#Boerenprotest is hard nodig


Dat Nederland nog open en groen is, hebben wij te danken aan de hardwerkende boerensector. Volgens PvdA-voorman Joop den Uyl moesten volgens goed socialistisch principe “de woeste gronden worden geïndustrialiseerd”. Lenin had daar ook verstand van. Premier Wim Kok, ook PvdA, bekeek het Groene Hart vanuit de trein en oordeelde dat het niet de moeite waard was.

Ruimte genoeg voor duizenden woningen voor migranten. De PvdA-burgemeester van Woerden, Victor Molkenboer, vindt dat ook nog. Honderden woningen voor migranten, want hij is een goed mens en wie wil dat niet? Ik ben graag een goed mens en pas er voor op me tegen de edelachtbare heilsgedachten te verzetten. Maar in mij zegt een stemmetje: ‘Waar zijn die PvdA-jongens als de ziekenhuizen worden gesloten, de politieposten verdwijnen, de samenleving (zie Amsterdam) kraakt in haar voegen door dat wensdenken?’ De afgelopen vijf jaren zijn zo’n 50.000 woningen verstrekt aan meer dan 100.000 migranten. Vreemd dat dit niet mede genoemd wordt als oorzaak van het woningtekort en het stikstofprobleem. Wie betaalt eigenlijk die linkse Sinterklazen?

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenNederland is groot geworden door handel, dus door mobiliteit van lucht- en scheepvaart, door de chemische en technische industrie, door de agrarische sector. Volgens de Yuppenpartijen D66 en GroenLinks, bevolkt door Amsterdamse pretstudenten die zich vooral druk maken over de Gouden Eeuw, kan dat allemaal wel weg. En het ergste is dat de VVD de hardwerkende Nederlanders in de kou laat staan.

Waarom hebben de boeren gelijk? In de afgelopen twintig jaar is door een grote krachtsinspanning de uitstoot van stikstofverbindingen niet gestegen maar gehalveerd, alle regeringen hebben natuurgebieden aangewezen. Er is kortom hard en goed gewerkt en nu krijg je stank voor dank. Het besluit van de Raad van State om alle stikstofuitstoot aan banden te leggen, had op gronden van redelijkheid en billijkheid nooit mogen worden genomen. De consequentie is dat we nu geen nieuwe natuurgebieden meer kunnen aanleggen, zoals de Oostvaardersplassen, omdat deze als een koekoeksjong alle omringende activiteiten eruit werken.

Als de regering doorgaat het redelijke midden eruit te werken, moet zij niet opkijken als in 2021 een electorale aardverschuiving plaatsvindt.boerenboerenprotestden haagRegering
Comments (0)
Add Comment