corona

In het jaar dat bijna ten einde loopt, schreef ik nogal eens over het coronavirus, de politieke maatregelen en de sociale gevolgen. Ik ben er niet alleen vrienden mee geworden, omdat ik een duidelijke lijn hanteer die gericht is op het afwegen van de voordelen tegen de nadelen. Ik zie nu onze staat en onze samenleving in een gevaarlijke onbalans, waarin de totale focus op het voorkomen van infectie met een virus alles lijkt te rechtvaardigen, inclusief de immense nevenschade die daarmee gepaard gaat. Niet alleen krijg ik zware kritiek op deze bevinding, maar ik probeer het ook openlijk en publiekelijk in een duister hoekje te plaatsen. 

Als een “corona-ontkenner” word ik regelmatig aangesproken door degenen die geen enkel argument meer tolereren. Deze toeschrijving is natuurlijk complete onzin. Sterker nog, ik ontken in geen geval het bestaan ​​en het gevaar van de ziekte Covid 19. Sinds het begin van de Corona-crisis pleit ik voor betere bescherming van kwetsbare groepen en het gerichter afstemmen van de maatregelen op oudere en eerder zieke mensen. Van ontkenning kan in de verste verte geen sprake zijn. Ik heb zelf de corona besmetting achter me en wil het niet per se nog een keer meemaken, zoals geen ziekte overigens. Een infectie met het SARS-CoV-2-virus is niet iets wat je wilt als persoon met een aangetaste gezondheid. Ik mag blij zijn met een robuust immuunsysteem dat de infectie snel onder controle heeft gekregen en heeft laten genezen zonder enige gevolgschade. Tot zover de vraag hoe ik denk over de ziekte van Covid 19. Ik heb nog steeds kritiek op het coronabeleid,

Lees ook:  Coöperaties kunnen de weg banen naar rechtvaardige economieën te midden van de COVID-crisis

Iedereen die denkt dat mensen een probleem zijn omdat ze klagen over totalitaire ontwikkelingen, kan zelf het probleem zijn

Maar waarom proberen zoveel officiële instanties in ons land mensen in diskrediet te brengen of te criminaliseren die zich schuldig maken aan niets anders dan het verrijken van de publieke discussie met tegengestelde standpunten? Waarom proberen mensen zo verbitterd diegenen te intimideren, te marginaliseren en persoonlijk te schaden die alleen maar eisen dat politieke maatregelen en berichtgeving meer gedifferentieerd worden? Waarom moet u zich vandaag verantwoorden omdat u aanspraak wilt maken op uw grondrechten, waaronder het grondrecht op vrijheid van meningsuiting? Iedereen die denkt dat mensen een probleem zijn omdat ze klagen over totalitaire ontwikkelingen, kan zelf het probleem zijn. De termen laster spreken een duidelijke taal. Hieronder valt ook de denigrerende term “vaccinatieweigering”. Wat is het nut van deze degradatie van medemensen die op dit moment niet willen beslissen voor het profylactisch toedienen van een middel waarvoor zij na zorgvuldige afweging geen noodzaak zien? We weten al lang dat de zogenaamde coronavaccinatie besmetting en overdracht van het virus niet kan voorkomen. Helemaal onzinnig is het echter niet. Uit de gegevens blijkt immers dat het ernstige ziekteprogressie in de eerste maanden na toediening kan voorkomen. Dit is een prachtig inzicht dat centraal zou moeten staan ​​in het gezondheidsbeleid in plaats van mensen uit te vinden die niet zijn ingeënt tegen solidariteit en mensen te demoniseren die liever afwachten. Waarom adverteert u niet met het goede nieuws dat zelfbescherming u een tijdje kalmeert? die momenteel niet willen beslissen over profylactische toediening van een middel waarvoor zij na zorgvuldige afweging geen noodzaak zien? We weten al lang dat de zogenaamde coronavaccinatie besmetting en overdracht van het virus niet kan voorkomen. Helemaal onzinnig is het echter niet. Uit de gegevens blijkt immers dat het ernstige ziekteprogressie in de eerste maanden na toediening kan voorkomen. Dit is een prachtig inzicht dat centraal zou moeten staan ​​in het gezondheidsbeleid in plaats van mensen uit te vinden die niet zijn ingeënt tegen solidariteit en mensen te demoniseren die liever afwachten. Waarom adverteert u niet met het goede nieuws dat zelfbescherming u een tijdje kalmeert? die momenteel niet willen beslissen over profylactische toediening van een middel waarvoor zij na zorgvuldige afweging geen noodzaak zien? We weten al lang dat de zogenaamde coronavaccinatie besmetting en overdracht van het virus niet kan voorkomen. Helemaal onzinnig is het echter niet. Uit de gegevens blijkt immers dat het ernstige ziekteprogressie in de eerste maanden na toediening kan voorkomen. Dit is een prachtig inzicht dat centraal zou moeten staan ​​in het gezondheidsbeleid in plaats van mensen uit te vinden die niet zijn ingeënt tegen solidariteit en mensen te demoniseren die liever afwachten. Waarom adverteert u niet met het goede nieuws dat zelfbescherming u een tijdje kalmeert? waarvoor u, na zorgvuldige afweging, helemaal geen noodzaak ziet? We weten al lang dat de zogenaamde coronavaccinatie besmetting en overdracht van het virus niet kan voorkomen. Helemaal onzinnig is het echter niet. Uit de gegevens blijkt immers dat het ernstige ziekteprogressie in de eerste maanden na toediening kan voorkomen. Dit is een prachtig inzicht dat centraal zou moeten staan ​​in het gezondheidsbeleid in plaats van mensen uit te vinden die niet zijn ingeënt tegen solidariteit en mensen te demoniseren die liever afwachten. Waarom adverteert u niet met het goede nieuws dat zelfbescherming u een tijdje kalmeert? waarvoor u, na zorgvuldige afweging, helemaal geen noodzaak ziet? We weten al lang dat de zogenaamde coronavaccinatie besmetting en overdracht van het virus niet kan voorkomen. Helemaal onzinnig is het echter niet. Uit de gegevens blijkt immers dat het ernstige ziekteprogressie in de eerste maanden na toediening kan voorkomen. Dit is een prachtig inzicht dat centraal zou moeten staan ​​in het gezondheidsbeleid in plaats van mensen uit te vinden die niet zijn ingeënt tegen solidariteit en mensen te demoniseren die liever afwachten. Waarom adverteert u niet met het goede nieuws dat zelfbescherming u een tijdje kalmeert? dat de zogenaamde coronavaccinatie besmetting en overdracht van het virus niet kan voorkomen. Helemaal onzinnig is het echter niet. Uit de gegevens blijkt immers dat het ernstige ziekteprogressie in de eerste maanden na toediening kan voorkomen. Dit is een prachtig inzicht dat centraal zou moeten staan ​​in het gezondheidsbeleid in plaats van mensen uit te vinden die niet zijn ingeënt tegen solidariteit en mensen te demoniseren die liever afwachten. Waarom adverteert u niet met het goede nieuws dat zelfbescherming u een tijdje kalmeert? dat de zogenaamde coronavaccinatie besmetting en overdracht van het virus niet kan voorkomen. Helemaal onzinnig is het echter niet. Uit de gegevens blijkt immers dat het ernstige ziekteprogressie in de eerste maanden na toediening kan voorkomen. Dit is een prachtig inzicht dat centraal zou moeten staan ​​in het gezondheidsbeleid in plaats van mensen uit te vinden die niet zijn ingeënt tegen solidariteit en mensen te demoniseren die liever afwachten. Waarom adverteert u niet met het goede nieuws dat zelfbescherming u een tijdje kalmeert? in plaats van niet-gevaccineerde mensen uit te vinden zonder solidariteit en mensen te demoniseren die liever afwachten. Waarom adverteert u niet met het goede nieuws dat zelfbescherming u een tijdje kalmeert? in plaats van niet-gevaccineerde mensen uit te vinden zonder solidariteit en mensen te demoniseren die liever afwachten. Waarom adverteert u niet met het goede nieuws dat zelfbescherming u een tijdje kalmeert?

Lees ook:  Amerikaanse functionarissen geven toe dat ze letterlijk tegen het publiek liegen over Rusland

Als ambtenaren zich zorgen maken over democratie in toespraken op zondag, moeten ze zich afvragen wat hun bijdrage is?

Het is communicatie die veel critici van de politieke koers van Corona als problematisch ervaren. We ervaren bedreigingen, chantage, intimidatie, marginalisering en laster in plaats van reclame, eerlijke opheldering en sluitende statistieken. Wie echter cijfers achterhoudt, de realiteit verdraait of zelfs betrapt wordt op bedrog, verliest het vertrouwen van grote delen van de bevolking. Iedereen die geweld gebruikt in plaats van te overtuigen, die hardnekkig blinde trouw eist, die critici bestempelt als ontkenners, verlaat het terrein van een objectief discours. Het feit dat steeds meer mensen zich verzetten tegen dit soort politiek, dat de fronten nog harder worden, dat er zelfs een tendens tot radicalisering ontstaat – daar zijn de politieke actoren verantwoordelijk voor, en met hen de vele redacteuren, verklaren steeds meer botweg degenen die anders denken tot eerlijk spel. De steeds hardere retoriek van de politieke-mediakaste in talkshows, persconferenties en kranteninterviews is het echte startpunt voor de gevreesde ‘omkering’ van onze samenleving. Als politieke functionarissen zich zorgen maken over democratie in toespraken op zondag, moeten ze zich afvragen wat hun eigen bijdrage is. Degenen die een nuchtere inventarisatie kunnen maken, zullen niet kunnen ontkomen aan de ontdekking dat de radicale verdeling van de bevolking in goed, omdat ze loyaal zijn aan de regering, en slecht, omdat ze kritisch zijn, de echte reden is dat vandaag we maken ons zorgen over de stabiliteit van het liberaal-democratische volk. Moeten vrezen voor de basisorde. Corona heeft dit symptoom, dat al een tijdje sluimert, genadeloos blootgelegd.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Lees ook:  Trump doet nu met zichzelf wat hij met het land heeft gedaan
Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord