CDU-politicus waarschuwt voor Merkels wetswijziging: “Als dat doorgaat, is de dictatuur compleet!”

CDU-politicus waarschuwt voor Merkels wetswijziging: “Als dat doorgaat, is de dictatuur compleet!”

13 april 2021 0 Door Indignatie redactie

Het discours over de herziening van de Infectiebeschermingswet is in volle gang. Juridische experts debatteren over de evenredigheid en verenigbaarheid met de basiswet. De CDU-politicus Max Otte waarschuwt: “Als dat doorgaat, is de dictatuur compleet en zijn de klassieke burgerrechten verdwenen.”

De federale overheid plant een uitgebreide herziening van de Infectiebeschermingswet. In de toekomst zullen landelijke coronamaatregelen van toepassing zijn, die met name de contactbeperkingen, avondklok, openingsverbod voor winkeliers, sluiting van scholen en maskervereisten regelen. Met de wetswijziging krijgt de federale overheid een schat aan nieuwe bevoegdheden die van de deelstaatregeringen naar de federale overheid zullen worden overgedragen. In een “Formuleringshulp van de federale regering voor de parlementaire fracties van de CDU / CSU en de SPD”, die beschikbaar is sinds 9 april, wordt dit toegelicht met de volgende zin:

“Het creëren van een basis voor autorisatie onderstreept de verantwoordelijkheid van de staat van de federale overheid.”

Over de nieuwe wijziging van de Infectiebeschermingswet is een publieke discussie uitgebroken, waaraan bekende juristen deelnemen. Sun toonde Jens Gnisa, directeur van de rechtbank van Bielefeld en 2019 voorzitter van de Duitse Rechtersfederatie (DRB), “verbijsterd” over de uitbreiding van de bevoegdheden van de federale overheid. Hij maakt duidelijk dat de federale overheid “over alle grenzen van de evenredigheid heen schiet”.

Dit wordt tegengesproken door de Berlijnse constitutionele advocaat en emeritus hoogleraar van de Humboldt Universiteit in Berlijn, Ulrich Battis, die volgens de dpa ‘geen constitutionele problemen’ ziet voor de geplande landelijke coronaregels in de gewijzigde Infectiebeschermingswet:

“De bevoegdheid van de federale overheid om deze vragen te verduidelijken in de Infectiebeschermingswet is juridisch volledig onproblematisch.”

Dit geldt ook voor de eisen die aan face-to-face onderwijs op scholen worden gesteld. Hoewel de school “in wezen een zaak van het land is, overlappen organisatorische kwesties zoals de voorwaarden voor face-to-face lesgeven met de pandemische strijd”. De federale overheid komt niet tussen in de inhoud van curricula of onderwijsbeleid, maar regelt alleen hoe om te gaan met mogelijke besmettingsbronnen. Het gevolg zou zijn dat eenvoudige bestuursrechters dan nauwelijks de wettelijk geregelde maatregelen kunnen beperken. Battis benadrukt:

“Omdat dit nu een federale wet wordt, is het nu een zaak voor het Federale Constitutionele Hof en niet voor eenvoudige administratieve rechtbanken.”

De CDU-politicus en lid van de CDU Union of Values, Max Otte, ziet daarentegen aanzienlijk grotere problemen. Hij gebruikt Twitter om uit te drukken hoe hij staat “over de recente wijziging” van de Infectiebeschermingswet:

“Als dat doorgaat, is de dictatuur compleet en zijn de klassieke burgerrechten verdwenen, dat zou voor iedereen duidelijk moeten zijn.”

Beperking van de fundamentele rechten op fysieke integriteit, vrijheid van de persoon, bewegingsvrijheid en onschendbaarheid van de woning

Het loont de moeite om de “Formuleringshulp van de federale overheid” nader te bekijken. Naast de specifieke coronamaatregelen, die zouden moeten gelden bij een “landelijke bindende noodrem” vanaf een zevendaagse incidentie van 100 – zoals alleen ontmoetingen met een persoon buiten het huishouden, nachtklok tussen 21.00 uur en 05.00 uur, verbod op face-to-face lessen – anderen moeten ingrijpende wijzigingen in de Infectiebeschermingswet worden doorgevoerd. Het volgende wordt expliciet geformuleerd:

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLees ook:  Het aardse paradijs dat Nederland heet vadertje Staat verrijkt de elite

“De fundamentele rechten van fysieke integriteit (artikel 2, lid 2, clausule 1 van de basiswet), vrijheid van de persoon (artikel 2, paragraaf 2, clausule 2 van de basiswet), vrij verkeer (artikel 11, paragraaf 1 van de grondwet) en de onschendbaarheid van het huis (artikel 13, lid 1, van de grondwet) worden beperkt en kunnen ook worden beperkt door verordeningen op grond van lid 5. “

De federale overheid is “bevoegd” om dergelijke wettelijke verordeningen uit te vaardigen. Deze kunnen echter ook voorzien in “verlichting en uitzonderingen, evenals speciale voorschriften voor mensen van wie wordt verwacht dat ze worden geïmmuniseerd tegen het SARS-CoV-2 coronavirus of die een negatief resultaat kunnen voorleggen van een test op SARS-CoV2”.

De herziening van de Infectiebeschermingswet is gebaseerd op de “dynamische” pandemische situatie, de verspreiding van “verschillende nieuwe virusvarianten (mutaties) met ernstige veranderingen in de viruseigenschappen”. Het is waar dat “het coronavirus nog niet volledig wetenschappelijk is doorgedrongen”. Er wordt echter geformuleerd dat de nieuwe “virusvarianten” “besmettelijker en dodelijker” zijn. Een vaccinatie kan ook niet meer werken:

“De verspreiding van de virusvarianten brengt ook het succes van de vaccinatie in gevaar, aangezien het kan leiden tot herinfectie van de gevaccineerde.”

Het is een “diffuus voorkomen, waardoor vaak geen specifieke infectiebron kan worden vastgesteld en men moet uitgaan van een aanhoudende circulatie in de populatie”. Deze situatie vereist “een landelijke actie van de staat met een veelheid aan maatregelen voor de intensieve vermindering van contacten” om “te voldoen aan de verplichting van de staat om het fundamentele recht op leven en fysieke integriteit uit artikel 2, lid 2, clausule 1 van de wet te beschermen. Basiswet voor zover nodig ”en ook om“ de werking van het gezondheidssysteem als een primordiaal algemeen belang ”te verzekeren.

In het laatste deel rechtvaardigt de federale overheid de individuele coronamaatregelen die zijn genomen voor de “landelijke noodrem”. Ter rechtvaardiging van de contactbeperkingen schrijft ze bijvoorbeeld dat het coronavirus “voornamelijk via de adem wordt overgedragen”, waardoor “steeds wisselende ontmoetingen tussen mensen […] de kans op besmetting vergrootten”. Om de exitrestricties te rechtvaardigen, wordt het volgende geformuleerd:

“In het onderhavige geval gaat het niet om vrijheidsbeneming, maar slechts om een ​​beperking van de persoonlijke bewegingsvrijheid tijdens reguliere rust- en slaaptijden. De avondklok is bedoeld om de naleving van de algemene contactregels te controleren en zo te voorkomen dat er ontoelaatbare contacten plaatsvinden.

Deze maatregel is “duurzaam omdat naleving van de algemene contactregels, vooral ‘s avonds en’ s nachts, op geen enkele andere manier kan worden gegarandeerd – na een mogelijke intensivering van de officiële controle-inspanningen”. Ook het verbod om grote delen van de detailhandel te openen of de toestemming om bepaalde winkels te openen is gerechtvaardigd:

“In het belang van de openbare veiligheid wordt gezorgd voor een betrouwbare voorziening van de bevolking met voedsel, alledaagse consumptiegoederen en essentiële diensten.”

Volgens de gewijzigde Infectiebeschermingswet moet echter “de verkoop van goederen die buiten het normale bereik van de betreffende winkel vallen” worden verboden. In het ontwerp wordt uitdrukkelijk geformuleerd dat de maatregelen voorzien in de Infectiebeschermingswet “alleen gelden voor de duur van de totstandkoming van een epidemische situatie van nationale reikwijdte”, te bepalen door de Bondsdag: “Dit maakt parlementaire steun mogelijk voor uitvoerende maatregelen van de federale regering en versterkt het democratisch principe. “Lees ook:  "Schande! Schande! Ze hebben het allemaal schande! ”* De paranoïde wanen van radicaal rechts samenzwering

Comments

comments