#mondkapjesplicht #coronavirus Ben u al aan de beurt voor vaccinatie? even eerst dit lezen!

#mondkapjesplicht #coronavirus Ben u al aan de beurt voor vaccinatie? even eerst dit lezen!

27 mei 2021 0 Door Indignatie redactie

Volgens een database van het Europees Medicijn Agentschap zijn er tot en met 22 mei in Europa 12.184 doden en 1.196.190 gewonden geregistreerd, na injecties met vier experimentele COVID-19-injecties. Omdat er aan administraties nogal wat mankeert en veel overlijdens (per definitie) niet gerelateerd worden aan het coronavirus zullen die cijfers waarschijnlijk stukken hoger uitvallen. Maar de autoriteiten zeggen: de “vaccins” zijn volkomen veilig.

Er is een website die gegevens bevat over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen die tot de Europese Economische Ruimte (EER) toegelaten zijn. Deze Europese database met meldingen van vermoedelijke geneesmiddelreacties is EudraVigilance, die ook meldingen bijhoudt van verwondingen en sterfgevallen als gevolg van de experimentele COVID-19 “vaccins”.

Dit is wat EudraVigilance verklaart over hun database:

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft deze website in 2012 geopend om het publiek toegang te geven tot meldingen over vermoedelijke bijwerkingen. Deze meldingen worden elektronisch bij EudraVigilance ingediend door geneesmiddelenautoriteiten en door farmaceutische bedrijven die zijn van handelsvergunninghouder zijn voor de geneesmiddelen.

EudraVigilance is een systeem voor het verzamelen van meldingen over vermoedelijke bijwerkingen. Deze meldingen worden gebruikt voor een evaluatie van de voordelen en risico’s van geneesmiddelen in hun ontwikkelingsfase en voor het bewaken van hun veiligheid na toelating tot de Europese Economische Ruimte (EER). Het systeem is sinds december 2001 in gebruik.

De website maakt deel uit van het EudraVigilance-toegangsbeleid, dat is ontwikkeld ten behoeve van de volksgezondheid. Het draagt bij aan de bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen en vergroot de transparantie voor belanghebbenden en het publiek.

De Management Board van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft het EudraVigilance-toegangsbeleid in december 2010 goedgekeurd. In december 2015 heeft de Management Board op basis van de wetgeving voor geneesmiddelenbewaking een herziening van dit beleid goedgekeurd. Het beleid is erop gericht belanghebbenden, zoals geneesmiddelenautoriteiten in de EER, de Europese Commissie, medisch beroepsbeoefenaren, patiënten en consumenten, evenals de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties, toegang te geven tot meldingen over vermoedelijke bijwerkingen.

Transparantie is een belangrijke leidraad voor het Europees Geneesmiddelenbureau en is essentieel voor het scheppen van vertrouwen in het regelgevingsproces. Dankzij grotere transparantie kan het Geneesmiddelenbureau beter reageren op de toenemende behoefte aan toegang tot informatie bij belanghebbenden en het publiek in het algemeen.

Hun rapport tot en met 22 mei 2021 vermeldt 12.184 doden en 1.196.190 gewonden na injecties met de volgende vier experimentele COVID-19-injecties:
COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)
COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S).

Van het totaal aantal geregistreerde verwondingen zijn er 604.744 ernstige verwondingen, wat overeenkomt met meer dan 50%.

In de gebruikershandleiding wordt het volgende (op pagina 5) gezegd:

‘Ernst’ bevat informatie over het vermoedelijke bijwerking; de bijwerking kan worden ingedeeld als ‘ernstig’ als deze overeenkomt met een medisch voorval dat de dood tot gevolg heeft,levensbedreigend is, leidt tot ziekenhuisopname, leidt tot andere medisch belangrijke
omstandigheden of een verlengde ziekenhuisopname, leidt tot aanhoudende of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid of een congenitale afwijking/geboorteafwijking.

Lees ook:  Protesten in Chili stoppen niet ondanks de repressie

In dit artikel nemen we gegevens op die uit de rapporten voor elk van de vier COVID-19-injecties zijn weergegeven. Het is een bewerking van de ruwe gegevens, aangezien op de site van het EudraVigilance-systeem geen mogelijkheid geboden wordt om alle resultaten in tabelvorm bij elkaar te “vegen”. De cijfers zijn door derden herberekend en de totalen ervan zijn bevestigd.

N.B.: Deze totalen zijn schattingen op basis van rapporten die zijn ingediend bij EudraVigilance. De totalen kunnen veel hoger zijn op basis van het percentage gemelde bijwerkingen. Sommige van deze rapporten kunnen ook worden gerapporteerd aan de databases met bijwerkingen van het individuele land, zoals de VAERS-database in de VS en het Britse gele kaartsysteem. De dodelijke slachtoffers zijn gegroepeerd op symptomen en sommige dodelijke slachtoffers kunnen het gevolg zijn van meerdere symptomen.

Hier zijn de samenvattende gegevens tot en met 22 mei 2021.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) van
BioNTech / Pfizer: 5.961 doden en 452.779 gewonden tot 22/05/2021:

13.531 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 59 doden
9.828 Hartaandoeningen incl. 735 doden
71 Aangeboren, familiaire en genetische aandoeningen incl. 4 doden
5.468 Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen incl. 3 doden
183 Endocriene aandoeningen
6.266 Oogaandoeningen incl. 14 doden
41.214 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 216 doden
128.031 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen incl. 1.909 doden
327 Lever- en galaandoeningen incl. 27 doden
4.802 Immuunsysteemaandoeningen incl. 31 doden
13.948 Infecties en parasitaire aandoeningen incl. 648 doden
4.821 Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties incl. 81 doden
10.374 Onderzoeken incl. 221 doden
3.354 Voedings- en stofwisselingsstoornissen incl. 120 doden
65.326 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 71 doden
250 Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen) incl. 15 doden
81.748 Zenuwstelselaandoeningen incl. 616 doden
279 Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen incl. 7 doden
88 Productproblemen
7.978 Psychische stoornissen incl. 94 doden
1.342 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 93 doden
1.570 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen incl. 3 doden
18.597 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 697 doden
21.101 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 53 doden
663 Sociale omstandigheden incl. 9 doden
160 Chirurgische en medische verrichtingen incl. 10 doden
11.459 Bloedvataandoeningen incl. 225 doden.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van
Moderna: 3.365 doden en 72.596 gewonden tot 22/05/2021:

1.335 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 22 doden
2.045 Hartaandoeningen incl. 370 doden
12 Aangeboren, familiaire en genetische aandoeningen incl. 2 doden
718 Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
37 Endocriene aandoeningen incl. 1 overlijden
997 Oogaandoeningen incl. 4 doden
6.305 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 108 doden
20.774 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen incl. 1.480 doden
129 Lever- en galaandoeningen incl. 8 doden
691 Immuunsysteemaandoeningen incl. 4 doden
2.392 Infecties en parasitaire aandoeningen incl. 183 doden
1.292 Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties incl. 63 doden
1.743 Onderzoeken incl. 77 doden
816 Voedings- en stofwisselingsstoornissen incl. 64 doden
9.149 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 62 doden
77 Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen) incl. 11 doden
12.314 Zenuwstelselaandoeningen incl. 339 doden
83 Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen
11 Productproblemen
1.375 Psychische stoornissen incl. 51 doden
468 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 40 doden
175 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen incl. 1 overlijden
3.513 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 306 doden
3.726 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 23 doden
259 Sociale omstandigheden incl. 9 doden
235 Chirurgische en medische verrichtingen incl. 26 doden
1.925 Bloedvataandoeningen.

Lees ook:  De tragedie van de Trump Diplomatie

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenTotaal aantal reacties voor het experimentele vaccin AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) van
Oxford / AstraZeneca: 2.489 doden en 655.534 gewonden tot 22/05/2021:

7.200 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 100 doden
9.748 Hartaandoeningen incl. 311 doden
103 Aangeboren, familiaire en genetische aandoeningen incl. 2 doden
6.740 Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
217 Endocriene aandoeningen incl. 2 doden
10.591 Oogaandoeningen incl. 8 doden
69.826 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 116 doden
178.037 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen incl. 685 doden
396 Lever- en galaandoeningen incl. 20 doden
2.409 Immuunsysteemaandoeningen incl. 9 doden
13.832 Infecties en parasitaire aandoeningen incl. 163 doden
5.870 Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties incl. 46 doden
13.474 Onderzoeken incl. 50 doden
8.405 Voedings- en stofwisselingsstoornissen incl. 35 doden
104.075 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 25 doden
222 Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen) incl. 6 doden
141.437 Zenuwstelselaandoeningen incl. 388 doden
156 Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen incl. 3 doden
76 Productproblemen
12.272 Psychische stoornissen incl. 21 doden
2.264 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 20 doden
3.327 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
21.237 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 278 doden
29.750 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 14 doden
582 Sociale omstandigheden incl. 4 doden
498 Chirurgische en medische verrichtingen incl. 15 doden
12.790 Bloedvataandoeningen incl. 168 doden.

Totaal aantal reacties voor het experimentele COVID-19-vaccin JANSSEN (AD26.COV2.S) van
Johnson & Johnson: 369 doden en 15.281 gewonden tot 22/05/2021:

145 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 10 doden
264 Hartaandoeningen incl. 34 doden
8 Aangeboren, familiaire en genetische aandoeningen
77 Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
5 Endocriene aandoeningen incl. 1 overlijden
191 Oogaandoeningen incl. 2 doden
1.302 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 11 doden
3.619 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen incl. 97 doden
38 Lever- en galaandoeningen incl. 2 doden
51 Immuunsysteemaandoeningen
245 Infecties en parasitaire aandoeningen incl. 8 doden
209 Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties incl. 6 doden
1.134 Onderzoeken incl. 23 doden
104 Voedings- en stofwisselingsstoornissen incl. 10 doden
2.368 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 12 doden
12 Neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig en niet-gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen)
3.051 Zenuwstelselaandoeningen incl. 48 overlijden
7 Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen
8 Productproblemen
181 Psychische stoornissen incl. 3 doden
69 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 4 doden
62 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
637 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 29 doden
324 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 1 overlijden
39 Sociale omstandigheden incl. 2 doden
214 Chirurgische en medische verrichtingen incl. 20 doden
917 Bloedvataandoeningen incl. 46 doden.

Lees ook:  World's Elite Bespreekt Het Davos-Plan Om Te Profiteren Van Het Coronavirus En De NWO Uit Te Rollen

Vaccin

Maar er zijn meer bronnen en meldingen.

Zo meldt het CDC de laatste sterftecijfers per 24 mei jl. na de experimentele COVID-injecties, en dat dodental staat nu op 4.863 mensen, volwassenen en kinderen, die zijn geregistreerd als overleden na het toedienen van een van de experimentele COVID-injecties.

Het Verenigd Koninkrijk meldde per 21 april dat er 1.047 mensen in het VK waren overleden na de experimentele Covid-19 injecties.

Vandaag:
“Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 16 meldingen over de zeldzame bijwerking van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin binnengekregen. Twee mensen overleden. Over deze bijwerkingen na een Janssen-vaccin kreeg Lareb nog geen meldingen. Toch stopt België met het gebruik van Janssen-vaccin bij mensen van 40 jaar en jonger. Aanleiding is de dood van een gevaccineerde vrouw in een Belgisch ziekenhuis.”
Bij het Lareb zijn nu 351

Maatregelen veranderen met de dag. Het AD meldt:
“Het is volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) waarschijnlijk dat vrij reizen in Europa toch pas weer mogelijk wordt als iemand volledig is gevaccineerd. In dat geval zal het kabinet zorgen voor een gratis PCR-test voor mensen die op vakantie willen naar het buitenland.
Omdat vermoedelijk nog niet iedereen op de drempel van de vakantie twee prikken heeft ‘lijkt het logisch’ om een test dan gratis aan te bieden, zei de demissionair minister na coronaoverleg. De twee prikken zijn nodig voor het Europees certificaat dat reizen in de vakantieperiode mogelijk moet maken.
Alleen van het vaccin van Janssen is maar één prik nodig om volledig gevaccineerd te zijn.”

Een Vandaag:
“Al maanden geleden wees Agnes Kant van bijwerkingencentrum Lareb op het belang van een goede registratie van coronavaccinaties. Want wie kreeg welk vaccin? Het systeem laat te wensen over, blijkt nu. “Het is gewoon niet op orde.”
Van AstraZeneca is bekend dat er een mogelijk verband is tussen de vaccinatie en het ontstaan van een zeldzame vorm van trombose: een combinatie van stolselvorming en een tekort aan bloedplaatjes. Kant zou graag zien dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de bijwerkingen van AstraZeneca. Want ook in het geval van ‘gewone trombose’ ziet Lareb opvallend veel meldingen. “Er wordt meer gemeld dan je normaal gesproken zou verwachten. Ik wil daar meer over weten, maar ik weet niet goed hoe ik dat onderzoek van de grond krijg, als de gegevens die voorhanden zijn, niet volledig zijn”, zegt Kant.”Comments

comments