hun ramen geplakt met de tekst: ” Liever sterven aan COVID dan eenzaamheid “, “Gevangenen in ons eigen huis” en “Geef ons vrijheid.” Alles wat deze mensen betekenis geeft in hun leven, is genegenheid, knuffel en nabijheid, maar dat werd ook van hen afgenomen.

Door de maatregelen neemt het aantal psychische en lichamelijke aandoeningen snel toe, maar niemand durft te spreken uit angst beschuldigd te worden van het wensen van de dood van oude mensen.

Wie spreekt er namens de kinderen? Kinderen zijn sociaal geïsoleerd. Ze kunnen zich niet ontwikkelen, maar worden door onmenselijke ideologen moreel verantwoordelijk gemaakt voor de dood van ouderen. Volgens schattingen van wetenschappers is ongeveer 30 procent van alle Franse studenten teruggevallen in hun schoolontwikkeling of zelfs gestopt met school. Veel scholen en gezinnen waren om onzekere redenen niet in staat om thuisonderwijs te implementeren.

Niemand spreekt voor deze mensen. Behalve misschien jij

Word ook een spreekbuis voor deze mensen, want als je dat niet doet, doet niemand het.

Sommige van je Facebook “vrienden” zullen je er misschien om verachten. Vrienden van slots die gewoon papegaaien wat ze in het avondnieuws zullen zien, kun je zelfs blokkeren.

Maar zij, de stemlozen, zullen je als een held vieren.

 Comments

comments