Wat is een ‘Hive-Mind’?

Wat is een ‘Hive-Mind’?

14 april 2021 0 Door Indignatie redactie

Zie HIER de definitie van ‘Webster‘. De collectieve gedachten, ideeën en meningen van alle internetgebruikers die functioneren als één brein. Vanaf het begin van dit blog, en op andere plaatsten al ver daarvoor, heb ik geschreven over de aankomende ‘Vierde Technologische Revolutie‘. Niet evolutie. En ook als u het verband met wat is gisteren schreef niet direct ziet, zie ik het zelf wel. Laten we het zo zeggen dan: Er hangt iets in de lucht. Maar wat is het het? En kunnen we er invloed op uitoefenen?

In bovenstaande video een ruim anderhalf uur durende montage van fragmenten schetsen direct betrokkenen een tamelijk dystopisch toekomstbeeld, met een ‘Big Brother‘ die ons brein kan ‘lezen‘, en ‘beschrijven‘. Ik geef direct toe dat bepaalde aspecten u als behoorlijk ‘exotisch‘ voor zullen komen, maar de bij tijd en wijle vreemd pratende types, die met allerlei onbekende termen strooien, hebben er wel kijk op. Sommige ontwikkelingen, zoals ‘nanodeeltjes‘ die zich in je lichaam nestelen en allerlei informatie over jou doorgeven via het ‘5G-netwerk‘, waarbij ze biologische processen in je lichaam gebruiken als accu, zijn er de rechtstreekse oorzaak van dat sommige ‘ludieten‘ aanslagen plegen op ‘5G-masten‘, vermoed ik. Op dit blog wil ik die kant helemaal niet op, omdat ik meen dat het stoppen van deze technologie een illusie is. Overigens kunnen die aanslagen ook verklaard worden vanuit een bezorgdheid bij de ‘concurrent‘ van de producenten van die masten en technologie, het Chinese Huawei, maar daar kom ik zo op terug.

Tal van patenten, maar ook reeds bestaande surveillance praktijken, en de ‘datacenters‘ die overal uit de grond worden gestampt, naast al het nieuws over steeds duizelingwekkender doorbraken op technologisch terrein, met exponentiële ontwikkelingen, reeds grotendeels drijvend op ‘Atrificial Intelligence‘, geven de sprekers in die montage gelijk. Er wordt gewerkt aan de creatie van een ‘Hive-Mind‘, als onderdeel van de ‘Big Reset’ in ons deel van de wereld, maar in competitie met China en Rusland, tenzij dat bedrog is, maar die indruk heb ik niet. Twee ‘Hive-Minds‘, met een andere architectuur, en andere uitgangspunten.

Hoe u zich zo’n ‘Hive-Mind‘ concreet voorstelt, als u zich er al een voorstelling van kunt maken die geconcretiseerd zou kunnen worden, is wel van belang voor uw en mijn toekomst, en die van onze kinderen en daarop volgende generaties. In esoterische kring heeft men het al veel langer over ‘Gaia‘ waar men meent dat alle mensen samen een collectief bewustzijn bezitten. De versies waaraan nu wordt gewerkt zijn er ook op uit om uw brein te ‘plunderen‘, en wellicht bij te sturen via directe neurologische connecties. In kringen van het ‘transhumanisme is men daar bijzonder opgewonden over, omdat het de mens naar het ‘volgende niveau‘ moet tillen. De symbiose van mens en ‘machine‘, meer in het bijzonder ‘Artificial Intelligence‘, tot iets volkomen nieuws.

Lees ook:  De COVID-19 en de LOCKDOWN LUNACY: Het echte verhaal

Zeker in combinatie met ‘CRISPR‘-technologie, waar uw ‘Pfizer‘- of ‘Moderna‘-vaccin op berust, en waar zojuist weer een nieuwe doorbraak is gemeld, is het duizelingwekkende aantal mogelijkheden met geen pen te beschrijven, en in deze bijdrage kan ik nog niet een tipje van de sluier oplichten. Voorzover ik het zelf al wel begrijp, want eigenlijk wordt onze hele werkelijkheid plastisch als alle opties in volle vrijheid doorontwikkeld worden. En nee, ik weet niet hoe die ‘Pfizer‘- en ‘Moderna‘-vaccins in dit beeld passen, en of u dankbaar moet zijn als u één van de gelukkigen bent die daarmee wordt ingeënt, of dat u doodsbang zou moeten zijn, zoals men in de ‘Complot-Kringen‘ stelt. En nee, het heeft ook geen zin om het aan uw huisarts te vragen. Vertrouwt u die farmaceuten, of niet? Daar komt het op neer in dit stadium.

Dan terug naar de ‘Hive-Mind‘ en twee volkomen verschillende mogelijkheden. Je kunt je voorstellen dat iemand de elementaire ‘software‘ voor zo’n autonoom systeem, dat ons verstand te boven zal gaan, zelfs dat van de knapste mens, ‘schrijft‘ vanuit het ideaal van ‘samen staan we sterker‘. Onze collectieve creativiteit en typisch menselijke vaardigheden in ‘vrije associatie‘, met vrije, maar gedisciplineerde individuen, als een cosmische entiteit die is voorbestemd voor grootse dingen. Degelijk fundament, en gaan met die banaan!

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenMaar je kunt je ook voorstellen dat enkele extreem rijke, en machtige oligarchen zich die technologie toeëigenen, doodsbang zijn voor onze creativiteit en typisch menselijke vaardigheden, en daarom besluiten dat ze ons alleen kunnen gebruiken als ‘kasplantjes‘. Gedrogeerd en hermetisch gecontroleerd met permanente instructies en intense surveillance op het niveau van al onze gedachten, met ‘kortsluiting‘ in ons brein als we iets denken dat niet ‘correct‘ is. Iets wat een bedreiging vormt voor hun macht en controle over ons, de makke schapen. Met regelmatige ‘gehoorzaamheidstest‘ om ons te provoceren, met af en toe een scherpe U-bocht, om te zien wie er nog voor zichzelf denkt.

Lees ook:  Bill Gates - Messias of verdelger?

Het Taoïsme, en het ‘Adam Smith‘-kapitalisme zijn erg van de ‘samen staan we sterk‘, terwijl het roofdier-kapitalisme in elke concurrent een existentiële bedreiging ziet die op zijn minst moet worden geneutraliseerd, maar anders dient te worden uitgeschakeld. En zeker als die ander geen nu meer heeft, en alleen maar slecht is voor het ‘Heilige Klimaat’. Dat de Chinezen zelfs met de nodige trots hun surveillance systemen etaleren, gekoppeld aan een systeem voor ‘sociaal krediet‘, wijst in een Taoïstische/’Adam Smith‘ richting. Dat wij die ontwikkelingen begraven in ‘Black Budgets‘, en onnavolgbare onderonsjes met ‘Tech Bedrijven‘, met onzinnige discussies over ‘nep-accounts‘ van het NCTV als afleiding, geeft mij de kriebels.

We kunnen soebatten over de vraag of de technologie zoals in die documentaire gepresenteerd al geraliseerd is, of dat het slechts een collage van voornemens en patenten betreft die handig aan elkaar is geplakt om ons schrik aan te jagen. Maar Raymond Kurzweil, Edward Snowden, Assange, en vele, vele anderen, ieder vanuit een eigen gezichtspunt, hebben ons tijdig gewaarschuwd voor ontwikkelingen die, eenmaal in gang gezet, niet konden worden afgestopt, omdat we het eenvoudigweg niet meer bij kunnen benen. Onze discussies gaan over de techniek, en praktijk, van verscheidene jaren geleden. We hollen achter de TGV aan die het station uit rijdt. Kansloos.

In de ‘Netflix‘-documentaire ‘The Social Dilemma‘ leggen tal van ‘insiders‘ uit hoe de ‘Sociale Media‘ ons een ‘konijnenhol‘ in zuigen. De verhaallijn van die documentaire is dat het een onbedoeld neveneffect is. Maar het verhaal van de ‘Hive-Mind‘ stelt dat het een ‘Design-Feature‘ is. Zij het dat de ‘Sociale Media‘ slechts een schakel is in het veel, en véél grotere geheel. In navolging van wat Raymond Kurzweil schreef over wat ons te wachten stond tegen de tijd dat de exponentiële groei-explosie van ‘Tech‘ ons op het lege perron achter zou laten, stelde ik dat we moesten zien aan boord van die trein te komen voor hij het station verliet. Niet nog even een kop koffie en een broodje halen, en bijkletsen met de dame van de snackbar, terwijl de klok verder tikt. Ik vrees dat het nu te laat is. En wat betekent dat dan?

Lees ook:  Je hersenen blijven nog een tijdje functioneren NA je sterft, en stellen nieuwe vragen over orgaandonatie en medische "oogsten" terwijl patiënten zich nog steeds bewust zijn

Dat de ingebouwde ‘Design-Features‘ inmiddels onveranderlijk zijn, en dat we, naar het zich laat aanzien, zitten met twee concurrerende systemen die elkaar niet verdragen. Het ‘collectivistische‘ systeem, versus de neofeodale ‘individualistische Hegemon‘ die wij in het westen gebouwd hebben. Waarmee ik niet beweer dat het technisch niet meer mogelijk is om er iets aan de veranderen, maar onze ‘Hive-Mind‘ staat het niet meer toe. En vandaar dat de ‘insiders‘ van het ‘World Economic Forum‘ ook goede sier kunnen maken met hun ‘Big Reset‘ plannen, waar ze al vele jaren aan werken. En ongeacht hoe ‘Covid‘ en andere ‘Talking Points‘ er in passen, en of dat ook een ‘Design Feature‘ is, of zuiver toeval. De ‘Maatregelen‘ behoren wel tot het domein van de reeds gecultiveerde ‘Hive-Mind‘, mede gelet op het gegeven dat de bestuurders niet meer besturen, maar zich laten souffleren door ‘Intelligente‘ systemen.

Om in de beeldspraak van die vertrokken TGV te blijven, wilden al die ‘Klokkenluiders‘ en ‘Insiders‘ die ons probeerden te waarschuwen ons meenemen op die snelle trein waar zij al waren ingestapt, en zijn het hun geliefden en vrienden die met hun bekertje dampende koffie en hun kleffe broodje op het perron achterblijven, voorzover het de trein betreft van de ‘individualistische Hegemon‘. In hoeverre deze beeldspraak adequaat is, en toereikend om onze status te beschrijven, zal de toekomst ons leren. Wellicht ben ik te pessimistisch. Dat hoop ik vurig.Comments

comments