Laat Facist Baudet maar in zijn sop gaarkoken


Moet je iedere keer protesteren tegen de onzin van Forum, of kun je er maar beter stilzwijgend je schouders over ophalen?

Het is Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet weer eens gelukt het hele land op zijn achterste benen te krijgen. Dit weekend riep hij de bevolking op om op 5 mei niet de bevrijding van Nazi-Duitsland centraal te stellen, maar de vrijheidsbeperkende anti-coronamaatregelen van de overheid. De reacties op deze provocatie waren voorspelbaar en gelijkluidend, van PvdA (‘fouter dan fout’) tot VVD (‘heel, heel fout’). Ook de manier waarop Baudet zich tegen deze kritiek teweer stelde, kon je van ver zien aankomen. Hij spreekt van ‘hypocrisie’. ‘Al decennia politiseren onze tegenstanders de Oorlog om massale immigratie, Europese machtsfantasieën en moderne kunst te pushen. Nu zeggen wij: zullen we ook even stilstaan bij de vrijheden die we in 2020/2021 zijn kwijtgeraakt?’ (Dat het partijkartel de Tweede Wereldoorlog mede gebruikt om moderne kunst te pushen was mij tot dusver ontgaan, maar dit terzijde.)

De vraag is nu: moet je iedere keer protesteren tegen de onzin van Forum, of kun je er maar beter stilzwijgend je schouders over ophalen?  De voordelen van die laatste houding zijn evident. Reageren is toch een vorm van reclame maken, of in elk geval van onder de aandacht brengen. Als niemand iets had gezegd over de oproep van Baudet, zouden alleen de mensen die elke letter van de Grote Leider gulzig tot zich nemen ervan hebben gehoord. Nu weet heel Nederland dat Thierry de 5 mei-herdenking wil misbruiken voor zijn eigen politieke gelijk.

Maar kun je het je als politicus wel permitteren om niet in te gaan op alles wat Baudet roept? Is het verantwoord hem in zijn sop te laten gaarkoken? Die vraag is moeilijk te beantwoorden. Ex-VVD-Kamerlid Ton Elias vindt dat Baudet en zijn medestanders in ‘het huis van onze democratie’ (de Tweede Kamer dus) ‘glashard’ aangepakt dienen te worden. ‘Excuses eisen bij ieder debat waar ze aan deelnemen. Niet negeren omdat ze anders de martelaar gaan uithangen, dat doen ze toch al. Met feiten klemzetten, steeds opnieuw.’

Dat klinkt principieel en kranig. Maar of het in de praktijk veel effect heeft kun je je afvragen. Excuses eisen is absoluut mogelijk, excuses krijgen lijkt me een heel stuk moeilijker. En met feiten klemzetten zal helaas niet lukken. De aanhang van Baudet (de rest hoef je niet te overtuigen) gelooft namelijk in een alternatieve werkelijkheid en heeft dus niets te maken met de door iedereen aanvaarde feiten. De Baudet-fans houden vol dat het coronavirus niet meer is dan een griepje. Dat de ziekenhuizen vol ernstig zieke patiënten liggen wuiven ze weg of ontkennen ze (‘acteurs’, ‘etalagepoppen’). Dat vrijwel overal ter wereld vergelijkbare maatregelen worden getroffen laten ze buiten beschouwing. En dat de Duitse bezetting helemaal niets te maken heeft met de coronapandemie interesseert ze niet.

Misschien is het toch maar beter Baudet en aanverwante warhoofden  te laten kletsen. Thierry zou vreemd hebben opgekeken als dat was gebeurd. Zijn boodschap – voor zover je daarvan kunt spreken – zou niet of nauwelijks zijn geland. Laat staan dat de media ervan uitgepuild hadden, zoals nu. Trouwens: als Baudet geen negatieve respons krijgt op zijn uitspraken, wordt het een beetje ingewikkeld om de martelaar te gaan spelen. Wie niet gemarteld wordt (of kan pretenderen dat hij gemarteld wordt) kan zich er ook niet over beklagen, lijkt me.

Overigens: dat het hele land zich opwindt over Baudet is niet helemaal waar. De PVV van Geert Wilders heeft voor zover ik weet nog niks van zich laten horen. Wel citeert de website van de partij haar voorman en enige lid als volgt: ‘4 mei. Vandaag herdenken we al onze helden! Met heel veel respect.’ Misschien toch een stiekeme en bijzonder indirecte aanval op Baudet, Geert?

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Geef een antwoord