“Antifa” – handige idioten van de Nieuwe Wereldorde!


Veel anti-Duitse ‘linksen’ of ‘anti-fascisten’ lijken nog steeds te geloven dat het internationale kapitalisme alleen kan worden overwonnen als tegelijkertijd alle zogenaamd ‘fascistische structuren’ worden geëlimineerd, deze structuren zijn immers in de visie van het klassieke marxisme uiteindelijk de ‘hoogste vorm’ van dit kapitalisme.

Daarbij wordt de “antifascistische” aanval – bijvoorbeeld de aanval op het traditionele gezin, op de naties of op de etnische identiteiten – minder gedaan door directe kracht, maar eerder door subtielere middelen en methoden. Een van de manifestaties van dit culturele marxisme vandaag is de onophoudelijke schoonheid van de “vluchtelingeninstroom” als een “prachtige kans”: de “vluchtelingen” worden de culturele marxisten genoemd als quasi-vervangend proletariaat dat wordt geroepen om eindelijk de gehate, “racistische” volkeren van Europa te “verdunnen” en oplossen.

Het is duidelijk dat de tegenstelling wordt geaccepteerd dat op deze manier tot nu toe relatief harmonieuze volkeren in toenemende mate amorfe samenlevingen produceren, een ontwikkeling die uiteindelijk in de handen van de internationale plutocratie speelt! Onthoud op dit punt een beroemd citaat van David Rockefeller dat nationalisme “een bedreiging voor onze banken” is (in “Memoires van een Wereldbankier”).

Het onvermijdelijke gevolg van deze destabilisatie is uiteindelijk dat de geatomiseerde en cultureel ontwortelde massamens van de grote steden nauwelijks echt weerstand kan bieden tegen de toenemende kapitalistische opleggingen. Voor slechts een populatie, mogelijk bestaande uit tientallen etnische groepen die min of meer met elkaar concurreren, zal in dit stadium van de oorlog nauwelijks enige organisatorische kracht tegen iedereen kunnen oproepen om de plutocratische heersers effectief op hun plaats te zetten.

Door juist deze destabilisatie aan te moedigen en de natiestaat een vijand te noemen, neutraliseren de “antifascisten” niet alleen hun eigen kritiek op het kapitalisme. Uiteindelijk fungeren ze ook als nuttige idioten van de Nieuwe Wereldorde die door de internationale plutocratie worden nagestreefd, waarin er geen ruimte meer zou moeten zijn voor organisch gegroeide volkeren en naties. In zijn bekrompenheid is de “antifascist” veel te verblind om te beseffen dat hij op deze manier al lang de stroman is geworden van de macht die hij beweert te bestrijden.

Vond je dit stuk leuk? Overweeg om een ​​kleine fooi te geven en deze met je vrienden te delen, zodat ik kan blijven schrijven. Ik zou elke vorm van ondersteuning op prijs stellen.

Het is eindelijk 2021 ...

… En nog nooit is er zo gretig uitgekeken naar een nieuw jaar. De Covid-19-vaccins, het openen van de horeca en uitgaansleven, de aankomende verkiezingen in Nederland, het Joe Biden-voorzitterschap, de last-minute Brexit-deal: hoewel er grote uitdagingen blijven bestaan, is er reden voor hoop. Met een nieuw jaar in het verschiet, doen we er alles aan om indrukwekkende blogs te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen.

Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot informatie die is gebaseerd op wetenschap en waarheid, en tot analyse die is geworteld in autoriteit en integriteit. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt: onze rapportage open houden voor alle lezers, ongeacht waar ze wonen of wat ze kunnen betalen. Dit betekent dat meer mensen beter geïnformeerd, verenigd en geïnspireerd kunnen worden om zinvolle actie te ondernemen.

In deze gevaarlijke tijden is een naar waarheid zoekende wereldwijde alternatieve mede zoals TIndignatie essentieel. We hebben geen aandeelhouders of eigenaar van een miljardair, wat betekent dat onze blogs vrij is van commerciële en politieke invloed - dit maakt ons anders. Wanneer het nog nooit zo belangrijk is geweest, stelt onze onafhankelijkheid ons in staat om de machthebbers onbevreesd te onderzoeken, uit te dagen en bloot te leggen.

In een jaar van ongekende elkaar kruisende crises in 2020, hebben we precies dat gedaan, met onthullende journalistiek die een reële impact had: de onhandige aanpak van de Covid-19-crisis niet alleen in ons landje Nederland, de Black Lives Matter-protesten en de tumultueuze Amerikaanse verkiezingen.

Als er ooit een tijd was om je bij ons aan te sluiten, dan is het nu. Uw financiering stimuleert onze bloggers, het beschermt onze onafhankelijkheid en zorgt ervoor dat we voor iedereen open kunnen blijven. U kunt ons door deze uitdagende economische tijden heen ondersteunen.

Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, maakt echt een verschil voor onze toekomst. Steun  indignatie al vanaf € 1 - het duurt maar een minuut. Dank je.


antifakapitalistenwereldorde
Comments (0)
Add Comment