Hoe bevalt de beloofde snikhete zomer tot nu toe?


In ons deel van de wereld hebben steeds meer mensen het ongemakkelijke gevoel dat ze toeschouwer zijn bij hun eigen begrafenis.

Een ander deel is ‘kudde-immuun’ al afgehaakt, en beperkt zich tot voeden en laven tot ‘IJzeren Hein’ zich meldt. Slechts een klein, maar buitengewoon actief gedeelte van de bevolking, gelooft oprecht dat we op weg zijn naar ‘Beter’. Het is een geloof. Waarbij ‘Beter’ niet scherp gedefinieerd is. Voor de één gloort aan de horizon een hoogwaardig technologisch perfect consumptieparadijs, als we eerst maar even ‘alles elektrisch’ maken, en ‘Big Tech’ en ‘Big Brother‘ de vrije hand geven om ‘Virtual Reality’ uit te bouwen tot een alomvattende beleving. Voor de ander is het een minimalistische ‘boetemaatschappij’ die is ontdaan van iedere vorm van luxe.

Dat activistische gedeelte van de westerse mensheid werkt innig samen, maar het lijkt mij duidelijk dat ze elkaar niet verstaan. Het enige wat ze gemeen hebben, is dat ze ‘oude structuren’ kapot willen maken. Die staan in de weg. De gemeenschappelijke noemer die hen bijeen houdt, is dat ze begrafenisondernemers zijn. Hoe hun handel in ‘de dood’ ooit moet leiden tot ‘nieuw leven’, laat staan een ‘Beter Leven’, daar houden zij zich niet mee bezig. Maar ze geloven stellig dat het er aan zit te komen.

Via dit blog voed ik de onrust die er leeft onder de toeschouwers. Daar ben ik mij bewust van. Toch is dat niet mijn opzet. Ik zie mijzelf niet als een toeschouwer bij mijn eigen begrafenis. Ik vind dit hele circus maar vreemd. Een historische vergissing van fenomenale proporties. Volgens mij liggen er prachtige kansen om als mensheid het universum te verkennen, maar niet als we de hakken in het zand zetten, of ons met alles wat we hebben uitleveren aan de ‘Timmermansen’ van deze wereld. Ik noem die EU-Commissaris, die de regie namens ‘Brussel’ naar zich toe heeft getrokken, in het bijzonder, omdat hij voor mij de verpersoonlijking is van het opportunisme dat de vleugels van de ‘vernieuwingsbeweging’ met elkaar verbindt. De ‘Opper Begrafenisondernemer’, zeg maar. Vleugels die zich niet laten verenigen, omdat ze andere idealen hebben. De ‘minimalisten’ en de ‘maximalisten’.

Het is, bij nadere beschouwing, zelfs nóg fascinerender, waar bepaalde ‘minimalistische’ elementen ook bij de ‘maximalisten’ terug te vinden zijn, maar als je dan doorvraagt blijken ze er iets héél anders mee te bedoelen. Ze gebruiken alleen dezelfde kreten. In alle eerlijkheid erken ik dat ik werkelijk geen idee heb of Timmermans zelf denkt dat zijn plannen uitvoerbaar zijn, én tot een betere wereld voor ons allen zullen leiden, of alleen voor hem en een ‘inner circle’ van ‘Big Brother’-types. Om voor mij nog altijd onbegrijpelijke redenen heeft hij in Nederland een bijna ‘Goddelijke Status’ verworven na ‘MH-17’, terwijl hij volgens mij terecht zou moeten staan in de ‘zwaarbewaakte rechtszaal’ bij Schiphol wegens ‘plichtsverzuim’. Zoals RTL destijds aantoonde was zijn departement gewaarschuwd dat er vliegtuigen op grote hoogte uit de lucht werden geschoten boven het oostelijke gedeelte van Oekraïne, maar dat departement deed daar niks mee. En waar hij druk had moeten uitoefenen op de Amerikanen, nadat John Kerry, destijds minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, stelde dat de Amerikanen satellietbeelden hadden van het neerhalen van ‘MH-17’, zat hij op zijn handen.

Mijn eigen achterdocht is dan altijd dat iemand kwetsbaar is voor chantage in zo’n geval, en dan weet je ook niet of iemand nog wel zijn ‘eigen man’ is, of dat hij met een boodschappenlijstje van zijn moeder naar de markt is gestuurd. Als de politicus die ons de JSF heeft ‘verkocht’, had ik hem toch al niet hoog zitten. Maar kleurt dat dan vervolgens mijn eigen beeld van de ‘Groene Plannen’ waar hij nu mee loopt te leuren? Nee. Het is voor mij niet persoonlijk. En ik ben ook geen fanatieke tegenstander van ‘Groen’. Allerminst! Maar het moet wel logisch in elkaar zitten, en betaalbaar zijn. En niet een matrix zijn om meer centralistische controle te ‘legitimeren’. Het is uiteraard niet die ene man die je aan moet wijzen als de kwade genius. Sterker nog, als u het bovenstaande nog eens doorleest wanneer u denkt dat ik het op hem persoonlijk heb voorzien, dan laat ik juist nadrukkelijk de mogelijkheid open dat hij niet meer is dan een ‘boodschapper’, of ‘verbinder‘, en niet de architect, of de regisseur. Het zou zelfs kunnen dat hij zelf ook meer iemand is die zich voelt als een toeschouwer bij zijn eigen begrafenis, in intellectuele zin. Maar omdat het goed verdient, en status oplevert, of omdat hij geen keuze heeft als er mensen zijn die hem in een oogwenk ‘te drogen’ kunnen hangen als hij niet doet wat ze willen, en het allemaal vér boven zijn ‘Pay Grade’, door ‘Goede Doelen‘-milardairs besloten wordt, hij braaf meedoet.

Die laatste speculatieve verklaringen voor het handelen van Timmermans zijn geen beschuldigingen, maar een doelbewuste poging om te voorkomen dat lezers de man gaan zien als de spin in het web van een ‘Groot Complot’. Mensen worden gemanipuleerd, en sommigen manipuleren, maar vergeet even dat ‘Grote Complot’, want ik zit niet op die lijn. En ik zie dat plan van de EU voor een ‘Groene Revolutie’ ook niet door die bril. Het overgrote gedeelte van wat er nu naar voren wordt geschoven is onderdeel van een ‘Agenda’, of meerdere ‘Agenda’s’, die al decennia rondzingen, in alle openheid worden besproken, en die gedeeltelijk, of in hun geheel, door het activistische deel van de samenleving worden bepleit.

Wel moet ik hier nu een voorbehoud maken, waar ik het 12.000 pagina’s tellende ‘voorstel’ uiteraard niet heb doorgespit, als dat al zinvol is. De indruk die ik krijg, ook door de omvang van het ‘voorstel’, is dat het vooral de nadruk legt op slopen, sluiten, verbieden en ‘deadlines’. Een legaal doolhof dat vooral gouden handel is voor juristen en boekhouders. Met in het kielzog een weelde aan verhoogde belastingen, kosten, en opslagen, en subsidie voor ‘Vrienden’. In de praktijk zal het er op neerkomen dat de burger aan het ‘minimalistische’ eind blijft hangen, terwijl geselecteerde ‘Vrienden’ er ‘maximaal’ profijt uit kunnen trekken. Met als excuus dat u dat zelf wilde, omdat u doodsbang was voor ‘de Planeet’, en de ‘Opwarming van de Aarde’. Hoe bevalt de beloofde snikhete zomer tot nu toe?

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Geef een antwoord