#Boerenprotest is hard nodig


Dat Nederland nog open en groen is, hebben wij te danken aan de hardwerkende boerensector. Volgens PvdA-voorman Joop den Uyl moesten volgens goed socialistisch principe “de woeste gronden worden geïndustrialiseerd”. Lenin had daar ook verstand van. Premier Wim Kok, ook PvdA, bekeek het Groene Hart vanuit de trein en oordeelde dat het niet de moeite waard was.

Ruimte genoeg voor duizenden woningen voor migranten. De PvdA-burgemeester van Woerden, Victor Molkenboer, vindt dat ook nog. Honderden woningen voor migranten, want hij is een goed mens en wie wil dat niet? Ik ben graag een goed mens en pas er voor op me tegen de edelachtbare heilsgedachten te verzetten. Maar in mij zegt een stemmetje: ‘Waar zijn die PvdA-jongens als de ziekenhuizen worden gesloten, de politieposten verdwijnen, de samenleving (zie Amsterdam) kraakt in haar voegen door dat wensdenken?’ De afgelopen vijf jaren zijn zo’n 50.000 woningen verstrekt aan meer dan 100.000 migranten. Vreemd dat dit niet mede genoemd wordt als oorzaak van het woningtekort en het stikstofprobleem. Wie betaalt eigenlijk die linkse Sinterklazen?

Nederland is groot geworden door handel, dus door mobiliteit van lucht- en scheepvaart, door de chemische en technische industrie, door de agrarische sector. Volgens de Yuppenpartijen D66 en GroenLinks, bevolkt door Amsterdamse pretstudenten die zich vooral druk maken over de Gouden Eeuw, kan dat allemaal wel weg. En het ergste is dat de VVD de hardwerkende Nederlanders in de kou laat staan.

Waarom hebben de boeren gelijk? In de afgelopen twintig jaar is door een grote krachtsinspanning de uitstoot van stikstofverbindingen niet gestegen maar gehalveerd, alle regeringen hebben natuurgebieden aangewezen. Er is kortom hard en goed gewerkt en nu krijg je stank voor dank. Het besluit van de Raad van State om alle stikstofuitstoot aan banden te leggen, had op gronden van redelijkheid en billijkheid nooit mogen worden genomen. De consequentie is dat we nu geen nieuwe natuurgebieden meer kunnen aanleggen, zoals de Oostvaardersplassen, omdat deze als een koekoeksjong alle omringende activiteiten eruit werken.

Als de regering doorgaat het redelijke midden eruit te werken, moet zij niet opkijken als in 2021 een electorale aardverschuiving plaatsvindt.

Vond je dit stuk leuk? Overweeg om een ​​kleine fooi te geven en deze met je vrienden te delen, zodat ik kan blijven schrijven. Ik zou elke vorm van ondersteuning op prijs stellen.

Het is eindelijk 2021 ...

… En nog nooit is er zo gretig uitgekeken naar een nieuw jaar. De Covid-19-vaccins, het openen van de horeca en uitgaansleven, de aankomende verkiezingen in Nederland, het Joe Biden-voorzitterschap, de last-minute Brexit-deal: hoewel er grote uitdagingen blijven bestaan, is er reden voor hoop. Met een nieuw jaar in het verschiet, doen we er alles aan om indrukwekkende blogs te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen.

Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot informatie die is gebaseerd op wetenschap en waarheid, en tot analyse die is geworteld in autoriteit en integriteit. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt: onze rapportage open houden voor alle lezers, ongeacht waar ze wonen of wat ze kunnen betalen. Dit betekent dat meer mensen beter geïnformeerd, verenigd en geïnspireerd kunnen worden om zinvolle actie te ondernemen.

In deze gevaarlijke tijden is een naar waarheid zoekende wereldwijde alternatieve mede zoals TIndignatie essentieel. We hebben geen aandeelhouders of eigenaar van een miljardair, wat betekent dat onze blogs vrij is van commerciële en politieke invloed - dit maakt ons anders. Wanneer het nog nooit zo belangrijk is geweest, stelt onze onafhankelijkheid ons in staat om de machthebbers onbevreesd te onderzoeken, uit te dagen en bloot te leggen.

In een jaar van ongekende elkaar kruisende crises in 2020, hebben we precies dat gedaan, met onthullende journalistiek die een reële impact had: de onhandige aanpak van de Covid-19-crisis niet alleen in ons landje Nederland, de Black Lives Matter-protesten en de tumultueuze Amerikaanse verkiezingen.

Als er ooit een tijd was om je bij ons aan te sluiten, dan is het nu. Uw financiering stimuleert onze bloggers, het beschermt onze onafhankelijkheid en zorgt ervoor dat we voor iedereen open kunnen blijven. U kunt ons door deze uitdagende economische tijden heen ondersteunen.

Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, maakt echt een verschil voor onze toekomst. Steun  indignatie al vanaf € 5 - het duurt maar een minuut. Dank je.


boerenboerenprotestden haagRegering
Comments (0)
Add Comment