En opnieuw is doodenge Baudet in opspraak


 12 total views,  4 views today

Op tournee door het land trof hij toehoorders die hem de vraag stelden of er geen ‘Tribunaal‘ moet komen om de leden van de regering ter verantwoording te roepen voor de ‘Corona-Fuck-Up‘. Potentieel mensen die best bereid zijn op Baudet te stemmen, dus je verwacht van een populistische politicus in dit soort situaties een ‘handreiking‘, of zelfs de geestdriftige omarming van dat idee. Maar Baudet deed exact het tegenovergestelde. Hij las de vragensteller, en degenen die de vraag met applaus begroeten de les.

Nou herhaal ik nog maar eens, voor ik verder ga, dat ik nooit op ‘Forum‘ heb gestemd, ook nooit de aanvechting heb gehad om dat te doen, en dat het ‘pedante‘ van Baudet zelf mij tegenstaat, terwijl het ‘mismanagement‘ binnen die partij in het nabije verleden geen vertrouwen geeft in de toekomst, omdat de controverses ‘ingebouwd‘ zijn door de polemische stijl van leiding geven, waardoor er nooit een ‘team‘ (partij) kan ontstaan dat ‘met één mond‘ spreekt. En dat is dan nog geheel los van mijn inhoudelijke oordeel over het partijprogramma. Wat echter niet betekent dat een politicus waar je geen vertrouwen in hebt best gelijk kan hebben op een bepaald punt. Dus waar ging dit over?

Baudet keerde zich resoluut tegen veroordelingen op basis van wetten die ten tijde van de handeling nog geen wet waren. In mijn onschuld zou ik verwachten dat elke rechtschapen Nederlander dat met applaus zou begroeten. Maar bij ‘GoedeMorgenNederland‘ namen een kinderarts uit het OMT, die een paar afgedankte ‘stappers‘ van ‘de-man-met-de-schoenen‘ had gekregen, een vrouwelijke horecaondernemer en tevens dominee, en Wouter de Winther van de Telegraaf er in niet mis te verstane bewoordingen afstand van. De schoft! Hoe haalt die Baudet het in zijn achterlijke hoofd! De dames van ‘GoedeMorgenNederland‘ reken ik maar niet mee in dat koor, want die ‘Keuvelen‘ er lustig op los elke morgen, zonder ergens over na te denken, en zonder idee of historisch besef, anders dan de gangbare ‘Trekpop-concepten‘ die op enig moment in de mode zijn.

Via Twitter reageerde ook de kersverse lijsttrekker van de PvdA, Lilianne Ploumen zich af, waar ze het standpunt van Baudet aanmerkte als een ‘Nieuw Dieptepunt’. En ook iemand die de belangen van Joden in ons land zegt te vertegenwoordigen merkte op dat je dergelijke standpunten nog wel verwacht van een jonge ‘puistenkop‘ of ‘skinhead‘, maar toch niet van een keurige Nederlandse politicus. Wouter de Winther zeilde enigszins om de afgrond heen door Baudet aan te rekenen dat hij ‘dat soort mensen‘ aantrekt, waarbij hij een vergelijking trok met de ‘Lock her Up‘-scanderende meute bij verkiezingsbijeenkomsten van Trump in 2016. Gemakshalve even over het hoofd ziend dat Baudet hen juist niet had aangemoedigd.

Opnieuw het bewijs dat er geen sprake is van een ‘Groot Complot‘, maar dat we ons ontwikkeld hebben tot onze eigen ergste vijand. En ja, Baudet haalde de na-oorlogse processen in ‘Neurenberg‘ aan als een voorbeeld van wat hij ziet als een dwaling, waar mensen veroordeeld werden op grond van wetten die pas na de oorlog werden ingevoerd, om geselecteerde Duitsers op te kunnen knopen. Een standpunt dat hij kennelijk ook al had verdedigd in zijn proefschrift, dus dat kwam niet als een verrassing. ‘Neurenberg‘ was het grote proces na de oorlog tegen leidende politici en militairen in Duitsland tijdens de oorlog. Het ging niet uitsluitend over de ‘Holocaust‘, en het vermoorden van zes miljoen Joden en Roma, of de ‘medische experimenten‘ en vele, vele andere gruwelijke oorlogsmisdaden, en misdaden tegen de menselijkheid, die ook zonder nieuwe wetgeving strafbaar waren.

Hier opnieuw het bewijs dat ‘Managing Consent’, waar ik gisteren de nodige tekst aan wijdde, niet alleen elke inhoudelijke discussie onmogelijk maakt, maar dat het ons als collectief zo dom maakt als het achtereind van een dood varken. Mensen gaan uit van een gecultiveerd vooroordeel, horen een ‘Trigger-woord‘, en wég zijn ze. Ik ben dankbaar voor ‘Neurenberg‘ waar het de architecten van de ‘Holocaust‘, en gruwelijke sadisten die medische experimenten uitvoerden op mensen die ook nog eens wederrechtelijk van hun vrijheid waren beroofd, ‘Tegen de Muur‘ zette, of ervoor zorgde dat ze werden opgeknoopt, alhoewel ik geen voorstander ben van de doodstraf. Sterker nog, het is mij een doorn in het oog dat bepaalde leidende Nazi’s die zich overduidelijk schuldig hadden gemaakt aan oorlogsmisdaden, een vrijbrief kregen, omdat ‘we‘ ze weer nodig hadden in de strijd tegen de ‘communisten‘. Waaronder de gehele ‘Gehlen-organisatie‘, die nauw betrokken was bij de na-oorlogse SS-organisatie ‘Die Spinne, en Werner von Braun en andere behoorlijk onfrisse wetenschappers. Ik hoop, voor zijn eigen ziel en zaligheid, dat Baudet daar hetzelfde over denkt. Of het nuttig en nodig was om militairen die gevochten hadden voor hun land en daarbij een leidinggevende positie hadden, of mensen in civiele ondersteunende functies die op geen enkele wijze betrokken waren bij de moord op Joden, of andere oorlogsmisdaden, te ‘framen‘ middels gelegenheidswetgeving, is een geheel andere kwestie.

Dan nog even terug naar Wouter de Winther en zijn ‘Lock her Up‘-opmerking: Daarbij ging het over schendingen van het bestaande recht waar Hillary door haar ‘contacten‘ mee wegkwam. Het gebruik van een ‘privé-server‘ in de tijd dat ze minsister van buitenlandse zaken was, en de ‘Cover-Up‘ van wat zich had afgespeeld in ‘Benghazi‘, waar de Verenigde Staten terroristen bewapenden die van Syrië een ‘Tweede Libië‘ moesten maken. Wat gruwelijk uit de klauw liep, waardoor een ambassadeur in Libië, en mensen die direct of indirect betrokken waren bij die illegale transporten, de dood vonden. Een veel beter voorbeeld van het soort ‘Volksgericht‘ waar het publiek dat naar Baudet was gekomen kennelijk wel oren naar had, zijn de niet aflatende pogingen om Trump uit de vergelijking te halen met verzonnen verhalen over ‘Enge Russen‘ en soortgelijke ‘BullShit’. Ik ben blij dat er tenminste nog één politicus is die weet wat een ‘Rechtsstaat‘ is, maar het slaat mij koud om het hart als ik zie hoe gering het draagvlak is voor dat ooit fiere principe waar we onze hele welvaart aan te danken hebben. Het is niet eens opportunisme, en geen ‘Groot Complot‘. Het is waanzin. Verdwazing. ‘Go With The Flow‘. Het ‘Gezonde Volksgevoel. En het is doodeng.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Comments

comments

Geef een antwoord