Wat u moet weten over het Janssen-vaccin


 12 total views,  4 views today

Hoewel de mainstream media over de overhaaste goedkeuring van het COVID-vaccin van het “Nederlandse” bedrijf Janssen en de plannen van het bedrijf om samen met Merck te produceren, razend enthousiast zijn, werd er weinig melding gemaakt van mogelijke zorgen over de veiligheid van het vaccin of de criminele geschiedenis van de twee bedrijven.

Op 26 februari maakte de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) op zaterdagavond via een tweet bekend dat zij  noodtoestemming had verleend voor het produceren en op mensen gebruiken van het coronavirusvaccin van Johnson & Johnson (J&J), voor Amerikanen van 18 jaar en ouder.

Op grond van het feit dat “we haast hebben” omdat er niet genoeg voorraden zijn van de twee COVID-19-vaccins die al zijn goedgekeurd voor noodgebruik – van Pfizer en Moderna – gingen de commissieleden van de FDA unaniem akkoord (dus zonder één tegenstem) om een derde COVID-injectie toegang te geven tot de Amerikaanse markt.

Terwijl de mainstream media opgewonden bleven over de uitgebreide opties, schreeuwde de Washington Post op 2 maart van de daken: er is een “historisch” productiepartnerschap gesloten tussen J&J en Merck, twee farmaceutische giganten die gewoonlijk worden afgeschilderd als “felle concurrenten”.

Gebruikmakend van overdreven taal over de “oorlogsinspanning” en goed “maatschappelijk burgerschap”, vierden volksgezondheids-diensten onmiddellijk de “ongebruikelijke” overeenkomst vanwege het potentieel om “het dubbele te bereiken van wat Johnson & Johnson alleen zou kunnen maken”.

Deskundigen hebben de vaccins van J & J (met een enkele dosis die enkele maanden bij koelkasttemperatuur kan worden bewaard)  aangehaald als de ideale oplossing voor vaccinatieprogramma’s die te maken hebben met de meer complexe opslag- en hanteringsvereisten van de vaccins (met twee doses) van Pfizer en Moderna – een “lichtend voordeel”, zei Dr. William Schaffner, een internist en specialist in infectieziekten bij de afdeling Gezondheidsbeleid van de Vanderbilt University tegen het station News7 Boston.

Dr. Nancy Messonnier, die de inspanningen van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) voor het COVID-19-vaccin leidt – en die bij de bekende Dr. Anthony Fauci zat toen deze aan het Congres onjuiste informatie gaf over de bijwerkingen van de vaccinatie tegen mazelen – gaf volgens CNBC toe dat het J & J-product “gemakkelijker te gebruiken was in veel contexten” en “beter geschikt voor sommige bevolkingsgroepen”.

In afwachting van een lucratieve gelegenheid bereidt J&J zich voor om uitgebreide klinische onderzoeken te starten bij kinderen (inclusief pasgeborenen en zuigelingen) en zwangere vrouwen. Dagen nadat de FDA het COVID-vaccin van J & J had goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen, kondigde het bedrijf namelijk plannen aan om het vaccin op pasgeborenen te testen, ondanks de risico’s van het vaccin en het sterke bewijs dat COVID vrijwel geen risico vormt voor gezonde kinderen.

Ander ontwerp, hetzelfde doel.

Een woordvoerder van Janssen bevestigde dat het bedrijf plannen heeft om klinische studies uit te breiden naar kinderen – eerst naar kinderen tussen de 12 en 18 jaar, en onmiddellijk daarna naar pasgeborenen en adolescenten, daarna naar zwangere vrouwen en immuun-gecompromitteerde personen.

Dr.Ofer Levy, directeur van het Precision Vaccines Program in het Boston Children’s Hospital in Harvard en lid van de adviescommissie van de FDA die de vaccingegevens van het bedrijf heeft beoordeeld, merkte op dat het vaccineren van kinderen het land zal helpen om groeps-immuniteit te bereiken, in navolging van de opmerkingen van Dr.Anthony Fauci, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, tijdens een uitzending van Meet the Press: “Het vaccineren van jonge mensen zal nodig zijn om de immuniteit van de kudde te benaderen en de verspreiding van COVID-19 in de Verenigde Staten aanzienlijk te vertragen. Hoewel ze doorgaans minder symptomen hebben dan volwassenen met COVID-19, kunnen kinderen de ziekte nog steeds verspreiden.”

Het is nog maar de vraag of dat zo is, want decennia van intensieve inspanningen toont aan dat “geen groepsimmuniteit is bereikt voor welke kinderziekte dan ook”.  Immunoloog Tetyana Obukhanych, Ph.D., en anderen zijn het erover eens dat mensen het concept van groeps-immuniteit gebruiken als een “troefkaart om maatregelen te rechtvaardigen, vaak in strijd met persoonlijke keuzevrijheid, met als doel de naleving van vaccinaties te vergroten”. Bij ons komt meteen het beeld naar boven van onze premier en zijn corona-handlanger.

Daarnaast vinden wij het verwerpelijk kinderen in de strijd werpen tegen een infectieziekte als ze weinig of geen risico lopen om COVID te krijgen. Deze vaccins zijn tenslotte medische ingrepen waarvan het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft erkend dat ze onvermijdelijk onveilig zijn. Is het potentiële risico voor zuigelingen of kinderen het mogelijk potentiële voordeel voor de samenleving waard?

Het vaccin van J & J (vervaardigd door dochteronderneming Janssen Pharmaceuticals) maakt geen gebruik van messenger RNA (mRNA) -technologie die voor het eerst werd gebruikt in Pfizer- en Moderna-vaccins, maar het betreft een genetisch gemanipuleerd “viraal vectorontwerp” dat gebruikmaakt van een verzwakt verkoudheidsvirus genaamd Adenovirus 26.

Adenovirusvaccins worden al lange tijd gebruikt in het Amerikaanse leger (de al decennialange voorraad proefkonijnen voor de farmaceutische industrie in de VS), maar de FDA heeft voor het eerst een Adenovirusvaccin voor civiel gebruik goedgekeurd met de COVID-injectie.

Afgelopen zomer ontving J&J Europese goedkeuring voor een ebolavaccin dat gebruikmaakt van vectortechnologie. Oxford-AstraZeneca en CanSino Biologics hebben een vergelijkbare aanpak gevolgd voor hun COVID-19-vaccins, maar met verschillende adenovirale vectoren.

Zoals J&J beschrijft, zijn adenovirussen “zeer geschikt om dingen naar mensen te transporteren”. In het geval van het COVID-vaccin is het doel om genetische instructies (DNA dat codeert voor het coronavirus-spike-eiwit) in de cellen te krijgen en de cellen te dwingen het spike-eiwit te maken. Theoretisch zouden deze “zelfgemaakte spike-eiwitten” het lichaam moeten trainen om “elke echte SARS-CoV-2-infectie te herkennen en te beëindigen voordat het virus grote schade aanricht.”

Hoewel de toedieningsweg verschilt van de lipidenanodeeltjes (wat CNN beschrijft als “zachte vetbolletjes”) die fungeren als het toedieningssysteem voor de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna, hebben alle drie door de FDA goedgekeurde COVID-vaccins hetzelfde nieuwe doel: het lichaam ertoe aanzetten om spike-eiwitten te maken – een doel dat radicaal afwijkt van traditionele vaccins.

Een microbioloog van de University of Tennessee vertelde Knox News dat de aanpak van J & J immunologisch zeer effectief is, omdat de gemodificeerde adenovirusvector “ongeveer zo subtiel is als een sloopkogel” en “zeer zichtbaar voor het immuunsysteem”.

Volgens een artikel in Chemical & Engineering News van mei 2020 heeft de adenovirusbenadering – met 30 jaar onderzoek erachter – een “bewogen verleden”, onder andere als “mislukte gentherapie”. Niet afgeschrikt door het vermogen van adenovirale vectoren om dramatische en zelfs dodelijke inflammatoire effecten te veroorzaken, namen vaccinonderzoekers hun toevlucht tot deze strategie, alleen om te ontdekken dat herhalingsvaccinaties “een antilichaamaanval op het vaccin zelf konden veroorzaken”.

In het jaar 2007 stuitte Merck op een ander probleem bij het uitvoeren van klinische proeven voor een met adenovirus gevaccineerd hiv-vaccin dat paradoxaal genoeg het risico op hiv-infectie bij een subgroep van ontvangers verhoogde – een huiveringwekkend voorbeeld dat ervoor zorgde dat het gebruik van adenovirussen jarenlang tot mislukken gedoemd was”.

In reactie op de noodtoestemming door de FDA van J & J’s COVID-19-vaccin, verklaarden het katholieke aartsbisdom New Orleans en de katholieke leiders in St. Louis de injectie onmiddellijk “moreel gecompromitteerd”, daarbij verwijzend naar het “uitgebreide gebruik van cellijnen als gevolg van abortus en drong er bij lokale katholieken op aan om het vaccin niet te nemen. Deze bezwaren zijn in overeenstemming met een brief die de Amerikaanse conferentie van katholieke bisschoppen een jaar geleden bij de FDA heeft ingediend, waarin bezorgdheid werd geuit over de ontwikkeling van COVID-19-vaccins op basis van “ethisch problematische” cellijnen.

De cellijn waarin Janssen zijn adenovirusvector kweekt, is een menselijke embryonale cellijn genaamd PER.C6 (afkomstig van een foetus uit 1985). Het netvliesweefsel waaruit de cellijn afkomstig is, werd verkregen na de electieve abortus van een gezonde 18 weken oude foetus. Het COVID-vaccin van AstraZeneca-Oxford gebruikt een andere menselijke embryonale cellijn genaamd HEK293T.

De HEK293-cellen fungeren als een fabriekje waarin het vaccin, een verzwakt verkoudheidsvirus met een stukje coronavirus erin, wordt gekweekt. De cellijn is in 1973 in Leiden ontwikkeld uit embryonale niercellen, die afstammen van een foetus die om onbekende redenen niet kon uitgroeien. Was het een miskraam? Feit is dat in de jaren zeventig abortus in Nederland nog niet legaal was.

Om een continue cellijn van dit type te creëren – een zogenaamde “onsterfelijk gemaakte” cellijn – moeten wetenschappers de oorspronkelijke cellen, die anders een eindige levensduur zouden hebben, kunstmatig manipuleren. Dit wordt bereikt door ze bloot te stellen aan chemische middelen of door ze kanker-achtig te maken. Aangezien deze manipulatie genetische veranderingen in de cellen aanbrengt, “veranderen celpopulaties en cellulaire mechanismen.”

Een hoge FDA-functionaris waarschuwde meer dan twintig jaar geleden voor de inherente risico’s van het gebruik van continue cellijnen voor de ontwikkeling van vaccins, waarbij hij opmerkte dat dergelijke cellijnen “per definitie” abnormaal zijn, en merkte met bezorgdheid op dat ze ‘het potentieel hebben om tumoren bij laboratoriumdieren te vormen.”

Een FDA-document dat eind 2020 werd gepubliceerd, laat zien dat deze vragen nog lang niet zijn opgelost; de FDA-auteur verwijst expliciet naar cellijnen zoals PER.C6 en HEK293T: “Het gebruik van tumorigene en tumor-afgeleide cellen is een belangrijk veiligheidsprobleem” en merkt op dat de cellijnen “latente” of “stille” bedreigingen bevatten die “actief zouden kunnen worden onder de productieomstandigheden van het vaccin.”

De J&J COVID-vaccinbijsluiter stelt dat elke dosis van het vaccin “resthoeveelheden gastheercelproteïnen…. en / of gastheercel-DNA kan bevatten”, maar de vereenvoudigde bijsluiter bedoeld voor ontvangers van vaccins en hun verzorgers zwijgt hierover. Dit betekent dat ontvangers van het vaccin niet op de hoogte zijn van deze mogelijk belangrijke informatie, tenzij dat zij op zoek gaan naar het informatieblad voor medisch personeel.

Corvelva, een Italiaanse organisatie voor vaccinonderzoek en belangenbehartiging, die gedetailleerde studies heeft uitgevoerd naar DNA van afgebroken foetale cellijnen in vaccins, waarschuwt dat dergelijk DNA abnormaal is en mogelijk tumorveroorzakend is. Corvelva concludeert dat vaccins van dit type “moeten worden beschouwd als gebrekkig en potentieel gevaarlijk voor de menselijke gezondheid”.

Naast een verscheidenheid aan andere inactieve ingrediënten bevat het J&J COVID-vaccin ook polysorbaat-80, een stabilisator waarvan studies hebben aangetoond dat het andere stoffen door de bloed-hersenbarrière kan transporteren.

Bij het beoordelen van de potentiële veiligheid van het experimentele COVID-vaccin van J&J en Merck, moet men de niet zo fraaie staat van dienst van de twee bedrijven (seriële overtreders) beslist meenemen. Zo betaalde Merck in 2007 meer dan 4,85 miljard dollar nadat de onderneming schuldig had gepleit voor het illegaal op de markt brengen van zijn dodelijke medicijn Vioxx. Het bedrijf wordt geconfronteerd met tal van andere beschuldigingen van fraude, misleiding en nalatigheid, waaronder die met betrekking tot de vaccins tegen mazelen, bof en rubella (BMR) en het humaan papillomavirus (HPV).

De recente criminele geschiedenis van J & J omvat:
– een bevel van het Amerikaanse ministerie van Justitie uit 2013 om 2,2 miljard dollar aan civiele en strafrechtelijke boetes te betalen in verband met het antipsychoticum Risperdal en twee andere medicijnen na agressieve off-label marketing en andere twijfelachtige praktijken zoals fraude en smeergeld.
– een jury uit Philadelphia wees een man in 2019 zo’n $ 8 miljard aan schadevergoeding toe omdat hij beweerde dat J&J niet had gewaarschuwd dat Risperdal borstgroei bij jongens zou kunnen veroorzaken. Duizenden andere rechtszaken tegen J&J draaien om dezelfde aanklacht.
– een vonnis van $ 572 miljoen tegen J&J door de staat Oklahoma in 2019 over de rol van het bedrijf in de opioïde crisis.
– $ 3,9 miljard gereserveerd voor 25.000 rechtszaken met betrekking tot J & J’s met asbest verontreinigde babypoeder. En een Missouri-vonnis uit 2018, “een van de grootste strafrechtelijke schadevergoedingsvonnissen in de Amerikaanse juridische geschiedenis”, werd uitgesproken nadat interne documenten aantoonden dat het bedrijf op de hoogte was van het besmette babypoeder sinds de jaren zeventig.

In de nasleep van deze schandalen schreef The Guardian in 2019: “Experts zijn bezorgd dat een van de beroemdste namen en meest betrouwbare en waardevolle bedrijven ter wereld zich in een existentiële crisis bevindt.” Onder verwijzing naar de “productmislukkingen”, “gerechtelijke uitspraken” en de ernstige verslechtering van de reputatie, vroeg de Britse krant: “Wat is er met Johnson & Johnson gebeurd?”

Met de komst van het COVID-vaccin van J & J (een injectie die al wordt aangeprezen als een “vaccin voor de wereld” en het potentiële “einde van de pandemie”), lijkt het erop dat The Guardian zijn antwoord heeft: J & J zal zijn eerdere problemen oplossen door het naar de achtergrond te duwen,  een gedienstige (maistream) pers zal het smoezelige verleden van eerdere vaccinatiepogingen tegen adenovirus negéren (inclusief J & J’s tijdelijk gestopte klinische proef in oktober vorig jaar) en een nog nader te bepalen aantal COVID-angstige Amerikanen – verleid door de eenvoud van een enkele injectie – zal komen opdraven voor J & J’s proefinjectie, die, in de eigen woorden van de FDA, “geen vergunning heeft voor enige indicatie”.

Zouden deze mensen weten dat de FDA die de vergunning heeft gegeven, zo corrupt als de neten is en dat de helft van haar begroting afkomstig is van de farmaceutische industrie? Onze abonnee’s informeren wij in het weekend uitvoerig over deze toezichthouder…. eh…. partner.. van de farmaceutische industrie.

En, voor we het vergeten maaar erg belangrijk: zouden deze mensen waar we het zojuist over hadden, ook weten dat ze, in tegenstelling tot andere gevaarlijke medicijnen, de fabrikanten van de COVID-vaccins niet kunnen aanklagen als er iets misgaat? Dat geldt trouwens niet alleen voor Amerikanen, maar ook voor ons in de EU: de Europese Commissie heeft Big Pharma vrijgesteld van elke aansprakelijkheid.

Dit hele vaccinatiecircus kan over enkele jaren wel eens het grootste schandaal – met de meeste slachtoffers – van deze eeuw worden!

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Comments

comments

Geef een antwoord