Hoezo: ‘Beschaving’?


Onderzoekers van de ‘Hebrew University‘ in Jerusalem hebben in een grot in Zuid-Afrika sporen gevonden van menselijke beschaving die 1.8 miljoen jaar terug gaat in de tijd.

Er zijn veel oudere sporen gevonden van menselijk leven, of ‘mensachtigen‘, die zich bedienden van gereedschappen, maar hier gaat het om mensen die zich hadden gevestigd op één plek. Critici zullen niet meteen onder de indruk zijn, en bezwaar maken tegen het gebruik van het woord ‘beschaving‘. Die ‘apen‘ waren nog niet in staat om met één druk op de knop een nucleaire Holocaust te veroorzaken, en alle leven op aarde te beëindigen, of twintig jaar lang wereldwijd oorlog te voeren, zoals wij. En ze begrepen ook nog niet dat je mensen die onthullen dat je het niet best voor hebt met je medemensen het best op kunt sluiten.

Dus hoezo: ‘Beschaving‘?

Nee, dat is niet ‘flauw‘. En het is ook geen logische consequentie in reactie op wat anderen doen, of niet meer dan een smetje op ons overigens kraakheldere blazoen. Natuurlijk is het waar dat die ‘apen‘ simpelweg de technische mogelijkheden nog niet hadden om de wereld aan hun grillen te onderwerpen. Het is zeer goed mogelijk dat als we ze die mogelijkheden hadden aangereikt, ze er ook gretig misbruik van hadden gemaakt, zoals wij nu. Maar besef dan dat waar ik hier ‘wij‘ zeg, dat een vertekening is van de realiteit. Er zijn namelijk ook beschaafde mensen onder ons die niks moeten hebben van die massavernietigingswapens, politieke moorden, ‘Regime Change‘ operaties, ‘Eindeloze Oorlogen‘, en wat er niet allemaal komt kijken bij die machtsspelletjes.

Als je de keuze hebt tussen het aanleggen van een netwerk voor hogesnelheidstreinen, of de fabricage van een nieuwe jachtbommenwerper, wat kies je dan? Als je moet kiezen tussen adembenemende steden bouwen, of een nieuw vliegdekschip, hoe maak je dan die afweging in je bovenkamer? Ik zit op de ochtend van de ‘Dodenherdenking‘ naar de dames van ‘GoedeMorgenNederland‘ te kijken, en daarin een gestaald kader van mensen die iedereen oproepen om een loopbaan bij de krijgsmacht te overwegen, om overal in de wereld te ‘vechten voor onze vrijheid‘. Helemaal niets, maar dan ook echt niets geleerd van twintig jaar ‘Eindeloze Oorlog’. Hoe we in Libië het rijkste land van Afrika met een bloeiende middenstand, en relatief veel vrijheid voor vrouwen, elk spoortje van beschaving rigoureus hebben uitgewist door onze Jihadistische vrienden aan de macht te helpen. En elders niet anders.

Mij komt het voor, zonder dat ik dat hard kan maken, dat die holbewoners meer beschaving in het topje van hun pink hadden, dan menige ‘ijzervreter‘ die we aanbidden als ‘vrijheidsstrijder‘ nu. Ik zeg dit, omdat de keuze om je ergens te vestigen op een vaste plek, niet slechts om er te schuilen tegen de elementen, en natuurlijke vijanden, maar als een gedachte, een zekere bewustwording markeert die verwijst naar ‘huisje, boompje, beestje‘, gezin, familie, gemeenschap, en daarmee dialoog en ‘samen‘. Wat opofferingen met zich meebracht die moesten worden ‘uitgedacht‘. De nomadische, expeditionaire geest van de ‘krijger‘ zien we terug bij de mensen die niet bouwen, maar opteren voor krachtiger wapens, die ook niet zijn toegesneden op het verdedigen van huis en haard, maar om het gebied uit te breiden tot de onvermijdelijke reis naar de ‘Eeuwige Jachtvelden‘ een eind maakt aan je leven.

Die mentaliteit van de ‘Krijger‘ speelt ons (m/v) nog steeds parten, en maakt brandhout van de pogingen van de meer vreedzame mens die mooie mogelijkheden ziet om een mondiale, diverse samenleving op te bouwen. Een ‘Rule Based‘ samenleving die logisch in elkaar zit, en gericht is op continuïteit, en de prevalentie van kwaliteit. Het is de ‘Krijger‘ die roet in het eten gooit, en ons aanspoort tot het nastreven van een vooraf bepaalde ‘gelijke‘ uitkomst, of onderscheid op basis van ras, sekse, geaardheid en andere betekenisloze argumenten, om de strijd aan te wakkeren, en de oorlogen gaande te houden. De perverse affiniteit met ‘achtergestelden‘, en onrecht waarvoor we eeuwen terug moeten in de tijd, is een doelbewuste poging om het streven naar beschaving te frustreren, en ruim baan te maken voor de corrigerende invloed van de tot de tanden toe gewapende strijder.

Anderzijds moet de mens die streeft naar beschaving wegen zien te vinden om iedereen die zich aan de elementaire regels houdt de kans te geven zich te verheffen. Die regels moeten derhalve elementair zijn, eenvoudig te begrijpen, niet onnodig complex, willekeur en discriminatie (met inbegrip van ‘positieve‘), en onderscheid op oneigenlijke gronden, zoals ras, sekse of geaardheid, uitsluiten, en elk mens toegang geven tot een menswaardig bestaan. Zo ver zijn we nog lang niet, maar met behulp van automatisering, robotisering en internationale handel en uitwisseling, bij gelijktijdige rationalisering van het gebruik van schaarse grondstoffen, en het stoppen van de verspilling als gevolg van al die oorlogen en disruptie die uit de koker van machtsdenkers komt, lonkt dat beeld wel. Geen wonder dat de ‘Krijgers‘ en hun voetvegen in ons midden nu alles op alles zetten om dat te frustreren, en hun grip op de media en aanpalende multinationals, bestuurd door de ‘predators‘ die boven zijn komen drijven door concurrenten op weg naar de top de kop af te bijten of dood te trappen, te gebruiken om de ‘kwetsbare groepen‘ te mobiliseren in de strijd tegen de oprukkende beschaving.

Het AD had, samen met andere publicaties, een bericht over anderhalf miljoen banen die gaan verdwijnen als gevolg van de automatisering en robotisering, wat zij de ‘zombiebanen‘ noemen. Dat is iets volkomen anders dan wat ik hier consequent de ‘BullShit‘-banen noem. Verkoopmedewerkers, vakkenvullers, horecamedewerkers en receptionisten zijn functioneel. Het zijn de ‘Engelbanen‘ uit het artikel, die ervoor in de plaats zouden moeten komen, waar we ons zorgen over moeten maken. Daarbij meegerekend de banen als ‘accountant‘ waar die zich ontpoppen als ‘onderzoeker‘, zoals in dit geval. Het zijn die banen die ons de kop gaan kosten, en de beschaving op de tocht zetten waar het wel uit moet monden in een strijd over steeds schaarser wordende collectieve middelen, als er niemand meer werkt, en we allemaal een ‘Engel‘ zijn geworden die aanspraak maakt op een eigen ‘Roze Wolk‘, en méér geld dan de ‘Engel‘ op die andere ‘Wolk‘.

De omschakeling van ‘ieder voor zich‘ naar ‘samen‘ wil, zelfs na 1.8 miljoen jaar, nog niet echt vlotten. Dat we niet gelijk zijn, en een gelijke uitkomst dus ook volkomen absurd is, maakt voor beschaafde mensen niets uit. Sterker nog, ze koesteren die verschillen. Tolerant, en solidair, maar niet ‘Gekke Henkie‘. Respect voor de ‘Krijgers‘ die de ‘Wilde Dieren‘ bij ons vandaan houden, maar geef ze niet de vrije hand uit vrees dat de verveling bij hen toeslaat, en hun jachtinstinct zich tegen ons keert, want dan ben je al dood, maar weet je het nog niet.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Geef een antwoord