ma. nov 28th, 2022
5g

De slechtste beslissing op het gebied van buitenlands beleid door de Verenigde Staten van de laatste generatie – en misschien langer – was de ‘voorkeursoorlog’ die het in 2003 in Irak lanceerde voor het verklaarde doel om massavernietigingswapens te elimineren die in feite niet bestaan. Het begrijpen van de onlogica achter die rampzalige beslissing is nog nooit zo relevant geweest, omdat het vandaag de dag wordt gebruikt om een ​​soortgelijk misleidend Amerikaans beleid te rechtvaardigen.

Het besluit om Irak binnen te vallen volgde op de onlogica van de toenmalige Amerikaanse vice-president Richard Cheney, die verklaarde dat zelfs als het risico dat WMD in terroristische handen zou vallen klein was – zeg 1% – we zouden moeten doen alsof dat scenario zich zeker zou voordoen.

Een dergelijke redenering leidt gegarandeerd vaker tot verkeerde beslissingen. Toch gebruiken de VS en enkele bondgenoten de  Cheney-doctrine  nu om de Chinese technologie aan te vallen. De Amerikaanse regering stelt dat omdat we niet met zekerheid kunnen weten dat Chinese technologieën veilig zijn, we moeten doen alsof ze zeker gevaarlijk zijn en ze blokkeren.

Het probleem met de Cheney-doctrine is niet alleen dat het maatregelen vereist die zijn gebaseerd op kleine risico’s zonder rekening te houden met de potentieel zeer hoge kosten. Politici komen in de verleiding om angsten op te wekken voor bijbedoeling.

Dat is wat Amerikaanse leiders opnieuw doen: paniek creëren over Chinese technologiebedrijven door kleine risico’s te verhogen en te overdrijven. Het meest relevante geval (maar niet de enige) is de aanval van de Amerikaanse overheid op het draadloze breedbandbedrijf Huawei. De VS sluit zijn markten voor het bedrijf en probeert zijn activiteiten over de hele wereld te sluiten. Net als in Irak zouden de VS zonder reden een geopolitieke ramp kunnen veroorzaken.

Ik heb de technologische vooruitgang van Huawei gevolgd en werk in ontwikkelingslanden, omdat ik geloof dat de vijfde generatie (5G) en andere digitale technologieën een enorme stimulans zijn voor het beëindigen van armoede en andere duurzame ontwikkelingsdoelen. Ik heb op dezelfde manier contact gehad met andere telecombedrijven en heb de industrie aangemoedigd om meer acties te ondernemen voor de SDG’s van de Verenigde Naties. Toen ik een kort voorwoord schreef (zonder compensatie) voor een  Huawei-rapport  over het onderwerp, en werd bekritiseerd door vijanden van China, vroeg ik topindustrie en overheidsfunctionarissen om bewijs van eigenzinnige activiteiten door Huawei. Ik heb herhaaldelijk gehoord dat Huawei zich niet anders gedraagt ​​dan vertrouwde marktleiders.

De Amerikaanse regering stelt echter dat de 5G-apparatuur van Huawei de wereldwijde veiligheid zou kunnen ondermijnen. Een “achterdeur” in de software of hardware van Huawei, beweren Amerikaanse functionarissen, zou de Chinese overheid in staat kunnen stellen om toezicht te houden over de hele wereld. Volgens Amerikaanse functionarissen moeten Chinese bedrijven immers samenwerken met de overheid voor de nationale veiligheid.

Nu zijn de feiten deze. De 5G-apparatuur van Huawei is goedkoop en van hoge kwaliteit, momenteel voor veel concurrenten en wordt nu al uitgerold. De hoge prestaties zijn het resultaat van jarenlange aanzienlijke uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, schaalvoordelen en leren door te doen op de Chinese digitale markt. Gezien het belang van de technologie voor hun duurzame ontwikkeling, zouden economieën met lage inkomens over de hele wereld dwaas zijn om een ​​vroege uitrol van 5G af te wijzen.

Het debat over Huawei woedt in Duitsland, waar de Amerikaanse overheid de samenwerking op het gebied van inlichtingen dreigt te beperken, tenzij de autoriteiten de 5G-technologie van Huawei uitsluiten. Misschien als gevolg van de Amerikaanse druk, heeft de Duitse spionchef onlangs  een claim  neergelegd die gelijk staat aan de Cheney-doctrine: “Infrastructuur is geen geschikt gebied voor een groep die niet volledig kan worden vertrouwd.” Hij bood geen bewijs van specifieke wandaden. Kanselier Angela Merkel vecht daarentegen  achter de schermen  om de markt open te laten voor Huawei.

Ironisch genoeg, hoewel voorspelbaar, weerspiegelen de klachten van de VS deels de eigen bewakingsactiviteiten van Amerika   in binnen- en buitenland. Chinese apparatuur kan geheime surveillance door de Amerikaanse regering bemoeilijken. Maar ongerechtvaardigd toezicht door een regering moet worden beëindigd. Onafhankelijke VN-monitoring om dergelijke activiteiten in te perken zou onderdeel moeten worden van het wereldwijde telecommunicatiesysteem. Kortom, we moeten kiezen voor diplomatie en institutionele waarborgen, niet voor een technologieoorlog.

De dreiging van Amerikaanse eisen om Huawei te blokkeren betreft meer dan de vroege uitrol van het 5G-netwerk. De risico’s voor het op regels gebaseerde handelssysteem zijn groot. Nu de VS niet langer ‘s werelds onbetwiste technologieleider is, willen president Donald Trump en zijn adviseurs niet concurreren volgens een op regels gebaseerd systeem. Hun doel is om de technologische opkomst van China te beheersen. Hun gelijktijdige poging om de Wereldhandelsorganisatie te neutraliseren door  het geschillenbeslechtingssysteem uit te schakelen,  toont dezelfde minachting voor de mondiale regels.

Als de Trump-regering ‘erin slaagt’ de wereld in afzonderlijke technologiekampen te verdelen, zullen de risico’s van toekomstige conflicten toenemen. De VS pleitten voor open handel na de Tweede Wereldoorlog, niet alleen om de wereldwijde efficiëntie te vergroten en de markten voor Amerikaanse technologie uit te breiden, maar ook om de ineenstorting van de internationale handel in de jaren dertig om te keren. Die ineenstorting vloeide gedeeltelijk voort uit protectionistische tarieven die door de VS werden opgelegd krachtens de Smoot-Hawley Act van 1930  , die de Grote Depressie versterkte en op zijn beurt bijdroeg aan de opkomst van Adolf Hitler en, uiteindelijk, het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

In internationale aangelegenheden, niet minder dan in andere domeinen, is het de weg naar ondergang om angsten op te wekken en ernaar te handelen in plaats van op basis van bewijsmateriaal. Laten we ons houden aan rationaliteit, bewijs en regels als de veiligste manier van handelen. En laten we onafhankelijke monitoren opzetten om de dreiging van elk land te beperken dat wereldwijde netwerken gebruikt voor surveillance van of cyberwarfare op anderen. Op die manier kan de wereld doorgaan met de dringende taak om baanbrekende digitale technologieën te benutten voor het wereldwijde belang.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord