Corona-crisis: Het is het verhaal van een ongekende fraude

Corona-crisis: Het is het verhaal van een ongekende fraude

1 maart 2021 0 Door Indignatie redactie

Corona-sceptici worden er vaak van beschuldigd ingewikkelde zaken te vereenvoudigen. “Samenzweringstheoretici”, zo wordt er in goedkoop gemaakte propagandaartikelen gezegd, schuwden de complexiteit van de werkelijkheid, die de regeringsgetrouwe journalist natuurlijk onbevreesd in de ogen kijkt. Dus alles wordt opgesplitst in een eenvoudig goed-slecht-schema. De waarheid is: het is vooral gemakkelijk voor degenen die de regeringsverklaringen en de kleinste gemene deler van de mediaberichten over Corona gewoon nastreven.

Het kost echter veel tijd en moeite om een ​​plausibele hypothese te bedenken over de ware achtergrond van de campagne. De auteur moet doordringen in gebieden die door invloedrijke kringen geheim moeten worden gehouden, moet materiaal verzamelen, ordenen en evalueren dat niet altijd gemakkelijk toegankelijk is, en vooral moet hij doordringen in de sluier van manipulatie die nog steeds over de waarheid verspreidt. Een goede “alternatieve” theorie over Corona heeft meer nodig dan “inspiratie” zodat de auteur “het gevoel heeft” dat er iets niet klopt met het officiële verhaal. Het vereist vooral ook “transpiratie”, wat betekent dat er hard onderzoek wordt gedaan. Iedereen die zoiets aanneemt en een boek van 500 pagina’s voltooit voordat het eerste jaar van de crisis voorbij is, moet worden bedankt en erkend.

Gates – de gelukkiger van de mensheid

Aangezien de details hier sowieso alleen willekeurig kunnen worden behandeld, een voorbeeld: wanneer Flo Osrainik te maken heeft met Bill Gates, citeert het boek niet alleen zijn huidige uitspraken over het ‘vaccineren’ van de hele mensheid – de hele geschiedenis van de impact van de miljardair is verteld in een overzicht, en we ontdekken wat hij nog meer van plan is. Gate’s vaccinatiecampagne verschijnt in de context van een groter ‘verhaal’ dat de contouren onthult van een gigantisch verbouwingsplan voor het toekomstige lot van de mensheid. Daarnaast zet Flo Osrainik bijvoorbeeld alle ontvangers van donaties van de Bill and Melinda Gates Foundation op een hele pagina van een boek. Je kunt alleen door deze lijst bladeren, maar je kunt hem ook analyseren en bekijken, dan worden patronen en dwarsverbanden herkenbaar.

De aard van de potentiële menselijke gelukzaligheid die graag welwillendheid toont, wordt duidelijk wanneer Gates commentaar geeft op de economische gevolgen van de lockdowns:

“Het is echt tragisch dat de economische impact hiervan erg dramatisch is. (…) Dus we zullen de pijn in de economische dimensie nemen, een enorme pijn, om de pijn in de ziekte- en dooddimensie te minimaliseren. “

Daarbij negeert Gates de pijn en dood die de Corona-maatregelen hebben veroorzaakt. De voorbeelden laten zien hoe diep en “multidimensionaal” Osrainik zich wijdt aan elk van zijn onderwerpen. Tegelijkertijd vertegenwoordigen veel boekpassages een “beste van” de bevindingen van andere topauteurs over het onderwerp, zoals Paul Schreyer en Norbert Häring.

Kleuterschool onder “toezicht”

Osrainik beschrijft niet één, maar drie scenario’s die nauwgezet de maatregelen hebben doorgespeeld die moeten worden genomen in het geval van een pandemie vóór de “uitbraak” van Corona. Een simulatie uit 2010, uitgevoerd door de Rockefeller Foundation en het Global Business Network (GBN), beoogde bijvoorbeeld:

“Inspanningen om mensenlevens te beschermen, vereisten ‘een ongekende mate van samenwerking tussen regeringen, internationale organisaties en de particuliere sector’.”

Ook de media speelden een belangrijke rol in het scenario.

“Overheden en de particuliere sector zouden hogere prioriteit moeten geven aan het ontwikkelen van methoden om ‘desinformatie’ en ‘desinformatie’ te bestrijden. Dit vereist de mogelijkheid om de media te overspoelen met snelle, nauwkeurige en consistente informatie. “

Dit komt ons niet voor niets bekend in de oren. Want dat is precies wat er sinds begin 2020 bijna overal ter wereld is gebeurd. Flo Osrainik houdt zich in met expliciete speculaties over wat de krachtige klokken zouden kunnen denken of bedoelen. Hij brengt stukjes van de puzzel bij elkaar en laat het aan de lezer over om ze samen te voegen tot een eenduidig ​​beeld. Hij claimt alleen wat hij kan bewijzen.

In plaats van “complottheorieën” te ontwikkelen, laat hij complottheorieën aan het werk zien, voor zover hun acties publiekelijk zichtbaar zijn, en werpt hij licht op de verwoestende gevolgen.

De simulatie van de Rockefeller Foundation gaat verder: zelfs nadat de pandemie is afgenomen, “zullen de autoritaire controle en supervisie van burgers en hun activiteiten blijven bestaan ​​en zelfs geïntensiveerd”. Politici over de hele wereld zouden “de macht meer in eigen handen hebben genomen” en konden rekenen op een hoge mate van acceptatie door de burgers.

“Burgers gaven vrijwillig een deel van hun soevereiniteit – en hun privacy – over aan meer paternalistische staten in ruil voor meer veiligheid en stabiliteit. Burgers waren toleranter en verlangden zelfs naar begeleiding en toezicht van bovenaf, en nationale leiders hadden meer speelruimte om de orde naar eigen goeddunken af ​​te dwingen. ‘

Dit beschrijft niet alleen het heden heel precies, het geeft ook een vooruitblik op de nabije toekomst, waarin tendensen die nu opkomen zouden kunnen escaleren.

Vergeten menselijke waardigheid

In de hoofdstukken van zijn boek onderzoekt Osrainik onder meer de de facto menselijke experimenten in India in verband met het testen van nieuwe vaccins. Hij stelt de vraag naar de ware oorsprong van het coronavirus, maar claimt geen definitief antwoord te kunnen geven. Zijn beschrijving van de “bijkomende schade” van verschillende Corona “inperkingsmaatregelen”, die hij verspreidt met zeldzame zorgvuldigheid van de verzamelaar, is ook indrukwekkend. Dit varieert van noodzakelijke operaties die werden verwaarloosd ‘vanwege Corona’ tot onnodige sterfgevallen als gevolg van angst en isolatie, een ‘epidemie van eenzaamheid’ en suïcidale neigingen van de getroffenen tot de drastische stijging van de werkloosheid met de bijbehorende psychosociale gevolgen, zoals een toename van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Last but not least worden de politieke dimensie en de gevolgen voor democratie, vrijheidsrechten en de rechtsstaat getoond. In de woorden van hoogleraar filosofie Michael Esfeld: “Er is geen rechtvaardiging voor het opschorten van grondrechten in de huidige acute situatie van de verspreiding van het coronavirus en voor het opheffen van de waardigheid van de betrokken mensen door middel van een technocratische planning van het sociale leven en het gezinsleven”. Hoewel menselijke waardigheid, niet veiligheid en zelfs niet het ‘recht op lichamelijke integriteit’, dat vaak werd gebruikt om strikte ‘gezondheidsbescherming’ te rechtvaardigen, voorrang heeft in de basiswet, schuwen de meeste politici, de media en zelfs particulieren elke schending van waardigheid. Er is een algemeen gebrek aan interesse in vrijheidsrechten, een vergeetachtigheid van waardigheid en een depressief-accepterende houding ten opzichte van alles wat we op dit moment doormaken. Zoals 10 jaar geleden voorspeld in de krant van de Rockefeller Foundation.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLees ook:  COVID bevordert nieuwe wereldorde - The Empire of Billionaires

Met kanonnen op leerlingen

Er zijn tal van voorbeelden van ronduit groteske intimidatie door autoriteiten tegen burgers in het “Corona-dossier”. Iedereen kan hier zijn “slechtste” kiezen.

“De stad Schongau vroeg zelfs ‘de Bundeswehr om administratieve bijstand’ en vroeg hen om ‘toezicht’ te houden op de maskerplicht voor schoolkinderen. De situatie bij de bushaltes is niet bevredigend omdat studenten, ouders en sommige leraren daar geen maskers dragen. “

Een directeur van een middelbare school vond het plan volkomen overdreven. ‘Stel je voor, de gepantserde pijp van een luipaard bij de bushalte wees naar de studenten die weigeren een masker te dragen.’

Een ander voorbeeld:

“Bij de Hessische Geschwister-Scholl-Schule in Niddatal kreeg een student zelfs een schriftelijke afkeuring omdat hij ‘het drankje had gedronken dat hij tijdens de tweede grote pauze had gekocht bij de kiosk op het schoolterrein’ en daarmee de hygiëneregels van de school had overtreden. De ouderraad, klaarblijkelijk in de steek gelaten door alle goede moed, had afgesproken dat de kinderen vanwege Corona uitdrukkelijk ‘niet mogen drinken’ tijdens de twee pauzes van 15 minuten. ‘

Dit is geen slechte grap, het is een serieuze aanval op de gezondheid van de afdelingen – absurd uitgevoerd door krachten die zojuist “gezondheidsbescherming” hebben genomen op hun slogans. Het is nuttig – ook in termen van latere historische verwerking van de gebeurtenissen – dat er nu een goed gedocumenteerde verzameling van dergelijke incidenten beschikbaar is.

Het vermoeden van macht

In al deze individuele gevallen komt de over het algemeen machtskritische benadering van de auteur door. Na het lezen van het boek van Flo Osrainik zal de lezer nauwelijks de illusie hebben dat macht alleen van kleur hoeft te veranderen zodat vrijheid en het algemeen welzijn weer kunnen bloeien.

“Geregeld worden betekent geobserveerd, onderzocht, onderzocht, aangesteld, ondergeschikt, geboden, genoemd, geïnstrueerd, gepraat, gecontroleerd, belast, gecontroleerd, beperkt en rondgestuurd door mannen die noch het recht, noch de kennis noch de deugd hebben om te doen dus. Dat is regel, dat is hun recht en hun moraal. “

Dit is wat de Franse econoom en theoreticus van het anarchisme Pierre-Joseph Proudhon, die Osrainik citeert, zei.

De auteur interpreteert het “Corona-regime” terecht als een spierspel van de staatsautoriteit waarmee de regeringen de sloopkogel loslaten op de democratische façade in de landen van de “vrije wereld”.

“Corona is de wereldpremière die laat zien wat er mogelijk is. Het onmogelijke bestaat sinds Corona officieel niet meer ”, schrijft Osrainik. Een belangrijke reden waarom de schijnbare maskerfetisjisten op de bovenste verdiepingen zichzelf nu zo grof ontmaskeren, is waarschijnlijk te zien in een escalerende crisis in het economische systeem, die al voor 2020 werd aangegeven. Max Horkheimer zei in een beroemde zin:

“Kapitalisme in crisis wordt in stand gehouden met de terroristische middelen van het fascisme. Daarom moeten degenen die niet over het kapitalisme willen praten, zwijgen over het fascisme. “

En Flo Osrainik voegt eraan toe:

“En als iets op fascisme lijkt, zich gedraagt ​​als fascisme en argumenteert als fascisme, dan is het waarschijnlijk ook fascisme”.

De geniale slag van de contrarevolutie

Men moet zich, in de woorden van Paul Schreyer, afvragen “of de coronacrisis sinds januari 2020 geen mondiale afleidingsmanoeuvre is geweest met behulp waarvan de beheerders van het complexe internationale financiële systeem tijd winnen om hun macht en controle veilig te stellen”. Het zou dus ook kunnen gaan over “voorkomen van revolutie”.

De ruggengraat van een burgerij die niet eerder door revolutionaire ijver was opgemerkt, wordt nu volledig doorbroken door de corona-terreur. Het uiteindelijke doel van deze operatie zou geenszins kunnen zijn “maatregelen ter bescherming van de gezondheid” op korte termijn. Misschien plannen de heersers nog uitgebreidere aanvallen op onze vrijheden en zijn ze daarom gewend geraakt aan gevoelens van machteloosheid en waardeloosheid.

“De neoliberale contrarevolutie creëerde de ideologische basisvoorwaarden voor de huidige gezondheidsdictatuur binnen het kader van het Corona-regime”, beschrijft Ullrich Mies de context in zijn uitgebreide voorwoord bij het boek van Flo Osrainik. Het Corona-beleid is de geniale slag van deze contrarevolutie – maar het is zeker niet het einde en het hoogtepunt ervan. Als we ergere dingen willen voorkomen, moeten we voorbereid en geïnformeerd zijn. Dit is ongeveer meer dan het vervelende lapje dat we moeten inademen terwijl we vijf minuten in de rij staan ​​bij de bakker. Het gaat over de fysieke en psychosociale gezondheid, over de waardigheid en zelfbeschikking van miljoenen mensen die door mondiale strategen moeten worden gesorteerd als radertjes in de megamachine die niet langer functioneel zijn.

“En mensen sterven als gevolg van de ongepastheid van maatregelen en geweld die zogenaamd alleen werden gebruikt om hen te redden. Ondersteboven nieuwe wereld! “

Aan het einde van zijn voorwoord zegt Ullrich Mies wat nu belangrijk is:

“Na het lezen van dit spannende werk kan niemand beweren dat hij of zij niets wist. De weerstand moet voortkomen uit deze kennis. “


“De ultieme encyclopedie van de pandemie, die de wereldwijd verspreide gebeurtenissen samenvat en pagina voor pagina tot nieuwe inzichten leidt. Briljant onderzocht en prachtig verteld. ”
Walter van Rossum, onderzoeksjournalist

“Dit dossier wordt ooit een standaardwerk. Hopelijk in de niet al te verre toekomst. Omdat het – minutieus, met een schat aan bewijs en een scherp oog voor context – vrijwel alles bevat dat je niet zou moeten weten, maar wel moet weten. ”
Susanne George, redacteur

“Voor degenen die nu pas afscheid nemen van de reguliere media en een compact overzicht willen krijgen van de stand van zaken, is er momenteel geen beter boek. Uitgebreid, zorgvuldig onderzocht en onpartijdig. ”
Univ.-Doz. (Wenen) Dr. med. Gerd Reuther, arts en bestsellerauteur

“Dat is wat er gebeurt als je een briljante denker en stylist een jaar lang vastzet onder het voorwendsel van valse pandemische gegevens: een adembenemend dossier, een baksteen van verlichting, met veel humor en passie midden in de discussie gegooid. Voor ons allemaal – inclusief en vooral voor degenen die allang hun hersens hebben gegeven in de garderobe van het vaccinatiecentrum en tot op de dag van vandaag niet hebben geklaagd. ”
Sven Böttcher, bestsellerauteur

“Een jaar geleden zorgde iets uit de microbiologische wonderwereld voor een onheilspellende mengelmoes van aandeelhouders, bureaucraten, technocraten, lobbyisten en machteloze politieke carrièremakers om onze beschaving te grijpen. Een pandemie Jericho-trompet veroordeelt de bevolking om te sterven aan de vrije gedachte, terwijl de samenleving verandert in een ongekende dictatuur van winst. ”
Gunther Sosna, redacteur van het tijdschrift“ Neue Debatte ”

“Na (…) een jaar van de Corona-crisis is het voor de kritische tijdwaarnemer ongetwijfeld duidelijk: de machtscentra zijn helemaal niet bezig met Corona, maar de veroorzaakte gevolgschade was en is het eigenlijke doel van de operatie. en zou het westerse kapitalisme moeten worden gezworen tot een volledig nieuw winstregime. ”
Ullrich Mies, auteur en publicist

“Osrainik’s ‘Corona-dossier’ laat zien hoe de pandemie werd gepland en geactiveerd, geeft (…) achtergrondinformatie en veel feiten (…). Tegelijkertijd plaatst (het) de gebeurtenissen en plannen in de context van de recente geschiedenis en geeft het ook toegang tot gedetailleerde vragen over de geplande pandemie als een poging om een ​​totalitair wereldsysteem op te zetten dat niets anders wil dan volledige controle over de mensheid en individuen om hun onvervreemdbare rechten weg te nemen. ”
Wolfgang Jeschke, journalist

Lees ook:  National Rally MP: "Franse bevolking wordt vervangen"


Comments

comments