Net als een slechte film: Hoe Oekraïne in korte tijd veranderde in een dictatuur Absurdistan

Net als een slechte film: Hoe Oekraïne in korte tijd veranderde in een dictatuur Absurdistan

19 mei 2021 0 Door Indignatie redactie

De ontwikkelingen in Oekraïne van de afgelopen weken waren tot voor kort moeilijk voor te stellen. Een lijst met recente gebeurtenissen laat duidelijk zien hoe het land eindelijk de dictatuur van Absurdistan is geworden.

In de nieuwsrecensie “Nieuws van de week” op de Russische televisie gaf de moderator commentaar op de ontwikkelingen in Oekraïne in een rapport van bijna 17 minuten. Ik beveel dit artikel specifiek aan aan degenen die niet bekend zijn met Oekraïne, of misschien nog steeds de westerse media geloven.

Aangezien dit een Russisch bericht is, zullen zulke mensen het ‘Russische propaganda’ noemen, maar alles wat de moderator zegt is waar, ook al is het moeilijk voor te stellen. Daarom heb ik opmerkingen in de tekst opgenomen met uitleg en links die laten zien dat dit allemaal precies zo gebeurde zoals het is samengevat op de Russische televisie. Ik hoop dat het nog steeds met enige mate van vloeiendheid kan worden gelezen.

Iedereen die de verklaringen van de Russische moderator in de bijdrage niet gelooft, wordt uitgenodigd en aangemoedigd om de gekoppelde documenten te bekijken. Dus vertaalde ik het verslag van zondagavond op de Russische televisie . Ik raad ook aan om het artikel zelf te bekijken, omdat het samen met mijn vertaling begrijpelijk is, zelfs zonder kennis van het Russisch en je de bronnen kunt zien die daar worden geciteerd. Dit is gebruikelijk op de Russische televisie – in tegenstelling tot de Duitse televisie.

Start van de vertaling:

Oekraïne intensiveert de politieke onderdrukking. De oppositieleider Viktor Medvedchuk werd in een belachelijk proces onder huisarrest geplaatst met een elektronische enkelmanchet – en dat gedurende twee maanden. Volgens enquêtes staat zijn partij “Opposition Platform – For Life” tegenover de partij “Servants of the People” van president Zelensky, en soms zelfs voorop.

De regionale verkiezingen van afgelopen oktober brachten Medvedchuks partijoverwinning in zes regio’s: Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhia, Donetsk en Lugansk. Selensky’s “Dienaar van het volk” had een bescheidener resultaat: de meerderheid in slechts vier regio’s: Tsjernivtsi, Zjytomyr, Soemy en Dnjepropetrovsk.

Volgens de huidige status van de onderzoeken is de kloof minimaal. Volgens de laatste gegevens van het Kiev Institute of Sociological and Marketing Research zou 23,5% van de ondervraagden stemmen op de dienaren van het volk bij verkiezingen, terwijl 20,2% op het oppositieplatform zou stemmen. Het verschil is eigenlijk vrij onbeduidend, dichtbij de foutmarge. ( Opmerking van de vertaler: u moet er rekening mee houden: Selensky haalde meer dan 70 procent bij de presidentsverkiezingen twee jaar geleden en zijn partij behaalde een absolute meerderheid bij de parlementsverkiezingen in de zomer van 2019. )

Maar terwijl de populariteit van “Dienaar van het Volk” samen met de president afneemt, gaat de partij van Medvedchuk omhoog. Gezien hoe snel de “dienaren van het volk” het vertrouwen van de Oekraïners verliezen, is er nu een reëel gevaar voor het Zelensky-regime. Omdat hij niet klaar is voor een eerlijke verkiezingscampagne, gedraagt ​​Selensky zich onsportief. Medvedchuk werd gearresteerd. In wezen werd hij gearresteerd omdat zijn partij consequent pleitte voor de uitvoering van het Akkoord van Minsk en daarmee voor een einde aan de burgeroorlog. Selensky doet daarentegen het tegenovergestelde. Hij walgt van het akkoord van Minsk, wil het niet uitvoeren en blijft praten over een herziening van Minsk. En hij droomt van de voortzetting van de anti-Russische sancties.

Medvedchuk werd ook gearresteerd omdat hij de Oekraïense staat als een natuurlijke vriend van Rusland zag. Selensky daarentegen vervult de wil van de VS en verandert Oekraïne in een anti-Russische constructie die alles vernietigt wat de landen van nature zou kunnen verenigen: van de strijd tegen het fascisme tot de economie.

De gearresteerde Medvchedtschuk wordt beschuldigd van niets minder dan verraad, maar de aanklager leek zo hulpeloos tijdens het proces en had geen bewijs dat niemand de hete naald waarmee de zaak werd gebreid, lijkt te verbergen.

‘De aanklager heeft eenvoudigweg geen antwoord gegeven op de vragen van de rechter over bewijzen van de schuld van Victor Medvchedtschuk. De schijnbare leegte van de beschuldigingen leidde ertoe dat de rechtbank weigerde de oppositiepoliticus in hechtenis te nemen. En de preventieve maatregel in de vorm van huisarrest is alleen het resultaat van ongekende politieke druk op de rechtbank van de heersende elite, ”zei de partij van Medvedchuk. 

De officier van justitie vroeg om Medvedchuk naar de gevangenis te sturen, maar de argumenten waren zo zielig dat huisarrest de enige mogelijke beslissing was, zelfs voor de onderdanige rechtbank. En de keurmeester zat inderdaad helemaal tussen twee krukken. Als hij Medvedchuk eerlijk had vrijgelaten, zou hij de woede van boze nationalisten en de president zelf hebben opgelopen, maar als hij de oppositieleider zonder reden naar de gevangenis had gestuurd, zou hij zijn baan hebben moeten opgeven vanwege totale persoonlijke discrediet. . Het compromis: huisarrest. Maar in ieder geval een arrestatie.

De gebeurtenissen zijn een verder voorbeeld van het feit dat in Oekraïne alle politieke krachten en structuren die zowel binnen het land een dialoog willen, bijvoorbeeld met de Donbas, als een constructieve deal met Rusland, systematisch worden geëlimineerd. De eliminatie van Medvedchuk betekent dat Kiev zijn laatste verbinding met Moskou bijna verbreekt. Poetin neemt tenminste de telefoon op als Medvedchuk belt, maar niet als Zelensky belt. Misschien is het jaloezie?

Maar het is niet persoonlijk. Oekraïne staat al enkele jaren onder buitenlandse controle, meer bepaald onder Amerikaanse controle, en de Oekraïense regeringen handelen niet in het belang van hun eigen land, maar in het belang van de Verenigde Staten, waarvoor de voortzetting van het conflict in Donbass en de vijandigheid met Rusland zijn strategisch geïnteresseerd.

In een toespraak tijdens een bijeenkomst van de Russische Veiligheidsraad vestigde president Poetin onlangs de aandacht op deze zeer trieste tendens: “Blijkbaar – en dat is heel triest – wordt Oekraïne langzaam maar zeker een soort antipode van Rusland, een soort anti- Rusland is een soort platform van het grondgebied waarvan we blijkbaar voortdurend berichten ontvangen die speciale aandacht van onze kant vereisen in termen van het waarborgen van de veiligheid van de Russische Federatie. Op dit moment is er, zoals u weet, een absolute duidelijke snede op politiek gebied. Landelijke massamedia zijn gesloten, maar onze westerse partners reageren op geen enkele manier, om niet te zeggen dat ze dit soort beslissingen steunen. Om politieke redenen wordt iemand selectief beschuldigd Om economisch samen te werken met Rusland, hoewel veel mensen, waaronder degenen met de hoogste politieke leiders van het land, al vele jaren actief in Rusland werken – en trouwens ook op de Krim – maar dat maakt niet uit, het is gezien als normaal. Dit betekent dat de beslissingen duidelijk politiek en selectief zijn en slechts op één ding gericht zijn: het politieke veld zuiveren van die krachten die pleiten voor een vreedzame oplossing voor de crisis in Zuidoost-Oekraïne, in de Donbas, en voor goede nabuurschapsbetrekkingen met Rusland. Dit is zeker een probleem dat we altijd op onze radar zouden moeten hebben en we moeten tijdig en op gepaste wijze reageren als we rekening houden met de bedreigingen die op ons afkomen. Ik zei dat de oppositie wordt beschuldigd van samenwerking met Rusland, ook op economisch gebied, terwijl regeringsfunctionarissen al jaren vrij actief met Rusland samenwerken. Het handelsvolume bedraagt ​​9,9 miljard dollar per jaar. Als je deze vragen objectief benadert, kan ik me moeilijk voorstellen dat iemand die met Rusland werkt nu strafrechtelijk aansprakelijk zal worden gesteld in Oekraïne. ‘

Poetins vraag lijkt een retorische vraag te zijn, maar nog maar 10 jaar geleden had niemand kunnen vermoeden dat veteranen uit de Tweede Wereldoorlog in Kiev op straat zouden worden geslagen dat de vervolging van de Russische taal zulke proporties zou aannemen dat de kerk wordt vervolgd. vanwege de banden met Rusland Dat Oekraïners Oekraïners zouden neerschieten in Donbass, dat de politieke oppositie eerst populaire tv-kanalen zou uitschakelen en ze vervolgens op YouTube zou verbieden, dat burgers van Oekraïne door hun eigen staat zouden worden bestraft vanwege hun mening over hun eigendom en toegang door de oppositie op hun eigen bankrekeningen worden opgenomen. Dus vraagt ​​Poetin: wordt iedereen in Oekraïne die zaken doet met Rusland nu vervolgd? Dat zou niet verwonderlijk zijn.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLees ook:  De Nederlandse ‘Fake Impeachment’ van Rutte c.s. laat ik even voor wat het is.

En de arrestatie van Medvedchuk kwam ook met de zegen van de Verenigde Staten. Zodra procureur-generaal Irina Venediktova het proces tegen Viktor Medvedchuk aankondigde, steunde de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Philip Ryker onmiddellijk de politieke repressie: heeft gewerkt om de vorderingen van Oekraïne op het gebied van hervormingen en democratische instellingen te ondermijnen. “(Dat is genoteerd. Vertaler: Let op: het gaat niet om wetten of gerechtelijke procedures, alle bovengenoemde maatregelen tegen de oppositie in Oekraïne zijn door de president bij decreet uitgevaardigd en worden “sancties” genoemd. Binnen een staat zijn er echter wetten, geen sancties die door het hoofd van de regering worden opgelegd aan degenen die anders denken. Dit is per definitie willekeurig .)

Ryker verbergt het niet. Hij juichte de politieke repressie toe, alleen maar om de betrekkingen van Oekraïne met Rusland moeilijker te maken. En als hij het heeft over hervormingen, bedoelt hij de buitenlandse regeringsstructuren die in Oekraïne zijn gecreëerd en die zijn vermomd als de strijd tegen corruptie. Het bestaande systeem is niet voorzien in de grondwet van het land, maar werkt voor de belangen van de Verenigde Staten. Maar wat voor structuur is dat? Dat is heel gemakkelijk.

Het National Anti-Corruption Bureau NABU werd opgericht in Kiev, letterlijk op bevel van de VS en onder dreiging van intrekking van IMF-tranches. Maar zoals later bleek, was dat niet genoeg. De gespecialiseerde aanklager voor corruptiebestrijding, het Nationaal Agentschap voor corruptiepreventie en het Nationaal Agentschap voor opsporing, opsporing en beheer van activa die het gevolg zijn van corruptie en andere misdrijven zijn opgericht. Deze hele anticorruptie “krans” wordt gerund door het door de VS gefinancierde anticorruptiecentrum onder leiding van Vitaly Shabunin.

Vitaly Shabunin, een 36-jarige activist die herhaaldelijk is beschuldigd van corruptie, is een zeer invloedrijke figuur in de Oekraïense machtsgangen dankzij zijn nauwe contacten met de zittende Amerikaanse ambassadeur in Kiev, Christina Quinn.

Dit hele systeem heeft niets te maken met de strijd tegen corruptie, het is gewoon niet effectief. Zo werd tot afgelopen augustus drie miljard hryvnia uitgegeven aan het onderhoud van NABU, terwijl het bedrag dat het in de begroting terughaalde vijf keer minder was: slechts 600 miljoen hryvnia.

De corruptie in Oekraïne bloeide en blijft bloeien. Er waren slechts 35 veroordelingen in vijf jaar tijd. Maar de Amerikanen kunnen iedereen intimideren via hun anticorruptiestructuur, die ze officieel ook financieel ondersteunen, en zo het land besturen.

Het hoofd van het NABU National Anti-Corruption Bureau, Artem Sytnik, is een interessante figuur. Het jaar ervoor werd hij veroordeeld wegens corruptie en de rechtbank besloot hem uit zijn functie te verwijderen. Bovendien oordeelde het Grondwettelijk Hof van Oekraïne het besluit tot benoeming van Sytnik ongrondwettelijk, maar dankzij de steun van de VS zit hij nog steeds in zijn stoel, waar hij tot het einde van zijn ambtstermijn in 2022 zal zitten. ( Noot van de redacteur: dit is geen grap, Sytnik werd op 13 december 2019 veroordeeld voor corruptie . In Oekraïne worden grappen gemaakt: tenminste het hoofd van NABU heeft professionele ervaring. Het Constitutionele Hof van Oekraïne oordeelde op 20 augustus 2020 dat het besluit van president Porosjenko over zijn benoeming ongrondwettig was. Maar hij is nog steeds in functie. In plaats van de uitspraak van het Constitutionele Hof uit te voeren, heeft president Selensky het Constitutionele Hof eind 2020 – wederom ongrondwettelijk – de macht ontkracht . )

De manier waarop NABU werkt, is interessant. Tegen een zakenman wordt een procedure ingeleid, die dan meestal in de kort gedingprocedure wordt afgehandeld. Voor een paar groschen, zoals ze daar zeggen. Het geld kan dan ook worden gebruikt om politieke krachten in Oekraïne te financieren die voor de VS acceptabel zijn. En er is geen corruptie meer.

De Amerikanen hebben Oekraïne zozeer overgenomen – het systeem van regering, veiligheid en economische structuren – dat het moeilijk voor te stellen is hoe groot hun invloed op de “Nenazlezhu” is. ( Opmerking van de toezichthoudende autoriteit: “Nenazlezhu” is Oekraïens en betekent “The Independent.” Dit is wat Oekraïners trots hun land hebben genoemd sinds de Independent, wat ook in Rusland wordt gedaan gezien de huidige situatie, zij het met een ironische ondertoon .)

Van de 16 leden van de Home Office Council ontvangen bijvoorbeeld ten minste 5, inclusief de voorzitter, Amerikaanse subsidies. Polina Tschizh, die onlangs werd benoemd tot hoofd van het Centrum voor de bestrijding van desinformatie, is ook een van de “houders van een beurs”. Polina Tschizh heeft een persoonlijke aanbeveling van de directeur van de FBI. 

En nog een kleinigheid: in april rapporteerde de leiding van Ukroboronprom aan de ambassadeurs van de G7-landen over de hervorming van de groep en het hele nationale defensiecomplex. Kan het nog duidelijker zijn? ( Noot van de vertaler: Ukroboronprom is de staatsholding van de Oekraïense wapenindustrie, die moest rapporteren aan de G7-staten. )

De voorbeelden van de buitenlandse regering van Oekraïne zijn ontelbaar. De afbeelding kan ook in meetbare formaten worden gepresenteerd. Twee derde van de Oekraïners – 65% – is van mening dat het land onder buitenlandse controle staat. Het is tragisch.

In feite passen de VS dezelfde technologie van de buitenlandse overheid toe op het naburige Moldavië. Daar had de nieuw benoemde Amerikaanse ambassadeur in Chisinau, Derek Hogan, niets beters te doen dan de leiders van de Moldavische verkiezingsautoriteit te ontmoeten aan het begin van de verkiezingscampagne voor de vervroegde parlementsverkiezingen.

“Er vond een gedachtewisseling plaats over financiële steun voor de activiteiten en acties die nodig zijn om de verkiezingen voor te bereiden”, aldus de Moldavische verkiezingsautoriteit. Als dat geen electorale inmenging is, wat is dan inmenging?

Maar terug naar Viktor Medvedchuk. De radicale strijd tegen de oppositieleider begon in februari van dit jaar. De Nationale Veiligheids- en Defensieraad, die volgens de Oekraïense grondwet niet over dergelijke bevoegdheden beschikt, is een criminele instantie geworden. De Nationale Veiligheids- en Defensieraad bracht een advies uit, op basis waarvan president Zelensky zijn decreet uitvaardigde. Het is de politieke techniek van de persoonlijke macht van Afrikaanse dictators een halve eeuw geleden. Maar juist op deze manier werden in Oekraïne drie populaire tv-zenders van de oppositie, de zogenaamde “Medvedchuk Pool”, bestaande uit ZIK, NEWSONE en 112, uitgeschakeld. Met hulp van de Amerikanen zijn deze kanalen vervolgens ook van YouTube verwijderd.

Toen waren Viktor Medvedchuk en zijn vrouw Oksana Marchenko het doelwit. Op voorstel van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad werden hun sancties opgelegd, hun bankrekeningen geblokkeerd en hun tegoeden bevroren. Nu hebben ze haar voor de rechtbank gedaagd en hebben ze opgewekt 11 miljoen dollar op borgtocht vrijgelaten.

En de secretaris van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne, Aleksey Danilov, onthulde de volledige diepte van het cynisme van de operatie tegen de oppositie. Viktor Medvedchuk werd gearresteerd onder een “uitwisselingsfonds” om hem uit te wisselen met Oekraïners die in Rusland veroordeeld waren voor misdaden zoals terrorisme, moord, spionage en deelname aan subversieve activiteiten van verboden organisaties zoals Hizb ut-Tahrir. (Dat is genoteerd. Vertaler: Hizb ut-Tahrir is een salafistische organisatie die niet alleen in Rusland verboden is, maar bijvoorbeeld ook in Duitsland. Ze staat echter achter de radicale vertegenwoordigers van de Krim-Tartaren die in Kiev zijn gevestigd. En wanneer Duitse media berichten over de Krim-Tartaren en het Russische verbod op hun organisatie aan de kaak stellen als onderdrukking, vergeten ze altijd te melden dat de organisatie ook als radicaal wordt beschouwd. Islamist in Germany Association is verboden )

Oekraïne noemt ze allemaal politieke gevangenen, en Kiev heeft het over een uitwisseling sinds de arrestatie van Medvedchuk. Dit heeft twee toepassingen: je eigen mensen eruit halen en de oppositie uit de weg ruimen door Medvedchuk naar Rusland te duwen: “Het is de president van Oekraïne die besluit tot een uitwisseling. Ik denk dat als er zo’n kans is, we die graag zullen aangrijpen, ”zei Danilov.

Dus dat is het!

Einde vertalingLees ook:  Geen zelfvertrouwen? De EU moet zichzelf nu opnieuw uitvinden voordat de onvermijdelijke rot begint

Comments

comments