VS kunnen zich geen conflict met China veroorloven


In de laatste editie ( januari / februari ) van Buitenlandse Zaken, het centrale media-orgaan van de Council on Foreign Relations (CFR), werd een artikel gepubliceerd door Fareed Zakaria getiteld The New China Scare . In het artikel wijst Zakaria erop hoe het buitenlands beleid van de VS zich steeds meer op China richt. Hij gelooft dat dit niet alleen een onrealistisch doel is, maar beweert ook dat een Koude Oorlog tussen China en de Verenigde Staten uiterst kostbaar zou zijn voor Washington.

Het artikel benadrukt dat China, ‘s werelds grootste economie, de VS heeft uitgedaagd voor hegemonie en dat de Verenigde Staten niet in staat zijn geweest een positieve, beslissende of langetermijnstrategie te ontwikkelen om deze uitdaging aan te gaan . Het agressieve en provocerende buitenlandse beleid van de VS wordt zwaar bekritiseerd in het artikel, terwijl de Chinees-Amerikaanse betrekkingen worden gepresenteerd als een test voor de Verenigde Staten. Het artikel suggereert dat het buitenlands beleid van de VS het land de afgelopen decennia op de rand van een ramp heeft gebracht, en suggereert dat een “kalme, inclusieve en langetermijnstrategie” wordt aangenomen.

Het is een bekend feit dat de Verenigde Staten al jaren een wereldwijde status hebben als gevolg van de sterke dollar en het technologische bereik van het land. China, dat zowel technologisch als economisch de Verenigde Staten inhaalt, is schijnbaar een nachtmerrie geworden voor Amerika, dat hulpeloos zijn claim op absolute soevereiniteit ziet verdwijnen.

Het artikel belicht de volgende onderwerpen:

CHINA BEHANDELEN ALS VIJAND IS EEN GESLAAGDE STRATEGIE

Het artikel vestigt de aandacht op een nieuwe consensus onder Amerikaanse politieke partijen, militaire organisaties en belangrijke elementen van de media. De nieuwe consensus is dat China een economische en strategische bedreiging vormt voor de Verenigde Staten. Tegelijkertijd wordt aangenomen dat het Amerikaanse beleid ten aanzien van China is mislukt en dat Washington krachtigere maatregelen moet nemen.

Het artikel suggereert dat Amerikanen een bijna instinctieve vijandigheid tegenover China hebben ontwikkeld – volgens peilingen heeft ongeveer 60% van de Amerikanen een negatief beeld van de socialistische republiek. Sinds het Pew Research Center de vraag begon te stellen in 2005, is dat aantal steeds hoger geworden en heeft het een recordhoogte bereikt. Amerikanen hebben geleerd te geloven dat China de hele wereld wil domineren.

De auteur zegt dat als de VS dit probleem niet oplost, dit het grootste falen van het buitenlands beleid in decennia zou kunnen krijgen. Als de Verenigde Staten een nieuwe Koude Oorlog met China aangaan, zou deze veel langer duren en veel duurder zijn dan het decennia lange conflict met de Sovjets.

De militaire kracht van China is aanzienlijk: het land heeft een langetermijnplan en een systematisch plan. Als Washington elke ontwikkeling en inspanning die China doet als een bedreiging definieert, zal het zich effectief positioneren tegen de natuurlijke dynamiek van de internationale gemeenschap. Er wordt gesuggereerd dat dit zelfs zou kunnen leiden tot een daadwerkelijke oorlog tussen de opkomende macht en de angstige hegemon.

INHOUD IS NIET REALISTISCH

De tekst bevat ook lopende discussies vanuit de Verenigde Staten. De meer agressieve en harde lijn haviken dringen aan op een nieuwe Koude Oorlog met China, ervan uitgaande dat alleen een beleid van inperking China kan verslaan. Maar nogmaals, China is niet de Sovjetunie. China is op vele gebieden de gelijke van de VS en overtreft het zelfs in termen van bevolkingsomvang, markt en deviezenreserves.

Het Pentagon beschrijft China als een ‘grote strategische rivaal’, waarvan de auteur ons herinnert dat het logisch is wat het Pentagon betreft vanwege het feit dat het land ondanks de ongelooflijke militaire macht van de VS niet heeft kunnen verslaan, zelfs onder vijanden geplaagd door ernstige financiële moeilijkheden. Met dit in gedachten suggereert Zakaria dat “het creëren van een vijand uit China, oorlog voeren tegen een militaire grootmacht en een staat die de meest geavanceerde technologie gebruikt, betekent terugkeren naar de ‘gouden eeuw’ van de Koude Oorlog voor het Pentagon.” zo’n ‘Koude Oorlog’ tegen China zou de Verenigde Staten veel te veel kosten. Het zou de Amerikaanse economie verstoren en de defensie-industrie ernstig opblazen.

De auteur voegt eraan toe dat de Verenigde Staten en China zowel economisch als op tal van andere samenwerkingsgebieden veel te nauw met elkaar verweven zijn: “Er wonen duizenden Chinezen in de Verenigde Staten; de meest getalenteerde jongeren komen uit China naar de VS en gaan we onze deuren voor hen sluiten? , wat niet veel voorspelt voor toekomstige anti-Chinese initiatieven.

HET ZETTEN VAN DRUK OP CHINA KAN BACKFIRE

China is een belangrijke handelspartner voor tal van landen, en veel leiders zouden niet overeenkomen om de banden met Beijing te verbreken, zelfs als het mogelijk was. Toen Trump de president van een land vroeg om een ​​kant in het argument te kiezen, antwoordde de leider: “Vraag ons alstublieft niet om te kiezen tussen de Verenigde Staten en China. Omdat je niet blij zult zijn met het resultaat! ”

Een geïsoleerd China zal zijn eigen supply chain en technologie bouwen, vervolgt Zakaria, benadrukkend dat China zichzelf binnenkort onkwetsbaar zal kunnen maken voor Amerikaanse druk.

Het artikel stelt voor dat China wordt geïntegreerd in het internationale systeem in plaats van geïsoleerd, wat suggereert dat de Verenigde Staten alleen met China kunnen concurreren in een stabiel internationaal kader.

DE VOORMALIGE WERELDORDE IS NIET DUURZAAM

De voormalige wereldorde, waar kleine Europese landen fungeren als de centrale mondiale actoren, terwijl reuzen zoals China en India volgens Zakaria zijn uitgesloten van hun uitvoerende functies, is niet langer duurzaam.

De opkomst van China en zijn weg om een ​​mondiale macht te worden, wordt beschreven als een “beslissende ontwikkeling die het eeuwenoude internationale systeem zal beïnvloeden.”

Het artikel suggereert dat de Verenigde Staten alleen kunnen slagen met een strategie die ruimte maakt voor China en dit in het internationale mechanisme opneemt, wat suggereert dat een vijandig buitenlands beleid dat gericht is op China gedoemd is te mislukken.

“China worstelt al jaren om een ​​bredere rol te spelen in de Aziatische Ontwikkelingsbank, maar de Verenigde Staten hebben dit voorkomen. Als gevolg hiervan heeft China zijn eigen multinationale financiële instelling opgericht, de Aziatische Infrastructuur Investeringsbank. ”

DE CONFESSIE VAN DE VS

Dit belangrijke artikel kan in zekere zin worden gezien als de persoonlijke bekentenis van een Amerikaanse strateeg . Zakaria aanvaardt in wezen de stelling van een komende multipolaire wereld en stelt voor dat de Verenigde Staten hun claim opgeven de enige supermacht ter wereld te zijn.

Zakaria vervolgt: ” als we verharden, zullen we schade oplopen.” Hij voegt eraan toe dat China moet worden gezien als een leidende macht en stelt dat door de integratie van China in het internationale systeem, de Verenigde Staten het kunnen beperken en zijn macht effectiever kunnen blokkeren.

Hij gaat zelfs zover dat hij zegt dat westerse landen kunnen en moeten deelnemen aan het Belt and Road Initiative om toegang te krijgen tot het ongelooflijke netwerk en de toenemende macht van China.chinaconflictVS
Comments (0)
Add Comment