di. nov 29th, 2022
pas

Het gaat uiteindelijk niet om het standpunt, maar om de kwaliteit van de weg ernaartoe.

Iemand die het standpunt dat ik hier op dit blog verdedig waar het gaat over al dan niet ‘vaccineren‘ deelt op het niveau van de uitkomst, is niet noodzakelijk mijn ‘vriend‘. Sterker nog, iemand kan het totaal met mij oneens zijn, en voor zichzelf tot een volledig andere keuze komen, maar wel mijn ‘vriend‘, of ‘vriendin‘ zijn. Eenieder die hier meeleest is mij, ‘onder de streep‘, even dierbaar, zolang ze maar geen plannen koesteren om mij te dwingen tot keuzes waarvan ik zelf, met redenen omkleed, meen dat die schadelijk zijn voor mij.

Wat uiteraard niet wegneemt dat als je moet constateren dat iemand die een keuze maakt waarvan je zelf denkt dat die schadelijk is voor hem of haar, dat droef stemt, als je die medemens een lang, gezond en gelukkig leven wenst. ‘Loslaten‘, waarbij je accepteert dat iemand, in jouw ogen, ‘domme dingen‘ doet, is verschrikkelijk lastig. In het bijzonder voor een ‘mensen-mens‘. De mens met ‘goede bedoelingen‘. En ofschoon ik met grote regelmaat verkondig dat de ‘mensen met goede bedoelingen‘ een probleem zijn, ben ik zelf ook iemand met ‘goede bedoelingen‘. Maar, om de matrix van Cipolla maar aan te houden, ben ik niet naïef (hulpeloos), en cijfer ik mijzelf niet weg. En dat maakt een wereld van verschil!

De regelmatig terugkerende lezer weet dat ik niet principieel tegen ‘vaccineren‘ ben, en ook niet gedreven wordt door een (irrationele) angst, maar door rationele argumenten. Die argumenten kunnen ‘gevalideerd‘ worden door ontwikkelingen, of onjuist blijken te zijn. Gelet op de exploderende ‘oversterfte‘, die zelfs bij lange na niet verklaard kan worden vanuit ‘Covid-sterftecijfers‘, trek ik nu al de conclusie dat mijn argumenten valide zijn. (Zie ook de commentaarsectie onder mijn bijdrage van gisteren, en het commentaar van Willem). Nog altijd zonder te ontkennen dat ‘Covid‘ iemand het leven kan kosten! Maar wel met de overtuiging dat een andere zorg in het voortraject die ‘Covid-sterfte‘ dramatisch zou verminderen, gebaseerd op ‘protocollen‘ van artsen die de ‘consensus‘ aan hun laars hebben gelapt, en met goedkope, bestaande medicijnen aan het werk zijn gegaan, en daar opzienbarende resultaten mee boeken.

De ‘Telegraaf‘ meldde dat één op de tien ‘volledig gevaccineerden‘ geen trek meer heeft in een ‘booster‘. Die mensen komen straks het leger van de ‘ongevaccineerden‘ versterken, want de definitie van ‘gevaccineerd‘ is aan verandering onderhevig. Voor mij is dat geen verrassing, zoals u zult beseffen, als u mijn kritieken hier gevolgd heeft. Ik heb niet de indruk dat het vooral de mensen zijn die aanvankelijk al kritisch waren, maar op andere gronden dan ondergetekende, die nu terugkomen op hun capitulatie. Sterker nog, onder die ‘bekeerde‘ critici wemelt het inmiddels van de fanatici die nog wat kolen op het vuur gooien, omdat hun argument om toch te kiezen voor ‘vaccinatie‘ primair was gelegen in de illusie dat ze daarmee hun vrijheid zouden herwinnen. En die groep is ‘zuur‘ omdat daar nog altijd geen zicht op is, waarbij ze vallen als een blok voor het idee dat dat de schuld is van de ‘weigeraars‘. Hun keuze was verkeerd, maar vooral de kwaliteit van hun argument was foutief.

Eén van de meest schrijnende conflicten, voor mij, is de uitslaande brand rondom de vraag of je wel een vergelijking mag maken met de ‘Holocaust‘, of niet. Niet als je de ‘Holocaust‘ ziet als iets dat uniek gericht was tegen Joden, en voor het gemak even ‘vergeet‘ dat ook de Roma op de lijst stonden, en het begon met ‘medische experimenten‘ op ‘asocialen‘ en ‘defecte‘ mensen. Waar mensen verwijzen naar die historische parallel, zoals die zich voor hun ogen ontvouwt, in hun beleving, zijn de Joden ook deze keer ‘het haasje‘, voorzover ze in Israël wonen, waar dat land er als de kippen bij was om een exclusief contract met ‘Pfizer‘ af te sluiten, waardoor het een proeftuin werd. Als waar is dat de exploderende ‘oversterfte‘ die we nu zien in de landen waar veel mensen ‘gevaccineerd‘ zijn het gevolg is van dat ‘vaccin‘, zoals sceptici, en tal van artsen en wetenschappers beweren, ook in Israël zelf, met vele Joodse wetenschappers in de voorste gelederen, dan is er iets gruwelijk mis als organisaties die zeggen op te komen voor de Joden in de wereld ten strijde trekken tegen de mensen die waarschuwen voor een herhaling van die ‘Holocaust‘.

Waar de verwarring ontstaat, in de dialoog, is waar de ‘ongevaccineerden‘ zichzelf uniek typeren als slachtoffers, terwijl het grote gevaar dat de mensheid bedreigt, als die ‘vaccins‘ uiteindelijk een grotere bedreiging zijn dan dat hele virus, eerder de ‘gevaccineerden‘ de straat op zou moeten jagen om hun gram te halen. Niet dat de ‘ongevaccineerden‘ geen gevaar lopen, want als ze uiteindelijk tegen hun zin alsnog ‘gevaccineerd‘ worden, zijn zij ook het haasje. Daarom pleit ik op dit blog zo vurig voor solidariteit, en een terugkeer naar de échte wetenschap, om ons allemaal te beschermen tegen verkeerde keuzes, op basis van onjuiste argumenten. Om terug te keren naar de feiten, en ondubbelzinnige wetenschappelijke bewijzen, en af te stappen van de ‘consensus‘ (het geloof) als dictaat.

In één adem door blijf ik herhalen dat we niet wéten wie er zo ziek zou zijn om een ‘vaccin‘ uit te zetten dat dodelijker is dan het virus dat ons bedreigt. Dat boek van Kennedy over Fauci is ook daarom van het grootste belang, omdat het de lezer wegvoert van het ‘Grote Complot‘, en het de banale argumenten benadrukt die te maken hebben met geld, status, Nobel-prijzen, bedrog en rauwe macht. We weten allemaal dat er geen gebrek is aan mensen die menen dat er iets gedaan moet worden aan de ‘overbevolking‘. Het valt beslis niet uit te sluiten dat iemand met veel geld, en veel invloed, niet meer wilde wachten op de ‘consensus‘, en met enkele banale types de koe bij de horens heeft gevat om er werk van te maken, voordat onze prachtige ‘blauwe planeet‘ een rokende sintel is, mogelijk zonder dat die banale types zelf doorhebben dat ze gebruikt worden. En dan is een ‘vaccin‘ dat mensen termineert geniaal.

In NRC mocht Derk Walters, de redacteur ‘Zuid-Europa‘, eerder als correspondent Israël uitgezet, een lijvig verhaal publiceren over de ‘irrationele‘ angst voor zo’n ontwikkeling, met verwijzing naar de paranoia van mensen in ‘dictatoriaal‘ geleide landen als aanknopingspunt. Hij laat zich bij de hand nemen door een dame die in de Verenigde Staten professioneel propaganda bedrijft vóór de farmaceutische industrie via de ‘Association of Health Care Journalists. En u moet het mij maar niet kwalijk nemen, maar als ze op haar ‘Facebook‘-pagina schrijft dat ze het niet zou betreuren als een échte wetenschapper komt te overlijden, dan wordt het toch wel erg pijnlijk. En Walters sluit zijn epistel af met een oproep om nog méér propaganda te maken vóór ‘vaccinatie‘ als een heilzame uitweg. Net nu onze samenleving een ‘lockdown-dictatuur‘ is geworden, waar per dag nieuwe wetten en regels gelden, die met grote haast door de ‘volksvertegenwoordiging‘ worden geramd. Als je het zo portretteert als Walters, ben je uiteraard geen journalist, maar iemand die ‘verhalen‘ schrijft. Daar staat dan iemand als de onderzoeksjournalist Mike Whitney tegenover, die zich wél verdiept in de vraag wat die ‘vaccins‘ nou doen, en wat ze niet doen, om vervolgens de conclusie te trekken dat er wel degelijk een ‘Groot Complot‘ aan ten grondslag moet liggen, gericht op het uitdunnen van de wereldbevolking, met verwijzing naar authentiek wetenschappelijk onderzoek over de werking van die ‘vaccins‘, naast de anekdotes. En ook het journalistieke werk van Leo Hohmann over de plannen van de farmaceutische industrie et al wijzen in die richting, waarbij ook hij uitvoerig verwijst naar origineel materiaal, inplaats van zich te beperken tot een ‘Readers Digest‘ van een ‘bevriende journaliste‘ aan de andere kant van de Oceaan. Waar de één denkt aan ‘minder mensen‘, en de ander aan ‘digitaal geregistreerde mensen‘ als doel sluit het één het ander niet noodzakelijk uit.

Mike Whitney, Leo Hohmann en Robert Kennedy zijn voor mij als journalisten oneindig veel belangrijker dan redacteur Derk Walters van NRC waar het dit onderwerp betreft, omdat zij er werk van maken, en niet ‘even Apeldoorn bellen’. Op het niveau van de keuzes die ik maak in dit dossier zit ik daarom in hetzelfde ‘kamp’ als Whitney, Hohmann en Kennedy. Wel houd ik er rekening mee dat het overgrote gedeelte van de minder frisse mensen die hun schouders onder die ‘vaccinatie-campagne‘ hebben gezet, en dat is met inbegrip van de wetenschappers die die ‘mRNA-technologie‘ ontwikkelden voor de grote farmaceutische bedrijven, veel banalere motieven hebben dan dat ze onze ‘Blauwe Planeet‘ willen redden van een ‘mensenplaag‘. Dat maakt het zo vreselijk lastig om je te focussen op de feiten en wat nou wetenschappelijk bewezen is, en wat de argumenten zijn van mensen om te kiezen voor ‘vaccinatie‘. Als je dat verhaal van Walters leest, en je besluit op grond daarvan dat je je verzet moet staken, en in moet stappen, dan is de kwaliteit van de weg naar die keuze dusdanig slecht, dat ik je nog in een Trabant weg zie rijden als je de keuze krijgt tussen dat rokende plastic relikwie, en een ‘state-of-the-art‘ auto die naadloos aansluit bij jouw gebruik. Zo ‘Oost-Duits-Stasi‘ is dat verhaal over een groeiende behoefte aan meer propaganda. En toch kan Derk Walters echt een ‘prima vent‘ zijn, met het hart op de juiste plaats. Met ‘goede bedoelingen‘ dus, als hij zekere informatie mist, of vanuit zijn geloof (‘consensus‘) niet in in zijn overwegingen mee mag nemen. Want zo werkt een geloof. Het is niet dat de gelovigen niet wéten, maar ze laten het buiten beschouwing.

We staan aan de vooravond van een nieuwe diaspora, als we mensen die hun verstand gebruiken wegsturen, om de ‘consensus‘ te versterken. Het doet er niet toe of u Joods bent, Moslim, Christen, seculier, man, vrouw, hetero- of homoseksueel, of dat u niet weet in welk ‘hokje‘ van de media u thuishoort. Het doet er niet toe of u inmiddels ‘gevaccineerd‘ bent, of niet. Uw eigen keuzes zijn uw keuzes, maar de weg ernaartoe is aan groot onderhoud toe als we naar het collectief kijken! Tenzij u klaar bent met reizen, en uw eindbestemming heeft bereikt. Dan voelt u zich vast thuis bij de ‘Voltooid Leven‘-partij, en de media die daar de spreekbuis van zijn. Voor u zijn de verhalen die binnenkort ‘verklaren‘ dat de ‘oversterfte‘ niks te maken heeft met die ‘vaccins‘. Is daar ook bewijs voor? Nee, maar het zijn prachtige verhalen, en de ‘experts‘ die er belang bij hebben dat u ze gelooft spelden u op de mouw dat ze ‘consensus‘ hebben bereikt. Maar u zult zien dat ze elkaar om het minste, of geringste, de tent uitvechten als hun belang botst met dat van hun collega ‘expert‘. Als u nu nog niet genoeg heeft van dat theater na twee jaar, dan bent u niet meer te redden. Maar uit mijn ooghoek zie ik dat we het dan hebben over iets van zestien procent van de kudde, en dat geeft mij hoop.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord