Schendt het vaccinatiepaspoort tegen covid-19 rechten?

Schendt het vaccinatiepaspoort tegen covid-19 rechten?

10 maart 2021 0 Door Indignatie redactie

Wie heeft er op dit moment nog het minst gehoord over het vaccinatiepaspoort of het immuuncertificaat. Het is een digitale tool die laat zien dat een persoon is gevaccineerd en wiens bezit de bezitters ervan in staat zal stellen activiteiten uit te voeren die degenen zonder vaccinatie niet zullen kunnen ondernemen.

In principe zal het dienen om te reizen – bewegingsvrijheid uit te oefenen zonder pandemische beperkingen. Maar het is niet uitgesloten dat het ook de sleutel is om toegang te krijgen tot deuren naar andere goederen, zoals transport, bepaalde banen, concerten, sportscholen …

Gerechtvaardigd doel en redelijke voorbehouden

Het doel van het paspoort is duidelijk en legitiem: de algemene beperkingen die door de gezondheidsveiligheid worden opgelegd opheffen en daardoor een zeer beschadigde economie begunstigen. Het argument dat het geen zin heeft om de beweging te belemmeren van degenen die geen gevaar voor de volksgezondheid vormen, als dit het productieve weefsel en de banen van veel burgers beschermt, is een solide argument. Zeker in een land als Spanje, waar het toerisme in 2019 meer dan 14% van het bbp woog .

De (reeds genomen) beslissing om het immuniteitscertificaat te implementeren overtuigt echter niet iedereen, of overtuigt niet afhankelijk van de voorwaarden waaronder het wordt aangenomen. Deze voorbehouden zijn logisch.

De problemen die daarbij ontstaan ​​hebben te maken met de toegankelijkheid van het paspoort en met de privacy van de gegevens van burgers. We hebben het dus over grondrechten die door de wet worden beschermd: het recht om niet te worden gediscrimineerd op basis van een persoonlijke of sociale situatie, en het recht op onze persoonlijke gegevens, vooral als ze even gevoelig zijn als die met betrekking tot gezondheid, zijn rigoureus beschermd.

Het gevaar van discriminatie en het gebruik van privégegevens

Met betrekking tot het gevaar van discriminatie is het de vraag of het acceptabel is dat bepaalde groepen mensen die bij inwerkingtreding van het paspoort niet zijn ingeënt, worden uitgesloten van het recht om bepaalde activiteiten te verrichten. Jonge mensen, omdat zij de laatste zijn op de lijst van vaccinaties, of zwangere vrouwen en andere mensen, zoals ernstige allergieën, wier omstandigheden hen verhinderen deze te krijgen, zouden een ongelijke behandeling ondergaan, die als onevenredig zou kunnen worden beschouwd ten opzichte van de economische voordelen die activering met zich meebrengt van het paspoort.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLees ook:  Trump, zonder bewijs, beschuldigt de FDA van het uitstellen van proeven met het coronavirusvaccin

Dit is duidelijk een discutabele kwestie, aangezien er geen exacte regel is over wat wel en niet wordt aangeboden. Wat wel verstandig lijkt, is aan te nemen dat de implementatie van het paspoort in landen die het grootste deel van hun bevolking hebben ingeënt acceptabeler is (omdat er een verhouding is tussen het verkregen voordeel en het nadeel voor een klein aantal mensen) dan in landen in degenen die deze vaccinatie schaars is geweest. Dus om discriminatie te voorkomen of te verminderen, moet het eerste doel zijn om zo snel mogelijk veel mensen te vaccineren.

Het andere voorbehoud bij het paspoort heeft betrekking op het recht op gegevensbescherming en de garanties die verband houden met de configuratie (personen die toegang hebben tot de gegevens, de traceerbaarheid en tracking ervan, niet-opslag, verantwoordelijkheid voor inbreuken …).

Dit zijn garanties die, in overeenstemming met de communautaire regelgeving, in onderling overleg kunnen worden verstrekt. Maar ze zullen dit snel moeten doen als particuliere bedrijven een ruimte – die verband houdt met de gezondheidsgegevens van burgers – die regeringen zouden moeten innemen, niet willen bezetten en er geen geld mee willen verdienen.

De EU tegen de klok

Op de top eind februari nam de Europese Commissie de aanneming van het paspoort op zich als een gemeenschappelijke missie . En het heeft drie maanden de tijd gekregen om het uit te voeren. Het zal niet gemakkelijk zijn om in zo’n korte tijd belangen, technologie en regelgeving te harmoniseren die, zelfs binnen het kader van de Europese Unie, heel verschillend zijn tussen sommige van haar staten.

Met het oog op de volksgezondheid als beginsel, zal het goed nieuws voor Europa zijn als het een interne consensus bereikt die gericht is op een evenwicht tussen bescherming van de economie en gelijke behandeling en de privacy van de meest gevoelige persoonsgegevens. Toch zult u in het beste geval niet kunnen voorkomen dat u arme burgers van landen met minder middelen, mensen zonder papieren en mensen die geen verbinding hebben met de digitale wereld, achter u blijft.Lees ook:  Maurice de Hond slaat groot corona-alarm over ventilatie in scholen: ‘Overgrote deel voldoet niet aan minimum-eisen!’

Comments

comments