Orgie met schrapping gaat door: auditors van staatsmedia censureren onafhankelijke online media

Orgie met schrapping gaat door: auditors van staatsmedia censureren onafhankelijke online media

23 februari 2021 0 Door Indignatie redactie

Nadat private platforms zoals de Google-dochter YouTube in toenemende mate kanalen blokkeren die zich kritisch uitlaten over het coronabeleid van de overheid, treden sinds vorige week officiële federale Duitse autoriteiten samen met de staatsmedia-autoriteiten op tegen kritische media. De getroffenen worden zonder onderscheid op één hoop gegooid met het label “rechts” en “complottheoreticus”. De actie is naar verluidt gecoördineerd tussen de omroepen en werd al aangekondigd met het nieuwe staatsmediaverdrag dat in de herfst van 2020 werd aangenomen. Het proces roept vragen op over de achtergrond en hoe ver de staatsmedia-autoriteiten eigenlijk zijn.

Op 16 februari meldde de Duitsland (DLF): “Mediaopziener gaat eerder tegen de juiste online media in.” Beschuldig hen daarom in brieven aan 13 online mediakanalen van het overtreden van journalistieke regels. Er wordt gezegd dat de getroffenen te maken krijgen met sancties. Naast AfD-gerelateerde media en kanalen was volgens het rapport ook het high-bereik online portaal KenFM het doelwit van de verantwoordelijke media-autoriteit Berlin-Brandenburg (MABB). Volgens de DLF is het “het aanvankelijke vermoeden dat journalistieke principes niet zijn nageleefd en dat journalistieke due diligence is geschonden”.

De staatsmedia-autoriteiten in Berlijn / Brandenburg, Noordrijn-Westfalen, Saarland en Hamburg / Sleeswijk-Holstein hebben volgens het station dertien zogenaamde kennisgevingsbrieven naar online media gestuurd. Tobias Schmid van het Staatsagentschap voor Media (LfM) NRW vertelde de DLF dat het geen kwestie was van “of we de inhoud leuk vinden of niet”. Anderzijds wordt er “primair” gecontroleerd “of er als het ware technische fouten zijn, bronnen niet duidelijk gemarkeerd zijn, of citaten niet als zodanig gemarkeerd zijn, of onderzoeksverplichtingen niet zijn nagekomen en of dit een indruk die wordt waargenomen door het publiek kan manipulatief zijn, opzettelijk of per ongeluk ”.

Twijfelachtige mediawijsheid

Met betrekking tot KenFM, de MABB is gebaseerd op de naleving van de journalistieke zorgvuldigheid in de zogenaamde telemedia in overeenstemming met artikel 19 van het State Media Verdrag (MSTV). Het stelt dat nieuws “gecontroleerd moet worden op inhoud, oorsprong en waarheid met de onder de gegeven omstandigheden vereiste zorg voordat het wordt verspreid”.

De MABB noemt nu vier artikelen uit de KenFM-kolom “Daily Dose”, die tekstpassages bevatten waarvoor geen juiste bronvermelding is. Onder hen is de tekst “ Die Impfaktion ” van Wolfgang Wodarg, die het portaal had overgenomen van Multipolar en die onder meer werd gepubliceerd in het online magazine Rubikon .

In de MABB-brief aan Ken Jebsen, de exploitant van KenFM, citeert de autoriteit de betreffende passage uit de kritische tekst van Wodarg, met de opmerking dat “sommige passages” “mogelijk de journalistieke due diligence hebben geschonden”. De volgende paragraaf van Wodarg veroorzaakte aanstoot:

“Maar de politiek geeft momenteel geen moer om evidence-based medicine en de Nationale Ethische Raden en Vaccinatiecommissies stellen blijkbaar niet langer vragen over de indicatie van maatregelen, maar discussiëren eerder over prioritering, volgens het motto: wie kan er profiteren van eerst de nieuwe ‘vaccins’ die helaas moeten wachten. De zogenaamde Covid-19-vaccinatie kan de meest schadelijke van deze maatregelen zijn. Het wordt al gefinancierd uit onze bijdragen en belastingen en is in werkelijkheid een uitgebreide, gigantische observationele studie met nieuwe genetische manipulaties van ons immuunsysteem. “

Het proces is in verschillende opzichten opmerkelijk: het roept twijfels op over de mediacompetentie van de MABB, aangezien het een bron vraagt ​​voor uitspraken in een opiniestuk van Wodarg. Een commentaar op een proces hoeft niet met bronnen te worden ondersteund, maar geeft niet meer of minder weer dan de mening van de auteur. (Noot van de redacteur: Wodarg leverde desalniettemin op verzoek bronnen, zie de volgende voetnoot.) (1) Het lijkt aanmatigend wanneer zo’n “niet-verwante” autoriteit de inhoud van de journalistiek begint te beoordelen. Bovendien was de tekst, zoals eerder vermeld, eerder in andere media verschenen – die (tot dusver) geen mail van de verantwoordelijke autoriteiten hadden ontvangen.

Ontwijkende antwoorden

Gevraagd naar de specifieke redenen en gelegenheden, zei de perswoordvoerster van de MABB, Anneke Plaß, dat de staatsmedia-autoriteiten “iets minder dan een dozijn brieven” hadden gestuurd. Deze gingen naar “verschillende aanbieders van journalistiek-redactionele telemedia”. Ze kregen het advies “dat hun bod moet voldoen aan erkende journalistieke principes in overeenstemming met artikel 19, lid 1, clausule 2, van de MStV”. Plaß noemde alleen “Ken Jebsen als de KenFM-provider genoemd in de opdruk” als specifiek voorbeeld. In de mediaberichten over de gebeurtenissen worden alleen KenFM, het aan de AfD gelieerde Deutschland-Kurier en het Flinkfeed-portaal genoemd door degenen met wie contact is opgenomen. De andere twee worden beschouwd als voorbeelden van ogenschijnlijk rechtse online media. De MABB-woordvoerster verwees naar het State Media Treaty:

“Dit betekent dat de staatsmedia-autoriteiten onder meer de taak hebben om toezicht te houden op de journalistieke due diligence van telemedia-aanbieders (§19). Telemedia-aanbiedingen die journalistiek en redactioneel zijn ontworpen, moeten voldoen aan erkende journalistieke principes. “

Deze laatste staan ​​vermeld in de perscode van de Duitse Persraad. Volgens Plaß is de verordening van toepassing “op alle journalistieke internetportalen, blogs en andere online media”.
De staatsmedia-autoriteiten vertrouwen in hun aanpak op dialoog, aldus de woordvoerster. De betreffende online media ontvingen daarom zogenaamde meldingsbrieven, waarop ze konden reageren. Betreffende de vraag van de specifieke gelegenheid en de procedure, legde Plaß uit:

“De staatsmedia-autoriteiten doorzoeken aanbiedingen en reageren ook op klachten van de bevolking. Het onderwerp van onze toezichtmaatregelen is altijd de schending van de noodzakelijke journalistieke zorg en niet de vraag of de boodschap als zodanig onjuist is. ‘

Als de inhoud niet binnen de gestelde termijn zou worden verwijderd of gecorrigeerd, zouden de autoriteiten formeel bezwaar maken en dit verbieden. Boetes zijn ook mogelijk.

Ernstige beschuldigingen

De MABB-directeur Anja Zimmer had eerder in een gastartikel in de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) op 17 februari gezegd : “Waarom Ken Jebsen een reminder ontvangt”. Maar na deze kop ging ze niet in op de specifieke zaak en noemde ze geen feitelijke aantijgingen tegen KenFM. In ruil daarvoor waarschuwde Zimmer over het algemeen voor de gevaren voor de democratie van een ongecontroleerd internet:

“Valse nieuws- en desinformatiecampagnes overspoelen het democratische debat, beroven het van de noodzakelijke gemeenschappelijke informatiebasis en bevorderen een steeds virtueler en echt verdeelde samenleving.”

Daarom is het “een van de belangrijkste taken ter wereld” geworden om de digitaal verspreide inhoud te beheren. Zimmer reikte diep in de doos met onbewezen beschuldigingen en schreef:

“Leugens worden niet beschermd door persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Vooral waar desinformatie potentieel grote schade kan aanrichten, vernietigt het een feitelijk debat en daarmee de essentie van de democratie. (…) Bij twijfel hebben persvrijheid en vrijheid van meningsuiting altijd prioriteit. Als de dialoog echter wordt vervangen door gerichte desinformatie en alle regels van het journalistieke vak overboord worden gegooid, zelfs als zelfregulering mislukt, komt het moment waarop wettelijke verplichtingen worden afgedwongen door middel van formele klachten, verboden of zelfs boetes. Ook dat is onderdeel van de rechtsstaat. “

De MABB-directeur leverde geen concreet bewijs, zoals Ken Jebsen genoemd in de kop en op de foto voor de bijdrage ‘verdraaide feiten, presenteerde ze uit hun verband en creëerde’ alternatieve narratieven ‘.

De aanpak van de staatsmedia-autoriteiten heeft gevolgen voor online media die “niet vrijwillig lid zijn geworden van de persraad”, zoals het DLF-rapport zegt. De Duitse Persraad ziet zichzelf als een “vrijwillige zelfregulering van de gedrukte media en hun online aanwezigheid in Duitsland”. De basis van de commissie is de vereniging met vier lidorganisaties: Federale Vereniging van Digitale Uitgevers en Krantenuitgevers (BDZV), Duitse Journalisten Vereniging (DJV), Duitse Vereniging van Journalisten (DJU) en Vereniging van Duitse Tijdschriftenuitgevers (VDZ).

Selectieve aanpak

De persraad heeft de perscode opgesteld, die ethische normen beschrijft voor de journalistiek in de Bondsrepubliek en als kader moet dienen. Dit zou de maatstaf zijn voor de media-toezichthouders van de landen in hun huidige handelwijze. Eigenlijk is er geen verband tussen de persraad, bestaande uit verenigingen van bedrijven en journalisten, en de media. Zij hebben als taak de particuliere omroep – die voornamelijk door mediagroepen wordt aangeboden – en online media te reguleren en te controleren, ook inhoudelijk. Ze zijn niet verantwoordelijk voor de publieke media.

Tot dusverre was het nauwelijks mogelijk om de eigenlijk onafhankelijke digitale media te controleren, stelt de DLF. Het gaat over “het beperken van aanbiedingen op internet die journalistiek lijken, maar halve waarheden en complottheorieën verspreiden”. Volgens het DLF maakt het internationale mediaverdrag dat op 7 november 2020 in werking is getreden dit mogelijk:

“Dit geeft de staatsmedia-autoriteiten de mogelijkheid om actie te ondernemen in geval van schending van individuele inhoud van journalistiek-redactionele online media.”

Het gecoördineerde optreden van de mediatoezichthouder treedt selectief en eenzijdig op tegen geselecteerde media. Dit gaf toe aan de DLF Thomas Fuchs, de directeur van de deelnemende media-autoriteit Hamburg / Sleeswijk-Holstein:

‘Ik kan de beschuldiging begrijpen. Er is zeker een reden voor het feit dat er momenteel bijzonder veel content wordt weggespoeld door de coronacontext en dat er veel informatie die naar onze mening niet goed is onderzocht wordt verspreid in het kader van coronaontkenning, vaccinaties en dergelijke. En daarom, denk ik, is het op dit moment gewoon het feit dat de meeste problematische inhoud uit dit spectrum komt. “

Duidelijke verbinding

Maar de indruk van een verband tussen de actie en het coronabeleid en de poging van politiek en machtsgeoriënteerde media om kritiek te belasteren en zelfs te onderdrukken, is meer dan toeval. Dit blijkt niet alleen uit het feit dat een soortgelijke aanpak door de verantwoordelijke commissies tegen gevestigde private en publieke media vanwege duidelijk vals nieuws en schendingen van de journalistieke due diligence – bijvoorbeeld vanwege angst- en schriktactieken in plaats van objectieve vertegenwoordiging – niet werkelijkheid wordt. .

Zo opgetogen Wolfgang Kreißig, voorzitter van de directeurenconferentie van de staatsmediaautoriteiten (DLM) in april 2020 in vergelijking met de Tagesspiegel: het nieuwe-mediaverdrag zal de staatsmedia-autoriteiten “binnenkort nieuwe kansen geven, waaronder de regelgeving voor journalistieke due diligence kan betrekking hebben “. Dit is hoe desinformatie beter kan worden tegengegaan, zei Kreißig. En verder:

“Het probleem is erkend en een overeenkomstige regeling is opgenomen in het Staatsmediumverdrag. Nepnieuws is geen nieuw fenomeen. Nu in de Corona-crisis speelt serieuze informatie een bijzonder grote rol; Valse rapporten die verontrustend zijn, verspreiden zich momenteel erg snel. “

De DLM maakte op 12 februari 2021 haar aanpak bekend in een persbericht: “Met name met het oog op de aanhoudende coronapandemie en het superverkiezingsjaar 2021” dienen aanbieders te voldoen aan journalistieke en redactionele zorgplichten:

“Voordat u het verspreidt, moet u de inhoud controleren, zodat u overtuigd bent van de waarheid, een minimum aan bewijs verzamelen, citaten duidelijk markeren, bronnen aangeven en, indien nodig, controleren.”

Als dit buiten beschouwing wordt gelaten, dreigt het “destabiliserende democratische communicatieprocessen”. Volgens DLM-voorzitter Kreiffekt moet een samenleving dit ‘niet accepteren’.
“Krachtige middelen”

Het online portaal netwerkbeleid is in oktober 2020 overeengekomen dat het koor een:

“Media die onwaarheden online verspreiden, kunnen er binnenkort voor worden vervolgd. Ze zouden uiterlijk half november onder toezicht moeten staan ​​van de staatsmedia-autoriteiten. “

Het interstatelijke mediaverdrag verplicht internetmedia zich te houden aan erkende journalistieke principes. Dit houdt onder meer in dat berichten zorgvuldig worden gecontroleerd op onder meer waarheidsgetrouwheid voordat ze worden gepubliceerd. Netzpolitik-auteur Daniel Laufer schreef:

“Deze regeling is ook van toepassing op blogs als ze niet privé worden beheerd. Aanbiedingen als ‘KenFM’ of ‘Tichys Insight’ zouden verantwoordelijk kunnen worden gehouden als ze valse rapporten verspreiden, net als ‘RT Deutsch’, berucht om de Russische propaganda. “

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenHet was niet de mogelijke politiek gemotiveerde aanval op de persvrijheid die Laufer verontrustte, maar hij werd geraakt door “twijfels of de toezichthoudende autoriteiten echt zijn toegerust voor de nieuwe taken”. Het staatsverdrag zou kunnen blijken “een krachtig middel te zijn om de verspreiding van desinformatie op deze platforms tegen te gaan”, wat ook van toepassing is op Facebook- en Telegram-kanalen.

De staatsmedia-autoriteiten zijn nu begonnen deze “krachtige tool” te gebruiken. Het tijdelijke verband met de acties van bedrijven als Google of Facebook tegen kritische kanalen lijkt allesbehalve toevallig. “Google heeft onze app uit de Play Store verbannen omdat inhoud naar verluidt in strijd is met hun richtlijnen”, meldde KenFM op 8 februari. “Er staat: ‘We staan ​​geen apps toe die medische of gezondheidsgerelateerde inhoud of functionaliteit bevatten die misleidend of potentieel schadelijk is.'” Het YouTube-kanaal van het platform, waarmee KenFM voor het laatst 500.000 abonnees bereikte, was eerder geblokkeerd. Afgelopen vrijdag aangekondigd Daarnaast werkt de internationale crowdfundingservice Patreon samen met KenFM – wat het moeilijker maakt om het gratis portaal te financieren.

Duidelijke twijfels

In dit verband opmerkelijk: het federale ministerie van Volksgezondheid (BMG) is in november een samenwerking aangegaan met Google om het bereik van het onlangs gelanceerde ‘National Health Portal’ te vergroten, zoals Google Duitsland-baas Philipp Justus en federaal minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU) hebben aangekondigd . Met behulp van zogenaamde kennispanels verschijnt de informatie uit het BMG-portaal nu direct onder de Google-zoekbalk. Kritische eisen daarnaar zeiden in januari van dit jaar van het ministerie dat er geen overeenkomst was met Google. Het is slechts een niet-bindende samenwerking.

In de tussentijd verbood de regionale rechtbank van München het ministerie en Google voorlopig samen te werken in een arrest van 10 februari. Dat meldde de krant “Bild”. Maar bovenal speelden mededingingsrechtelijke aspecten een rol. De beheerders van het online portaal Netdoktor.de hadden een aanklacht ingediend tegen de samenwerking. Maar dit zou in ieder geval ook een “ongerechtvaardigde schending van de persvrijheid en in het bijzonder van de eis om uit de staat te worden verwijderd” kunnen zijn. Dit vertegenwoordigde de Onderzoeksdiensten van de Duitse Bondsdag in een rapport om te bepalen welke op 16 februari gepubliceerd werd.

Er zijn nog meer twijfels over de aanpak van de zogenaamd afgelegen staatsmedia-autoriteiten. Volgens het DLF willen ze de vrijheid van meningsuiting niet beperken, maar alleen zorgen dat “stevig verankerde journalistieke regels” worden nageleefd. Het station citeert stilletjes kritische woorden van professor journalistiek en media-ethicus Marlis Prinzing van Macromedia University. Ze vindt de aanpak van de mediabegeleider “fundamenteel noodzakelijk en welkom”, maar mist volgens DLF transparantie in de beslissingen:

“Ik zou graag willen weten wie precies de beslissing neemt naar welke online media ik schrijf. Ik zou geïnteresseerd zijn in hoe nauwkeurig de criteria zijn. Ook vind ik het belangrijk om te weten wie eventueel bij deze toezichthouder terecht kan. Het is dus iets waar ook aan een publieksinstantie wordt gedacht. “

Twijfelachtige aanpak

Het blijft ook de vraag hoe het kan dat de media-autoriteiten kennelijk hebben samengewerkt met gevestigde media zoals de DLF, de FAZ en de Tagesspiegel in hun actie tegen de online media. Deze indruk ontstaat met het oog op wat Bernhard Loyen schrijft over het proces in een commentaar op KenFM :

“Nog geen uur nadat de mail was ontvangen, werden persverzoeken door Deutschlandfunk en Berliner Tagesspiegel naar het portaal gestuurd. Onderzoekende timing? Niet helemaal, een van de redacteuren ‘kreeg de oren’, de andere kreeg informatie van de media-autoriteit Berlijn-Brandenburg. ‘

De genoemde media met een private en publieke rechtsvorm zijn tot op zekere hoogte concurrenten van de online media als KenFM in de aandachtsmarkt. Deze laatsten hebben tientallen jaren met de gevestigde uitgevers en omroepen geconcurreerd van ogenschijnlijk veilige plaatsen met het publiek, in sommige gevallen zeer succesvol. Men zou kunnen stellen dat de reguliere media dit aan zichzelf moeten toeschrijven, aangezien ze steeds meer falen als het gaat om kritische berichtgeving over verschillende sociale en politieke kwesties – zoals talrijke studies aantonen , waaronder de ‘ Analyse van Corona-berichtgeving in de Zwitserse media ‘ van de Research Center Public and Society aan de Universiteit van Zürich vanaf juli 2020. Een hele reeksStudies bevestigen de twijfels over de rol van de gevestigde media, vooral in de coronacrisis.

Aan de andere kant moet de vraag worden gesteld welke rechtvaardiging een staatsmedia-autoriteit zoals MABB gebruikt om informatie door te geven die schadelijk is voor het bedrijfsleven over interne processen tussen een concurrent (KenFM) en een organisatie, zodat hun concurrenten deze kunnen publiceren.

Het is ook opmerkelijk dat de rapporterende media daadwerkelijke, effectieve controle ontwijken. Comités als de omroepraden van de publieke omroepen of de persraad met zijn principe van vrijwillige zelfregulering kunnen niet anders worden genoemd dan “tandenloze tijgers”. Al in 1993 kwam Jessica Eisermann van het Berlin Science Center tot de conclusie in een onderzoek:

“De persraad is in de greep van belangengroepen, uitgevers en journalistenorganisaties. De zelfbeheersing van een systeem veronderstelt echter dat de inspecteurs een minimum aan autonomie hebben ten aanzien van degenen die gecontroleerd moeten worden.

In deze toestand is er nauwelijks iets veranderd.

Gebrek aan afstand tot de staat

Gezien de selectieve benadering van de staatsmedia-autoriteiten, rijst ook de vraag naar hun werkelijke afstand tot de staat. Het lijkt niet ver weg, zoals de afgelopen jaren verschillende keren is aangetoond. De staatsmedia-autoriteiten worden gekenmerkt door “politieke penetratie”, zeggen waarnemers van het mediabeleid. Een voorbeeld werd gegeven door de Staatsdienst voor de Media van Saarland (LMS) die bij de huidige campagne betrokken is. Ruth Meyer , lid van het staatsparlement van de CDU , werd in april 2020 aangesteld als nieuwe directeur . Ze volgde Uwe Conradt op, eveneens van de CDU, die in 2019 burgemeester van Saarbrücken werd. De mediaadvocaat Dieter Dörr poseerdehierover, in een kort rapport opgesteld in opdracht van de fractie van de Groenen, verklaarde dat de verkiezing van Meyer “schaamteloos in strijd is met het principe van afstand van de staat”. Het staatsparlement mag niet beslissen over zo’n lichaam, maar “alleen een lichaam dat buiten de staat is samengesteld”.

De staatsmedia-autoriteiten laten ook zien hoe politiek en mediagroepen met elkaar verbonden zijn. Een treffend voorbeeld is Tobias Schmid , directeur van het Staatsagentschap voor Media (LfM) NRW, geciteerd door de DLF . Voordat hij de functie bekleedde in 2017, bekleedde hij hoge functies bij de mediagroep RTL, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor het mediabeleid. Van 2012 tot 2016 was Schmid voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Private Broadcasting en Telemedia. Het online magazine Medienkorrespondenz (MK) bericht in 2016 over vragen over de overstap van de RTL-man naar LfM. Het citeerde Timo Lange van de lobbycontrole-organisatie:

“Het is moeilijk te begrijpen en twijfelachtig dat meneer Schmid, van alle mensen, een lange tijd lobbyist is voor particuliere omroepen als de nieuwe directeur van de LfM. Het belangenconflict is duidelijk, de controleactiviteiten van de staatsmedia zijn immers rechtstreeks van invloed op de belangen van RTL en de particuliere omroep. “

Een ander voorbeeld hiervan wordt gegeven door de staatsmediaautoriteit MABB, die bij de procedure betrokken is. Hun mediaraad koos afgelopen november Eva Flecken als nieuwe directeur, die het in maart nu overneemt van advocaat Anja Zimmer. Een manager van de betaaltelevisie-omroep Sky Deutschland zal het mediatoezicht op particuliere omroepen en online media in de hoofdregio overnemen. Spots begon luid te praten MABB MK verloofde zich en verhuisde in 2014 naar Sky Duitsland. Er is nog steeds “Vice President Public Policy, Regulatory & EU Affairs, Protection of Minors”.

De MABB-Mediaraad, die besloot als toezichthouder voor Personeelszaken, komt van de SPD-staatspoliticus Martin Gorholt uit . Volgens Tagesspiegel zei Gorholt over de verkiezing van Flecken: “De implementatie van het nieuwe staatsmediaverdrag begint nu net.” Maar de MABB moet ook “intensief” omgaan met de kwesties van desinformatie en nepnieuws in de Corona-periode.

Handige tools

Schmid’s voorganger Jürgen Brautmeier zeiin 2017 in verband met de verkiezing van de SPD-politicus Marc Jan Eumann tot directeur van de Staatsdienst voor de Media van Rijnland-Palts (LMK) in een artikel voor de MK: De staatsafstand van de Staatsmedia-autoriteiten is ‘een prachtige fictie die was vaak benadrukt in toespraken op zondag. In werkelijkheid kon men een grote politieke nabijheid waarnemen, omdat de structuur, het toppersoneel en de taken van de Noordrijn-Westfaalse media-autoriteit herhaaldelijk werden onderworpen aan partijpolitieke belangen of overeenkomstige pogingen om deze te beïnvloeden. ‘In het begin waren er’ overwegend ideologische en personeelspolitieke motieven voor de invloed “. Later ging het “voornamelijk over machtspolitiek”. ‘En de LfM werd gezien als een instrument van het beleid van de deelstaatregering dat taken kon krijgen die wilde men niet financieren uit belastinginkomsten. ”Brautmeier is nu ereprofessor geschiedenis en mediastudies aan de universiteit van Düsseldorf. Hij schreef in zijn MK-post:

“Moderne regelgeving houdt in dat de staat de doelen stelt die nodig zijn om gebruikers te beschermen en diversiteit van meningen te waarborgen. Het betekent niet dat de staat of de politiek op deze manier invloed op inhoud en posities veiligstelt. “

Met hun huidige optreden tegen geselecteerde online media laten de staatsmedia-autoriteiten zich opnieuw zien als instrumenten van de politiek.

Een aantal experts is in meerdere analyses over de bewezen eenzijdigheid van de reguliere media privaat of publiekrechtelijk in de coronacrisis gealarmeerd . De communicatiewetenschapper uit München, Michael Meyen, waarschuwde afgelopen november in een interview met de Beierse Staatskrant dat de media bijdroegen aan de verdeeldheid van de samenleving: “Ze houden individuen verantwoordelijk voor de verspreiding van Corona.”

Maar dat lijkt de media nauwelijks te interesseren, net als de bedreiging voor de democratie die deze ontwikkeling met zich meebrengt. In plaats van zich zorgen te maken over feitelijke mediadiversiteit en meningsverschillen, lijkt het erop dat er een campagne wordt gestart tegen kritiek op de overheid, gesteund door de gevestigde media.Comments

comments