Europees Hof voor de rechten van de mens: Verzoek om onafhankelijkheid van Soros


Verzoekschrift voor meer transparantie bij de selectie van rechters voor het EVRM

Uit de studie ” NGO’s en de rechters van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 2009-2019 “ bleek dat bijna elke vierde rechter van het Europees Hof voor de rechten van de mens (EVRM) nauw verbonden is met niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) die worden gefinancierd door George Soros. Het initiatief voor deze studie kwam van Grégor Puppinck, directeur-generaal van het Europees Centrum voor recht en rechtvaardigheid (ECLJ), een conservatief platform dat pleit voor vrijheid van meningsuiting en mensenrechten. Ongecensureerd heeft gerapporteerd over de inhoud van het onderzoek .

Het EVRM is verantwoordelijk voor het garanderen van de naleving van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (HRC). Alle 47 staten van de Raad van Europa hebben de statuten van het Hof van Justitie ondertekend en vallen derhalve onder zijn jurisdictie. De uitspraken van het EVRM zijn bindend voor de respectieve staten en hebben voorrang op de staatswetten.

Kunnen mensenrechten worden geïnterpreteerd? 

De HRC is erg kort. Samen met zijn protocollen bevat het slechts ongeveer twintig artikelen. Dit geeft de jury een breed scala aan interpretaties. Volgens Puppinck zijn mensenrechten ” een sterke ideologische discipline “. Hij is ervan overtuigd dat op basis van de HRC één ding kan worden gezegd, maar tegelijkertijd het tegenovergestelde.

Een rechter kan dus allebei betogen dat draagmoederschap gelegaliseerd moet worden, omdat dit overeenkomt met het recht op vrijheid. Aan de andere kant kan men ook de legalisatie van draagmoederschap afwijzen omdat dit in strijd is met de menselijke waardigheid. Beide zouden correct zijn, gebaseerd op dezelfde tekst!

NGO-activisten als partijrechters

Als de juryleden worden beïnvloed door een bepaalde NGO, is deze vastberadenheid des te problematischer. Het moet gezegd worden dat de rechters van het EVRM worden geselecteerd op basis van overwegend politieke criteria. Ze worden gekozen door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, die zelf een zeer politiek orgaan is. Kunnen deze rechters nog steeds onafhankelijk zijn? Activisten die voor een bepaalde NGO werkten, zouden dan beslissingen moeten nemen als EHRM-rechters die hun voormalige werkgevers en collega’s raken? Een natuurlijk belangenconflict.

Verzoekschrift voor meer transparantie 

Een verzoekschrift van de organisatie ECLJ wil deze situatie veranderen. Bij het selecteren van de kandidaten voor de jury moet nader worden bekeken om te voorkomen dat de machtsverhoudingen worden verschoven.

Het is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat er representatieve, geformaliseerde procedures zijn die de noodzakelijke transparantie van elke connectie tussen aanvragers, rechters en NGO’s garanderen. Het verzoekschrift wil een dergelijke procedure stevig installeren om de invloed van magnaten als George Soros te beheersen en te voorkomen.eusoros
Comments (0)
Add Comment