Kamerlid Sjoerdsma (D66) en hoge Nederlandse diplomaat op sanctielijst China

Kamerlid Sjoerdsma (D66) en hoge Nederlandse diplomaat op sanctielijst China

24 maart 2021 0 Door Indignatie redactie

Sjoerd Sjoerdsma is niet langer welkom in China.

Sta mij toe dat ik mijn kijk op Sjoerdsma, en mensen zoals hij, met u deel, zoals het op mij overkomt. Eerder had Rusland hem al op de ‘zwarte lijst‘ geplaatst. Bemoeizucht met de interne aangelegenheden van andere landen is Sjoerdsma, en zijn partij, op het lijf geschreven. Ze zijn het vleesgeworden ‘Opgeheven Vingertje‘ waar Nederland wereldwijd bekend om staat. Sjoerdsma heeft zich ontpopt als een strijder voor de rechten van neofascisten en salafistische extremisten, al doet hij het voorkomen alsof hij juist fel gekant is tegen rechts-extremisme. Hoe kan dat?

Zelfs Amnesty trok de handen af van Navalny, waar Sjoerdsma zich het vuur voor uit de sloffen heeft gelopen, namens Nederland, en meer in het bijzonder namens zijn eigen partij. Ook waar hij ons trakteerde op een motie waarin wordt gesteld dat Oeigoeren het slachtoffer zijn van ‘genocide‘, is dat mede het product van een extreem rechtse kruisvaarder, die de haat tegen China tracht op te voeren. Daar op wijzen betekent dat je jezelf markeert als een ‘Chinese-‘ of ‘Russische Trol‘, want zo werkt dat tegenwoordig. Ik erken direct dat ik niet lokaal poolshoogte heb genomen om mij ervan te vergewissen dat het allemaal leugens zijn die Sjoerdsma verkoopt. Maar hoe weet Sjoerdsma wat daar speelt, in die Turks sprekende enclave in China, waar Erdogan en Saoedi Arabië al jarenlang proberen de kachel aan te maken namens hun geloofsgenoten.

Sjoerdsma doet Erdogan’s werk, en lieert zich met de Saoedi’s, wat toch opmerkelijk genoemd mag worden, gelet op de internationale verhoudingen, en hoe er in het algemeen in Europa tegen die landen aan wordt gekeken. Al maken we als land, met uitbundige steun van Sjoerdsma en zijn partij, natuurlijk al veel langer deel uit van een bondgenootschap met die twee belangrijke machten in het Midden-Oosten, waar we samen optrekken tegen het seculiere regime in ‘Damascus‘, en ‘De Russen‘, in een poging om van dat land een salafistisch bolwerk te maken.

Lees ook:  Nederland introduceert avondklok tussen 20.30 uur en 4.30 uur

Laat mij nog een keer benadrukken dat Sjoerdsma, noch D66, laat staan de leden van die partij, zich er bewust van zijn dat ze ‘nuttige idioten‘ zijn. Binnen die partij zijn er vermoedelijk wel een paar ‘ingewijden‘ die beseffen dat wat ik hierboven schrijf juist is. Voor hen is het echter allemaal ‘geopolitiek‘, en doet Sjoerdsma nuttig werk. Ik wed dat Sjoerdsma, en de meesten binnen zijn partij, zich hebben ingegraven in hun eigen Google-konijnenhol, met hun eigen ‘complot-wereld‘, waarin Rusland en China onze gezworen vijanden zijn. En het dus zaak is om iedereen te helpen die, net als zij, bereid zijn de wapens op te nemen, en offers te brengen. Maakt niet uit of hun helden het voornemen hebben om een deel van de bevolking uit te roeien, of daar slachtpartijen aanrichten.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenWe hebben dus te maken met mensen met ‘Goede Bedoelingen‘. Maar dat kun je zelfs van de meest wrede tirannen zeggen, dat ze ‘Goede Bedoelingen‘ hadden. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat de meesten in die categorie er zélf absoluut zeker van waren dat wat zij deden het beste was voor het land, en de mensen in dat land. Zoals Sjoerdsma en D66 ‘ergens‘ ook het gevoel hebben dat wat ze doen het beste is voor Nederland, en de Nederlanders. Daarmee bedoel ik niet te zeggen dat zij niet begrijpen dat het ons duur kan komen te staan, als China de stekker uit de handelsbetrekkingen trekt, of als het uitmondt in een oorlog, maar in die kringen zijn ze helemaal idolaat van het brengen van offers. Ze zijn Christelijker dan het CDA wat dan betreft. En hun bemoeizucht kent geen grenzen, waarbij het een aanmoediging is als je hen voorhoudt dat het zelfmoord is. Ze zijn niet voor niks zo enthousiast over euthanasie in die kringen.

Lees ook:  Leugens zullen COVID-19 niet stoppen

Die offergezindheid gaat aanzienlijk veel verder dan ‘bereidheid‘. Bij Sjoerdsma en D66 is het echt uitgegroeid tot een ‘Hit Me!’-obsessie. Uitlokking. Een perverse, onderbewuste reflex die niet valt te adresseren door aan te dringen op bewijzen, en het opvoeren van tegenargumenten, of door te wijzen op de ernstige consequenties als men doorzet op die ingeslagen weg. Het is een pathologische aandoening, vrees ik. Groepsgedrag dat verwijst naar de studies van Elias Canetti, meer in het bijzonder zijn boek ‘Massa en Macht‘. Wat hen in deze fase nog uit die betovering weg zou kunnen zuigen weet ik helaas niet. Je zou zeggen dat het zou moeten volstaan om op te roepen je met je eigen zaken te bemoeien, maar dat werkt niet bij die Messianistische lieden die de wereld willen verbeteren, te beginnen bij een ander.

Laat mij benadrukken dat ik het niet opneem voor de bekritiseerde landen. Maar laten we ons druk maken over ons eigen land, en de toekomst van Europa, en dan hebben we onze handen méér dan vol. Waarmee ik nog altijd niet wil tornen aan de vrijheid om je uit te spreken over de situatie in een ander land, als privé-persoon. En als je het bij jouw kijk op de wereld vindt passen om het op te nemen voor iemand die Tsjetsjenen met kakkerlakken vergelijkt, die je dood moet schieten, en zich fier op de borst slaat als hij ambtenaren heeft omgekocht, zoals Navalny, dan moet Sjoerdsma dat voor zichzelf weten. Maar ik wil niet dat hij het doet voorkomen alsof hij namens mij spreekt, dus bij deze neem ik afstand van zijn oorlogszuchtige strapatsen, die ons al een hoop ellende hebben opgeleverd in de landen waarmee we ons, mede op zijn voorspraak, hebben bemoeid. En ik hoop oprecht dat de formatie niet uitloopt op een drama voor ons land als ‘handelsland‘, omdat we met open ogen, en beide benen tegelijk, in een valkuil zijn gestapt die Sjoerdsma en zijn partij voor ons gegraven hebben.

Lees ook:  Zal COVID-19 de wereldorde veranderen?

De reactie van China vertelt ons dat acties consequenties hebben. Dat is nieuw, waar Sjoerdsma en de zijnen tot nu toe sancties af konden kondigen, landen konden bombarderen, of binnenvallen, en verkozen staatshoofden konden verwijderen, zonder dat het hen, of ons pijn deed. Ik wijs er nogmaals op dat voor Sjoerdsma en D66 die offers een welkome loutering zijn waarmee zijn hun zondige leven proberen te reinigen, dus voor hen kan de pijn niet snel teveel zijn. Maar zit u er ook zo in? Ik zie nog die wanhopige Vonhoff van het ‘MKB‘ reageren op Kaag’s ‘Vleestax‘. Hij is ook van D66, en daarom had Kaag hem meegenomen naar de studio, maar zijn ‘MKB‘-achterban is niet zo masochistisch. De Tweede Kamer mag solidair zijn met Sjoerdsma, maar is de burger solidair met de Tweede Kamer? Ook als het écht pijn gaat doen?Comments

comments