Laat Assher Rutte III vallen?


Wordt het dan toch nog spannend op het Binnenhof? Rutte III leek moeiteloos zijn termijn te zullen afmaken. Weliswaar is het kabinet zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijtgeraakt, maar PvdA en GroenLinks hebben allebei voldoende senaatszetels om de coalitie daar aan draagvlak te helpen. En beide partijen hadden te kennen gegeven daartoe bereid te zijn. Niets aan de hand kortom.

Maar nu gooit Lodewijk Asscher roet in het eten. Althans: de PvdA-leider dreigt daarmee. In de Volkskrant zegt hij vandaag dat er extra geld moet komen om het lerarentekort te bestrijden en voor lastenverlichting voor de lagere inkomens. Zo niet, dan zal de PvdA tegen het Belastingplan van het kabinet stemmen.

Die ferme opstelling zal het zeker goed doen bij een deel van het electoraat. Maar is ze ook raadzaam? GroenLinks gaat de kabinetsplannen wel steunen, heeft partijleider Jesse Klaver laten doorschemeren. Mocht GroenLinks daaraan vasthouden dan staat Asscher straks mogelijk met lege handen.

Dat zou zuur zijn, net nu zijn partij flink aan het oprukken is in de peilingen. In sommige polls heeft ze zelfs al alle andere partijen, met uitzondering van de VVD, achter zich gelaten. In de komende kabinetsformatie – in de politiek moet je altijd vooruit kijken – biedt die positie fraaie perspectieven. Zou Asscher bereid zijn dat allemaal in de waagschaal te stellen?

Maar misschien is de situatie minder complex dan ze lijkt. Asscher noemt in het Volkskrant-interview geen concrete bedragen. Dat is handig, want dan kan hij ook bij een niet al te spectaculaire tegemoetkoming van het kabinet zeggen dat hij zijn zin heeft gekregen. Tijdens de Algemene beschouwingen in de Tweede Kamer zei VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff al dat hij bereid is te kijken naar extra geld voor de lerarensalarissen in het basisonderwijs. Ook fractievoorzitter Pieter Heerma van het CDA liet zich in die zin uit.

Zoals iedereen weet wordt er in politiek Den Haag zelden echt zaken gedaan tijdens debatten. Meestal gebeurt dat in achterkamertjes. Als voormalig vicepremier heeft Asscher vast nog uitstekende contacten met sleutelfiguren als premier Mark Rutte en Dijkhoff. Misschien weet hij inmiddels dat hij de buit al min of meer binnen heeft. Of rekent hij op de talenten van Rutte als politiek slangenmens om zich uit elke ingewikkelde situatie te manoeuvreren.

Maar als het misloopt zit Asscher wel met een probleem. Stel dat hij straks tegen het Belastingplan stemt en GroenLinks helpt dat door het parlement loodsen. Welke terugvaloptie heeft de PvdA dan nog? Een flink deel van de volgens de peilingen toegestroomde kiezers zou zich dan nog wel eens kunnen bedenken. Zij overwegen een PvdA-stem in de verwachting voor rust en redelijkheid te kiezen, niet voor een partij op ramkoers. Bovendien zouden de sociaaldemocraten in dit scenario hun band met zusterpartij GroenLinks verbreken. Asscher speelt hoog spel.

Lodewijk Asscher verraden door subversief GroenLinks dat met de begroting van Mark Rutte wil instemmen

In de week van Prinsjesdag vormde zich een links blok in de Tweede Kamer en dienden PvdA, SP en GroenLinks een tegenbegroting in als antwoord op de initiatief-begroting van Rutte 3. Nu de stemmingen voor de deur staan blijkt er een afhaker te zijn: GroenLinks! Kamerleden van de partij hebben aan de Telegraaf laten weten dat zij “voor de begroting van Mark Rutte” stemmen.

Daarmee laat GroenLinks haar linkse vrienden definitief in de steek.

De subversieve methoden van GroenLinks komen linkse kiezers ongetwijfeld de keel uit. Waar men eerst nog dacht te kunnen rekenen op de Klaver-divisie daar blijkt deze niet alleen vertraagd, maar gewoon rechtsomkeert te maken. Letterlijk, want als GroenLinks zo eenvoudig met de initiatief-begroting instemt, wordt het knap lastig om nog wijzigingen aan te brengen. Immers helpt de fractie-Klaver Rutte zo even aan een meerderheid.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Snels is de begroting van Rutte niet zo slecht:

“Ik kan het niet verkopen dat we de begroting weg zouden stemmen”

Vreemd, sinds wanneer is dat zo? Sinds het indienen van het begrotingsvoorstel of pas enkele dagen daarna?

We weten het niet zeker, maar het is op z’n zachtst gezegd bizar dat de partij van Jesse Klaver eerst met de SP en de PvdA een tegenbegroting indienen, om vervolgens lekker laf in te stemmen met het voorstel van de coalitie. En GroenLinks geeft haar stem goedkoop weg: Rutte wil slechts éénmalig extra investeren. En een éénmalige investering zet weinig zoden aan de dijk.

In het Nederlandse onderwijs zijn toch echt structurele wijzigingen noodzakelijk. Zo is het bijvoorbeeld urgent om op korte termijn het lerarentekort te verzachten, maar het aannemen van extra arbeidskrachten is een structurele (en niet een incidentele) investering. Met andere woorden: GroenLinks wil het lerarentekort helemaal net oplossen! En verraadt met haar streken de SP en de PvdAassherklaverpolitiekrutte
Comments (0)
Add Comment