Negatieve rente is het nieuwe normaal: mijn advies, geef uw geld weg…


In mijn columns stel ik regelmatig het monetaire beleid van centrale banken aan de kaak. Ik kijk met een kritische blik naar de aanhoudend lage rentetarieven van de afgelopen jaren. Waar gaat dat naar toe en hoe zouden bankrekeninghouders op termijn reageren wanneer blijkt dat de abnormale lage rente langer stand houdt dan menig expert verwacht. Mogen we blijven dromen over absurde tarieven bij hoge schuldenbergen en stijgende overwaardes van onze woonpaleizen? Blijven bejaarde renteniers die interen op hun banksaldo slapeloze nachten houden?

Rentenieren heet nu interen

Rentenieren was ooit weg gelegd voor gepensioneerde ondernemers die hun bedrijf verkochten en maandelijks een bedrag opnamen als aanvulling op hun AOW. Ooit kenden we in de vorige eeuw rentetarieven van wel 5 tot 8 procent voor spaar- en depositorekeningen. Wanneer de inflatie niet hoger was konden renteniers een behoorlijk tijdje teren op hun banksaldo dat met een redelijke rentevergoeding in ieder geval kon oprenten. Anno 2021 spreken we alleen over interen, een opmerkelijke tegenstelling waarvan ik nooit had gedacht in zo’n monetair tijdvak terecht te komen. De tijd waarin renteniers die teren op hun welverdiende vermogen heel voorzichtig zijn geworden. In plaats van rentebijschrijvingen zien ze alleen (digitale) bankafschriften met bankkosten en rentekosten. Rentekosten bij uitlenen van je spaargeld aan de bank. Het was ooit het verdienmodel van de bank om met andermans spaargeld leningen te verstrekken aan kredietnemers.

Schenking aan kinderen

Ik kreeg 4 procent rente en mijn buurman betaalde 6 procent voor zijn hypothecaire lening ergens eind jaren tachtig. Bij wijze van spreken dus want met mijn banksaldo kon de bank weinig verdienen door dat uit te lenen aan mijn buurman. Misschien een fiets op krediet voor hem. Heb zelf ooit een onderhandse lening met onderpand afgesloten bij een persoon zonder tussenkomst van bank of notaris. Kon je het verschil dat de bank inpikt samen delen. Scheelt momenteel bij een beetje hypotheek zomaar 250 euries per maand op een lening van bijvoorbeeld 3 ton. Misschien een tip voor lezers met depositorekeningen waarop meerdere tonnen staan weg te rotten. In deze tijd van absurd monetair beleid laten sommige mensen de bank links liggen. Binnen familieverband worden veelvuldig onderhandse leningen verstrekt om te voorkomen dat kinderen zich scheel betalen voor aflossing op hun tophypotheek. Het rentebestanddeel is laag maar de maandelijkse aflossing gaat bij de huidige huizenprijzen om gigantische bedragen. Vermogende ouders doen vaker dan ooit een schenking aan hun kinderen. Een prima manier om de hoge erfbelasting te ontlopen.

Aanslag erfbelasting

Er wordt nog te weinig over nagedacht maar veel senioren met een eigen woning zijn slapend rijk geworden. De overwaarde ging keihard door het dak de laatste jaren, terwijl veel ouderen hun hypotheek hebben afgelost of nog een resthypotheek hebben. Nog weinig mensen beseffen zich dat bij een (plotseling) overlijden van de langstlevende ouder de eventuele kinderen kunnen worden geconfronteerd met een forse aanslag erfbelasting wanneer blijkt dat de eigen woning een waarde heeft van vele tonnen en de hypotheek inmiddels is afgelost. Een voorbeeld: Als een kind een bedrag erft van een ton dan is aan erfbelasting een bedrag verschuldigd van € 7.871,00. Bij 2 ton loopt het bedrag op naar € 22.868,00. Oké, er blijft nog een leuk bedrag over onder de streep, maar toch. Niet iedereen gunt een dergelijk bedrag aan Vadertje Staat. Het is nu ook Moeder Aarde waarvoor we moeten betalen.

Onderhandse lening

Het is in dit monetaire tijdvak aantrekkelijk om depositorekeningen leeg te trekken en de gelden aan te wenden om uit te lenen aan kinderen of anderen. Voor een laag tarief weliswaar maar altijd prettiger dan elke maand bankkosten en rentekosten te betalen. Wanneer een (onderhandse) lening aan kinderen wordt verstrekt kan er zelfs jaarlijks een bedrag worden kwijtgescholden tot aan het bedrag van de schenkingsvrijstelling. De vrijstelling voor 2021 bedraagt € 6.604,00 per kind. Bij een lening kan een woning als onderpand dienen. Voor een hypothecaire lening die wordt afgesloten bij een bank, en via akte wordt geregistreerd bij een notaris, zijn hoge tarieven verschuldigd die overigens fiscaal (nog) aftrekbaar zijn. Bij een onderhandse lening tussen bijvoorbeeld ouders en kinderen kan de lening worden geregistreerd bij de Belastingdienst/Centrale administratieve processen/kantoor Rotterdam, AKG team 2, Postbus 50963 | 3007 BE | Rotterdam. U gelooft het niet maar deze dienstverlening bij de Belastingdienst is geheel gratis!

Donatie

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft Indignatie het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! U kan hier ons steunen.

Verhuur de zolderkamer

Het is opvallend om te zien hoeveel mensen zich wenden tot een notaris voor adviezen inzake hun vermogenspositie. Vermogende ouderen zien dat hun kinderen moeten zwoegen om de kost te verdienen en daarnaast ook nog een eigen stulpje willen aanschaffen. Eén inkomen is daarbij niet voldoende, je moet zeker een partner hebben om de prijs van een doorzonwoning te kunnen betalen. Je zou een kostganger of (arbeids)immigrant op de zolderkamer kunnen installeren, of volgens de nieuwe moraal zelfs een triorelatie kunnen aangaan. Mensen broeden op allerlei mogelijke manieren om onder het juk van het repressieve monetaire beleid van het bankenkartel uit te komen. Een bankrekening kost geld en dat “beetje” geld er op voor de nodige reserves teert vooral nu, na aftrek van bankkosten en snel oplopende inflatie, flink in. Dit besef daalt langzaam maar zeker in.

Schatkist als lachende derde

Bankrekeninghouders met (ruime) spaartegoeden zoeken een uitweg. Het “bezit” van kinderen biedt soms een oplossing voor vermogende ouders. Zien we hierin een stukje onrechtvaardigheid voor mensen zonder kinderen? Ik denk het niet. Bij een flinke nalatenschap is nog altijd de Schatkist de lachende derde als de erfgenamen familieleden zijn in de zijlijn: broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten. Bijna een derde deel van de nalatenschap komt dan ten goede aan vadertje Staat. Een nieuw kabinet zal de extra belastingopbrengst van stijgende overwaardes, ook via de inkomstenbelasting, gebruiken voor lastenverlichting naar de burgers, toch?

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Geef een antwoord