Connect with us

coronavirus

25 redenen waarom alle coronamaatregelen nu moeten stoppen

Published

on

Coronamaatregelen

Help! ‘De besmettingen’ stijgen weer. Of beter: het aantal ‘positief getesten’ stijgt. Recordaantallen van 16.000 per dag worden aangetikt. Nieuwe lockdownmaatregelen worden op 12 november bekend gemaakt. Maar is dat wel terecht? Hebben de maatregelen eigenlijk ooit wel gewerkt? Het antwoord is simpel. ‘Nee’. Lockdowns en coronamaatregelen hebben nog nooit gewerkt. Sterker nog: het effect is negatief. Er overlijden meer mensen aan de gevolgen van de lockdowns dan dat er levens gespaard worden. Hoe dat zit? En waarom we vandaag moeten stoppen met ELKE maatregel? Dat leest u hier. Sterker nog: we hadden vorig jaar in april al moeten besluiten dat er NOOIT MEER maatregelen zouden moeten komen. De situatie zou er niet erger op zijn geworden. Of eigenlijk: de situatie zou er veel beter hebben uitgezien. Met minder overlijdens. Minder depressies. Minder zieken. En juist meer geluk. Meer levensvreugde. En bovenal meer vrijheid en democratie.

#NooitMeerLockdown

#NooitMeerLockdown dus. #ZegNeetegenOMT. Dát zijn mijn favoriete hashtags. En ik nodig u uit om deze ook te gebruiken. ‘Spreek u uit tegen elke coronamaatregel.’ Dat zou elke burger moeten doen. Waarbij er vier uitzonderingen zijn qua maatregelen die wél helpen: ventileren binnenruimten, vroegtijdige medicatie, thuis blijven als je ziek bent (zei grootmoeder dat ook al niet?) en met name meer verpleegkundigen op de IC (die vorstelijk betaald mogen worden).

25 redenen waarom de maatregelen moeten stoppen

Uiteraard geef ik u wel de nodige munitie mee om de wens tot volledige opening, zonder voorwaarden, van de maatschappij te kunnen onderbouwen. 25 redenen heb ik voor u geselecteerd. En het hadden er ook 100 kunnen zijn. De lijst is niet uitputtend.

1. De media doen aan ‘cherry picking’

Waarom sijpelen de feiten over covid maar langzaam door in de reguliere media? Waarom laten de media vaak maar één kant van het verhaal zien? En worden met name mensen uitgenodigd aan de praattafels die vinden dat het beleid nog veel strenger kan? Zoals bijvoorbeeld de volledig van de realiteit losgerukte ‘zero covids’ van het zogenaamde red team? En waarom worden mensen die wél kritisch zijn op de maatregelen geridiculiseerd? Ik schreef er vier maanden terug een heel blog over. Met inmiddels bijna 140.000 lezers. En in feite is het blog wat u nu leest een update hiervan.

2. Lockdowns werken (vrijwel) niet, de negatieve effecten zijn vele malen groter dan de kleine positieve effecten

Lockdowns hebben vrijwel geen positieve effecten. Maar wel veel negatieve. ‘Besmettingen’ worden nauwelijks voorkomen. Maar de negatieve effecten zijn veel groter. Denk aan ‘overlijden aan andere oorzaken’, zoals kanker, die door de lockdown onder de radar zijn gebleven. Denk aan kinderen die niet naar school mogen. Het midden- en kleinbedrijf dat kapot gaat. En de onderlinge achterdocht die de eenheid in de maatschappij ondermijnt. Lees hier 35 studies die aantonen dat lockdowns niet werken. Of bestudeer het onderzoek van onze bloedeigen Nederlandse ambtenaren, die onze bewindvoerders hebben meegedeeld dat er ‘slechts’ 100.000 levensjaren worden bespaard met lockdowns, maar dat als gevolg daarvan er 620.000 levensjaren verloren gaan. Voorwaar: lockdowns zijn een slecht idee en kosten levens in plaats van dat zij levens redden. Het feit dat alleen BNR als regulier medium hier melding van heeft gemaakt, is dan ook zeer verwonderlijk.

En verder is het helder dat de zogenaamde ‘preventieparadox’ ook niet bestaat. Want als lockdowns niet werken, zijn zij ook niet preventief. Per definitie niet.

3. Lockdowns treffen met name ook de jeugd

Er zijn veel studies over dat lockdowns met name de ‘minder gelukkigen en de armen’ treft in de samenleving. Maar zij niet alleen. Want met name de jeugd lijdt enorm veel. Denk dan aan het hoger onderwijs. De helft van de studenten heeft psychische klachten door de  coronacrisis en een kwart is levensmoe. Maar denk ook aan het VMBO, leerlingen hebben daar inmiddels een jaar leerachterstand. En misschien nog het meest zorgelijk is dat het British Medical Journal onderzocht heeft dat ‘baby’s geboren tijdens lockdowns een verlies van 22 IQ-punten vertonen’ en beschikken over veel minder cognitief vermogen.

Wat doen we de jeugd aan? Zijn zij niet de toekomst van de hele mensheid? Het middel ‘lockdown’ is vele malen erger dan de kwaal.

4. Laat de jeugd feestvieren

Voor de jeugd is het virus vrijwel geheel onschadelijk. Laat de jeugd zoveel mogelijk jeugd zijn. Laat de jeugd vertoeven met leeftijdsgenoten. Zo veel mogelijk. De jeugd is twee jaar van hun leven ontzegd. Laat de jeugd leven. Als dát niet kan is er iets grondigs mis in de samenleving.

5. PCR: positieve testen zijn geen besmettingen

De grondslag voor de lockdowns wordt in hoofdzaak gevormd door de stijging van de aantallen ‘besmettingen’. Maar ‘besmettingen’ is niet het juiste woord. Het dient ‘positieve testen’ te zijn. De hoeveelheid ‘vals positieven’ is hoog en wordt door sommigen geschat op 50 tot wel 90%. De uitvinder van de pcr-test zei overigens ooit zelf dat de test ongeschikt is voor een diagnose. En de WHO komt tot de conclusie dat pcr-testen voor asymptomatische mensen niet wenselijk zijn.

6. IFR is niet extreem hoog

De IFR, de Infection Fatality Rate (oftewel het sterftepercentage) is 0,15%. En geen 3,4% zoals men ons in maart 2020 nog probeerde voor te houden. 0,15% (in Nederland zo’n 0,25%, **) is vergelijkbaar met een stevige griep. 99,85% van de geïnfecteerden overleeft. Dat wordt ook door Jaap van Dissel beaamd. Op dit moment lijkt de IFR zelfs minder dan 0,10% te zijn, dat wordt door de Britse staatssecretaris van Volksgezondheid verkondigd. Een cijfer dat zelfs met een reguliere griep kan worden vergeleken. En vergis je niet: de griep is, net als covid, voor sommigen een heel nare en zelfs dodelijke ziekte. Onderschat dat nooit.

Maar elke virusmutatie wordt milder. Groepsimmuniteit is ook nabij (of is er al). En ook de vaccins hebben ouderen (in zekere mate) geholpen om beter bestand te zijn tegen het virus. Dat die Deltavariant een tandeloze tijger is, weet eenieder die een beetje oplet. Want de ziekenhuisopnamen en sterfgevallen stijgen bij lange na niet mee in verhouding tot meer ‘positieve testen’.

7. Vaccin leek eerst te werken, maar nu steeds minder

Covid-vaccins leken effectief in het voorkomen van ernstige ziekte, maar het effect op virusverspreiding blijkt relatief laag of is zelfs niet aanwezig. Hoe kan een vaccin met deze eigenschappen leiden tot zo veel polarisatie? En belangrijker, wat kunnen we doen om dit te de-escaleren?

Als je nog steeds besmettelijk bent na vaccinatie, kun je ‘de ander’ ook niet beschermen. Dat houdt in dat het wél nut kan hebben om ‘risicogroepen’ (60-plus en/of zwakke gezondheid) te vaccineren, mits vrijwillig. Voor ieder ander is het nut twijfelachtig en dient het dus al helemaal ‘vrijwillig’ te zijn. Het komt er dus op neer dat elke vorm van vaccinatiedwang of -drang geen bestaansrecht heeft. Als iemand de woorden ‘verplicht’ en ’vrijheid’ in één zin gebruikt, is dat geen roep om vrijheid, maar juist om méér overheidscontrole.

Daarbij bericht het European Journal of Epidemiology, aan de hand van een Harvardstudie, dat vaccinatie niet tot minder besmettingen leidt, maar misschien wel zelfs tot méér. Stop daarom met het stigmatiseren van niet gevaccineerden. De samenleving en het vertrouwen in de mensheid komt hierdoor onder druk te staan.

En de Harvardstudie staat niet op zich. Ook op basis van cijfers van de Johns Hopkins University is te concluderen dat vaccinatie juist kan leiden tot een hoger aantal besmettingen en dat dát juist de deur openzet voor het virus. Het narratief dat niet-gevaccineerden de gevaccineerden besmetten wordt hiermee doorbroken. Deze gegevens tonen eerder het omgekeerde aan.

8. QR-pas dient geen enkel nut

De man achter de QR-pas, Hugo de Jonge, zegt het zelf. ‘Als je gevaccineerd bent, kun je nog steeds corona krijgen en dan ook anderen besmetten. Indien je klachten hebt is het daarom, ook als je al gevaccineerd bent, belangrijk je te laten testen en bij een positieve test thuis te blijven’. Hij betwijfelt in feite zelf hiermee het nut van deze coronapas.

Een QR-pas heeft zelfs een tegengesteld effect. Omdat mensen zich beschermd voelen, letten ze juist niet op eventuele klachten. Ze blijven niet thuis en besmetten andere mensen. Nu is het de vraag of dat zo erg is (voor de meeste mensen is het virus niet heel ingrijpend en hoe meer groepsimmuniteit hoe beter), maar is dat de bedoeling van het beleid? Een beleid dat mensen uitsluit? Discrimineert? Isoleert? Zelf schreef ik er dit over op de site van De Ondernemer.

9. Oversterfte

In zo’n beetje alle landen is er sprake van een forse oversterfte sinds de lente (of zomer) van 2021. Opvallend. Want er zijn slechts heel weinig covid-overlijdens. Mag de olifant in de kamer benoemd worden? Zijn het de negatieve effecten van de lockdowns? Of gaat het om zaken die zijn ‘toegediend’? Gedegen onderzoek is nodig. Is vereist. Op basis van CBS-cijfers maakt Daniël van der Tuin dit uiterst interessante Twitterdraadje. Het geeft op zijn minst reden tot ernstige zorg.

10. Vaccins ‘on hold’

Het OMT adviseerde vandaag (11 november) een lockdown en wenst daarna de nutteloze en discriminerende 2G-samenleving in te voeren, zoals bij het achtste punt al behandeld. Alleen als je gevaccineerd bent (of hersteld) kun je maatschappelijk functioneren en eens in de zoveel tijd zullen er (gedwongen?) ‘boosters’ gaan volgen. Een derde prik, een vierde prik, et cetera. Toch raar. Want elk van de vier beschikbare vaccins is wel ergens (of zelfs op veel plekken) ‘verboden’ of tijdelijk stopgezet vanwege de grote hoeveelheid serieuze bijwerkingen. Zoals met name myocarditis bij vooral jongens en jongemannen, soms met overlijden als gevolg. Zo is er bijvoorbeeld veel oversterfte bij jongens en jongemannen in Engeland en Wales. Laten we in hemelsnaam gaan onderzoeken waar dat aan ligt

AstraZeneca en Janssen (beiden ‘vector dna-vaccins’) staan al langer in het verdachtenhoekje, zo’n beetje overal ter wereld. Maar Moderna (mRNA-vaccin) is in vele landen (Scandinavische landen, inclusief IJsland) ook een ‘no go’ voor jonge mensen. En sinds een tijdje is dat ook in de Europese Unie het geval, blijkt uit berichten van EMA (European Medicines Agency). Mensen jonger dan 30 wordt expliciet geen Moderna aanbevolen.

En Pfizer? Dat andere mRNA-vaccin? Pfizer zit nu in het verdomhoekje op Taiwan. Blijft het hierbij? Er is een groep Zweedse artsen dat Pfizer sterk afraadt. Het positieve effect valt tegen. Zeker na verloop van tijd. De gezondheidsschade is potentieel hoog. Al helemaal bij de jeugd die niets te vrezen heeft van covid.

11. Ziekenhuizen stromen vol met ook gevaccineerden

Tot voor kort probeerde Hugo de Jonge ons te overtuigen van het feit dat de ziekenhuisopnamen en de IC-opnamen met name ongevaccineerden betrof. Dat klopt al een tijdje niet meer. Dat blijkt uit RIVM-cijfers. Dat blijkt uit publicaties van Maurice de Hond. Dat blijkt uit uitspraken van ziekenhuisdirecteuren (Maastricht, Nijmegen). En in België zijn er ziekenhuizen waar alle ziekenhuisopnamen gevaccineerden betreffen. En geen ongevaccineerden.

12. Falend overheidsbeleid is de reden voor volle ziekenhuizen, covid is dat niet

En dat zeg ik niet alleen. Dat zegt ook Marcel Levi, dé medisch expert. Het eventuele #zorginfarct en de #codezwart zijn volledig te wijten aan falend kabinetsbeleid en een Tweede Kamer die zat te slapen. Het ligt niet aan covid, er zijn te weinig bedden en verpleegkundigen. Want de situatie nu loopt niet zozeer uit de hand. Het is november. En dus worden er mensen ziek. Vroeger testten we nooit. Maar lagen er wel een paar honderd mensen op de IC met respiratoire virussen. Net als nu. Als je dat als land niet aankunt ben je een zwaar gemankeerd land met een falende overheid.

Ziekenhuizen moeten een groter arsenaal hebben aan verpleegkundigen, dat is de ‘bottle neck’. Regel die mensen. En betaal hun vorstelijk.

Het falend overheidsbeleid is de oorzaak van de zorginfarcten. Covid heeft hier NIETS mee te maken. Het is het kabinet en (grote delen van) het parlement (dat ‘vergat’ te controleren) die het land in de tirannie van lockdowns doen belanden.

13. Als de maatschappij opent, neemt het virus in kracht af

Florida ging open in september 2020. Nog voordat er vaccins waren. Het virus nam fors af in kracht (***). Texas ging daarna ook open. Net als tientallen andere Amerikaanse staten. En de ‘besmettingen’ namen af. Het Verenigd Koninkrijk ging open op 19 juli jl. En het virus nam fors af in kracht. En ja, daarna nam het virus ook weer in kracht toe. Maar uiteindelijk komt dat virus ook weer onder controle. En dat is onafhankelijk van de wel of niet getroffen maatregelen. Zo zie je in Zweden nu toch echt die groepsimmuniteit ontstaan. Het land dat alleen met heel lichte maatregelen (op vrijwillige basis) het virus de baas is gebleken.

14. De epidemie is voorbij

Sinds mei 2020 al. Dat heeft Van Dissel gezegd. Het gaat uiteindelijk om de ziekenhuisbezetting, de IC-opnamen en de sterfgevallen. En deze waren van oktober 2020 tot en met februari 2021 redelijk hoog, maar niet uitzonderlijk. Daarna nam de bezetting sterk af. Ook nu is de bezetting niet heel hoog.

15. Ventilatie en thuisblijven bij symptomen helpen wél

Asymptomatische mensen kunnen het virus niet (of vrijwel niet) verspreiden, daarom is thuis blijven bij symptomen wél een goede maatregel. En ventilatie helpt echt. Zet een raampje open. En installeer goede ventilatiesystemen in binnenruimten. Naar buiten gaan is het beste wat er is voor de mens. Met juist vrijwel geen kans op besmettingen. Die besmettingen vinden meestal thuis plaats. Alle andere maatregelen hebben verder geen zin. Behalve misschien het verbieden van superspread events waar veel mensen (binnen) samen komen. Maar ook hiervoor, en zeker met de uiterst milde Deltavariant die nu dominant is, geldt dat dit niet meer opgaat. Omdat de groepsimmuniteit eigenlijk al voor een groot deel is bereikt. Veel mensen hebben het virus al gehad of zijn voor een groot deel gevaccineerd. Zeker de risicogroepen.

16. Long covid wordt zwaar overdreven

Nu nog maar weinig mensen sterven aan covid, wordt ‘long covid’ steeds meer een issue. Maar wat blijkt? Long covid bestaat niet of nauwelijks. Alle studies over long covid zijn gebaseerd op mensen die zeggen het te hebben. Dan kom je op heel hoge percentages van mensen met langdurige klachten. Dus: ‘van de 400 mensen die zeggen long covid te hebben geven er 360 aan er na een tijdje nog steeds last van te hebben, dus 90%’. Dat soort redenaties. Het werkelijke percentage dat lijdt aan long covid is circa 1%, een normaal percentage bij veel virussen, waar een enkeling last blijft houden van dat virus gedurende een langere periode.

17. Miljoenen mensen demonstreren tegen de covidmaatregelen

En geen honderden of enkele duizenden, zoals de reguliere media ons willen doen laten geloven. Met name in het VK, Frankrijk en Italië was de opkomst hoog. En in laatstgenoemde landen is er veel verzet tegen de ‘2G-samenleving’. Net als in Australië. Maar ook in Nederland waren er in september 60.000 tot 70.000 mensen op de been en in oktober (met extreem slecht weer) zo’n 25.000. En nee, dat waren echt niet alleen ‘rechtse’ mensen. Ook GroenLinks is aanwezig op dit soort demonstraties.

18. Is de politie wel professioneel?

Twijfels zijn er over het handelen van de politie. Dit geschrift doet letterlijk een boekje open over het handelen van de politie en ME aan de hand van getuigenverhoren van 80 politieambtenaren. Politie en de burgemeesters van Amsterdam en Den Haag moeten zich achter de oren krabben of er niet veel te hardhandig is opgetreden.

19. Wuhanlab

Dat het virus uit het laboratorium kon zijn ontsnapt was voor velen een vergezochte redenatie. Maar de theorie blijkt waarheid te zijn, inmiddels al zo goed als bewezen. En de heer Fauci en onze eigen Marion Koopmans lijken hier een aandeel in te hebben. En vandaag (11 november) stond in het AD dat de grote baas van de WHO in geen enkel opzicht blij is met het onderzoek dat door OMT-lid mevrouw Koopmans (in opdracht van WHO) is verricht naar de oorsprong van het virus.

20. A-status

Met een IFR van 0,15% verdient het virus geen ‘pandemie A-status’. Maar de Nederlandse regering heeft daar wel altijd naar gehandeld. En op basis daarvan de uiterst ondemocratische spoedwet erdoorheen gejast. Onterecht, zo bleek. Want pas kort geleden is de A-status bekrachtigd door het parlement. De regering heeft daarmee bijna anderhalf jaar onrechtmatig gehandeld.

21. Vroegtijdige medicatie

Ivermectine werkt. Dat blijkt uit veel wetenschappelijke studies. Onder andere deze longarts is ook overtuigd. Het inzetten van deze medicatie zal vele levens redden. En niet alleen dit medicijn. De Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem komt met een lijst van mogelijke medicijnen die kunnen genezen, maar ook profylactisch kunnen worden ingezet. Dus: ter voorkoming dat je de ziekte krijgt.

22. WOB

Demissionair minister De Jonge speelt een twijfelachtige rol door WOB-verzoeken naast zich neer te leggen, ook als de rechter heeft besloten dat hij daartoe verplicht is. Een minister die in beroep gaat tegen de ‘Wet Openbaarheid van Bestuur’ is het niet waard ons land te dienen daar hij alle wettelijke plichten aan zijn laars lapt. En het verhaal gaat verder zelfs, zo blijkt uit deze link. Moet hij niet opstappen?

23. Minder IC-opnames dan anders

Een tijdje geleden publiceerde Stichting NICE de cijfers over de IC-opnames. In 2020 zijn er minder mensen opgenomen dan in voorgaande jaren. Nu is de ligduur wél langer geweest. Maar deze was uiteindelijk over het gehele jaar toch nog lager dan in de jaren 2013 tot en met 2016.

24. Slechts 210 overlijdens aan covid in Nederland onder de 70 jaar zegt het RIVM

Jonge mensen (onder de 70) sterven bijna niet aan covid. Dat is in ‘slechts’ 210 gevallen (zie pagina 81) het geval geweest. De andere overlijdens betroffen altijd onderliggend lijden in combinatie met covid. Comorbiditeit. Voor het overige is covid dus met name een ouderdomszieke in combinatie vaak met obesitas.

25. Nog een keer Pfizer

Dan is er ook nog het zogenaamde #Pfizerleak. Pfizer zou wurgcontracten aan de overheid verstrekken met bijvoorbeeld verplichte afname van het vaccin, ook als er werkende medicijnen zouden worden gevonden. En Pfizer accepteert geen enkele aansprakelijkheid als blijkt dat op termijn er veel schade ontstaat, juist als gevolg van het vaccin. Ook zou Pfizer gerommeld hebben met onderzoeksresultaten om de goedkeuring er op onheuse gronden doorheen te jassen. En dat staat ook in het British Medical Journal.

Media hebben de sleutel in handen

De angst voor de dood heeft velen aangezet tot ‘niet meer durven leven’. De enige wijze waarop we snel definitief deze ellende van coronamaatregelen achter ons kunnen laten is niet zozeer ons blijven wentelen in die maatregelen, maar eerder om ons hieruit vrij te vechten door ons erover uit te spreken.

De media moeten de feiten melden die ze ons lange tijd onthouden hebben. Zij hebben de sleutel in handen om de maatschappij weer te openen. Aan de kritische rol heeft het de media bijna twee jaar lang ontbroken. Nu is het moment om daar verandering in aan te brengen.

Eenieder die nu nog pleit voor lockdowns/coronamaatregelen, heeft óf geen inzicht in de feiten (er sterven weinig mensen aan covid) óf heeft een grote hekel aan mensen, menselijk gedrag en de mensheid. Laat dat virus gaan. Relatief weinig mensen worden er nog serieus ziek van. Zeker de jeugd niet. Maatregelen vertragen juist. Maar lossen niets op. Alles kan open.

Goed bestuur

Nederland heeft bestuurders (m/v) nodig met visie. Mensen die zeggen dat alle #coronamaatregelen van tafel zijn. Dat we moeten leven met (de restanten van) het virus. Bestuurders die uitgaan van de rechtsstaat. De trias politica herstellen. Bestuurders die de burger omarmen.

Het moeten bestuurders zijn die vrijheid en democratie hoog in het vaandel hebben staan. Die daadwerkelijk zijn gekozen door de mensen. Echte volksvertegenwoordigers. En geen technocratische semi joviale gozer die over zijn hoogtepunt is. Sinds een jaar of vijf al.

Goede, integere bestuurders doen niet aan ‘onderscheid maken, uitsluiting en discriminatie’. Zij vormen een symbiose met de inwoners van het land. Zonder onderscheid. Strevend naar gelijkwaardigheid. En bovenal respect hebbend voor ieders ‘wezen en zijn’.

Nee, je kunt de situatie niet vergelijken met de oorlog. Daar blijf ik ver vandaan. Maar misschien is de vergelijking met ‘apartheid’ in de Verenigde Staten uit de jaren 50 wél op zijn plek. Toen mocht Rosa Parks alleen ‘achter in de bus zitten’. Nu mogen mensen zonder prik de (spreekwoordelijke) bus zelfs niet in. Denk daar maar eens over na.

Alle ballen op de zorg

De samenleving moet zich niet aanpassen aan de zorg. De zorg moet zich aanpassen aan de samenleving. De overheid moet daarvoor fors betalen. Met, inderdaad, het geld dat is verdiend door u en ik, de samenleving. Anders resulteert een falende overheid en een gemankeerde samenleving.

Geen maatregelen meer, behalve vier logische stappen

‘Spreek u uit tegen elke coronamaatregel.’ Dat zou elke burger moeten doen. Waarbij er dus vier uitzonderingen zijn qua maatregelen die wél helpen: het ventileren van binnenruimten, vroegtijdige medicatie, thuis blijven als je ziek bent en met name meer verpleegkundigen op de IC (die vorstelijk betaald mogen worden).

Blijf thuis als je bang bent. Doe een mondkapje op als je bang bent. Houd afstand als je bang bent. Neem een derde prik als je bang bent. Prima. Ik doe dat niet. Ik doe mee aan de maatschappij. Voor mijzelf. Maar juist ook voor de ander. Omdat de samenleving alleen gedijt door menselijk contact.

Focus op groepsimmuniteit. Vertrouw op natuurlijke immuniteit. Vertrouw op vroegtijdige medicatie. Vaccins hebben enig nut, mits vrijwillig. Maar zij zijn niet de heilige graal. En bovenal: stop elke totalitaire neiging.

Klaar. Moeilijker is het niet.

____________________________________________

*)       Hans van Tellingen is sociaal-geograaf en is directeur/eigenaar van winkelcentrumonderzoeker Strabo bv. Hij is hoofdauteur van ‘Waarom Stenen Winkels Winnen’. Als sociaal wetenschapper is Hans tevens een dossiervreter en een fanatiek waarnemer van maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Hans publiceert vrijwel wekelijks artikelen in De Ondernemer, in EW (Elsevier Weekblad), Retailtrends, Emerce, Stadszaken, OpinieZ en anderen.

**)      Sommigen zullen zeggen dat de IFR veel hoger is dan 0,15% in Nederland. Dat klopt niet of nauwelijks. Op een totaal van 7 à 8 miljoen mensen (schatting van Van Dissel) dat het virus heeft doorgemaakt en 18.000 doden is de IFR circa 0,25%. Daarbij zijn ‘slechts’enkele honderden in totaal aan het virus alleen overleden. Velen zijn overleden aan andere oorzaken terwijl zij ’toevallig’ ook positief zijn getest. Deze info is gewoon bij het RIVM te vinden.

***)      Vanaf juli 2021 namen de positieve testen in Florida overigens wél toe. En daarna ook de ziekenhuisopnamen en de overlijdens. Velen leggen de link met de airconditioning die veel gebruikt wordt in de zomer als mensen binnen zitten.  Mijn punt is echter dat de lockdowns in de Verenigde Staten geen problemen hebben opgelost in de staten waar deze stringent is toegepast en dat de ‘open staten’ het eerder beter dan slechter hebben gedaan dan de ‘gesloten staten’. De cijfers in Florida nemen vanaf september overigens weer sterk af. 

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN