President Trump: “We staan ​​op voor bijna 250 miljoen christenen over de hele wereld”


Wat als de president van de Verenigde Staten een belangrijke toespraak hield over religieuze vrijheid terwijl de media deze negeerden?

Dat is natuurlijk de realiteit.

President Trump sprak op een speciaal VN-evenement met een oproep om de godsdienstvrijheid te beschermen. En hij besprak de vervolging van christenen en joden over de hele wereld.

De Verenigde Staten zijn gebaseerd op het principe dat onze rechten niet van de overheid komen; ze komen van God. Deze onsterfelijke waarheid wordt verkondigd in onze Onafhankelijkheidsverklaring en vastgelegd in het eerste amendement op de grondwet van onze grondwet. Onze oprichters begrepen dat geen recht fundamenteler is voor een vreedzame, welvarende en deugdzame samenleving dan het recht om iemands religieuze overtuiging te volgen.

Helaas is de religieuze vrijheid van Amerikaanse burgers zeldzaam in de wereld. Ongeveer 80 procent van de wereldbevolking woont in landen waar religieuze vrijheid wordt bedreigd, beperkt of zelfs verboden. En toen ik dat nummer hoorde, zei ik: “Ga alsjeblieft terug en controleer het omdat het onmogelijk kan kloppen.” En helaas was het zo. Tachtig procent.

Dit is een belangrijk punt. Wanneer je religieuze vrijheid afsnijdt en vervangt door een seculiere linkse cultus, verlies je de vrijheid. Punt.

We hebben dat over de hele wereld gezien. En we zien het in Amerika.

Onze politiek komt voort uit onze overtuigingen, religieus en anderszins. Het einde van de gewetensvrijheid is het einde van de vrijheid.

Ik heb een speciale gezant benoemd om antisemitisme te controleren en te bestrijden. We komen op voor bijna 250 miljoen christenen over de hele wereld die worden vervolgd voor hun geloof. Naar schatting worden 11 christenen elke dag gedood voor het volgende – ik bedoel, denk hier eens aan: elf christenen per dag, voor het volgen van de leer van Christus. Wie zou zelfs denken dat dat vandaag de dag mogelijk is? Wie zou denken dat het mogelijk is?

Het kan de media niet schelen.

De media hebben zich niet alleen meer gericht op de driftbui van Greta Thunberg bij de VN, maar meer op haar ‘staren’ naar president Trump dan op christelijke genocide.

Waardeer dit artikel!!
Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine donatie klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Genocide van christenentrump
Comments (0)
Add Comment