De realiteit van het ondenkbare

De realiteit van het ondenkbare

28 maart 2021 1 Door Indignatie redactie

Holocaustoverlevende Vera Sharav voelt zich door het huidige Corona-beleid aan de nazi-terreur herinnerd.

Ik hoor vaak van mensen dat de huidige polarisatie van de samenleving niets meer beschrijft dan een sociale toestand waarin mening tegen mening staat. Het is niet zo! Opinieleiding neemt al maanden een volledig eenzijdig, monocausaal en angstaanjagend standpunt in, volgens welke het draait om de strijd tegen een “dodelijk, zeer besmettelijk virus”. Ze is zelfs niet in staat om deze monocausaliteit wetenschappelijk te rechtvaardigen. Noch het gevaar, noch de besmettelijkheid, ja – men kan het nauwelijks voor mogelijk houden – zelfs het bestaan ​​van het virus dat het veroorzaakt, is tot op de dag van vandaag niet wetenschappelijk bewezen.

Maar twee dozijn geselecteerde virologen , ‘experts’ en hoge functionarissen uit de gezondheidssector worden elke dag naar de podia van de massamedia geroepen om onbewezen beweringen als waarheden te verkondigen. De opinieleiders krijgen in de eerste plaats geen kritiek, maar verspreiden op grond van hun positie als massamedia-luidsprekers een louter veronderstelde, maar voorgeschreven waarheid; een waarheid die niet langer op waarachtigheid kan worden getest. Op deze manier leggen ze een denkverbod op. Iedereen die zich niet aan deze regels (!) Houdt, krijgt Kainsmarks (1).

Dat geldt voor alle regels. Het is zowel van toepassing op het in twijfel trekken van de maatregelen binnen de niet-farmaceutische interventie als op het aandringen op geleefde autonomie en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Maar het wijzen op “complot-ideologen” heeft een heel andere achtergrond en dat ligt in het feit dat de verbannen mensen de voorgeschreven waarheid daadwerkelijk in gevaar kunnen brengen. Doen ze iets heel, heel beslissends: ze lossen de monocausale crisis op.

Dit verandert de ‘Corona-crisis’, de crisis waar we met de bange konijnenogen naar moeten staren, in de echte crisis. Dit is een diepgaande sociale crisis waarin een grote verscheidenheid aan actoren, belangen, processen en factoren in elkaar grijpen en terugkoppelen. De crisis die we doormaken is complex en dynamisch en de toekomst die eruit zal voortkomen is geenszins zeker. Maar we zouden geïnteresseerd moeten zijn in de toekomst van bepaalde elitegroepen van mensen voor de meerderheid van de mensen.

Omdat deze mensen zichzelf als elites zien, hebben ze geen bedenkingen bij het praten over de beoogde uitschakeling van hele bevolkingsgroepen. Dus je ziet jezelf eigenlijk als ‘filantropen’ en ‘transhumanisten’ die plannen maken voor ‘goede’ samenlevingen voor de toekomst met ‘goede’ mensen die zogezegd op een ‘ goede manier ‘ zijn getransformeerd. Het is gepast om deze mensen als krankzinnig te zien , degenen die zich vastklampen aan een waanzin die op een indrukwekkende manier het eigen zelfbeeld weerspiegelt. Iedereen die zich voordoet als God, zichzelf plaatst boven de regeringen van natiestaten en mondiale organisaties van de gemeenschap van staten, is geobsedeerd door een waanvoorstelling – en blijft toch slechts een uiterst feilbaar persoon.

Juist daarom staat de geïdealiseerde, eenzijdige, monocausale toekomst die de wereldverbeteraars die zichzelf op deze manier zien, voor de mensheid bedoeld, op geen enkele manier vast. We leven allemaal in zeer dynamische, complexe systemen. We hebben allemaal niets en toch hebben we alles in eigen hand! Ons denken en doen hebben zeker gevolgen voor onze omgeving. Hoe groot de resulterende effecten zijn, wordt des te onbepaalder, des te verder komt onze veroorzakende actie van ons eigen ego. Omgekeerd laat het zien dat ons gedrag op een veranderende, versterkende en bemoedigende manier het grootste effect op onszelf kan hebben.

Op dit punt zou ik de aandacht willen vestigen op het reclame-effect dat wordt geassocieerd met het gebruik van termen als “samenzweringsideologen” of “complottheoretici”. Zelfs als dit soort reclame negatief wordt getrokken, blijft het toch reclame. Het is geschikt om onze aandacht ergens op te vestigen. De waarschuwingen tegen degenen die anders denken, werken al in toenemende mate “averechts”. “Geleerde DDR-burgers” hebben in dit opzicht nog goede herinneringen en ervaren hoe men de realiteit tussen de voorgeschreven waarheden kan lezen.

De steeds dommer wordende, uitgeputte waarschuwingen voor onaangename opvattingen verliezen steeds meer van hun beoogde afschrikkende werking. Integendeel, ze maken ons nieuwsgierig. Dit is des te meer het geval omdat de ervaren werkelijkheid in toenemende mate afhankelijk is van de voorgeschreven waarheid en de gedachten van verbannen laterale denkers en ‘corona-ontkenners’ indrukwekkend streng zijn , waarvan de meerderheid feitelijk, zakelijk en met wetenschappelijk bewijs is. .

Heeft u ooit op de openbare televisie een directe verwijzing ontdekt naar de bijeenkomsten van de Corona-onderzoekscommissie , vooral onder de mediamensen die zeer gestileerd zijn als ARD-feitenzoekers en die met missionaire ijver ernaar streven de voorgeschreven waarheid tegen enige twijfel te beschermen? Je bent niet dom daar bij ARD.

De verantwoordelijken in de publieke media weten heel goed van de kwaliteit van wat de Coronacommissie documenteert. Daarom durven ze niet direct op de inhoud in te gaan. Dat is de reden waarom ze het discours graag naar andere niveaus verleggen, fictieve kritiekpunten construeren en er niet voor terugschrikken om regelmatig onder de gordel te gaan om de protagonisten van de partij die als vijandig tegenover zichzelf wordt beschouwd, te belasteren.

Moed omvat ook het achterlaten van het vertrouwde, dat alleen zogenaamd veiligheid geeft, om op reis te gaan naar de complexe, onvoorspelbare en niet zwart-wit werkelijkheid buiten deze veiligheid die belooft veilig te zijn. Niet alleen, maar ook het Duitse verleden kan ons leren dat het op de lange termijn leidt tot totalitarisme van macht en overheersing als men voortdurend terugdeinst voor de confrontatie met voor de hand liggende, maar ongemakkelijke waarheden.

De volgende notulen van de 44e vergadering van de Corona-onderzoekscommissie (vergadering van de Corona-commissie = SCA) werden mij vriendelijk en dankbaar ter beschikking gesteld door een forist op de blog. Ik geef dit harde werk graag door aan de lezers (notities en enkele links zijn toegevoegd door PA):

19 maart, notulen van de 44e SCA-vergadering

De 44e SCA-sessie is ook spannender dan welke Hitchcock-triller dan ook.

 

Lees ook:  COVID-19: Hoe Corona het systeem heeft gebroken

 

De sessie begint met een samenvatting van Reiner Füllmich over de lopende processen, blijkbaar is er niets dat het vermelden waard is bereikt. Dan volgt een nadere beoordeling van de rechtspositie van Martin Schwab. Ook hier is er niets te melden.

Van ongeveer 02h22m27s, 02h30m00s, 02h43m00s en 03h06m34s van de 44e SCA-sessie vertaalt Reiner Füllmich de waarschuwingen van Mike Yeadon, onder andere over de kunstmatig gegenereerde spike-eiwitten, die biologisch actief zouden zijn en ertoe zouden leiden dat het eigen immuunsysteem van het lichaam zijn eigen lichaam, evenals gen “vaccinaties” in het algemeen en vooral de zogenaamde “bovenop vaccinaties”, die zogenaamd geen tests meer vereisen (omdat de eerste geninjectie al is getest) en daarom geen verdere tests nodig zijn.

Mike Yeadon waarschuwt zeer nadrukkelijk tegen het toedienen van de geninjectie, waar momenteel intensief reclame voor wordt gemaakt. Dit niet-vaccin had nooit mogen worden goedgekeurd door de relevante autoriteiten. Yeadon ziet het gevaar van de geninjectie als zijnde gebaseerd op het ontwerp van het actieve ingrediënt en de daaruit voortvloeiende problemen en gevaren zouden daarom onvermijdelijk zijn. Met betrekking tot de paniekzaaierij over mutaties wijst Yeadon erop dat als we al in contact zijn gekomen met een variant van het virus, ons immuunsysteem deze mutaties van nature herkent en absolute bescherming biedt tegen elk van deze mutaties.

De opmerkingen van Mike Yeadon worden gevolgd door het optreden van Vera Sharav (vanaf 03h10m00s), die verreweg de belangrijkste deelnemer is van deze sessie. Vera Sharav is een Holocaust-overlevende (Child Holocaust Survivor) en zegt van zichzelf dat ze op basis van haar persoonlijke ervaringen de huidige situatie beter kan inschatten dan doorgaans het geval is. Het doet denken aan het dragen van de gele ster, die werd gebruikt om Joden te identificeren en uit te sluiten.

De speciale les die we uit ons verleden hadden moeten leren, is dat wanneer artsen en medici zich verbinden met de politiek op een manier die gebeurde in het nazi-tijdperk en we het vandaag opnieuw ervaren, het gevaar bestaat dat het zal worden verdraaid en gebruikt. voor de doeleinden van de machthebbers. Dit is precies wat er nu gebeurt! Ze wijst erop dat de Grieken ons waarschijnlijk voor waren doordat ze eisten dat elke geneeskundestudent de eed van Hippocrates moest afleggen voordat ze zelfs maar medicijnen konden studeren, omdat, zegt ze, deze studenten ook deel uitmaken van hun opleiding om mensen te leren doden. Dit is belangrijk om deze studenten altijd aan hun verantwoordelijkheden te herinneren.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenDe Holocaust had een cruciale rol gespeeld in de perversie van de geneeskunde. Alle medicijnen in Duitsland waren in die tijd pervers. Elke stap van de processen op dat moment werd geïmplementeerd met behulp van dit perverse medicijn (T4-programma). Het was de eerste keer dat geïndustrialiseerde moordpartijen werden geïmplementeerd. Het begon met het uitkiezen van gehandicapte kinderen, daarna kwamen de geesteszieken aan de beurt. 54 psychiaters namen deel, en alle gebeurtenissen werden nauwkeurig opgetekend, zoals men gewend is met Duitse grondigheid. De aanpak was methodisch en deze mensen werden opzettelijk vermoord. Het waren waardeloze eters, ze moesten plaats maken voor soldaten en het geheel was uiteindelijk ook een test voor nieuwe medische benaderingen en behandelmethoden en ook nieuwe medicijnen.

Zelfs toen waren de grote genetwerkte elites de begunstigden van deze processen. Zonder de financiering van Wall Street zou niets van dit alles hebben gewerkt, of Hitler zou het nooit hebben kunnen implementeren. Daarachter stonden bijvoorbeeld Standard Oil, de Rockefellers en IG Farben, die profiteerden van dwangarbeid, hoewel IBM-technologie al had geholpen om mensen te classificeren en classificeren.

Vera Sharav gaat verder met te zeggen dat Covid alles wat vergeten leek te zijn weer naar de oppervlakte heeft gewassen. Wat we momenteel meemaken is een herhaling van wat ze als kind al had meegemaakt. De misdaden van het Derde Rijk beginnen zich net te herhalen. Het is een exacte herhaling van (T4) wat er gebeurde in de tijd van het Derde Rijk!

Vera Sharav herinnert zich de vogelgriep en zegt dat de regering-Bush op dat moment voor het eerst een lockdown-aanbeveling deed. Een behandelend arts die zich destijds over de kwestie uitsprak, zei dat het helemaal niet werkt en dat het verstandigst is om maatregelen te nemen die de minste paniek en de minst storende werking hebben. Als u zich niet aan deze principes houdt, kan een relatief onschadelijke epidemie in een absolute catastrofe veranderen. Als gevolg hiervan was er zelfs toen geen lockdown.

Tegenwoordig wordt dit virus gebruikt als een instrument om mensen te beïnvloeden, om kinderen bang te maken voor andere mensen. De maskers zijn niet alleen de voortzetting van de Davidsster, maar ze zorgen ervoor dat mensen elkaar vrezen. De lockdown heeft geresulteerd in een enorme financiële winst voor de oligarchen, met een totaal van 2,2 biljoen dollar aan fortuinen van deze oligarchen alleen al in 2020.

Reiner Füllmich voegt eraan toe dat het juist deze toename van het fortuin van de oligarchen is die hen in staat stelt om alles op te kopen wat nu wordt geruïneerd in termen van economische bedrijven, en zo de bedrijven te vervangen wier bedrijven nu worden vernietigd.

De hele zaak zou vergezeld gaan van media die niet alleen iedereen die zelfs maar de geringste twijfel meldt, kleineren. Informatie over de verdragen die nu worden gesloten, zou niet beschikbaar zijn omdat alles als militair was geclassificeerd en militaire processen waren onderhevig aan vertrouwelijkheid. Bill Gates zegt dat de uiteindelijke oplossing in vaccinatie ligt (a1). We weten wat dat betekent, waar dat vandaan komt, Gates ‘vader was een eugeneticus en Gates weet precies wat hij zegt. Dat dit zo openlijk gezegd wordt, heeft een betekenis: hij spreekt over de uiteindelijke oplossing en de uiteindelijke oplossing zijn de vaccinaties.

Reiner Füllmich vraagt ​​Vera Sharav waarom ze dat doen als ze alles al hebben.

Vera Sharav verwijst naar de Great Reset, naar het verhaal van Klaus Schwab over de Great Reset, waarbij Bill Gates ook betrokken zou zijn. Ze gaat verder met te zeggen dat ze deze keer de klus wilden klaren die de nazi’s niet hadden voltooid, dat is het punt. Het gaat over een wereldwijde grote reset, niet alleen over het regeren van Europa en andere delen van de wereld, zoals Hitler destijds deed. Ze wijst erop dat Rockefeller toen ook betrokken was. Het gaat om macht en controle. Maar dit keer is het een ongekende set aan mogelijkheden, zoals surveillancetechnieken of het groene paspoort, dat ons duidelijk moet maken wat er wordt gebruikt om de touwtjes in handen te nemen.

Vera vraagt ​​hoe lang het zal duren voordat er interneringskampen komen, bijvoorbeeld voor quarantaine, in de toekomst voor test- en ‘vaccinatie’-weigeraars, waarop Reiner Füllmich zegt dat ze al in delen van de wereld bestaan ​​en dat de etikettering nu moet worden gerealiseerd met chips en niet meer met tatoeages zoals in het verleden. Dat zou het masterplan zijn, zegt Vera Sharav, die erachter zit, totale monitoring en controle.

Op een paar uitzonderingen na zouden de oligarchen al alle regeringen bezitten. Vera Sharav zegt dat het over geld en macht gaat, er zijn absoluut slechte mensen aan het werk. Vera Sharav wijst op een nieuw rapport waar iedereen op moet letten, over Klaus Schwab en zijn familie (Klaus Schwab verscheen plotseling uit het niets met talloze doctoraten in 1970), over de vader en zoon, die beiden op hun eigen manier met genocidalen omgingen hebben samengewerkt, de eerste met de nazi’s en de zoon met de Zuid-Afrikaanse apartheid.

Vera Sharav zegt dat ze nooit had gedacht dat ze vandaag weer bang zou hoeven zijn voor de mensen voor wie ze toen bang was. Juist zulke mensen spelen toen hetzelfde spel als de nazi’s, dit keer niet alleen voor Europa maar wereldwijd. Ze vervolgt dat we nu moeten samenwerken, wij de joden en degenen die destijds de daders waren. Ze hoopt dat er nog een stukje geheugen over is, waaraan Reiner Füllmich toevoegt dat er zeker nog veel geheugen over is en dat het waarschijnlijk zo zal zijn dat degenen die het zich nog herinneren samen met de joden zullen samenwerken om dit te boven te komen. crisis.

Vera Sharav stelt voor te verwijzen naar het Verdrag van Neurenberg, dat een soort internationale overeenkomst over mensenrechten is sinds het einde van de processen van Neurenberg en waar een gedragscode voor artsen en medicijnen werd opgesteld. Deze gedragscode van Neurenberg werd later afgezwakt in nationale wetten, zoals de Helsinki-code die eruit voortkwam.

Een basisconcept uit de Codex van Neurenberg is nog steeds van toepassing: het principe van “informatie en toestemming” voordat behandeling kan plaatsvinden. Alleen in het Akkoord van Neurenberg werd bepaald dat niemand het voorwerp van medische experimenten mocht worden, zoals gebeurde onder leiding van het medische monster Mengele en met de hulp van veel van zijn collega’s, die helaas bestonden.

Veel van de conflicten die we nu zien, zegt Vera Sharav, zoals Black Life Matters, zijn niets meer dan afleidingsmanoeuvres, zodat we niet erkennen dat dit een wereldwijde genocide of bevolkingsvermindering is. De vader van Bill Gates had dit eerder gepromoot, net als de zoon recentelijk. Omdat dat publiekelijk zichtbaar is, kunnen de meeste mensen zich gewoon niet voorstellen dat dit echt serieus bedoeld is. Dat was precies hoe het was tijdens het nazi-tijdperk, je merkte het gedeeltelijk, je zag de schoorstenen (a2), maar dat was zo monsterlijk dat je je niet kon voorstellen dat het echt gebeurde. DEZE KEER MOETEN WE HET GELOVEN, deze keer is het ALLES!

Vera Sharav gaat in op een belangrijke opmerking die misschien niet bij iedereen bekend is: Google, Microsoft, Amazon, al deze Silicon Valley-bedrijven zouden onder de controle staan ​​van het Amerikaanse leger, dat gedeeltelijk in deze bedrijven zou hebben geïnvesteerd. Vera Sharav noemt ook een zaak in 1995 waarin Bill Gates en zijn bedrijf Microsoft met uitsterven werden bedreigd omdat hij had geprobeerd zijn monopolie met drastische middelen uit te buiten, die in strijd waren met alle antitrustwetten.

Reiner Füllmich zegt dat hij video’s van Gates uit die tijd heeft gezien waarin hij er vreselijk uitzag en zich gedroeg. Vera Sharav vermoedt dat er een deal moet zijn geweest, want Justitie zou Gates onder controle hebben gehad. Je kon zien dat Gates volledig onder controle was en toen was het plotseling voorbij, waren er geen gevolgen meer tegen Gates en veranderde Gates plotseling en werd een filantroop. Er moet een deal zijn geweest tussen het ministerie van Justitie en Bill Gates.

Vera Sharav brengt een citaat van Klaus Schwab, waarin hij zegt dat niets zal zijn zoals het was en dat er geen terugkeer naar normaal zal zijn. Covid zou voor Schwab de reden zijn om alles wat niet ‘goed’ is gegaan in de ‘goede richting’ te sturen, wat hij de vierde industriële revolutie noemt, en dan zou er een verband zijn tussen mens en machine (het gekke transhumanisme dat duidt op acute waanzin van de auteurs). Sharav wijst erop dat zelfs Hitler in grote delen van de wereld als gek werd beschouwd, maar toch zijn doelen bereikte. Reiner Füllmich roept op om deze dingen serieus te nemen, ook al klinkt het helemaal gek.

Het zijn waarschijnlijk ongeveer 3000 criminelen die wereldwijd bij deze processen betrokken zijn. Deze mensen hebben te maken met miljarden mensen over de hele wereld. Het kan gewoon niet zo zijn dat deze 3.000 mensen van miljoenen mensen winnen.

De passages met uitspraken van Mike Yeadon en Vera Sharav zijn elk beschikbaar als een aparte video:

Op de blog over vitale stoffen van Dr. Uwe Aschner zegt in de inleiding van het artikel: “Dit zou het begin van het Vierde Rijk kunnen zijn”:

“De overlevende van de Holocaust, Vera Sharav, voert al lang campagne voor mensenrechten in de context van medische experimenten. Ze is de oprichter en voorzitter van de Alliance for Human Research Protection. Daar komt ze op voor mensen die tegen hun wil of zonder hun medeweten meedoen aan medische experimenten. ‘

Een van die expertise is vaccinatie tegen het SARS-COV2-virus, zegt Vera Sharav. Sterker nog: de mensenrechtenactivist plaatst de huidige crisis in de context van ideologische ideeën over eugenetica en bevolkingscontrole. Toonaangevende vertegenwoordigers van de “Great Reset” – zoals WEF-oprichter Klaus Schwab – hebben familiebanden met het nationaal-socialisme of, zoals Bill Gates, patenten op technieken om persoonlijke gegevens onuitwisbaar onder de huid te markeren (“Quantum Dot Tattoo”). Als het debat over deze kwesties niet wordt geopend maar onderdrukt, is het volgens Vera Sharav duidelijk dat de waarheid moet worden verdoezeld ” ( lees verder ).

Om iets van de voorbeschikking te halen uit de titeltekst van het hierboven aanbevolen artikel, zou ik het een beetje willen veranderen: “Dit zou het begin kunnen zijn van het einde van het Vierde Rijk.”

Nogmaals bedankt, Leo, voor deze opwerking.

Wees alsjeblieft voorzichtig, beste lezers.


Bronnen en opmerkingen:

(a1) Bill Gates uitte zijn visie op vaccinatie als de “definitieve oplossing” op Stephen Colbert’s Late Show op CBS; 27 april 2020; Bill Gates: wereldwijde innovatie is de sleutel tot het bereiken van een terugkeer naar normaal; https://www.youtube.com/watch?v=dNiuaKKEPu8
(a2) De ‘rokende schoorstenen’ die getuigen van de massamoord op joden en andere ‘onbeschermden’ waren in feite onzichtbaar voor de meerderheid van de bevolking. Maar dezelfde meerderheid zag in het dagelijks leven hoe Joodse mensen eerst werden aangevallen, vervolgens lastiggevallen en gemarginaliseerd, van hun waardigheid beroofd en mishandeld, daarna verdwenen en nooit meer terugkwamen. In het begin van de jaren veertig maakte het ook deel uit van het alledaagse beeld dat bezittingen van mede-joden op openbare veilingen met winst werden verkocht. Wie wilde zien, zag het ook …
(1) 21/03/2021; Open ogen! en door … (de blog van Ulrich Teusch); Kristina Kubulin; Demo op 20 maart in Kassel – een andere perceptie; https://augenaufunddurch.net/2021/03/21/demo-in-kassel-am-20-marz-eine-andere-wahrendung/

Lees ook:  Hoe de reactie van de VS op Covid-19 de 2e grote depressie zou kunnen veroorzaken


Comments

comments