Kosten opvang asielzoekers stijgen explosief, maar geld naar echte armoede ho maar!


Nederland betaalt een deel van de opvang en huisvesting van asielzoekers uit de pot “ontwikkelingssamenwerking”. Op zichzelf al een wat kromme redenatie, maar wat is er nog enigszins begrijpelijk van de gedachtegang van diegenen die ons land moeten trachten te besturen. Nog nooit eerder sinds Rutte 1, 2 en 3 heeft Nederland een dermate incapabele ploeg bestuurders gekend.

Om aan concrete en voor iedereen duidelijke cijfers te komen wat de jaarlijkse opvang van asielzoekers kost en wat Nederland betaalt aan ontwikkelingssamenwerking, kun je net zo goed even aan de president van de Nederlandse Bank de beveiligingscode vragen van de safe waarin de goud voorraden liggen opgeslagen.  Het versluieren van cijfers die in feite iedereen zou mogen zien, heeft een zeer concrete reden. Met cijfers kun je sjoemelen, je plaatst ze eens hier, dan weer daar, net als een groot bedrijf om de koers van de aandelen wat te beïnvloeden, alleen met dien verstande dat de Nederlandse overeid geen groot bedrijf is en wij als burgers recht hebben op inzage wat er met de ons afgeperste centen gebeurt.

Goed, in 2006 kostte de opvang van asielzoekers ons 6% van hetgeen aan ontwikkelingsgeld ter beschikking stond en dat was weer 0,7% van het BNP . Te moeilijk ? Begrijpelijk, zeker als wij u vertellen dat in 2016 dat percentage was gestegen naar 22% en om u een duidelijk beeld te geven, de opvang van gelukszoekers in eigen land 1.3 miljard bedroeg.  Dat was 2016 en inmiddels zijn we al weer een jaar verder en zijn die kosten gestegen. De overheid doet hier zeer angstvallig over, een paar eenvoudige cijfers zouden de boosheid  van de burgers slechts aan kunnen wakkeren en dat is nu net niet de bedoeling. U slikt braaf dagelijks uw door Den Haag aangereikte  kalmeringspil, de MSM zorgen voor de rest en trachten Rutte c.s. slechts de schijn op te houden dat het in Nederland allemaal prima gaat en nog steeds beter wordt.

Wij dachten van niet!

Inmiddels is het veilig om te stellen dat de overheid ruim 2 miljard euro uitgeeft aan de opvang van asielzoekers. En dat het merendeel door gebrek aan integratie , talenkennis enz, nauwelijks OOIT een economische bijdrage aan de Nederlandse economie zal geven, deze mensen ook Nederland niet meer zullen verlaten, tenzij voor een vakantie in het land waaruit zij wegens gevaar gevlucht zijn !!! wordt de Nederlandse economie jaarlijks met een steeds groter wordende lastenverzwaring geconfronteerd, die niet zal afnemen, maar toenemen.

De Nederlandse parlementaire Commissie Blok kwam tot de conclusie dat de drie landen die proportioneel het meest geld stopten in integratie – Nederland, België en Zweden – onderaan de ladder bengelen qua tewerkstelling van allochtonen. Amper 45% is aan de slag. In Tsjechië is dat, niettegenstaande een zwaar verontruste sociaaldemocratische president nochtans 30% meer.

De graad van de verzorgingsstaat is de grootste magneet voor de huidige exodus uit het Oosten en Afrika en dan pas de veiligheid, want die is ook gegarandeerd in de landen van de Europese periferie.

Het kostenbewustzijn van politici is zo al zeer laag, en onderzoek wordt door de politiek correcte vergoelijkingslobby verguisd en weggemoffeld onder een collectieve deken van multiculturele verdraagzaamheid.

 

asielzoekerskostennederland
Comments (0)
Add Comment