Elsevier: Geachte Frans Timmermans, corona is even belangrijker


Publicist en communicatieadviseur Onno Aerden geeft wekelijks ongevraagd advies aan iemand in het nieuws. Deze week aan EU-vicepresident Frans Timmermans. ‘Zet uw Green Deal-promotie even in de ijskast en concentreer u op een Europese rol in de coronacrisis.’

Net als de Amerikaanse president Trump, bent u een groot voorstander van Twittercommunicatie. Er gaat bijna geen dag voorbij of u slingert een belangrijke boodschap uw timeline op.

Er is een crisis gaande die de hele wereld treft

Welnu. Er is een crisis gaande van ongekende proporties. Een crisis die heel de wereld treft en dus ook heel Europa. Als er één kans is om verbindend Europees leiderschap te tonen in tijden van nood, is het nu.

Nu bent u – als Executive Vice-President for the European Green Deal’ – de laatste weken nogal bezig geweest om uw klimaatplan te verdedigen, via een interviewmarathon in Europese kranten en op televisie, vooral ook in uw thuisland en via dat geliefde Twitter. Nog steeds. Op 24 maart – Europa ligt volkomen plat, ziekenhuizen puilen uit, artsen zijn wanhopig, de ECB stort miljarden en miljarden in de economie: ‘We hebben korte- en langetermijnuitdagingen te tackelen en we kunnen het allebei.’

Jawel: het ging om uw Green Deal, waarover een Britse krant iets schreef. Andere tweet, zelfde dag: ‘Als het straks weer goed gaat, zijn we meer vastberaden dan ooit om mensen en planeet te beschermen en de natuur om ons heen.’

Kop-in-het-zandcommunicatie

Opnieuw een Green Deal-promopraatje. En zo gaat het maar door. Zoiets heet kop-in-het-zandcommunicatie. Dat het Europarlement forse aanpassingen op de Green Deal wenst en u daar niet op wacht maar uw eigen plan eindeloos herhaalt, is al erg genoeg. Maar ronduit stuitend is het totale gebrek aan regie vanuit Europa in de aanpak van de crisis die ons allemaal, hier, nu bij de lurven heeft.

Er komt, bleek gisteren, een Europees noodfonds. Maar ‘wat een voorbeeld van eenheid had moeten worden – 27 leiders die gezamenlijk de pandemie te lijf gaan – ontaardde in een ouderwetse leiderstop vol gesteggel en de zoektocht naar een compromistekst die voor iedereen aanvaardbaar was’, scheef de Volkskrant, toch bepaald niet anti-Europa, bitter.

Uw baas Ursula von der Leyen reageerde kribbig op de halsstarrige opstelling van vooral Nederland, dat in zo’n noodfonds een potentiële verzwakking van onze sterke economie ziet en daarom voorwaarden stelde. Die zorgden voor de vertraging en verleidden Von der Leyen tot de krachtige uitspraak dat de EU ‘geen mooi-weer-unie is’.

Stop met het twitteren en interviews geven over dat klimaatplan

En u? U was in geen velden of wegen te bekennen met een gidsende boodschap. Ja: over de Green Deal.

Mijn advies:

  1. Stop meteen met twitteren en interviews geven over dat klimaatplan. Ga er maar van uit dat we u niet vergeten als het daar even niet over gaat.
  2. Neem het heft in handen en formuleer een realistische en verbindende Europese aanpak. Niet met holle grote woorden, maar praktisch: over beschikbaarheid van medische materialen, het aanspreken van farmaceuten die weigerachtig zijn om recepten te delen, het over landsgrenzen heen opnemen van ic-patiënten, en zoiets als gemeenschappelijke veiligheidsprotocollen. Wees sturend waar dat kan.
  3. Ga dáár dan over twitteren. En interviews geven zelfs, als het moet.

Zullen we afspreken dat uw eerstvolgende tweet gaat over een Europese inbreng bij de aanpak van de coronacrisis?klimaattimmermans
Comments (0)
Add Comment