Wie betaalt de coronarekening? Overheid schiet voor, burger betaalt terug met rente

Wie betaalt de coronarekening? Overheid schiet voor, burger betaalt terug met rente

19 mei 2021 0 Door Indignatie redactie

Het moment waarop de coronarekening kan worden opgemaakt is aangebroken. Er worden  versoepelingen doorgevoerd waarmee de weg naar het ‘nieuwe normaal’ in zicht is. Het oude normaal komt niet meer terug, zoveel is zeker. Een besmettelijk virus heeft de economie op z’n kop gezet. Ineens stond Volksgezondheid in het middelpunt van de belangstelling, Financiën en Economie waren nauwelijks in beeld. Deze opereerden op de achtergrond en mochten als vangnet dienen om de economische krimp op te vangen. Het is het aloude beeld van als de angst regeert wordt de ratio genegeerd.

“Never waste a good crisis”

Financiën en de staatshuishouding zijn ondergeschikt aan de gemoedstoestand wanneer  onrust het volk overmeestert. De duur van de angstpsychose bepaalt hoever de economische schade oploopt. Nu zijn we anderhalf jaar verder en kan voorzichtig de balans worden opgemaakt. Bankeconomen kijken verontrust naar de opgebouwde schuldenberg die al gigantisch was en nodig toe is aan de afbouwfase. Plaaggeesten zoals virussen en regenten hebben daar geen oog voor en gaan hun eigen gang. De winsten van bedrijven en ondernemers zijn ondergeschikt aan de heilige norm dat een crisis moet worden aangegrepen om de macht te grijpen. “Never waste a good crisis”, is een bekende uitspraak van Winston Churchill. Een supranationale organisatie als de VN heeft daar zijn bestaan aan te danken. Opgericht in 1945 toen de halve wereld de weg kwijt was. Opvallend is dat ook nu de halve wereld de weg kwijt is vanwege een ‘angstaanjagend’ virus. Noodwetten en lockdowns hebben complete volkeren in standje rust gezet en de mondiale economie plat gelegd. Ineens kwam de Agenda 2030 van het WEF in beeld.

Lees ook:  George Soros 'belofte van $ 1 miljard om' nationalisme 'te bestrijden bewijst dat hij zijn politieke gevechten zal voortzetten, Trom Beyond the Grave

Rekening in drievoud

Samen met de VN heeft het WEF mooie plannen gesmeed waarmee ons een nieuwe wereld wordt beloofd. De coronacrisis kan alleen worden opgelost door de heerschappij te accepteren van een wereldregering. Democratische regeringen moeten even dimmen, we moeten niet allemaal door elkaar schreeuwen. De elite, die zichzelf heeft benoemd op hoog geplaatste posities, gaat het voor ons oplossen. Een prima idee, of niet dan. Laten we direct de coronarekening opmaken in drievoud. Het origineel naar onze Minister van Financiën en een afschrift sturen naar Klaus Schwab van het WEF en de Secretaris-Generaal van de VN, António Guterres.

Troonrede 2021

Om te beginnen ligt er een rekening van uitgestelde belastingschuld van het bedrijfsleven van bijna 17 miljard euro. Deze nota moet nog dit jaar worden vereffend voordat onze nieuwe(?) Minister van Financiën het in zijn hoofd haalt om deze rekening mee te nemen in de nieuwe Rijksbegroting voor 2022. De Minister-President mag het onze Alex niet aandoen om weer een deprimerende miljoenennota voor te laten lezen op Prinsjesdag. De sombere toon moet plaats maken voor een positief geluid. Niet dat onze vrijheid noodgedwongen een ingetogen karakter heeft gekregen maar zoiets van:

“De regering heeft in goed overleg een aanbod geaccepteerd om de coronarekening in te dienen bij het WEF. “De globalistische elite heeft een VN/WEF-Coronasteunfonds ingericht waar ze hun verschuldigde bijdrage in storten ter hoogte van de ontdoken belastingafdrachten aan de verschillende landen waaronder Nederland. Voor het tijdvak 2020/2021 mag de rekening worden ingediend van de uitgestelde inkomsten- en vennootschapsbelasting van zelfstandige ondernemers en bedrijven, ter waarde van 17 miljard euro. Hiermee wordt voorkomen dat de belastingdruk voor het jaar 2022 omhoog gaat. Ik wil u vragen om een driewerf ‘hoezee’ voor onze wereldleiders van de VN/WEF.” Zo luidt ongeveer de preek op 21 september a.s. van Koning Alex.

Lees ook:  Hij is nog dommer dan we dachten

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenBelastingdienst onder druk

Een beetje opportunisme mag wel in deze sombere tijd. In tijden van crisis is het van belang om oplossingen aan te dragen. Mijn bovenstaand voorstel is er één. Snelle actie is dringend gewenst. De enorme belastingschuld in ondernemend Nederland zal de investeringsdrang ontmoedigen om de simpele reden dat het geld er niet is. Zonder  investeringen staat economische groei stil. Stilstand is achteruitgang. De Belastingdienst in Nederland staat door de toeslagenaffaire onder enorme maatschappelijke druk en daardoor zullen drastische invorderingsmaatregelen bij ondernemers direct tot scherpe reacties leiden vanuit ondernemend Nederland. Het MKB voert de druk op de politiek op en eist snelle actie. Men wil achterstallige belastingen uitsmeren over een periode van 5 jaar, het kabinet gaat uit van 3 jaar. Behalve belastingschuld is ook de private schuld fors ontspoord. Het is de rekening van de coronacrisis die op tafel komt en zeker verder zal oplopen.

De 7 magere jaren

De inhaalrace van de consument zal echter temporiseren als zo meteen de testsamenleving een feit wordt. De evenementenbranche, cultuur, theaters, schouwburgen, avonturen- en dierenparken, horeca, enzovoort zullen een lagere omzet noteren dan voorgaande jaren. Vooral gezinnen met kinderen zullen afzien van de bezoekjes aan events waarvoor meerdere handelingen nodig zijn dan alleen de rit er naar toe. Door de onzekere winstverwachtingen van het MKB zullen de belastinginkomsten van de Staat verder dalen. Het begrotingstekort met een lege Schatkist leiden tot dezelfde paniekmaatregelen zoals die zijn afgekondigd ten tijde van de virusuitbraak. De besparingen bij de consument ten tijde van de lockdown zullen worden gevorderd. Naast het vaccinatieprogramma zal een economisch herstelprogramma worden ingericht. Via de media blijft de slogan onverminderd van kracht dat we alleen samen de crisis onder controle krijgen. Koning Alex zal op 21 september ons de oren wassen. Ik vergat hierboven nog te melden dat de Bijbelse term, “na de 7 vette jaren volgen de 7 magere jaren,” deel uitmaakt van zijn “deprimande.” En dat we nog zeker 5 jaar rekening moeten houden met overheidstekorten.

Lees ook:  Gaat minister Cora van Nieuwenhuizen de hele Tweede Kamer infecteren? ‘Had contact met besmette Indonesische collega’

Besmetting door depressie

Dat er ook tekorten zijn onder de bevolking wordt gemakshalve niet benoemd. Dat er enorme overschotten zijn bij de superrijke elitaire families die zitting hebben in de supranationale organisaties wordt uiteraard ook vergeten. Dat een enorme onbalans en inkomensongelijkheid de voeding kan zijn voor een ongezonde geestelijke gezondheid onder de bevolking wordt ook niet genoemd. Dat daarvoor dure medicijnen verkrijgbaar zijn bij Big Farma wordt later aangekondigd als een nieuwe epidemie uitbreekt onder de bevolking. Als meer dan 1 miljoen mensen besmet zijn met depressiviteit. Heel vreemd dat vaccins tegen een virus gratis worden verstrekt en dat bij 1 miljoen patiënten die antidepressiva slikken de zorgkosten ten laste gaan van hun eigen risico. Het zal wel aan mij liggen, ik ben geen politicus die recht kan praten wat krom is.

GWComments

comments