Duitsland steeds totalitair: Merkel wil EU-critici gevangen zetten


Het oprukkende totalitarisme in het FRG-regime kent geen grenzen. Nu wil Merkel alle EU-critici uit de hel helpen. Er zijn strenge gevangenisstraffen voor diegenen die hun mening vrijelijk willen uiten.

Drukwerk 19/14378 van de Duitse Bondsdag vraagt ​​opnieuw de vrijheid van meningsuiting in het land, dat feitelijk wordt beschermd door de basiswet. Daarbij ontmaskeren de EU-elites zichzelf en onthullen ze hun totalitaire agenda, maar met de federale overheid heeft Brussel een compliant uitvoerend orgaan – zelfs als het tegen zijn eigen bevolking is.

Het voorgestelde wetsontwerp voor de invoering van een § 90c StGB is zo goed als opgelost. Volgens het wetgevingsinitiatief van de Federale Raad was er nu 30 minuten spreektijd in de Bondsdag en in de nabije toekomst is er reden om te vrezen dat kritiek op de EU zal worden vervolgd. Vanwege de juridisch uitrekbare term in de wettekst, het ‘disparagement’ van de vlag, het wapenschild of het volkslied, zou elke kritiek op de EU hier zelfs gevangenisstraf krijgen. Deze wet vormt een ander dieptepunt voor de afschaffing van de vrijheid van meningsuiting in het land.

Censuur is al lang aan de orde van de dag

Willekeurige blokkades en verwijderingen op Facebook en YouTube als gevolg van verklaringen van de overheid of migratie, schaduwverbod en beperking van bereik, deze censuurmaatregelen, samen met de toejuichende mainstream media, zijn al lang in wet met de NetzDG. Het feit dat autoritaire staten deze onderdrukkingsmechanismen – “Made in Germany” – gelukkig als een blauwdruk aannemen, leidt zelfs niet langer tot het ophalen van het politieke Berlijn.

De EU-elites lijken hieraan op geen enkele manier inferieur te zijn en laten nu hun eigen EU-censuurwetgeving aan de federale overheid doorgeven. De voorgestelde straf wordt gegeven tot drie jaar gevangenisstraf of een boete. Hier is het wetsontwerp van de Federale Raad.

Iedereen die de vlag, het wapen of het volkslied van de Bondsrepubliek Duitsland minacht of veracht, wordt gestraft overeenkomstig artikel 90a van het wetboek van strafrecht. De uitbreiding van dit statuut tot een supranationale organisatie zoals de EU is in tegenspraak met de juridische praktijk. Omdat “de EU geen staat is en volgens de huidige grondwettelijke situatie nooit zonder een referendum mag worden”, zei AfD-lid van de Bondsdag Peter Boehringer op zijn YouTube-kanaal over het wetgevingsvoorstel van de Federale Raad.

»Verenigde Staten van Europa«

Zit er een geheime agenda uit Berlijn en Brussel achter dit wetsontwerp, dat probeert de EU via de achterdeur tot een staat te maken? Aangezien deze agenda zou samenvallen met de afschaffing van natiestaten en de oprichting van de “Verenigde Staten van Europa”, moeten de alarmsirenes voor elke burger afgaan.

De redenering achter het wetsontwerp doet mensen rechtop zitten en kennis nemen, de beoogde strafbaarheid is bedoeld om de “autoriteit van de soevereiniteit die de EU in Duitsland uitoefent” te dienen. Waarnemers zien dit als een poging om de EU op een niveau te plaatsen met het bestaan ​​van Duitsland en de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland. En dit met een ‘structuur die niet onze staat is, die helemaal geen staat is en dat ook niet kan en ook niet kan’, zoals het AfD-lid van de Bondsdag Fabian Jacobi in een toespraak tot de Bondsdag over het wetsontwerp uitlegt. Jacobi bekritiseert later:

»Een structuur die bezig is het echte en innemende Europa, de diversiteit van zijn volkeren en culturen te egaliseren, om ze op te sluiten in de behuizing van uniforme, bureaucratische gehoorzaamheid. Een structuur die de in de Europese staten gewortelde democratie geleidelijk ondermijnt en achterlaat als een lege huls, waarin het volk blijft stemmen voor parlementen, maar de parlementen niet langer mogen beslissen. … Een structuur met een hooggerechtshof (Europees Hof van Justitie), dat zichzelf ziet als een instrument om de macht van de EU uit te breiden … «

EU-critici worden gecriminaliseerd

Op verzoek van de EU zijn niet alleen de federale overheid, maar ook de grote coalities in de Bondsdag en het geweer van de Bundesrat te voet om de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van kunst in Duitsland te beperken door aanvullende strafwetten, en alles in naam van “het gezag van de EU-soevereiniteit” , Wat lijkt op een dystopisch plan om een ​​totalitaire EU-staat in te voeren, is al lang realiteit sinds januari 2020.

De verantwoordelijke burger kan alleen worden veroordeeld voor een misdrijf door de EU te bekritiseren. Alleen al het risico om voor de rechtbank te worden gesleept en aangeklaagd vanwege een ondoordachte verklaring of handeling, alleen dit vermindert de fundamentele gang van zaken nog verder. Dit project is daarom in tegenspraak met de vrijheid van meningsuiting die wordt gewaarborgd door de basiswet (artikel 5) .

Volgens dit wetsontwerp zou, als een hamer en een sikkel in het EU-symbool op een EU-poster van de volgende landbouwdemonstratie worden geplaatst om escalerend centralisme en de Brusselse regelgevingswaanzin aan te klagen, een straf van maximaal drie jaar kunnen worden opgelegd. Afbeeldingen met de afkorting »EUdSSR« worden honderdduizenden op internet gedeeld om de progressieve geplande economie van de EU aan te geven. Na ratificatie bestaat er ook een risico op aanklacht, veroordeling of zelfs gevangenisstraf.

Waardeer dit artikel!!
Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine donatie klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

censuureumerkel
Comments (0)
Add Comment