‘Coronavirus’ oude wijn in nieuwe zakken


Allereerst dank voor alle reacties en in het bijzonder dank aan degenen die mij de onderliggende stukken voor onderstaand artikel hebben aangedragen.

De meeste mensen zijn al immuun voor het corona virus. Het corona virus is al vele jaren bekend en geeft hele milde griepklachten. Covid 19 is een nieuwe stam van het coronavirus en is wat agressiever en er zijn al enkele landen die na onderzoek tot de conclusie komen dat deze stam van het originele coronavirus in een laboratorium is samengesteld. Eind januari zijn er Chinezen en een Harvard professor opgepakt die monsters van het covid 19 virus naar China wilden smokkelen, door de pers is bekend gemaakt dat ze monsters voor kankeronderzoek hebben gestolen maar dit is volgens insiders niet correct.

https://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-and-two-chinese-nationals-charged-three-separate-china-related

In Nederland zijn veel mensen al drager van het coronavirus zonder er ziek van te worden omdat er in de loop van tientallen jaren er al een weerstand is opgebouwd. Dat wil zeggen dat alle dragers van het coronavirus nu worden meegeteld in het totale dodenaantal terwijl dat niet de werkelijke doodsoorzaak is. Dat zijn in dit geval onderliggende klachten die tot de dood leiden, niets anders dan in een normaal griep seizoen.

info van volkgezondheids.org:

Ongeveer 400.000 ziektegevallen door influenza

In het griepseizoen 2018/2019 (vanaf week 40 van 2018 tot week 20 van 2019) zijn ongeveer 400.000 mensen in de Nederlandse bevolking ziek geworden door influenza. De incidentie van influenza in het griepseizoen was 159 per 10.000 personen. De incidentie van influenza in een heel respiratoir jaar (vanaf week 40 van 2018 t/m week 39 van 2019) was 190 per 10.000 personen. In de leeftijd 0-4 jaar zijn de meeste influenzagevallen waargenomen. Naar schatting namen 165.000 mensen contact op met de huisarts in verband met griepachtige klachten. De griepepidemie duurde 14 weken. Dit is langer dan de gemiddelde duur van 9 weken maar korter dan de griepepidemie van 2017/2018 (18 weken). Een griepepidemie is een periode van ten minste twee opeenvolgende weken waar een incidentie boven de epidemische drempel wordt waargenomen
Oversterfte aan influenza ruim 2.900 gevallen

In het griepseizoen van 2018/2019 stierven ruim 2.900 personen meer tijdens de griepepidemie dan verwacht (Reukers et al., 2019). Het is waarschijnlijk dat deze ‘oversterfte’ samenhangt met de griep. Deze oversterfte is een stuk lager dan in 2017/2018, toen de hoogste oversterfte sinds de start van de monitoring (in 2009) is waargenomen. Seizoen 2013/2014 kende een erg mild griepseizoen, met maar vier weken griepepidemie, er was dat jaar daarom geen oversterfte ten tijde van de griepepidemie

Ruim 1.200 sterfgevallen door influenza in 2018

In 2018 zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek 1.207 mensen (513 mannen en 694 vrouwen) overleden met influenza als onderliggende doodsoorzaak (ICD-10-codes J09-J11). Veruit het grootste deel van deze sterfgevallen (96%) betrof mensen boven de 60 jaar. Deze cijfers geven echter een onderschatting, omdat influenza niet altijd wordt gemeld als onderliggende doodsoorzaak. Modelberekeningen schatten een gemiddeld aantal sterfgevallen door influenza van bijna 2.000 per jaar in de periode 1999-2010

Er is niets veranderd mensen, laat je niet gek maken…

Overigens had Jordanië in 2012 ook te kampen met een “corona-pandemie”. Over oude wijn in nieuwe zakken gesproken:

Schreeuwlelijk Osterhaus moet van de buis af wegens incompetentie en belangenverstrengeling. Hij gaat maar terug naar Hannover, laat hem daar maar zijn flutverhaaltjes rondstrooien. In Nederland is hij 10 jaar geleden al door collega’s uitgekotst. Toen was het “Spuiten, spuiten, spuiten”, nu is het “Lockdown, Lockdown, Lockdown!” Eén keer raden wie daar beter van gaat worden. Wie betaalt die kwast eigenlijk?

Ab Osterhaus is paniekzaaier’

Viroloog Ab Osterhaus (EMC) zaait onnodig paniek over de Mexicaanse griep, vindt arts-microbioloog Miquel Ekkelenkamp. Als gevolg daarvan heeft minister van Volksgezondheid Ab Klink veel te veel vaccins tegen de griep ingekocht, stelt Ekkelenkamp vandaag in een opiniestuk in nrc.next.

“’Expert’ Osterhaus dient permanent van televisie verbannen te worden. Alles wat hij heeft beweerd, is inmiddels herroepen: we gaan niet allemaal dood alsof het 1918 is, we hoeven niet iedereen te vaccineren, we gaan niet iedereen Tamiflu geven en het virus is niet gemuteerd naar iets veel gevaarlijkers”, stelt de microbioloog.

Daadkrachtig
Ekkelenkamp verbaast zich over de snelheid waarmee Ab Klink besloot tot het aanschaffen van 34 miljoen vaccins tegen de griep, die nu van het milde soort blijkt te zijn. Klink luisterde niet naar het advies van de Gezondheidsraad, dat alleen het vaccineren van bekende risicogroepen en medisch personeel zinvol is. Volgens Ekkelenkamp heeft Klink zich vooral laten leiden “door angst voor de publieke opinie en door de wens daadkrachtig over te komen”.

Eerlijk geweest
Ab Osterhaus vindt zelf niet dat hij de riscico’s over het uitbreken van de griep heeft overdreven. Tijdens het debat ‘De Kwestie Live’ op 24 september zei hij dat hij de regering eerlijk heeft verteld dat hij niet weet hoe de griep zich verder zou ontwikkelen. “Ik heb een breed spectrum aan mogelijkheden genoemd. De minister heeft toen besloten om geen risico’s te nemen en uit te gaan van het ‘worst case scenario’.”

Lees het opiniestuk van Miquel Ekkelenkamp in de nrc.next van 29 september

Wat zei Ab Osterhaus nog meer over de communicatie rond de Mexicaanse griep? Lees het bericht of bekijk het filmpje.

29 september 2009

En die NATO “oefening” gaat gewoon door, hoor, we zijn veilig….

NATO Exercises Defying Coronavirus Reveal Desperation

Het materiaal is er al.

En de eerste de beste FLINKERD die hier komt om bovenstaand verhaal te ontzenuwen, doet dat onderbouwd en met de antwoorden op onze vragen die wij hebben gesteld:

 1. Cijfers van de geïdentificeerde slachtoffers met betrekking tot leeftijdsstructuur, aantal besmettingen, aantal genezen, aantal overleden aan het ‘coronavirus’.
 2. Gegevens over achtergrond, geslacht, afkomst, ethniciteit van alle betrokkenen.
 3. Gegevens met betrekking tot het ziektebeeld van de slachtoffers.
 4. Gegevens met betrekking tot ziekten enkwalen van de overleden en genezen patiëten in combinatie met hun leeftijd.
 5. Informatie over medicijngebruik en eetgewoonten voor de besmetting plaatsvond.
 6. Informatie over toegediende medicijnen en cijfers ten aanzien van positieve of negatieve effecten.
 7. Inzage in alle gegevens, wat door de autoriteiten onmogelijk wordt gemaakt door het verbod op bezoeken van de opgenomen patiënten.
 8. Kennis aangaande het experimenteel toepassen van medicijnen en therapieën op patiënte en de succesratio daarvan.
 9. Gegevens over preventieve vaccinaties (de ‘griepprik’) van de besmette, genezen en overleden patiënten.
 10. Welke rol speelt de exorbitante “antibiotica-resistentie” van met name Italianen op hun sterftecijfer.
 11. En wat verder ter tafel komt.

Zo niet dan de tip om hier weg te blijven, gezien de tijdwinst die daarmee kan worden geboekt om integere reageerders de kans te geven.

Via:https://herstelderepubliek.wordpress.com/coronavirusCOVID-19navo
Comments (0)
Add Comment