Het hele pandemische regime wemelt van inconsistenties en tegenstrijdigheden

Het hele pandemische regime wemelt van inconsistenties en tegenstrijdigheden

28 maart 2021 1 Door Indignatie redactie

De Corona-avant-garde heeft alle bruggen naar het oude normaal achter zich gebroken. Het gaat alleen vooruit, ongeacht verliezen. Democratie, vrijheid en een open gedachtewisseling worden verwaarloosd en gewillig opgeofferd door een opgewonden meerderheid van de bevolking voor het vage gevoel dat Papi State hen beschermt tegen een ernstige ziekte. In deze ongekende historische situatie staan ​​we er helemaal alleen voor. Geen “hoger wezen” of een welwillende buitenlandse grootmacht zal ons redden. Wat nodig is, zijn al ons gezond verstand, ons vermogen om te netwerken, de moed om ons eigen begrip te gebruiken. Omdat de machtigen, die alles hebben bedacht, op dun ijs glijden. Als het lukt,

“De keizer wordt verondersteld tegen zijn wil de zee over te steken door hem uit te nodigen in een huis aan zee dat eigenlijk een schip is” (Strategem nr. 1 van de Moulüe, Supraplanung).

“Veel van de gedragingen die we door gevangenschap moesten volgen, zullen natuurlijker worden door vertrouwdheid” (Schwab / Malleret, “The Great Upheaval”).

Sinds een jaar wordt de wereld blootgesteld aan een pandemisch beleid waarvan de intensiteit alle democratische dimensies overstijgt. Het ‘coronacomplex’ een constitutioneel dubieus, permanent politiek exces op basis van medisch-diagnostische inconsistenties en een statistisch onbruikbare datasituatie, die (nog steeds) bijeengehouden door angstpropaganda en een gefabriceerde “consensus” in de media. De pandemie werd vorig jaar een over-topic, een vast onderwerp en een mono-topic.

Telkens wanneer een dergelijke toestand zich voordoet, rijst de vraag: wat gebeurt er op de achtergrond? Wie heeft er baat bij deze situatie? Zijn er gebeurtenissen waarvan wordt afgeleid?

Welke onderwerpen zijn gelinkt, welke draai vind je in de rapportage? Een definitieve beoordeling van deze complexe situatie zal waarschijnlijk jaren duren. Maar wat er al aan het ontstaan ​​is, zou ervoor moeten zorgen dat het laatste jaar van de pandemie slechts een opmaat lijkt.

Alles op nul

De ” Great Reset ” is een agenda van het World Economic Forum (WEF) om de wereld opnieuw vorm te geven in de nasleep van de pandemie. Het WEF is de vereniging van de 1000 grootste bedrijven ter wereld gevestigd in Zwitserland, opgericht in 1971 en sindsdien geleid door de in Duitsland geboren econoom Klaus Schwab, die goede contacten heeft met besluitvormers uit het bedrijfsleven, de politiek en de samenleving. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in Davos hebben de machtigen van de wereld de gelegenheid om beleidskwesties op informeel niveau te bespreken en te coördineren. Volgens Schwab & Co. bood de pandemie een kans om een ​​fundamentele verandering in beleid of systeem teweeg te brengen.

Het uitbreken van de pandemie had het World Economic Forum zelf nauwelijks mogen verbazen, Schwab & Co. waren in ieder geval goed voorbereid:

  • In oktober 2019 vond in New York het simulatiespel “Event 201” plaats, waarin de uitbraak van een coronavirus werd gesimuleerd. De deelnemers bespraken reactieopties en communicatiestrategieën, zoals het met technologische middelen bestrijden van valse informatie op internet. De simulatie is onder meer gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation en het WEF. Eind december 2019, twee maanden later, deed het eerste nieuws van de Sars-Cov2-virusuitbraak in China de ronde.
  • Een persbericht over het evenement 201 dat plaatsvond, werd pas op 17 januari 2020 gepubliceerd (meer over het proces hier ). Kort daarna begonnen de media de uitbraak van het virus te melden en – net als de New York Times – te spreken van een bedreiging voor de wereldeconomie, hoewel er volgens de WHO op dat moment wereldwijd slechts 25 doden vielen. Van 20 tot 24. De bijeenkomst van het World Economic Forum vond plaats in Davos op 1 januari en de WHO probeerde op 22 januari tevergeefs een “internationale gezondheidsnoodsituatie” af te kondigen, die op 30 januari werd verzonnen.
  • In mei 2020 riepen tal van sterren zoals Robert de Niro, Cate Blanchett en Madonna een open brief in voor een mondiaal heroverwegingsproces in de nasleep van de coronapandemie. Nobelprijswinnaar voor de vrede en uitvinder van microkredieten Mohammed Yunus, die het initiatief lanceerde onder de hashtag #thetimehascome, zei dat een terugkeer naar de normaliteit “suïcidaal” zou zijn. Er moet nu een ommekeer worden gemaakt van consumentisme en productiviteit om het klimaat te redden. Deze actie is uitgevoerd in samenwerking met het WEF.
  • In juni 2020 kwam het boek “The Great Reset” op de markt, vergezeld van een campagne met Prins Charles en tal van beroemdheden en politici. Sindsdien hebben steeds meer besluitvormers het over een geweldige reset en een “build back better”. Ursula von der Leyen zei letterlijk:

“De behoefte aan wereldwijde samenwerking en versnelde verandering zal de grote reset drijven. En ik zie dit als een ongekende kans. “

  • In oktober wijdde het tijdschrift Time de coverstory aan de WEF-agenda; de auteurs waren onder meer Klaus Schwab, IMF-president Kristalina Georgieva en econoom Mazzucato, een vertegenwoordiger van de Modern Money Theory, die voorziet in een oneindige hoeveelheid schulden voor staten. In januari 2021 vond de Davos-bijeenkomst plaats als een online evenement onder het motto van de ” Great Reset “. In de media kwam deze agenda óf helemaal niet aan bod óf in de buurt van een complottheorie.

In het dystopische rijk van het goede

In de kern beschrijft de Grote Reset een hervorming van het huidige kapitalistische systeem. Schwab stelt (toegegeven: niet voor de eerste keer) een stakeholderkapitalisme voor. Bedrijven moeten niet langer alleen streven naar winstmaximalisatie, maar moeten ook worden beoordeeld op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid: hoe groen, inclusief en duurzaam ze handelen.

De termen “groen, inclusief en duurzaam” worden als een mantra herhaald in publicaties die verband houden met de Grote Reset. Men cultiveert een communicatieve nabijheid tot de tijdgeest-consensus over wat telt als “het goede”. Want wie wil er tegen het goede zijn?

Bovendien pleiten Schwab & Co. voor het versterken van publiek-private partnerschappen: regeringen, grote bedrijven en stichtingen zouden in toenemende mate moeten werken aan oplossingen voor de wereld. De crisis kan alleen “samen” worden overwonnen. Wat betreft de middelen om deze grote uitdaging aan te gaan, zal het democratische Westen moeten wennen aan een harder tempo. Vooruitkijkend realiseerde Schwab zich eerder dat mensen uiteindelijk ook autoritaire maatregelen zullen accepteren, zoals bewegingsbeperkingen, bewaking, contactopsporing, etc. Bovendien is er dankzij technologische vooruitgang de mogelijkheid dat mens en machine samen groeien. Schwab had zijn zwakheid voor het idee van transhumanisme al uiteengezet in zijn boek “The Fourth Industrial Revolution”.

Het boek “Der Große Umbruch” leest als het ontwerp voor een strategie voor de totale digitalisering van alle levensgebieden, geschreven in de stijl van planning met de opdringerige, transformatieve toekomende tijd I, die voortdurend de nadruk legt op en zelfs het gebrek aan alternatieven oproept voor de onrust en zijn middelen. Alarmistische tonen van de grootste ramp sinds de Tweede Wereldoorlog worden afgewisseld met eisen voor nieuw consumentengedrag, nieuwe sociale manieren en meer digitalisering op alle gebieden van het leven.

Een voorbeeld van maatregelen die door techbedrijven en stichtingen in samenwerking met overheden naar voren zijn gebracht en die vanuit het perspectief van het WEF goed passen in de wereld van morgen is de ID2020 of de Common Pass (zie ook hier). Dit zijn digitale paspoorten die zijn uitgegeven door particuliere bedrijven en die veel meer persoonlijke gegevens bevatten dan nodig zou zijn om te reizen; De digitale vaccinatierecords waren ook al lang in de maak, maar waren toen merkbaar “tijdig” beschikbaar voor het uitbreken van de pandemie . Aanjager van de digitale vaccinatiepas is de vaccinatiealliantie GAVI, opgericht door Bill Gates, met hoofdkantoor en immuniteit in Zwitserland.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/z2wj_OhZY4w

Deze privéoplossingen hoeven niet eens door de staat verplicht te worden gesteld om een ​​magische aantrekkingskracht te ontwikkelen. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas test het digitale vaccinatiecertificaat al . Wie dit weigert, kan in de toekomst geen klant meer zijn.

Hetzelfde principe kan analoog worden toegepast op alle andere levensgebieden.

Een terugkeer naar het oude normaal is volgens Schwab uitgesloten, maar het uitoefenen van rechten als bewegingsvrijheid kan (volgens de huidige status) min of meer een privilege zijn in ruil voor een door de staat opgelegde fysieke interventie (vaccinatie) en de het verlenen van de mogelijkheid van gegevensopslag, tracking en bewaking kan worden herwonnen.

Dit is ongeveer hoe men zich de “dappere nieuwe wereld” voorstelt: als een kastensysteem van degenen die zich willen laten vaccineren. Het testen hiervan is al te zien in Israël, en de Europese Commissie werkt ook aan wetgeving over “groene paspoorten”.

corona

Na het tijdperk van digitaal kolonialisme lijkt het tijdperk van digitale refeudalisatie nu aangebroken: in de nasleep van de pandemie krijgen statelijke actoren en grote technologiebedrijven steeds meer een vorm van totale controle over de bevolking. De “grote omwenteling” is tegelijkertijd een “grote greep” op het individu.

Het WEF kan altijd rekenen op een geneigd belang vanuit de politiek. Net als veel staatshoofden en regeringsleiders is Angela Merkel een regelmatige gast in Davos. Uit Duitsland zijn bijvoorbeeld Anna-Lena Baerbock en Jens Spahn ook lid van het in-house “ Young Global Leaders Program ”. Andere politici, zoals de voormalige minister van Volksgezondheid Daniel Bahr en de voormalige voorzitter van de FDP, minister van Volksgezondheid en minister van Economie Philipp Rösler, worden vermeld als “bijdragers aan de agenda”.

De vernietiging van de middenklasse, de uitroeiing van kleine en middelgrote ondernemingen lijkt geen probleem te zijn, maar een goedgekeurd neveneffect van het huidige programma. Jaren geleden kopte het World Economic Forum:

“Welkom in het jaar 2030. Ik bezit niets, heb geen privacy en het leven is nog nooit zo goed geweest.”

Met betrekking tot Corona gaat het WEF uit van een K-vormig economisch herstel. ‘Herstel’ betekent hier dat grote bedrijven sneller herstellen dan kleine (of met andere woorden: de groten eten de kleintjes. Wie het heeft, krijgt het.). De Click & Meet-boekverkoper om de hoek krijgt het nu nog moeilijker tegen Amazon.

corona

Corona als waterverwarmer bij een machtsgreep

De pandemie heeft sinds het begin een onmetelijk aantal slachtoffers gekend van het maatregelenbeleid – de gevolgen voor het MKB zijn nu al rampzalig – maar ook profiteurs. Voor sommigen is de pandemie een ramp, voor anderen is het gewoon een katalysator voor verandering. Het is ook een mengeling van belangen, een stimuleringssysteem voor de machtsverdeling en de mogelijkheid om een ​​nieuw informeel niveau van mondiale besluitvorming te versterken in de handen van enkelen, wier vertegenwoordigers noch gekozen, transparant zijn, zelfs niet gehinderd door de media, en aan niemand verantwoording verschuldigd.

Er zijn al duidelijke belangen bij tal van stakeholders:

Private wereldspelers

De pandemie komt ten goede aan tal van wereldspelers wier belangen gebundeld zijn in het WEF. De financiële en bancaire sector (big finance) profiteert van de buitensporige aankoop van obligaties en hulpprogramma’s van de centrale banken, en wordt daarom overspoeld met ongekende hoeveelheden liquide middelen tegen de laagste of niet-bestaande rentetarieven. 20 procent van elke geprinte dollar is alleen al het laatste jaar gemaakt , de val is nog niet meegerekend.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLees ook:  Waarom een covid-19-test uw gezin op kerstavond niet volledig beschermt

Grote techbedrijven (big tech, big data) maken recordverkopen door, terwijl analoge bedrijven al maanden worden blootgesteld aan een handelsverbod. Ook de sectoren militaire bewakingstechnologie, beveiligingstechnologie en dronetechnologie moeten hiervan profiteren. Ten slotte is er de grote farmasector, waarvan de belangen vanzelfsprekend zijn, waarbij naast het vaccinatiebedrijf ook de vele vervolgkosten voor gezondheidsmaatregelen aan de orde zijn.

China

De grootste begunstigde van de crisis is waarschijnlijk China. Terwijl de wereld vastzit ( een uitvinding van de Chinese Communistische Partij ), vertoont China ongekende groeipercentages . China wil zich in de komende decennia positioneren als een militaire en economische grootmacht (Plan 2049), Westerse waarden staan ​​bekend als een obstakel .

China (altijd verwijzend naar de leiding van de Chinese Communistische Partij, CCP) denkt niet in termen van tien of twintig jaar, maar plant eeuwen vooruit. China heeft de breedste planningshorizon ter wereld en de meest geavanceerde implementatiemethoden. De millennia-oude Chinese oorlogskunst en de strategieën van supra planning (de weinig bekende “Moulüe”; hier een proefschrift over het onderwerp om te downloaden ) maken duidelijk hoe iemand macht kan verwerven door alleen sluwheid zonder noodzakelijkerwijs te hoeven storten. in militaire uitgaven. Het ideaal is een overwinning zonder strijd.

De bovengenoemde list nr. 1 (“De keizer wordt verondersteld om tegen zijn wil de zee over te steken door hem uit te nodigen in een huis aan zee dat eigenlijk een schip is.”) Zou kunnen zijn gebruikt bij de pandemie:

Terwijl de wereld gelooft dat het een pandemie bestrijdt, bestrijdt het zichzelf: door de binnenlandse economie te ruïneren met exorbitante vervolgkosten en de daaruit voortvloeiende enorme schulden, kan de strijd waartegen inflatie en economische recessie tot gevolg hebben.

De keizer hier zijn de mensen van het Westen die het huis van de pandemische strijders binnendringen en worden gevangengenomen op het schip van de machtsovername in het Verre Oosten, overgebracht naar de kusten van het “Nieuwe Normaal”. Ze werd door haar eigen politici uitgenodigd onder het gejuich van de kranten en radiostations.

Voor alle duidelijkheid: op dit moment kan niet worden uitgesloten dat de pandemie een vorm van hybride oorlogvoering en infiltratie van de kant van China is, of bij deze gelegenheid aanwezig is. Het belangrijkste wapen is niet het virus zelf, maar de maatregelen om het te bestrijden. China’s obstructieve gedrag bij de officiële herziening van de oorsprong van het coronavirus door WHO-afgevaardigden is net zo opvallend als de toenemende invloed van China in het Westen via culturele instellingen, mediasponsoring, de acquisitie van westerse bedrijven en investeringen in infrastructuurprojecten zoals vliegvelden en havens van zijn eigen Om nog maar te zwijgen van technologieën zoals 5G. Dat zou overigens ook een list zijn, namelijk stratagem nr. 25:

“Zonder de gevel van het huis te veranderen, steel de steunbalken en vervang de steunpalen.”

De invloed op supranationale organisaties en hun vertegenwoordigers (de nabijheid van de WHO-chef tot China is onomstreden) kan als onderdeel van de strategie worden beschouwd. In het boek “Unrestricted Warfare” uit 1999, geschreven door de twee officieren van de Communistische Partij, Qiao Liang en Wang Xiangsui, wordt de betrokkenheid van supranationale actoren bij het militaire proces heel duidelijk gemaakt.

Je kunt het zien aan het conflict dat Australië en Nieuw-Zeeland momenteel hebben met China (beide landen zijn China’s sandboxen voor de wereld); je kunt het zien aan de invloed van China op de lockdown-politiek over de hele wereld. En je kunt de invloed op het hoogste niveau in Duitsland zien in de zogenaamde “paniekkrant” van de BMI, waarin een groep onderzoekers in het voorjaar van 2020 aanbeveelde om de Duitsers bang te maken met drastische beelden en horrorscenario’s, inclusief een pijnlijke verstikking. van Covid.

Onlangs heeft de redacteur van het weekblad ” Democratisch verzet ” Aya Velàzquez, e-mailverkeer van de expertgroep met BMI op Twitter gelekt . Tot de groep experts behoorden ook twee onderzoekers, Mao-supporters Otto Kolbl en Maximilian Mayer, die beiden worden gekenmerkt door hun nabijheid tot China en die onlangs een gezamenlijk artikel hadden gepubliceerd, waarvan de titel al zegt: ” Leren van Wuhan – er is geen alternatief voor Covid-19-insluiting “(” Leer van Wuhan – er is geen alternatief om Covid-19 te bevatten “). Er werden meer China-vriendelijke artikelen gevonden in het e-mailverkeer.

corona

Met betrekking tot China wordt het afwijkende pad van Zweden waarschijnlijk deels verklaard. Zweden is in een diplomatiek geschil met China en wordt beschouwd als het meest prominente voorbeeld van een Europees land zonder lockdown-maatregelen.

Filantropisch kapitalisme

In de mix van de Great Reset, de strijd tegen pandemieën en klimaatverandering, duiken immers steeds de namen op van grote stichtingen die economische en politieke machtsbelangen verbergen achter het masker van naastenliefde (filantropisch kapitalisme). Het duidelijkst te zien is de alomtegenwoordige activiteit van Bill Gates en de Bill & Melinda Gates Foundation, die een ongekende impact hebben gehad op het wereldwijde gezondheidszorgsysteem (meer over Bill Gates hier ). Investeringen in vaccins, in de vaccinalliantie GAVI, de vaccindistributieorganisatie COVAX, het evenement 201, evenals genereuze betalingen (subsidies) aan mediabedrijven, stichtingen, aan de staat gelieerde instituten en onderzoeksinstellingen roepen meer vragen op dan in Dit artikel.

Bill Gates brengt het onderwerp klimaatbescherming ook weer naar voren in de media. Een combinatie van de klimaatproblematiek met de strijd tegen pandemieën past perfect in de agenda van de “Great Reset” en wordt ook goed ontvangen in de media. Gates onderhoudt goede zakenrelaties met China, hij heeft onder meer een belang in TerraPower, een bedrijf dat nieuwe soorten kerncentrales wil verkopen aan China (en niet alleen daar natuurlijk). Vooral de samenwerking tussen Gates en het Chinese bedrijf BGI is explosief. Dit bedrijf verzamelt DNA van miljoenen Amerikanen uit de PCR-tests die zijn verkregen in de nasleep van de coronapandemie. Via Microsoft is Gates ook geïnteresseerd in het ontwikkelen en bevorderen van oplossingen voor het volgen van contacten.

Bill Gates een begunstigde van de coronapandemie noemen, zou een beleefd understatement zijn. Wanneer in de menselijke geschiedenis voor het laatst een enkele man en zijn miljard dollar stichting zo goedkoop in de kaart heeft gespeeld als nu?

En wanneer precies werd er op zo’n moment zo weinig kritisch gerapporteerd? Als je de pandemische gebeurtenissen een sekte wilt noemen, dan is Bill Gates zoiets als de opperste leider, een goeroe met helderziende vaardigheden die de wereld feilloos door de crisis manoeuvreert en altijd precies weet wat te doen en wat er zal gebeuren. Of om het in de woorden van Ursula von der Leyen te zeggen:

“Bedankt, Bill en Melinda Gates voor jullie leiderschap en toewijding!”

corona

Laatste overweging

We bevinden ons in een situatie die als geheel moeilijk te begrijpen is, maar waarvan de uitlopers al in opkomst zijn. Mijn persoonlijke conclusie, subjectief maar gegrond, is als volgt:

Wat bedreigend is aan de Grote Reset, is niet noodzakelijk wat al zichtbaar en merkbaar is om ons heen, maar wat nu in een snel tempo mogelijk zou zijn en al wordt uitgerold: het zijn de contouren van een wereldwijde gezondheidsdictatuur, een corporatist, collectivist -nadenkende, niet-partijgebonden apparaat bestaande uit agendavolgende mensen op verschillende niveaus die zich ogenschijnlijk inzetten voor het bestrijden van de pandemie en het implementeren van onschadelijke doelen zoals milieubescherming, gelijkheid en inclusie, maar daarbij het individu breken en beschavingsprestaties als grondrechten.

De “Grote Reset” is een daad van machtsgreep door actief de vorige vrije vorm van leven kortstondig te maken. Net zoals producten een bepaalde kunstmatige levensduur hebben die door de fabrikant wordt bepaald (“kunstmatige veroudering”), geldt dat ook voor systemen. Het is duidelijk dat het mondiale financiële systeem zich sinds de crisis van 2008 niet echt heeft hersteld, maar zijn grenzen nadert. Valutahervormingen zijn ook niets nieuws in de geschiedenis.

De reset achter de Grote Reset zou die van het financiële systeem kunnen zijn en dat zou een soort noodoperatie zijn op het noodlijdende financiële systeem. Schwab zelf suggereert deze mogelijkheid in een interview met ZEIT, waar hij analogieën trekt met de Tweede Wereldoorlog, in de nasleep waarvan nieuwe instellingen en systemen, zoals het huidige, verouderende Bretton Woods-systeem, werden gecreëerd.

Ook hier zou een pandemie niet hinderlijk zijn, bijvoorbeeld door onverwachte beperkingen op het betalingsverkeer op te leggen. Talrijke centrale banken werken ook snel aan de introductie van digitaal geld van de centrale bank, wat meer mogelijkheden voor controle over de burger zou openen. Met de introductie van een basisinkomen zou de onderwerping van de brede massa ook makkelijker dan ooit zijn: wie zich niet sociaal gedraagt ​​(het Chinese sociale kredietsysteem zegt hallo) krijgt automatisch zijn coronaboete in mindering gebracht op zijn basisinkomen.

De machtsgreep die we momenteel ervaren, moet noodzakelijkerwijs een vorm van buitenlandse overheersing zijn. De bevolking wordt niet gevraagd naar grootschalige planningsagenda’s zoals de Grote Reset. Deze buitenlandse regel komen we enerzijds tegen in de vorm van de gebundelde belangen van grote machtsactoren zoals tech- en farmagiganten, investeringsmaatschappijen en stichtingen, anderzijds in de vorm van wat ik een hybride Moulüe-aanval op Sino- Marxistisch karakter, dat uiterlijk met propagandafilms in sociale netwerken ineenstortende personen zichtbaar werd. Dat zou overigens ook een list zijn, namelijk list nr. 6:

“Maak lawaai in het oosten, val aan in het westen.”

The Great Reset rolt in feite de rode loper uit voor het streven van de Chinese Communistische Partij naar suprematie.

Deze agressieve agenda valt samen met een westerse wereld van relatieve overvloed, media-afleiding en drukke apathie. Instellingen zijn bloedarm en traag geworden, ze keren zich steeds meer tegen de burger, d.w.z. de soeverein, in plaats van het constitutionele mandaat te vervullen.

Waarom roept Duitsland op tot observatie van laterale denkers en andere demonstrerende burgers door het Bureau voor de bescherming van de grondwet, maar niet tot politici die de ineenstorting van de economische en staatsorde accepteren onder het voorwendsel de bevolking te beschermen tegen de gevolgen van een gematigde griep?

Dit brengt uiteindelijk de rol van het ongebroken individu naar voren die geen toestemming vraagt ​​alvorens zijn of haar vrijheid uit te oefenen, maar deze legitimatie ervaart vanuit zijn of haar eigen morele overtuiging. Zolang de angst voor de gevolgen van ongehoorzaamheid groter is dan de angst om vrijheid te verliezen, zal de “Grote Reset” doorgaan.Lees ook:  Zal dit 'slechts een recessie' zijn of zal het 'de volgende grote depressie' zijn?

Comments

comments