5 augustus 2021

INDIGNATIE

Indignatie.nl jaagt altijd naar interessante, belangrijke en controversiële perspectieven grotendeels uitgesloten van de mainstream media

Transnationaal staatsterrorisme

Gezondheidsdictatuur

 97 total views,  6 views today

Gezondheidsdictatuur en staatsterrorisme zijn de handelsmerken van de ingestorte democratie.

Als ‘transnationale’ elite’-fascisten ‘verwijs ik naar de rijken en superrijken, hun instellingen voor kapitaalinzameling, regeringen, grote farmaceutische bedrijven en deep-state formaties van de militaire veiligheidsdienst en het communicatie-establishment. Corrupte wetenschappers doen handmatige en klemdiensten. De opkomende politie- en bewakingsstaat (2) is een integraal onderdeel van het transnationale “elite” -fascistische project. Hun waanzin, toegenomen tot het punt van absurditeit, manifesteert zich in voortdurende lockdowns. Ze zijn nutteloos, ze zijn schadelijk (3).

Er zijn ook avondklokken, huisarrestaties, corona-quarantainekampen, een absurde maskervereiste, zelfs in stadscentra en auto’s. Uitgebreide, absurde maskervereisten, het jagen op maskergrouches maakt deel uit van de “witte martel” -instrumenten (4). “Witte marteling” is terreur en onderdrukking in één, het doel is om het verzet van het slachtoffer te breken.Gevangenen in Guantanamo dragen ook maskers. Maar er is meer. Verscherpte grensregimes met verdere beperkingen op de bewegingsvrijheid, militaire inzet binnen (5), de beperking van lokaal en langeafstandsverkeer, internetcensuur als moderne boekverbranding, accountbevriezing, inclusief de wekelijkse krant “Democratic Resistance”, met flauwe rechtvaardigingen .

De politieke en mediadaders van het nieuwe fascisme zitten overal in de uitvoerende piramides: in Düsseldorf en Keulen worden mensen ‘weggestuurd’ als ze op parkbanken zitten of staan, in Essen worden twee vrienden tijdens het koken aangevallen door een achtkoppige politie detachement, in Oostenrijk mag je niet skiën of zonnebaden – en zo gaat het maar door. Het zieke, perverse coronaregime laat zien waar de fascistische Gestapohamer hangt, er is geen andere manier om het te zeggen.

Bange schapen in de box

Het zou inmiddels bekend moeten zijn dat inflatoire PCR-testeritis niets zegt over echte besmettelijkheid (6). Maar de propagandawaanzin gaat door en beklimt elke dag nieuwe pieken. Het enige doel van testeritis is het handhaven van het corona-terreurregime (7) om de onzekere, autoritaire meerderheidsbevolking in angstmodus te houden. Mensen moeten vooral wennen aan de willekeurige regel. Ze zouden de onzin die op de schaal van de rechters draait, die openstaat voor de top, en de terreur van de regering als een nieuwe vanzelfsprekendheid moeten aanvaarden, als de ‘nieuwe normaliteit’ van de omgekomen democratie en de ineengestorte rechtsstaat.

De infantiele “televisiesoeverein”, die tegelijkertijd het slachtoffer is van machtsmisbruik, zou moeten leren solidariteit te tonen met zijn kwelgeesten – volgens het Stockholm Syndroom. En zodat hij leert de criminele perversie van de heerschappij als volkomen normaal te beschouwen, wordt de noodtoestand maar doorgesleept.

De sadisten in de criminele politiek en de corrupte media-industrie willen niet gehaat worden vanwege de waanzin die ze hebben veroorzaakt, ze willen geprezen, geëerd en geliefd worden.

En als “de nieuwe besmettingen” onder de 55, 40, 30, 20, 10, 0 vallen (let op de dagelijkse aankondiging!) Per 100.000 inwoners, dan juicht het misbruikslachtoffer toe en brengt hulde aan de tirannieke diamanten koningin! De “angstige schapen in de box” (8) zouden de gigantische “bijkomende schade” niet moeten erkennen waarvan Duitsland en Europa niet zullen herstellen in jaren, waarschijnlijk decennia.

De burger als vijand

De koppige, die zich niet aan de waanzin onderwerpen, zijn de nieuwe ketters, de ‘unsolidarians’, ‘complottheoretici’, ‘weirdos’, ‘vaccinators’ en waarschijnlijk binnenkort ‘terroristen’, want de sociale verdeeldheid is een psychologische operatie (psyop ) met Aid corrupte politiek, geheime diensten en de media die naar beste vermogen in overeenstemming zijn gebracht met de regering. De Merkel-Schäuble-Steinmeier-kliek is de Europese exclave van de neoconservatieve financiële en oorlogsstichting van de VS, de Duitse Bundestag grosso modo haar wetgevende verlenging.

De door lobby corrupte, lang machteloze parlementen in de federale regering en in de federale staten zijn slechts betreurenswaardige tragische komedies, die hun eigen hardcore partizanen vooral voorzien van posten, pensioenen en lucratieve draaideurbanen in de bedrijfseconomie en de verenigingen. De neoliberale verwaarlozing – “de winnaar neemt alles” – zit ook diep in de parlementen. Ze hebben allang geen interesse meer in het welzijn van de bevolking, in een oriëntatie op het algemeen welzijn in een leefbare samenleving. En daarom kan de geplande slotgracht rond de Reichstag – de “Wasserburgfestung Reichstag” – qua symbolische kracht niet meer worden overtroffen. Het enige dat ontbreekt is een ophaalbrug en een muur met uitkijktorens tegen de aanstormende hordes mensen. Het regerings- en parlementaire optreden zijn direct met elkaar versmolten, dat is de stand van zaken.

Zoals altijd loopt de rechterlijke macht achter de machtsonderneming aan – dit is niets nieuws in de Duitse geschiedenis en maakt de zaken alleen maar erger: de scheiding der machten als basis van de westerse democratie is opgeheven, democratie is geschiedenis. Het coronabeleid is slechts het middel voor een nieuw fascisme met andere middelen, maar met een verf van de volksvertegenwoordiging.

Velen begrijpen het niet, willen het niet begrijpen, ze begrijpen niet “wat er aan de hand is”, steken hun kop in het zand – alles kan tenslotte veel erger zijn. In feite is het Corona-beleid de uitbreiding van de “oorlog tegen terreur” – de uitbreiding ervan – van het internationale niveau tot diep in de afzonderlijke staten. En deze keer vallen Deep State, Big Money en Big Pharma, in combinatie met de politiek, rechtstreeks de burgermaatschappij aan: een oligarch-, kaste- en corporatiebeleid van 0,1 procent tegen de 99,9 procent van de wereldbevolking (9).

De mens als een drievoudig object

De heersende kliekjes hebben niet alleen mensen ontdekt als het drievoudige doel van hun toekomstige kapitalistische winstregime, ze hebben ze ook al gevestigd:

Ten eerste als opname in zijn lichaam en in de diepten van zijn bewustzijn, om zo te zeggen als een opslagplaats voor uw vaccinatie-, chip-, ‘veiligheid’- en transhumanistische technologieën, ten tweede als een object van gebruik en controle, d.w.z. als een productie- en serviceslaaf onder de voorwaarden van het “Nieuwe Normaal”, in het bijzonder voor de digitale en logistieke industrie en, ten derde, als een “paria-schaap” permanent onder observatie in de strak gedefinieerde box van de New Normal Terror State en zijn uitgebreide instructie, controle, Surveillance, veiligheid en militaire industrie.

Deze oorlogsverklaring aan het menselijk bestaan ​​leidt, aangezien tenminste het intelligentere deel van de bevolking de slaafse onderdrukking niet zal verdragen, tot een nog sterkere onderdrukking door het heersende apparaat, uiteindelijk tot de politiestaat of zelfs tot de militaire dictatuur.

De “recalcitrante burger”, die niet wil worden omgevormd tot een vaccinatie-, uitbuitings- of bewakingsslaaf, wordt zo een potentiële bedreiging, die elke onderdrukkingsmethode, bewakingstechniek en -methode rechtvaardigt (10). De goddelozen aan de macht (11) hebben onze basiswet al jaren begrepen als een obstakel voor hun aanspraak op macht.

Men herinnert zich hoe demonstranten in Heiligendamm in kooien werden gehouden ter gelegenheid van de G8-top in 2007. Wolfgang Schäuble was destijds minister van Binnenlandse Zaken. De basiswet was al “te eng” voor deze “constitutionele minister”. De man en de fascistische Merkel-troep – nu uitgebreid met SPD-constitutionele putschisten – zijn elkaar trouw gebleven. De neoliberale Groenen, in de loop der jaren getransformeerd door transatlantische oorlogsnetwerken, zijn aan boord gegaan van de anti-constitutionele boot. Covid-19 bood hen allemaal de macht om de basiswet volledig op te ruimen via de machtigingswet oftewel de wet op infectiebescherming en om zichzelf als uitvoerend parlement in de nek van een dictatoriale uitvoerende macht te werpen. En aangezien repressieve wetten in de hele geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland nooit zijn ingetrokken,

Welvarende verwaarlozing

Maar niets van dit alles lijkt de meerderheid van de Duitse “bankdemocraten” – zelf toegebracht door soaps en talkshows – niet te storen om hen niet verder lastig te vallen. Blijkbaar maakt het ze niet uit of ze nog steeds in een half functionerende parlementaire democratie leven of in een gezondheidsdictatuur met resterend democratisch witkalk. Alle disciplinaire maatregelen werden genomen om de politie- en bewakingsstaat uit te breiden en te consolideren, om de spionage-, blokwachters- en zwartmakingsmentaliteit (12) en de door de staat beschermde transatlantische dyslectici – een belediging voor alle antifascisten – tegen de democratie te bevorderen. beweging om in positie te brengen.

En alles wat jeugdige antifants of ‘volksteasers’ niet kunnen verklaren, kan alleen ‘rechts’ zijn, dus eigenlijk alles! In feite zijn ze als coronafundamentalisten – zoals de Zero Covid-sekte en daarmee grote delen van het verloren “links” – de nuttige proefvis van totalitaire regeringshaaien in de poelen van grondwettelijke ontkenners.

Maar de matheid van de breedte is zeker niet beperkt tot dit segment. In de kolkende zee van aanhoudende Corona-onzin, vechten Union-fascisten, olijfgroene opportunisten en de intellectueel ingestorte overblijfselen van het ‘Left Something’ (13) van de SPD en de Linkse Partij voor onverdiende lucratieve staatsbanen met allround zorg, pensioenaanspraken en immuniteit tegen de verdiende vervolging. Haar klantenkring zijn voornamelijk de nieuwe eerlijke mensen (14) van het ‘extreme midden’ (15) die losjes de verwaarlozing van welvaart, eindeloze claims combineren met een volledig omvattende mentaliteit, oorlogswoedende Russofobie evenals gendersterretjes en politieke correctheid taalpolitie .

Deze degeneratie van welvaart in verband met de neoliberale contrarevolutionaire hersenspoeling die al meer dan 30 jaar aan de gang is (16), heeft het land, maar ook Europa verwoest, en vormt nu de sociale basis van de nieuwe gezondheidsdictatuur: gedesoriënteerd, ethisch en moreel gebroken. plezier- en avontuurlijke samenlevingen (17) Corona volledig van de baan gegooid, uit angst voor de dood – nu op de naalden van het verlangen naar de ‘verlossingsinjecties’ van corrupte multinationale farmaceutische en vaccinatiebedrijven omdat ze de onzekerheden van het leven niet kunnen verdragen: virussen, bacteriën en mensen als de “nieuwe pestdragers” “The downfall des Abendlandes”, zoals de titel van het monumentale werk van Oswald Spengler luidt.

“Vaccinatie maakt je vrij”

Alle terroristische-dictatoriale maatregelen van de staat komen voort uit een globalistische “elite” -samenzwering die volledig uit het democratische roer en zijn gewillige helpers in het staatsapparaat, bedrijfsmedia, denktanks en corrupte wetenschap is gelopen. Dit gaat zelfs zo ver dat natuurlijke menselijke vrijheden en rechten afhankelijk worden gemaakt van een fundamentele bereidheid om te vaccineren, zoals benadrukt door Duitse intellectuelen van het democratische sloopbedrijf Merkel AG met hun ‘managementpersoneel’ Söder, Maas en Steinmeier (18), leidende figuren die tegelijkertijd Duitse economie en samenleving Verantwoord naar de bodem rijden.

De verdeling van de samenleving in degenen die willen vaccineren en degenen die weigeren gestraft te worden, is in volle gang (19), en politici die volledig uit de hand zijn gelopen, gooien voortdurend nieuwe propagandaballen naar elkaar, aangezien Karl Lauterbach slechts een ondergeschikte is. batch van de Corona-spooktrein.

Na al dat domme gerommel mag het kwijlen en dus is een “verplichte vaccinatie niet meer uit te sluiten”, klinkt het vanuit de staatskanselarij van Sleeswijk-Holstein. “Vaccinatie maakt je vrij” zou logischerwijs boven de nieuwe vaccinatiecentra en corona-quarantainekooien kunnen staan ​​(20). Waarom niet alle grensovergangen van de dappere nieuwe dictatuur uitrusten met grote letters – “VACCINEREN MAAKT JE VRIJ!” – zodat de reiziger weet dat hij nu het beloofde land van open of gesloten kooien binnengaat? Eén ding is zeker: de menselijke waardigheid – niet alleen degenen die weigeren zich te laten vaccineren – staat over het algemeen op de hitlijst van politieke dwalingen in westerse regeringen (21).

Maar het gaat vrolijk verder, nog dommer, nog gekker: transportverboden, uitreis- en inreisverboden zijn in werking getreden om het “killer virus” onder controle te krijgen, volledige vliegverboden staan ​​ter discussie (22). Elke dag blijven de neo-dictators en tirannen escaleren. Terreur heeft een systeem en is zelf een systeem geworden (23). Na een jaar van Corona-dictatuur moet men nuchter zeggen: we zijn hedendaagse getuigen van een fenomeen: de politiek is naar voren gekomen als een georganiseerde misdaad. Zelfs toonaangevende rechterlijke uitspraken zoals die van de districtsrechtbank van Weimar kunnen de vicieuze, doordringende mentaliteit van degenen die bezeten zijn door de noodtoestand geenszins beteugelen. Integendeel, ze voelen zich gekweld door hun aanmatigende, dictatoriale macht en gaan door: vijf stappen vooruit, een halve stap achteruit. Gezond verstand aan de horizon? Niets!

Het Duitse regime schuwt het blijkbaar niet om een ​​burgeroorlog te ontketenen door middel van voortdurende onderdrukkingsmaatregelen en gerichte provocaties (24). Haar voorbodes waren onder meer te zien in Parijs, Brussel en Nederlandse steden. De vernietiging en plunderingen van bedrijven in Nederlandse steden werden georkestreerd door de totalitaire politiestaat zelf, zo werd mij verteld: criminele jongeren werden tegen allerlei beloften in stelling gebracht om de gewenste beelden te produceren om de democratiebeweging in diskrediet te brengen. Catherine Austin Fitts meldde hetzelfde vanuit verschillende steden in de Verenigde Staten (25).

Iedereen die de realiteit begrijpt, zou geen illusies moeten hebben: de contra-opstand met de inzet van het leger binnenin is al lang voorbereid en wordt gezocht door de “elite” -fascisten.

Ze willen de huidige noodtoestand omzetten in een gemilitariseerde permanente staat (26). Burgerschap was gisteren. De permanente gemilitariseerde staat moet de nieuwe totalitaire “normaliteit” worden.

En dus past het perfect in het beeld dat het Merkel-regime clandestien tal van autoriteiten en rechtbanken vrijstelde van de relevante wapenwetbepalingen. Dit werd “verordineerd” op 30 november 2020 en gepubliceerd in de Federal Law Gazette op 3 december 2020 (27). Dit betekent dat de autoriteiten zich aan het bewapenen zijn en dat het anti-constitutionele regime zich voorbereidt op een burgeroorlog (28). De westerse regimes willen en moeten doorgaan ten koste van hun eigen ondergang. Gezien de gigantische schade en sociale verwoesting die ze hebben aangericht, hun leugens en ellende, kunnen ze niet meer terug, zelfs Chili 2.0 voor heel Europa is geen optie die wordt uitgesloten.

Scorched Earth-beleid

De totale chaos van Europa als gevolg van het criminele Corona-beleid is sowieso onvermijdelijk, zelfs gewenst door de transatlantische gokkers. Dit beleid wordt afgestemd met de NAVO en tussen de geheime diensten. Een clandestiene politiestaat en militair fascisme in combinatie met de digitale en “veiligheids” -industrie hebben een beslissende invloed op de gang van zaken (29). Dit is een soort verschroeide aarde-politiek zoals we die kennen uit het Nabije en Midden-Oosten of uit de schokstrategieën (30) tegen arme landen of Griekenland – maar zonder de steden en infrastructuren te vernietigen. Het doel is altijd om de staatsinfrastructuur van de uiterst verarmde landen te laten overnemen door grote bedrijven en banken – de regeringen helpen hierbij. Lege spooksteden zijn al het resultaat van het Corona-beleid. Spookgebouwen zijn welkome investeringen voor de financiële maffia.

In de hele geschiedenis van de mensheid heeft de georganiseerde politieke misdaad in haar eigen ondergang hele staten en volkeren in de afgrond gescheurd. Het is precies op deze drempel dat we 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog staan: de machten van de duisternis – gigantische kapitalisten, psychopaten, gokkers, georganiseerde criminelen, grote digitale bedrijven met fantasieën over almacht, grote farma, transatlantische oorlogszuchters, machtsdronken en empathie -vrije technocraten, nullen in corrupte partijmachines, domme oorlogszuchtige vrouwen van het herbewapeningsmatriarchaat (31), die nu de gewelddadige functies van gepensioneerde mannen overnemen, evenals neofascisten in de politie en het militaire apparaat bepalen momenteel de koers van de geschiedenis (32).

Maar hun plan is uitgebreider: voor de rest van de mensheid die overblijft na de geplande bevolkingsvermindering, leidt de weg volgens de ideeën van de transhumanisten tot totale slavernij. Het langdurige postcorona-tijdperk van de transhumanisten kan alleen worden gerealiseerd als de natiestaat, de diversiteit aan culturen, de culturele industrie, de zelfvoorzienende kleine en middelgrote economie en de democratie zoals we die kenden volledig worden weggevaagd. Alles zou moeten samensmelten in een monsterlijke superstaat onder leiding van een democratie-vrije, door het Wereld Economisch Forum ( WEF ) beheerde oligarchische wereldkaste met ‘belanghebbenden’.

Waarschijnlijk de belangrijkste hefboom om de natiestaten volledig uit te hollen, is de totale schuldenlast, die voorrang heeft boven elke nationale reikwijdte voor de hele toekomst.

De ingestorte kleine en middelgrote bedrijven (33), de geruïneerde kapper, de failliete restauranteigenaar en boekhandelaar en talloze andere beroepen, ze zouden allemaal moeten worden tewerkgesteld als laagbetaalde werknemers in de ‘amazonized’ digitale economie of als digitale slaven aan huis. , of helemaal geen werk vinden. In het totalitaire “Nieuwe Normaal” moet in ieder geval iedereen zijn mond houden.

Sinds maart 2020 heeft de Merkel / Steinmeier / Schäuble-clan systematisch meer dan 2 biljoen euro aan extra schulden opgestapeld op de reeds bestaande schuldenberg – ook 2 biljoen. Het Oostenrijkse regime is zijn eigen land nu 319 miljard euro verschuldigd. En zo werkt het in de hele EU: een chaotisch, toekomstloos, bankroet continent in handen van centrale banken, financiële maffia, technocratische politieke veldslagen, transatlantische oorlogsstokers en hun mentaal verwarde olijfgroene “volgers”. Alles bij elkaar zullen we alleen proberen om de lockdowns te beëindigen als het zeker is dat ze de hele kleine en middelgrote economie en de laatste overblijfselen van de democratie ‘duurzaam’ hebben opgeruimd: de misdaad is zo monsterlijk en allesomvattend dat de ‘gewone man’ kan niet geloven.

Unholy Alliance

Het echt nieuwe aan de huidige politieke constellatie, die elke samenzwering te boven gaat, is de onheilige alliantie van mondiale kapitalistische actoren en profiteurs (34) en hun regeringen enerzijds en de technocratisch-bureaucratische politieke partijen pseudo-links en / of pseudo -groene herkomst aan de andere kant. Die laatsten zetten in het Corona-regime hun kleine haat tegen de onafhankelijke middelgrote bedrijven, waar ze qua hard werken, zelfstandigheid en creativiteit geen kaars aan kunnen houden.

Dit bekrompen politiek-technocraat moeras op het nationaal gefinancierde staatsdruppel – prototypisch de Berlijnse Senaat – voedt zich met de ideologische verspilling van het stalinisme, het maoïsme en de centrale staat die alles controleert. In hun fantasieën over almacht wentelen ze zich in het idee om de economie en de bevolking onder de knokkel te dwingen van een totalitair wereldstaatconcept – New World Order / One World Order / “Green New Deal ideology”. Alles zou moeten versmelten tot een volledig opnieuw ingedeelde geopolitieke orde van de wereld.

De grote oorlog tussen de blokken – transatlantisch versus China / Rusland / Iran – is zeker niet uitgesloten (35). Het transatlantische volk heeft het hele politieke landschap van Europa ontbonden en geplaagd achter hun imperialistische, pseudo-democratische façade van de “westerse waardengemeenschap” en de internationaalrechtelijke kogel van de “rule-based order”. Terwijl ze de laatste overblijfselen van de democratie in het Westen onder de Corona-dictatuur afschaffen, kwijlen ze van wraak op Rusland, China en alle landen die zich er niet zonder tegenspraak aan onderwerpen. In de afgelopen decennia zijn alle beslissende posities in het buitenlands beleid in regeringen, partijen en denktanks gevuld met intellectuele menselijke loopbanden, wat vaak neerkomt op opportunistische cynici, maar ook op dwazen,

Ze zijn gevestigd in: Atlantik-Brücke, Aspen Institute, German Marshall Fund, de Federal Academy for Security Policy, the German Society for Foreign Policy, the Munich Security Conference and the Heinrich Böll Foundation as a think tank outlet of the War Greens (36 ). Een reservoir van NAVO-, Pentagon- en bewapeningsliefhebbers die op zoek zijn naar redenen voor oorlog. En dus is het geen toeval dat het Bulletin of the Atomic Scientists de dag des oordeels op 100 seconden voor “middernacht” zet, omdat het grote publiek niets weet over de echte gevaren van oorlog of nucleaire oorlog (37). Het doel dat de westerse “elite” -fascisten voor de wereld hebben gesteld, is de totalitaire New World Order. Of dit ooit de hele wereld zal omvatten


Bronnen en opmerkingen:

(1) Ullrich Mies, Transnationaler Elitenfaschismus, 22 augustus 2020: https://www.rubikon.news/artikel/transnationaler-elitenfaschismus
(2) Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism , Frankfurt, New York, 2018; https://uncut-news.ch/der-digitale-polizeistaat-wird-in-der-gesamten-westlichen-welt-institutionalisiert/
(3) https://reitschuster.de/post/stanford-studie-kein-nutzen -by-lockdowns-but-risico’s /
(4) https://de.wikipedia.org/wiki/Weiße_Folter
(5) https://express.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/509579/Tagesbefehl-von-Merkel- Bundeswehr-should-verlengen-Corona-hulpmissie-binnen-tot-Pasen
(6) Zie uitstekend: Walter van Rossum, Meine Pandemie mit Professor Drosten, Mainz 2021 en meer in detail: Flo Osrainik, The Corona Dossier. Valse vlag tegen vrijheid, mensenrechten en democratie, Mainz 2021
(7) Zie Ullrich Mies, Lockdown-Terror – fout gaat altijd, “Democratisch verzet” nr. 32 vanaf 9 januari 2021: https: // jimdo-storage. Global. .ssl.fastly.net / file / f0b192c6-17ed-4a33-acc1-eb4056fc7847 / 32_Widerstand_2021_01_09_nichtohneuns.de.pdf
(8) Ullrich Mies, angstig schaap in de box , “Democratic Resistance” nr. 34
(9) Hans-Jürgen Krysmanski , 0,1% – Het miljardairsimperium, Frankfurt a. M. 2012
(10) Shoshana Zuboff, op.Cit.
(11) Pieter Stuurman, Die Psychopathendiktatur, 9 februari 2021:https://www.rubikon.news/artikel/die-psychopathendiktatur
(12) Dresdeners protesteren tegen de “informers hotline”, rechts, 8 januari 2021: https://de.rt.com/inland/112927-dresdener- wettern-gegen-denunzianten-hotline /
(13) Zie: Daniel Sandmann, Civilization in Corsets: https://www.rubikon.news/artikel/zivilisation-im-korsett-4
(14) Karl Kollmann, Die neue Biedermenschen. Van de 68er-opstand tot het links-liberale establishment, promedia, Wenen 2020
(15) Tarq Ali et al., Die extremerent. De westerse wereld wordt geregeerd. A warning, promedia, Vienna 2020
(16) Zie: Ullrich Mies (red.) Mega-Manipulation. Ideologische conditionering in geveldemocratie, Frankfurt, 2020
(17) Zie Guy Debord, Die Gesellschaft des Spektakels, Berlijn 1996
(18) https://de.rt.com/inland/112696-merkel-interpetiert-impfangebote-und-wer/ ; https://de.rt.com/inland/112580-markus-soeder-impfen-schaff-freiheit/ ; https://www.deutschlandfunk.de/privilegien-fuer-geimpfte-heiko-maas-sonderweg.720.de.html?dram:article_id=490982
(19) https://uncut-news.ch/freiheit-nur- for-vaccinated-die-two-class-society-komt /
(20) https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/509342/Quarantaene-Knast-fuer-Corona-Suender-in-Dresden-ist-be cover- klaar
(21) Ullrich Mies, Mind control. De systematische vernietiging van de menselijke psyche, 29 november 2020:https://kenfm.de/mindcontrol-die-systemati-zerstoerung-der-menschlichen-psyche/
(22) https://de.rt.com/inland/112509-seehofer-zu-einreiseverboten-massnahme-zum/
( 23) https://kenfm.de/kaputt-regiert/
(24) https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/509312/Corona-Chaos-Plant-die-Bundesregierung-einen-inneren-Notstand-um-die -Bundeswehr-inside-deploy
(25) https://home.solari.com/planet-lockdown-interview/
(26) https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/509312/Corona-Chaos-Plant- the- federale-overheid-een-interne-noodsituatie-om-de-Bundeswehr-binnen-in te zetten-
(27)https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s2610.pdf%27%5D__1614194780233: Zie ook: http: / / www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/index.html
(28) https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/509139/In-Europas-Metropolen-beginnen-Corona-Unruhen
(29) Zie: Gerd R Polli, Duitsland tussen de fronten. Hoe Europa het speelbal wordt van politiek en geheime diensten, München 2017
(30) Naomi Klein, Die Schockstrategy. De opkomst van het rampkapitalisme , Frankfurt / Main 2009
(31) https://de.rt.com/meinung/94667- Weichgespulter -imperialismus-sprache-und-strategien /
(32) Pieter Stuurman, psychopaten heersen over de wereld, in “Democratic Resistance” nr. 35, p. 5: https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/eb731365-bff0-4432-a049- a30c5ac28852 / 35_Widerstand_2020_01_30_nichtohneuns.de.pdf
(33) In een interview met Mario Ohoven, voordat hij “betrokken was bij een ongeval”: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/506185/Mittelstand-warnt-Zweiter-Lockdown-waere -eine-Katastrophe -voor-Duitsland
(34) https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/509377/Die-zehn-reichsten-Maenner-der-Welt-haben-seit-Beginn-der-Corona-Krise-ihr -Vermoegen-um -een-half-biljoen-dollar-verhoogd
(35) https://www.mintpressnews.com/strategic-command-us-must-prepare-nuclear-war-china-russia/275088/
(36)https://de.rt.com/meinung/112821-zwei-prozent-ziel-erreichen-nukleare/
(37) https://thebulletin.org/doomsday-clock/ ; zie ook: https://de.rt.com/international/113664-us-aussenpolitik-verschendung-von-terrorismusbekaempfung-konfrontation-china-russland/
(38) https://uncut-news.ch/der-digitale- politie-staat-wordt-geïnstitutionaliseerd-door-de-westerse-wereld /

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Comments

comments