Open brief van een politieagent: het gaat over onze vrijheid en ons leven

Open brief van een politieagent: het gaat over onze vrijheid en ons leven

24 februari 2021 0 Door Indignatie redactie

Ook al leiden demonstraties tegen overheidsmaatregelen tot gewelddadige botsingen met individuele politieagenten die bereid zijn geweld te gebruiken: niet mag worden vergeten dat niet alle politieagenten zich aan het coronabeleid van de overheid houden. In werkelijkheid hebben veel ambtenaren ruzie met de maatregelen en voorschriften die ze geacht worden af ​​te dwingen onder de bevolking. Het publiekelijk bekritiseren kan deze mensen echter hun baan kosten, en daarom durven maar weinigen deze stap te zetten. Een politieagent wendde zich tot de media met een open brief waarin hij diepgaande inzichten geeft in zijn gedachten en ervaringen tijdens de Corona-crisis. We publiceren deze absoluut leesbare brief hieronder volledig: 

Ik ben al meer dan 32 jaar politieagent en heb altijd geprobeerd mijn best te doen voor dit land en vooral voor de mensen. Ik stond altijd klaar om juridische veranderingen te ondersteunen en dichter bij mijn medewerkers te brengen, de achtergrond uit te leggen en het nodige inzicht te verwerven in discussies met de bevolking. Bij het classificeren en beoordelen van nieuwe juridische situaties, die ik in mijn werk moest implementeren, heb ik in ieder geval altijd geprobeerd de standpunten en argumenten van alle fracties te aanvaarden en te respecteren, altijd met het idee dat de wetgever het welzijn zou beschermen van de mensen zet dit prachtige land op de voorgrond.

Misbruikt door de overheid

De coronapandemie, die nu een goed jaar duurt, en de daarmee gepaard gaande stroom aan maatregelen van de premier, minister van Volksgezondheid, minister van Binnenlandse Zaken en van justitie hebben niet alleen mijn kracht en zenuwen ondermijnd, maar ook veel van mijn collega’s. Veel van mijn collega’s zijn volkomen onzeker omdat ingrijpen in overeenstemming met de COVID-19-maatregelenwet niet alleen in tegenspraak is met de persoonlijke opvattingen over de ‘pandemie’, maar ook omdat de ambtenaren geen enkele zekerheid hebben gekregen om te handelen vanwege de juridische en ongrondwettelijke onwettigheid in het verleden van de regelgeving. Geen enkele politieagent wil mensen illegaal en onrechtvaardig behandelen! Vrijheid van meningsuiting of zelfs kritiek op een hogere positie is door de gevreesde juridische consequenties niet meer mogelijk.

Het recht op bezwaar wordt niet uitgeoefend, al was het maar vanwege de tijdvertraging, hetgeen betekent dat bij een door de rechter vastgestelde onrechtmatigheid of zelfs ongrondwettigheid de ambtenaar aansprakelijk is of blijft. Ik, en ook veel van mijn collega’s, heb het gevoel dat deze regering ons heeft misbruikt!

Laster van dissidenten

Afgezien van het feit dat er voor veel van de maatregelen duidelijk geen redelijke verklaringen meer zijn, maak ik me grote zorgen over de democratie en het sociale leven in ons land. De verspreiding van angst heeft de mensen in Nederland zo verdeeld dat ik nauwelijks kan geloven in een “genezing” van relaties. Onze kinderen krijgen mondjesmaat onderwijs, sociale contacten worden voorkomen, iedereen wordt afgeschilderd als een potentiële virusdrager, mensen mogen niets doen dat hun leven de moeite waard maakt. Er worden wetten en verordeningen aangenomen die in strijd zijn met de Nederlandse grondwet; weken of maanden zullen voorbijgaan voordat de onwettigheid is vastgesteld. De vrijheid van mensen wordt ernstig beknot, wie het discours zoekt of opkomt voor grondwettelijke rechten wordt bestempeld als rechtse radicalen, corona-ontkenners, als aluminium hoeden. Zelfs zeer gerespecteerde wetenschappers worden publiekelijk belasterd en afgeschilderd als “idioten”.

Lees ook:  Trump de Russische marionet. Een verhaal dat gewoon niet dood gaat

Natuurlijk doen de reguliere media er alles aan om de gruwel van de massale sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in stand te houden en alle mensen die anders of kritisch denken, hoe gerenommeerd virologen, epidemiologen, rechtsgeleerden enz. Ook ‘covidioten’ zijn. staan ​​voor. Geen leugen wordt geschuwd, als het rechtsextremisten, corona-ontkenners, Covidiotes en neonazi’s waren die tegen de maatregelen de straat op gingen, wordt het aantal deelnemers aan demonstraties nu ‘naar beneden gedrukt’, uiteraard om de beeld dat dit slechts een kleine minderheid in Oostenrijk is die vooral niet serieus moet worden genomen.

Als particulier was ik op een wandeling in Amsterdam en zag daar op het Museumplein collega’s die op oudere burgers insloegen en tijdens de grensoverschrijdende avondklok rellen in mijn stad. Het beeld van de deelnemers was natuurlijk altijd gemengd, maar waar haalt de minister van Binnenlandse Zaken het recht vandaan om deze mensen in de slecht hoek te duwen. In ieder geval waren het voor het merendeel mensen die de grootste zorgen hebben over de ontmanteling van de democratie en de vernietiging van sociale / interpersoonlijke relaties.

Verdeling van de samenleving

Dat we in Nederland een diep verdeelde samenleving zijn, blijkt uit diverse berichten en commentaren, waarin bijna alles en iedereen wordt opgejaagd – tegen horeca, tegen samenkomsten van jongeren of te veel mensen in huis etc.

Wat voor soort regering hebben we die aanzet tot dergelijke onrust, er geen woord tegen kan vinden en in plaats van mensen gerust te stellen, elke dag angsten aanwakkert? De regering kan zichzelf de slogan besparen die de buthers nu moeten bij elkaar houden, want het is de trigger voor het tegenovergestelde.

Wat is het volgende?

Gezondheid is natuurlijk een van de belangrijkste goederen, maar wat politieagenten tijdens hun opleiding elke dag leren, namelijk om bij al hun handelingen aandacht te besteden aan proportionaliteit, lijkt niet te gelden voor onze federale overheid in haar waanideeën van maatregelen. Het is ook volkomen onbegrijpelijk dat deze maatregel na twee lockdowns nog steeds wordt gehandhaafd – ondanks wetenschappelijk bewijs van het tegendeel. Waarom kun je de “Zweedse manier” niet proberen? Misschien omdat ‘overheid gerelateerde’ bedrijven lucratieve zaken doen met maskers en dergelijke. waren beloofd? Of omdat de experts, inclusief virologen, beledigd zouden zijn in hun ijdelheid of zelfs zouden worden losgerukt van hun apocalyptische ideeën.

Zoals we echter ook weten, werd er politieke druk uitgeoefend op verschillende experts om een ​​worstcasescenario / -model te creëren om politieke maatregelen te rechtvaardigen – althans in Duitsland.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenWetgevende en ongrondwettelijke voorschriften, de poging om demonstraties te verbieden, het ontzeggen van onderwijs, men moet niet op de proef worden gesteld, alle pogingen om sociaal en menselijk contact af te snijden, uiteraard alleen zodat mensen niet kunnen praten over deze waanzin, het isolement van federale staten enz. – wat is het volgende? Het aanbieden van geldbeloningen voor informanten die overtreders van de Covid19 Measures Act melden?

Lees ook:  Trump heeft de beste COVID-behandeling gekregen. Voor de rest van de VS wil hij "kudde-immuniteit".

Altijd nieuwe maatregelen

Het lijden van de mensen in Nederland als gevolg van al deze meestal volledig buitensporige maatregelen en beperkingen, maar vooral het psychische leed van de kinderen, laat niet alleen onze heersers volledig onaangetast, nee, ze vinden het zelfs niet de moeite waard om medewerking te geven!

Maar wat het vat doet overlopen, is een minister van Volksgezondheid die nooit moe wordt van het uitvaardigen van nieuwe maatregelen en voorschriften in plaats van daadwerkelijk iets te doen voor de gezondheid van mensen – voorlichting over gezonde en evenwichtige voeding, mensen over bewegen, vooral in de buitenlucht, om te motiveren, mensen spirituele ontspanning (van de toch al gênante persconferenties), enz.

Zoals zoveel andere mensen heb ik de afgelopen maanden genoeg tijd gehad om meer te weten te komen over de ziekte, de effectiviteit van de maatregelen, eventuele – ook speculatieve – achtergronden, modelberekeningen, aantallen besmettingen en gevallen, oversterfte, etc. ., gebruikmakend van alle denkbare opties en vooral uit verschillende bronnen.

Sinds 8 februari mogen de kinderen weer naar school dankzij de grenzeloze vrijgevigheid van de overheid. Maar pas nadat de school aangepast is. De psychologische afdelingen van de ziekenhuizen kunnen het beste beantwoorden wat deze maatregelen bij de kinderen teweegbrengen nadat ze de afgelopen maanden geleerd hebben dat ze hun ouders of grootouders kunnen vermoorden.

Over de vrijgevigheid van de regering gesproken … Al bij de eerste lockdown beloofde onze premier financiële “hulp” voor de economie en de mensen in horeca – allemaal met een arrogantie die nauwelijks heeft bestaan, vooral omdat het gaat om het belastinggeld van mensen in deze land.

Tot op de dag van vandaag heeft de regering niet nagelaten zichzelf te presenteren als de redder van de natie door deze financiële hulp aan te bieden.

Tegelijkertijd worden fundamentele rechten en vrijheden met voeten getreden, wordt de grondwet opzettelijk ondermijnd door onze regering omdat de verordeningen al ondoeltreffend zijn vanwege de late herziening door het hof. Bovendien moet worden opgemerkt dat de juridische en ongrondwettelijke schendingen van de voorgeschreven maatregelen niet gekoppeld zijn aan sancties. Ga dus gewoon door op de oude manier. Actief ondersteund door een minister van Binnenlandse Zaken die zijn politieagenten een minimumaantal meldingen geeft bij het monitoren van demonstraties.

Ik heb de film “HITLER – Rise of Evil” gezien in het hoofdprogramma van een Duitse televisiezender. Ik was en ben diep geschokt en bezorgd over de parallellen met de huidige situatie in Europa.

Elke dag ontvangen mensen nieuwe horrorrapporten, reisbeperkingen, bedreigingen met nieuwe lockdown-maatregelen, afscheiding en grenssluitingen binnen Nederland en Europa. Niet alleen zijn de mensen binnen ons land verdeeld, zetten ze tegen elkaar op, nee, de leden van de regering de verschillende landen zetten hun burgers steeds meer op tegen het “gevaar van buitenaf”. Hoe moet de EU overleven als er al agitatie, aanklacht, haat en wantrouwen heerst binnen de staten?

Ik zie in ieder geval geen mooie toekomst en dat is op zijn zachtst gezegd. Mensen klampen zich vast aan hun laatste hoop op een vaccinatie die de naam niet eens verdient.

Lees ook:  Trump wordt vernederd en gevaarlijker dan ooit

Humanitaire misdaden

Begin april 2020 schreef ik de regels “De gedachten van een politieman over het coronavirus …” en stuurde ze naar verschillende kranten. Deze zijn natuurlijk nooit gedrukt. De situatie is niet verbeterd, mijn wensen van toen zijn nog steeds dezelfde en stuurt deze nu naar de verschillende politieke blogs in de hoop dat deze mijn oproep wel willen plaatsen:

Ik wil eindelijk kinderen horen lachen en weer met elkaar spelen, ik wil de gezichten van mensen zien, hun vreugde, hun verdriet, hun woede, zonder dat ze worden bedekt door maskers, ik wens dat ze jonge mensen hun leven opnieuw kunnen vieren, dus dat oude mensen hun kennis en ervaringen doorgeven aan de volgende generaties in persoonlijke gesprekken, ik wens knuffels, menselijke nabijheid, niet alleen mentaal, ik wens medeleven, respect en empathie ……. en ik zou willen dat al degenen die deze misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd, hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Omdat de heersers ons hebben – en onze kinderen! – ALLES genomen (of in ieder geval constant proberen) dat het leven de moeite waard maakt, de vrienden, het lachen, het zingen, het samenzijn, het vrije denken….

Als de heersers echt geven om gezondheid en menselijk leven, moeten ze eindelijk toegeven. Want als mensen nog langer opgesloten zitten, hebben we het virus misschien ooit verslagen, maar ook het leven vernietigd en bestaan ​​alleen.

Door de bijkomende schade veroorzaakt door de maatregelen die zijn voorgeschreven, durf ik nu al bijna een jaar dat de regeringen zich zorgen maken over onze gezondheid.

Het gaat over onze vrijheid

De uitleg zou waarschijnlijk voor onbepaalde tijd kunnen worden voortgezet. Maar misschien krijgen mijn regels maar ÉÉN ENKELE persoon ertoe om na te denken over wat ik al als een succes zou beschouwen.

Eén persoon heeft echter altijd diepe indruk op me gemaakt, daarom wil ik nog twee citaten van hem toevoegen:

ECHTE LEIDERS MOETEN KLAAR ZIJN OM ALLES TE GEVEN VOOR DE VRIJHEID VAN HUN MENSEN.

ALS HET EEN MAN VERBODEN IS HET LEVEN TE LEVEN DAT DIT LEVEN DAT JUIST IS DAT JUIST IS, DAAROM GEEN KEUZE DAN EEN REBEL WORDEN.

(Nelson Mandela)

PS: Waarom wil ik mijn identiteit behouden? Omdat ik in de loop van mijn werk de mogelijkheid heb om met mensen te praten, ze aan het denken te zetten, omdat ik mijn medewerkers kan aansturen in het omgaan met de mensen in dit land en hen kan aansporen gegeven dingen, bevelen en instructies kritisch op te volgen. vraag, want ik kan proberen de angst van mensen weg te nemen en vooral iedereen ervan te overtuigen dat het om meer gaat dan alleen een ziekte…. Het gaat over onze vrijheid, ons leven en vooral het leven van onze kinderen !!!

Ik hoop van harte dat ieder die dit leest en met mij eens is dit stuk wil delen met vrienden en familie zodat ik toch gehoord wordt, hartelijk dank.

(Naam van schrijver is bekend bij de redactie)Comments

comments