Baanbrekende uitspraak van het EVRM: Spanje kan migranten onmiddellijk naar Marokko uitzetten


Migranten die illegaal de Melilla-exclave bereiken, mogen Spanje onmiddellijk deporteren, volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Hij vernietigde daarmee een eerder oordeel.

Volgens een uitspraak zijn de deportatiepraktijken van Spanje in het grensgebied met Marokko toegestaan. De procedure in de exclave Melilla, die migranten onmiddellijk afwijst wanneer ze de grens met Marokko oversteken, is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, zei het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM). De grote kamer van het Hof heeft een eerder arrest bestreden .

In 2017 besliste het EVRM dat de zogenaamde push-backs of collectieve uitzettingen het verdrag schonden. De Spaanse regering heeft vervolgens verzocht de zaak naar de Grote Kamer van Justitie te verwijzen.

De klacht tegen Spanje werd in februari 2015 bij het EVRM ingediend door twee mannen uit Mali en Ivoorkust. Volgens de gerechtelijke documenten brachten ze in augustus 2014 uren door aan het grenshek. Ze werden vervolgens gearresteerd door de Spaanse burgerwacht en zonder proces of wettelijke bescherming naar Marokko overgebracht en overgedragen aan de Marokkaanse grensambtenaren.

“Dramatische U-bocht”

De klacht werd ondersteund door het Europees Centrum voor constitutionele en mensenrechten. De algemeen secretaris, Wolfgang Kaleck, bekritiseerde de uitspraak dat het EVRM weigerde vluchtelingen en migranten alle rechten te verlenen. Het besluit gaat voorbij aan de realiteit aan de Europese grenzen en met name aan de situatie van sub-Sahara-Afrikanen aan de Spaans-Marokkaanse grens. De mannenadvocaat, Carsten Gericke, sprak over een dramatische ommekeer in het Hof.

De twee mannen hadden zichzelf in de illegale situatie gebracht toen ze met veel andere mensen op het hek klommen, zei de EVRM-kamer. Ze zijn opzettelijk het land niet legaal binnengekomen. Spanje kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van gerechtelijke procedures of rechtsbescherming in Melilla .

De omgang van de EU met migranten aan haar buitengrenzen is een voortdurende zorg van het Hof. Het EVRM maakt deel uit van de Raad van Europa, gevestigd in Straatsburg. De staatsorganisatie bevordert de democratische ontwikkeling in haar 47 lidstaten. Het belangrijkste verdrag is het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Alle staten moeten deze vóór de toetreding ondertekenen. Het EVRM is geen rechtbank van de Europese Unie.evrmmigrantenspanjeuitzetting
Comments (0)
Add Comment