Vaccinatie is de nieuwe wij: een volk zinkt in mentale verwarring – domheid wordt een epidemie

Vaccinatie is de nieuwe wij: een volk zinkt in mentale verwarring – domheid wordt een epidemie


Iedereen die wil waarschuwen, wordt gestraft met minachting. Domheid werd een epidemie. De tijd is nog nooit zo groot geweest als nu. Een volk zinkt in mentale verwarring. (Erich Kästner, 1931)

Dezelfde mensen die protesteren tegen genetisch voedsel en dierproeven, proberen het nu op zichzelf uit. Ze juichen zodra ze een vaccinatieaanbod krijgen dat hen in een proefkonijn en een genetisch gemanipuleerd mens verandert. Strikt genomen zijn dit niet langer sapiens, maar een nieuwe transhumane soort, de homo sedativia lämmeriensis.

Fundamentele rechten worden niet langer bestreden in lange processen door de eigen geschiedenis. Tegenwoordig heb je geen basisrechten meer; dankzij Madame Merkel moet je ze nieuw leven inblazen, en dat twee keer, als je wilt. Dit heet volledig gevaccineerd.

Hoe vaak heb ik me afgevraagd wanneer de CDU-leden van deze vrouw af zullen komen? Men zou willen denken aan gehoorzaamheid aan het kadaver, aan onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van de partijleden, die hen aan deze vrouw bindt. Ja, mevrouw Merkel heeft dit land verwoest en veel van haar volgelingen hebben er geld mee verdiend en hebben tot op de dag van vandaag deelgenomen. Zij en haar regering roepen op om de code van Neurenberg te overtreden op een manier die ik in dit land nooit had kunnen vermoeden. Ik herinner me nog heel goed de eerste rapporten van een duizeligheidsarts uit Sinsheim, die ons allemaal bewust maakte dat de R-waarde, die destijds onder het Corona-verbod viel, en de geïnfecteerden al aan het afvlakken waren toen de eerste lockdown werd geïntroduceerd. Dr. Bodo Schiffmann, zelf afkomstig uit een verzetsfamilie, is nu een Duitse dissident en moest Duitsland ontvluchten voor de represailles die deze staat tegen hem en zijn vrouw had ingebracht. Sinsheim is tegenwoordig overal en er zijn tegenwoordig duizenden dissidenten in Duitsland. Niet iedereen vlucht dit land uit. Velen van hen proberen nog steeds, met vreedzame bezwaren, deze regering te overtuigen van een logica van medisch bewijs.

Het potentieel van de dood

Mevrouw Merkel, meneer Spahn, meneer Wieler en meneer Drosten, ik wil niet in uw vel zitten. Ze zijn schuldig en hun schuld bestaat uit de rekening van de gewonden en de overledenen, voor wie ze een ideale wereld hebben gemaakt door hun maatregelen te volgen. Elke injectie kan overlijden of een onomkeerbare levenslange handicap veroorzaken. Ze kunnen nog steeds doorgaan met hun dodelijke spel, omdat de grote meerderheid in Duitsland er nog steeds van overtuigd is dat de maatregelen en verordeningen die ze hebben ingevoerd, het opheffen van de vele basiswetten, een heilzame oplossing is voor ons allemaal. De meerderheid is niet bijzonder geïnteresseerd in het nadenken, onderzoeken en analyseren van de feiten. Dit is de tijdsbonus van de overheid. Maar de doden zullen komen, ook de ernstig gehandicapten. Ze zullen zich laten zien en ze zullen dit land als een lijkwade bedekken, dat is zeker. Sucharit Bhakdi en Karina Reiss zijn niet langer de enigen met wie ze kunnen pratenkan deze waarschuwingen horen. Duizenden mensen over de hele wereld proberen te waarschuwen voor vaccinserums.

Men kan de fouten en de dictatoriale wensen van de Duitse regering niet vergelijken met het Derde Rijk of met de DDR, maar de industriële besmetting en de daaruit voortvloeiende schade kunnen heel goed worden vergeleken met de medische experimenten van het Derde Rijk. Niet voor niets is de Gedragscode van Neurenberg voor alle artsen in de wereld voortgekomen uit de processen van Neurenberg. En zoveel doktoren breken die code vandaag, dat je ze niet eens kunt tellen, omdat er zoveel zijn.

De meeste gevaccineerden weten niet dat hun vaccinatie eigenlijk geen vaccinatie kan worden genoemd. Zeer weinigen weten ook welke cascade van effecten ze opvangen met de injectie en dat deze effecten waarschijnlijk in de loop van hun leven zullen toenemen. De meesten weten niet dat ze veel van hun cellen genetisch hebben veranderd en misschien ook hun genoom. De instemming met hun vaccinatieaanbod betekent dat ze een fabriek hebben laten bouwen, die nu constant delen van het vermeende virus produceert. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA zal vaccinatieaanbiedingen voor kinderen goedkeurenvanaf zes maanden. En als dat gebeurt en er zijn genoeg ouders te vinden die hun baby’s, peuters en adolescenten als proefkonijn achterlaten bij de juiste farmaceutische bedrijven, zal de poort naar de hel moeten verbreden. Deze ouders zullen nog niet weten dat de schade voor kinderen van het inwisselen van vaccinatieaanbiedingen groter is dan het voordeel. Van daaruit vertrouwen ze de regering, de media en kunnen ze zich in hun verbeelding niet voorstellen wat een heer Wieler, een heer Drosten, een heer Spahn en een mevrouw Merkel wel en niet kunnen doen. Kennis herbergt een verzamelplicht en is volledig vrijgesteld van de inbrengplicht.

Aan het begin van de pandemie vertelde de Oostenrijkse bondskanselier Kurz zijn landgenoten dat iedereen in zijn familie binnenkort iemand zou kennen die aan het virus was overleden. Gelukkig is dat niet gebeurd. Het is echter veel waarschijnlijker dat bijna iedereen straks iemand kent die door de vaccinatie ernstig ziek is geworden of is overleden. En natuurlijk zullen de media en alle betrokkenen bij de pandemie dan schrijven dat je dit niet kunt weten of volgen. Elk individueel geval zou moeten worden onderzocht en bewezen op basis van medisch bewijs dat de gevolgen hun oorzaak hebben in het vaccin. Wat ze vakkundig met het virus slordig in elkaar hebben gezet, wordt bij de gevolgen van de vaccinatie allemaal het tegenovergestelde. Op en of met het vaccin? Nee, zeker niet.

De bange is meer blind dan blind

Ik heb mijn moeder driemaal uitgebreid uitgelegd wat dit vaccinatieaanbod eigenlijk inhoudt en wat de gevolgen kunnen zijn die zich in de jaren die volgen kunnen ontwikkelen. Ik heb dit ook aan mijn schoonzus uitgelegd, en ook aan mijn zwager. Mijn zus wilde er niets van horen omdat ze alles gelooft wat de media naar buiten brengen, vooral de feitencheckers. Ze zijn nu allemaal ingeënt. Zulke mislukte educatieve inspanningen hebben mijn gevoel voor opheldering volledig veranderd, want met een dergelijke reactie om feiten volledig te verwerpen omdat het idee dat de goedbedoelende regering angst gebruikt als bestuursmiddel sterker is dan harde feiten, had ik nooit gedacht . Net zoals de huidige dag de blinde vlek van de Verlichting over het Duitse fascisme en de Duitse socialistische dictatuur laat zien, namelijk dat de bevolking zelf een manier koestert om dictatuur mogelijk te maken. Bij veel mensen is er waarschijnlijk een verlangen om zichzelf niet verantwoordelijk te stellen voor hun eigen leven, maar om de mogelijkheden van zelfontplooiing en zelfontplooiing in handen van vreemden te leggen. Voor mij is dit ronduit onverantwoordelijk en uiteindelijk de gave van het leven in het algemeen totaal onwaardig.

De bange is meer blind dan blind, bevend van hoop dat het niet slecht is. Hij ontvangt het op een vriendelijke manier, weerloos, oh, moe van angst, hopend op het beste tot het te laat is, schreef de romanschrijver Max Frisch (homo faber), die de huidige groene of linkse kiezers niet meer kennen. Als je hem kent, zou je jezelf kennen in zijn geschriften. Omdat de Groenen en Links, evenals het Corona-regime onder Merkel, de vrijheid van meningsuiting, moreel realisme, gezond verstand en daarmee het centrum van dit land als neonazi’s misbruiken, omdat het centrum van deze samenleving de hoax steeds meer erkent, het Merkel-regime slaagt erin dit alles te verkopen als een ongemak op korte termijn dat met alle moeite en onvoorwaardelijk doorzettingsvermogen snel voorbij zal zijn. Dat precies zo’n strategie wordt gebruikt om permanente digitale slavernij voor te bereiden, die volgend jaar zal worden voortgezet door middel van transhumanistische vaccinatie, wordt beschouwd als een brutale samenzwering van al degenen die het spel van de Schwabs, de Gates, de Merkels en Co. Armin Laschet is de ideale kandidaat van de CDU voor kanselier om mevrouw Baerbock te laten winnen. Dan gaat het verder met de groene klimaatdictatuur, de CO2-lockdown, enz. Het plan is rond en het vaccinatieaanbod zal de lammeren in vallende lemmingen veranderen, als er nog lammeren zijn en nog niet massaal zijn ingeënt, ziek, overleden of invalide. die Merkels en co al lang hebben doorgrond. Armin Laschet is de ideale kandidaat van de CDU voor kanselier om mevrouw Baerbock te laten winnen. Dan gaat het verder met de groene klimaatdictatuur, de CO2-lockdown, enz. Het plan is rond en het vaccinatieaanbod zal de lammeren in vallende lemmingen veranderen, als er nog lammeren zijn en nog niet massaal zijn ingeënt, ziek, overleden of invalide. die Merkels en co al lang hebben doorgrond. Armin Laschet is de ideale kandidaat van de CDU voor kanselier om mevrouw Baerbock te laten winnen. Dan gaat het verder met de groene klimaatdictatuur, de CO2-lockdown, enz. Het plan is rond en het vaccinatieaanbod zal de lammeren in vallende lemmingen veranderen, als er nog lammeren zijn en nog niet massaal zijn ingeënt, ziek, overleden of invalide.

De uitvinding van het lockdown-beleid

De enigen die boos zijn als je ze de waarheid vertelt, zijn al degenen die in een leugen leven, las ik nu op een Telegram-kanaal. Ja, velen hier moeten nog komen. Dat de griepgolf in 2020/2021 bijna uitbleef, wordt gerechtvaardigd door het feit dat ook de coronamaatregelen tegen de griep succesvol zijn doorgevoerd . Wie gelooft dat het gelukkig zal zijn, komt bij me op. In de post, The Lockdown Paradigma is aan het instorten, door Jeffrey A.Tucker (vertaald door Bastian Barucker , staat er:

“Voor zover we weten, ontstond het idee om onszelf te isoleren voor een nieuw virus rond 2005-2006 in de VS en het VK. Het begon met een kleine groep fanatici die het niet eens waren met het traditionele volksgezondheidsbeleid. Ze stelden dat ze een virus onder controle konden krijgen door het gedrag van mensen te dicteren: hoe dichtbij ze staan, waar ze reizen, welke evenementen ze bijwonen, waar ze zitten en voor hoelang. Ze promootten het idee van lockdowns en beperkingen, die ze “niet-farmaceutische interventies” noemden door middel van “gerichte gelaagde inperking”. Wat ze voorstelden was middeleeuws in de praktijk, met een vleugje informatica en epidemiologie ”.

De hele tekst haalt de lockdown-ideologie volledig uit elkaar op basis van de wetenschapsfilosofie en luidt een einde in aan het lockdown-beleid, dat volledig is mislukt omdat de premissen waren gebaseerd op een valse realiteit. Er worden voorbeelden gegeven uit de VS waar de lockdown niet werd uitgevoerd en er zelfs minder besmetting was dan in landen waar de lockdown wel werd uitgevoerd. Het lockdown-beleid is schadelijker dan het niet-lockdown- en avondklokbeleid. Het bewijs is op zijn zachtst gezegd vrij moeilijk, zelfs als de Groenen in het bijzonder geloven dat het lockdown-beleid de gouden standaard is voor het redden van het klimaat.

Om dit lockdown-beleid in de massa te behouden, moeten alle inspanningen om er een einde aan te maken in de kiem worden gesmoord. Iedereen die vandaag de dag probeert het welzijn van het kind aan te spreken bij een familierechtbank, krijgt een recht of een hoge kostenrekening. En de rechters die zich bezighouden met het belang van het kind worden door de officier van justitie beschuldigd van wetsovertreding en komen zelf in de haven terecht.

Eerst waren huisbezoeken aan de doktoren bevolen, die bestelden een maskerontheffing, nu krijgen rechters een huiszoekingsorgie à la Merkel. Deze vrouw, en het moet nuchter worden gezegd, heeft een staatsschade bij de overheid die alleen kan zijn ontstaan ​​door een opzettelijke daad. Toeval of fout uit onwetendheid is in mijn ogen volkomen absurd.

Het is niet alleen ongelooflijk dat de partijen en parlementaire politici, net als de meerderheid van de premiers, dit allemaal hebben gesteund. Het is veel onbegrijpelijker dat er bij Merkels verordeningen geen stopoproepen zijn gehoord. Bijna als een soldaat worden de hakken tegen elkaar geslagen en Merkel volgt.

De volksvertegenwoordigers, aan wie de grootste verantwoordelijkheid is toevertrouwd, nemen bijna eensgezind deel en hebben geprobeerd elkaar te overtreffen in hun orgie van verordeningen; omdat de massa het standvastigste en strengste despotisme zelfs als het meest sympathiek beschouwt en hen daardoor voordraagt ​​voor verkiezing voor de kanselarij. Neem gewoon geen verantwoordelijkheid en initiatief voor uw eigen gezondheid. De derde golf, zo schrijft Air Türkis in Tychi’s inzicht, is over zijn hoogtepunt heen. De resultaten zijn zo ver verwijderd van de voorspellingen van de politiek dat men in de ogen wrijft. Bijna de hele periode van deze golf was er sprake van substerfte in Duitsland. Hebben de vaccinatiefans deze boodschap ook in de mainstream gekregen dat er, godzijdank, minder mensen stierven in vergelijking met het voorgaande jaar? Dan zeker met de verwijzing naar hoe goed de AHA-maatregelen werken en hoe solidair iedereen heeft meegewerkt. Als iedereen dit blijft doen, zou het nog beter zijn en kan de oude normaliteit terugkomen. Dus ze praten zichzelf over de lockdown en ensceneren een self-fulfilling prophecy waarin de vaccinatieliefhebbers, zonder het te weten, zichzelf in de pandemie en de lockdown brengen. Wat een toneelstuk dat eigenlijk met veel Oscars zou moeten worden overladen, als de hoofdrolspelers hun rollen niet zo ongelooflijk slecht speelden.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLees ook:  Lezersbrief: Het extreem gestoorde kabinet van moeder Merkel

Basisrechten zijn niet ingeënt, je hebt ze bij geboorte!

Wolfgang Kubicki reageertaan de wereld: “Met dit antwoord verklaart de federale regering haar eigen wetsontwerp ongrondwettig. Indien het centrale referentiepunt niet geschikt kan worden geacht voor grootschalige aantasting van grondrechten (nota van de auteur, hier wordt bedoeld de incidentie waarde als centraal referentiepunt voor de kanselier voor de introductie van de noodrem), dan mogen deze ingrepen niet worden uitgevoerd. Daarom kunnen de Unie en de SPD het wetsontwerp tot wijziging van de Infectiebeschermingswet niet goedkeuren als onze grondwettelijke orde hun nog iets waard is. Dit proces toont echter aan hoe nonchalant de bondskanselarij de grondwettelijke grenzen overschrijdt. Tot nu toe kende ik zo’n manier van denken alleen van autoritaire staten. ”Wolfgang Kubicki is een advocaat, FDP-lid van de Bondsdag en vice-president van de Bondsdag.

De doden en gehandicapten zullen komen omdat er volgens bondskanselier Angela Merkel sinds vorig jaar in Duitsland een besmettingsgraad van minstens vijfenzeventig procent is. Vaccinatieaanbiedingen die gratis maken, dat wordt nu overal gezegd. Wat was er weer opgehemeld boven de toegangspoort van Auschwitz? Er was ook iets dat vrij zou moeten komen. Wat was dat anders? Oh ja, werk, werk maakt je vrij. Het enige wat je hoeft te doen is een Duitse vlag te laten zien en je wordt tot nazi verklaard. Zien de Groenen hier parallellen? Waarschijnlijk niet, want socialisme zou kunnen komen en het zou totalitair zijn, hoera, ze schreeuwen van binnen en kijken weg, waar ze eerder zouden hebben gewezen. De CDU is verkoold en becommentarieerd. Hans Georg Maaßen, de laatste loyaliteit aan Helmut Kohl, wil daar verandering in brengen en vindt vriend en vijand in de CDU. Wie had ooit gedacht dat de CDU zichzelf ooit in onbeduidendheid zou regeren, merkte de hele vrucht op. Ook werd gewezen op de fundamentele rechten van de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland, die in wezen nog steeds gelden. Daarom zijn het fundamentele rechten, want het zijn onvervreemdbare rechten. Evenmin konden ze voorschriften nietig maken. Nu moeten deze gestolen rechten worden gebruikt in een achterwaarts gerichte salamitactiek ten voordele van degenen die volledig zijn gevaccineerd. Voor mij wordt het hoogverraad van alle mensen die in dit land leven samen genomen. Ongeacht hoe het tegenwoordig onder de rechtsstaat wordt verdraaid, nadat de onuitsprekelijke verordeningen kunnen worden opgeroepen. noteer de hele vrucht. Ook werd gewezen op de fundamentele rechten van de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland, die in wezen nog steeds gelden. Daarom zijn het fundamentele rechten, want het zijn onvervreemdbare rechten. Evenmin konden ze voorschriften nietig maken. Nu moeten deze gestolen rechten worden gebruikt in een achterwaarts gerichte salamitactiek ten voordele van degenen die volledig zijn gevaccineerd. Voor mij wordt het hoogverraad van alle mensen die in dit land leven samen genomen. Ongeacht hoe het tegenwoordig onder de rechtsstaat wordt verdraaid, nadat de onuitsprekelijke verordeningen kunnen worden opgeroepen. noteer de hele vrucht. Ook werd gewezen op de fundamentele rechten van de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland, die in wezen nog steeds gelden. Daarom zijn het fundamentele rechten, want het zijn onvervreemdbare rechten. Evenmin konden ze voorschriften nietig maken. Nu moeten deze gestolen rechten worden gebruikt in een achterwaarts gerichte salamitactiek ten voordele van degenen die volledig zijn gevaccineerd. Voor mij wordt het hoogverraad van alle mensen die in dit land leven samen genomen. Ongeacht hoe het tegenwoordig onder de rechtsstaat wordt verdraaid, nadat de onuitsprekelijke verordeningen kunnen worden opgeroepen. Evenmin konden ze voorschriften nietig maken. Nu moeten deze gestolen rechten worden gebruikt in een achterwaarts gerichte salamitactiek ten voordele van degenen die volledig zijn gevaccineerd. Voor mij wordt het hoogverraad van alle mensen die in dit land leven samen genomen. Ongeacht hoe het tegenwoordig onder de rechtsstaat wordt verdraaid, nadat de onuitsprekelijke verordeningen kunnen worden opgeroepen. Evenmin konden ze voorschriften nietig maken. Nu moeten deze gestolen rechten worden gebruikt in een achterwaarts gerichte salamitactiek ten voordele van degenen die volledig zijn gevaccineerd. Voor mij wordt het hoogverraad van alle mensen die in dit land leven samen genomen. Ongeacht hoe het tegenwoordig onder de rechtsstaat wordt verdraaid, nadat de onuitsprekelijke verordeningen kunnen worden opgeroepen.

Er zal geen verplichte vaccinatie zijn, nietwaar, mevrouw Merkel, meneer Spahn. Dus vorig jaar zette je het op tegen de samenzweringsmystici. De heer Spahn waarschuwde de AfD in november 2020 zelfs dat ze zoiets niet mocht beweren omdat het een leugen was.

Nee, er is geen verplichte vaccinatie in Duitsland. Je maakt het veel subtieler door de burgers te laten zien dat je alleen door vaccinaties je basisrechten terugkrijgt. Dus, beste burger, de keuze is aan jou! We dwingen je niet om je te laten vaccineren. Maar als u het vaccinatieaanbod afwijst, blijft u voor de (on) voorzienbare toekomst tweederangs burger. En we zullen uw beslissing ook in de toekomst niet vergeten. Want als je de vrijheden die we je zo vriendelijk wilden geven niet aanvaardt, kun je in de toekomst geen hulp van ons verwachten als je je slecht voelt. In de VS is er al de eerste pinautomaat die het geld van de rekeninghouder alleen uitspuugt als een vaccinatiekaart met de juiste vaccinatiebewijzen wordt overlegd en de pinautomaat al is gebouwd voor geïmplanteerde chips.

Wat leren we na 1945 van wat we vandaag zijn, van alle pre-dictatoriale structuren van onze verordende democratie? De demonstraties a la lateraal denken of zoals ik zelf heb ervaren en geëist in de vredesbeweging, moeten absoluut vreedzaam en niet-gewelddadig zijn? Hoe verdedig je jezelf tegen een staat die allang heeft besloten om een ​​dictatuur te worden? Hoe verdedig je jezelf tegen het begin als zelfs dit jezelf verdedigen gecriminaliseerd wordt of, zoals bij zoveel demonstraties, door de politie wordt weggeknuppeld? Alleen met vreedzame middelen en met demonstraties in de hoop er zoveel mogelijk te worden? Wat als de velen niet bijdragen aan verandering? Wat als de vreedzame aanbiedingen altijd worden verbroken met het meest brute politiegeweld? Wat als de politie steeds snellere en brutere middelen zou gebruiken, afschrikken en verslijten? Wat als alle middelen, zelfs beroepen bij een groot aantal grote advocaten, mislukken en gewone rechters worden zelfs berecht voor verdraaiing van de wet, ook al doen ze het juiste? En toch levert alles wat de rechtsstaat gebruikt niets op, maar de staat ziet dit als een optimalisatieaanbod om onrechtvaardigheid, verordeningen en dictatoriale structuren nog efficiënter strategisch te vestigen en te legitimeren? Degenen die dit voor zichzelf niet hebben ingezien, volgen een demonstratiestrategie omdat ze al lang geleden uit ervaring hadden moeten weten dat de politieagenten om staatsredenen zijn gemuteerd tot overvallers. Ze zijn niet langer onze helpers, ze helpen en ondersteunen de dictatuurbelangen van de staat. Wat is dan nog effectief? Het recht om je te verzetten?

Het is hun oorlog, niet onze oorlog

Mensen, mensen, het wordt tijd dat er een echte weerstand ontstaat, die niet op massa berust, maar op effectiviteit, die niet op verzoek plaatsvindt, maar alleen omdat je wilt demonstreren. Dat is niet het land van Merkel en Spahns en Wielers en Lauterbachs en Drosten. Dit is het land van ons allemaal. Wij zijn degenen op wie we wachten en die, wanneer de politie omsingeld is, als ze een van ons mishandelen, zijn smartphone tevoorschijn halen en op de opname drukken, bellen en bellen zodat de politie stopt met doen wat ze doen, het spijt me , die niet heeft begrepen waar het over ging. Hiermee kan geen nieuwe toestand worden bereikt. Het heeft geen zin als je verlicht bent, maar je eigen gedrag is niet met je meegegroeid. Alles wat vreedzaam was, werd welwillend geprobeerd, maar door de staat niet aanvaard als een aanbod van discours. Deze staat is niet in staat om te praten, omdat hij een agenda heeft. We weten welke. Hij doet aanbiedingen die dwang daadwerkelijk bewijzen. Demonstraties daarentegen zijn een aanbod tot dialoog over een probleem dat om een ​​oplossing vraagt. Maar als de aanbiedingen worden verpletterd door geweld, moet u uw aanbod heroverwegen en een andere strategie introduceren. Of moeten mensen naar de demonstraties komen en zich vrijwillig laten afknuppelen door de politie? En dat keer op keer. Moeten de demonstraties tot doel hebben zich te wentelen in een lus van algemeen verontwaardigingbeheer met talloze video’s en bijdragen van ervaren mensen? Is dat het doel van de demo-beroemdheden, en de groundhog begroet elke dag? Is dat wat gewenst is, of eindigt de strategie hier? omdat je geen ander hebt? Of wil je nergens anders over nadenken? Voel je je als organisator niet verantwoordelijk voor het weerloos achterlaten van bezoekers en deelnemers aan de politieclub? Laten we deze lethargie doorbreken en andere doelen gaan realiseren. De andere kant laat ons zien hoe! Ik bedoel zeker niet oog om oog en tand om tand.

Als we dat willen doorbreken, hebben we andere tactieken en strategieën nodig. Deze samenleving is niet in handen van de staat. Als de ongeveer tachtig procent volgelingen in dit land Merkel met plezier volgen in de dictatuur, zou dit ons niet moeten raken, en het zou ons ook niet moeten doen vervallen in het demonstratiebeheer alleen. Een corona vaccinatie van kinderen is al lang geschreven in de Berlijnse School Ordinance en andere federale staten zal een voorbeeld te volgen. Bijna de hele politieke kaste is zwak en zit vast in middelmatigheid. Er zijn geen grote ideeën meer, alleen administratief vee, post-hacking en het Napoleon-complex onder de superrijken.

Dat een Karl Lauterbach überhaupt zijn mond kan opendoen en tips kan geven over het verloop van de pandemie zonder meteen de microfoon uit te hoeven zetten, is een zichtbaar teken van hoe decadent de politieke kaste en de media zijn geworden. De gezondheidsexpert van de SPD vliegt als een rockster van het ene tv-programma naar het andere, zijn tourschema door de mediabedrijven in Duitsland is zo vol en geen van hen merkt zelfs dat deze meneer Lauterbach de mediodeuren voortdurend verwart met zijn psychiatrische celdeur. . Zo iemand zou in de tijd van Kohl of Schmidt niet eens een chauffeur van parlementariërs zijn geworden.

Als we hier samen uit willen komen, moeten we eindelijk strategisch gaan denken en handelen. En het moet pijn doen – we moeten ze pijn doen, niet met geweld, maar met wijsheid. We vragen niet, we zullen niet bedelen, we eisen en we zullen ze verslaan met hun eigen middelen en wapens. De tijd voor gebed is voorbij, de tijd van maken is gekomen. Of we zullen grotendeels worden afgeschaft, d.w.z. ingeënt en digitaal verdoofd, of we zullen zegevieren en deze verraders achtervolgen naar waar ze thuishoren. Voor een gewone rechtbank. Jij, niet wij, bent begonnen en wilt de mensheid decimeren. Ze brachten de oorlog hier, rechtstreeks in onze appartementen, rechtstreeks in onze kinderkamers, dat is precies de huidige situatie. Zij of wij, ze zetten het in beweging. Jij bent de agressor, wij zijn de verdedigers en het maakt niet uit wat we doen of hoe we ons verdedigen. Ze dwongen het af door hun dwang en door ons te degraderen tot kinderen die alleen maar hoefden te gehoorzamen.

De mensheid zou moeten gaan – door middel van slimme steden, voor een nieuw thuisgevoel

Wat ons bedreigt als we de geest nu niet stoppen, is wat ze smart city noemen , een dictatuur zoals de wereld nog nooit eerder heeft gezien, met als doel de mensheid volledig uit te roeien en alleen hun eigen bestaan ​​te leven in de puurste functionaliteit. Computernetwerken nemen dan het volledige tijdbeheer van elk individu over en schrijven elke actie voor die de komende dag moet worden ondernomen. Geen stilstand meer, alles is efficiënt en netjes. Natuurlijk ten behoeve van degenen die zich verzamelen rond de ideeënwereld van Klaus Schwab. Om hun problemen op te lossen, transformeren ze de hele mensheid in het puur fysieke nadat de meesten van ons ons bestaan ​​hier hebben ingeënt. We moeten het mogelijke aanbod van overlijden afwijzen.

En voor de verdedigers van alle voorschriften, maatregelen, de ontvangers van vaccinatieaanbiedingen en alle pandemische vertellers, moet het volgende worden toegevoegd. Je kon het om welke reden dan ook niet accepteren, maar elk grof complotidee voor jou met betrekking tot de pandemie van de overheid is uitgekomen, zelfs als je het niet opmerkte of het tot nu toe gewoon actief negeerde. U kunt beter beginnen te bidden tot de entiteit van uw keuze dat de gevaccineerde zal sterven als vliegen, niet komt. Ik bid met je mee. Ter herinnering, het begon met twee weken lockdown om de curve af te vlakken, schrijft MissBJArmstrong en om de risicogroepen te beschermen! Een jaar later heb je geen enkele vrijheid of basisrechten meer en ontkennen delen van de samenleving dat anderen mens zijn,

Ik geef mezelf absoluut geen vrijheid die ik mezelf moet injecteren, omdat ik niet ben vergeten dat ik een aangeboren vrijheid heb gehad sinds ik werd geboren, net zoals elke persoon op deze planeet bij de geboorte vrij is. Ons bewustzijn is altijd vrij zolang we het niet materieel aan ons binden en dan onszelf alleen als lichaam zien en begrijpen. De bedoeling van de regering, en ondertussen heel veel mensen in dit land, is om iedereen neer te slaan met de angst voor een niet-bestaand doodsvirus totdat ze buigen voor de digitale dictatuur om nog dieper in het materiaal te glijden en weg te komen van het essentiële, hun eigen bewustzijn, om te scheiden. Mensen die in leugens zijn geboren, kunnen niet langer zien waar de waarheid is. En de mensen die in het materiaal glijden, door het gevoel van dwang en dictatuur,

Nog niet zo lang geleden racete Greta Thunberg als een orkaan door dit land en er werd gezegd dat CO2 de duivel van het klimaat is. Maar nu, nog geen 12 maanden later, plaatsen dezelfde mensen, waaronder Greta, maskers voor kinderen zodat ze grotere hoeveelheden CO2 inademen. Het is haar decadente climax en het is zo zichtbaar dat het mijn en zeker uw intelligentie beledigt.

Overtuig uzelf, met al het onzin dat deze hele pandemie is, overleeft 99,8 procent van alle mensen. En van degenen die dit allemaal niet hebben overleefd, is het niet eens zeker dat ze echt zijn overleden. Alle mededelingen vanwege 0,2 procent. Als de pandemische fans en maskerfetisjisten het wisten, ouch. Het hele paranoia-gedoe zou in één klap voorbij zijn en we zouden weer op belangrijkere dingen kunnen ingaan. Bijvoorbeeld liefde voor elkaar.Lees ook:  Het NATO virus

Comments

comments