De COVID-19 en de LOCKDOWN LUNACY: Het echte verhaal


Voor iedereen die wil kijken, zijn er zoveel feiten die het waargebeurde verhaal vertellen, en het gaat ongeveer als volgt:

Weten wat we vandaag weten over het Infectie-sterftecijfer van COVID-19, asymmetrische impact door leeftijd en medische toestand, niet-overdraagbaarheid door asymptomatische mensen en in de buitenlucht, een sterftecijfer van bijna nul voor kinderen en het basisbegrip van virussen door de wet van Farr, het opsluiten van de samenleving was een botkoppige beleidsbeslissing die zo verwoestend is voor de samenleving dat historici het kunnen beoordelen als de slechtste beslissing aller tijden. Erger nog, aangezien deze duidelijke feiten beschikbaar zijn gekomen, hebben veel beleidsmakers hun standpunten niet verschoven, ondanks het feit dat elk uur in elke fase van afsluiting een domino-effect van vernietiging voor de samenleving heeft. Ondertussen zwijgt de media – op enkele opmerkelijke uitzonderingen na – vreemd genoeg over al het goede nieuws. Gelukkig,

Mijn doel is om met bekende feiten bezig te zijn. U, de lezer, kunt beslissen of al deze feiten, wanneer u ze samenvoegt, gelijk zijn aan het bovenstaande verhaal.

Feit # 1: het sterftecijfer bij infecties voor COVID-19 ligt ergens tussen 0,07-0,20%, in lijn met seizoensgriep

De wiskunde voor het percentage besmettingssterfte van ELK nieuw virus neemt ALTIJD af naarmate er meer gegevens beschikbaar komen, zoals elke viroloog je zou kunnen vertellen. In de begindagen van COVID-19, waar we alleen gegevens uit China hadden, bestond de angst dat de IFR wel 3,4% zou kunnen zijn, wat inderdaad rampzalig zou zijn. Op 17 april werd de  eerste studie gepubliceerd van Stanford-onderzoekers  die alle lockdowns onmiddellijk hadden moeten beëindigen, aangezien de wetenschappers meldden dat hun onderzoek “impliceert dat de infectie veel wijdverspreider is dan aangegeven door het aantal bevestigde gevallen” en koppelde de IFR tussen 0,12-0,2%. De onderzoekers speculeerden ook dat de uiteindelijke IFR, naarmate er meer gegevens naar voren kwamen, waarschijnlijk ‘lager’ zou zijn. Voor context heeft seizoensgriep een IFR van 0,1%. Pokken? 30%.

Als de eerste studie die de IFR vastlegde, werd de Stanford-studie verwoestend bekritiseerd, wat de hoofdonderzoeker, Dr. John Ioannidis, opmerkte:

‘Er is hier een soort van mentaliteit van de maffia die erop staat dat dit het einde van de wereld moet zijn, en het moet zijn dat de lucht naar beneden valt. Het is een aanval op studies met gegevens gebaseerd op speculatie en sciencefiction. Maar echte gegevens afwijzen ten gunste van wiskundige speculatie is verbijsterend. ”

Zoals alle goede wetenschap, zijn de Stanford-gegevens over IFR nu zo vaak herhaald dat onze eigen Centers for Disease Control deze week naar buiten kwamen om aan te kondigen dat hun ‘beste schatting’ een IFR  onder de 0,3% liet zien . In dit  artikel over de nieuwe gegevens van de CDC benadrukten ze ook hoe de trapsgewijze daling van IFR alle angsten voor de dag des oordeels heeft weggenomen:

Dat “beste schatting” -scenario veronderstelt ook dat 35 procent van de infecties asymptomatisch is, wat betekent dat het totale aantal infecties meer dan 50 procent groter is dan het aantal symptomatische gevallen. Het impliceert daarom dat de IFR tussen 0,2 procent en 0,3 procent ligt. De projecties die de CDC in maart maakte, die  voorspelden  dat maar liefst 1,7 miljoen Amerikanen zonder tussenkomst aan COVID-19 zouden kunnen sterven, gingen daarentegen uit van een IFR van 0,8 procent. Rond dezelfde tijd produceerden onderzoekers van het Imperial College een  worstcasescenario  waarin 2,2 miljoen Amerikanen stierven, op basis van een IFR van 0,9 procent.

Als je er nog steeds niet van overtuigd bent dat de IFR van COVID-19 ongeveer overeenkomt met een slecht griepseizoen, komt de meest uitgebreide analyse die ik heb gezien van de Universiteit van  Oxford , die onlangs verklaarde:

“Rekening houdend met historische ervaringen, trends in de gegevens, een groter aantal infecties in de bevolking op zijn best en de potentiële impact van een verkeerde classificatie van sterfgevallen geeft een veronderstelde schatting voor de COVID-19 IFR ergens tussen 0,1% en 0,41%.”

Eindelijk, net vorige week, publiceerde Dr. Ioannidis van Stanford  een meta-analyse  (omdat er in april en begin mei zoveel IFR-onderzoeken over de hele wereld zijn gedaan) waarin hij TWAALF afzonderlijke IFR-onderzoeken analyseerde en zijn conclusie is zo goed, ik zal laat je er gewoon bij:

Het infectie-sterftecijfer (IFR), de kans om te overlijden voor een geïnfecteerde persoon, is een van de meest kritieke en meest betwiste kenmerken van de pandemie van coronavirus 2019 (COVID-19). De verwachte totale sterftelast van COVID-19 houdt rechtstreeks verband met de IFR. Bovendien hangt de rechtvaardiging voor verschillende niet-farmacologische interventies op het gebied van de volksgezondheid in hoge mate af van de IFR. Sommige agressieve interventies die mogelijk ook meer uitgesproken collaterale schade1 veroorzaken, kunnen geschikt worden geacht als de IFR hoog is. Omgekeerd kunnen dezelfde maatregelen de acceptabele risico-baten-drempels niet halen, als de IFR laag is … Interessant is dat, ondanks hun verschillen in ontwerp, uitvoering en analyse, de meeste studies IFR-puntschattingen opleveren die binnen een relatief beperkt bereik liggen. Zeven van de 12 afgeleide IFR’s liggen in het bereik 0,07 tot 0,20  (gecorrigeerde IFR van 0,06 tot 0,16) die vergelijkbaar zijn met IFR-waarden van seizoensgriep. Drie waarden zijn bescheiden hoger (gecorrigeerde IFR van 0,25-0,40 in Gangelt, Genève en Wuhan) en twee zijn bescheiden lager dan dit bereik (gecorrigeerde IFR van 0,02-0,03 in Kobe en Oise).

Advies # 1: Dr. Scott Atlas

Dr. Scott Atlas

Kort nadat de Stanford-studie zijn gegevens had vrijgegeven (hij was geen auteur van een studie), publiceerde Dr. Scott Atlas van Stanford een opiniestuk in  de  krant The Hill met de titel:  “De gegevens zijn in – stop de paniek en maak een einde aan de totale isolatie. ”  Hij schreef:

De recente   antilichaamstudie van Stanford University schat nu dat het sterftecijfer bij besmetting waarschijnlijk 0,1 tot 0,2 procent is, een risico dat veel lager is dan eerdere schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie   die 20 tot 30 keer hoger waren en dat een gemotiveerd isolatiebeleid was … Laten we stoppen met het benadrukken van empirisch bewijs terwijl in plaats daarvan verdubbelen op hypothetische modellen. Feiten zijn belangrijk.

Feiten zijn belangrijk, maar niemand luisterde. Het artikel van Dr. Atlas helpt ook om Fact # 2 te kaderen.

 

Feit # 2: Het risico om te overlijden aan COVID-19 is veel hoger dan de gemiddelde IFR voor ouderen en mensen met comorbiditeit, en veel lager dan de gemiddelde IFR voor jongere gezonde mensen, en bijna nul voor kinderen

Bron: CDC

In januari 2020 had Los Angeles een griepuitbraak die kinderen vermoordde, de  LA Times  merkte op dat “een onwaarschijnlijke griepstam een ​​ongewoon hoog aantal jonge mensen in Californië dit griepseizoen ziek heeft gemaakt en heeft gedood.” COVID-19 is het tegenovergestelde daarvan. Dr. Ioannidis van Stanford zei: “In vergelijking met bijna elke andere ziekteoorzaak die ik kan bedenken, spaart het jonge mensen echt.”

Italië meldde drie dagen geleden dat 96% van de Italianen die stierven aan COVID-19 “andere ziekten” hadden en gemiddeld 80 jaar oud waren. Van  Bloomber g:

“De laatste cijfers laten zien dat nieuwe gevallen en dodelijke slachtoffers een gemeenschappelijk profiel hebben: meestal ouderen met eerdere ziekten”, zei ISS-chef Silvio Brusaferro op een persconferentie vrijdag.

De beste gegevens voor leeftijdsstratificatie die ik heb gezien, komen van  Worldometers.info . Hier is hun grafiek met een schatting van het sterftecijfer per leeftijdsgroep. Houd er rekening mee dat het sterftecijfer VEEL hoger is dan IFR omdat het sterftecijfer bevestigde COVID-19-gevallen als noemer gebruikt, maar het laat zien hoe verschillend de sterftecijfers zijn naar leeftijd:

 

Hoewel deze gegevens “grof” zijn, is het veilig om te extrapoleren dat een 80-jarige persoon een ernstig risico loopt om te overlijden aan COVID-19 terwijl een kind bijna geen risico loopt. Dit feit zou het beleid moeten sturen, zoals Dr. Atlas uitlegt:

Van alle dodelijke gevallen in New York  state , tweederde waren bij patiënten ouder dan 70 jaar; meer dan 95 procent was ouder dan 50 jaar; en ongeveer 90 procent van alle dodelijke gevallen had een onderliggende ziekte. Van de 6.570 bevestigde COVID-19-sterfgevallen die tot nu toe volledig waren onderzocht op onderliggende aandoeningen, hadden 6.520 of  99,2 procent een onderliggende ziekte. Als u nog geen onderliggende chronische aandoening heeft, is uw kans op overlijden klein, ongeacht de leeftijd. En jonge volwassenen en kinderen met een normale gezondheid hebben bijna geen risico op een ernstige ziekte door COVID-19.

Beschouw dit uitstekende artikel uit het  British Medical Journal , getiteld ” Shielding from covid-19 should stratified by risk “, geschreven door hoogleraren van Cambridge University:

Het beschermen van degenen die het meeste risico lopen om te sterven aan covid-19, terwijl de beperkingen voor anderen worden versoepeld, biedt een uitweg in de SARS-CoV-2-epidemie, aangezien het virus in de nabije toekomst waarschijnlijk niet zal verdwijnen. Dergelijke gerichte benaderingen vereisen echter een verschuiving van het idee dat we allemaal ernstig worden bedreigd door de ziekte, wat ertoe heeft geleid dat de niveaus van persoonlijke angst opvallend niet overeenkomen met het objectieve risico op overlijden. In plaats daarvan zou het doel moeten zijn om realistische risiconiveaus te communiceren, aangezien ze van toepassing zijn op verschillende groepen, niet om gerust te stellen of bang te maken, maar om weloverwogen persoonlijke beslissingen mogelijk te maken in een setting van noodzakelijke onzekerheid.

Een eenvoudig voorbeeld: het sluiten van scholen heeft bijna geen zin gezien wat we weten over COVID-19, terwijl het beschermen van leraren ouder dan 60 jaar – om een ​​enigszins verdedigbare leeftijdsgrens te kiezen – misschien wel logisch is. Dit is de reden waarom zoveel landen die gegevens meer lijken te respecteren dan wij hier in de VS, hun scholen al hebben heropend. In feite zijn de Deense scholen sinds half april open !! En voor degenen die de score bijhouden, meldde Reuters gisteren net dat  “Heropening van scholen in Denemarken de uitbraak niet heeft verergerd, blijkt uit gegevens.”  Hier is een quote:

“Je ziet geen negatieve effecten van de heropening van scholen”, zei Peter Andersen, arts van epidemiologie en preventie van infectieziekten bij het Danish Serum Institute, donderdag tegen Reuters. In Finland maakte een topambtenaar woensdag soortgelijke bevindingen bekend en zei tot nu toe niets dat suggereerde dat het coronavirus zich sneller had verspreid sinds scholen half mei weer open gingen.

Nog een geweldig artikel over scholen, getiteld:  “Het is angst – niet de wetenschap – dat verhindert dat onze kinderen onderwijs krijgen”  in  de  krant The Telegraph vorige week, hier is een citaat:

Er is weinig over  coronavirus waar  we absoluut zeker van kunnen zijn – dit is een geheel nieuwe ziekte en onze kennis groeit met de dag – maar het meeste beschikbare bewijs tot nu toe suggereert sterk dat kinderen niet lijden aan coronavirus en het ook niet verspreiden. Studies in Zuid-Korea, IJsland, Italië, Japan, Frankrijk, China, Nederland en Australië zijn het er allemaal over eens dat jongeren “niet significant betrokken zijn bij het overdragen van Covid”, zelfs niet aan ouders en broers en zussen.

Paranoia bij volwassenen , opgestookt door over-the-top berichten van de overheid, vakbondsintraniteit en mediaconcepties, wordt nu toegebracht aan de jongste leden van onze samenleving voor wie het virus een bedreiging vormt, zo noemen kleine wetenschappers het ‘statistisch irrelevant’. In plaats van kinderliedjes, kunnen gemengde baby’s binnenkort worden uitgenodigd om iets te zingen dat het ‘twee meter lange lied’ wordt genoemd, terwijl ze hun armen uitsteken om hun vrienden op afstand te houden.

Gloednieuwe wetenschap  (28 mei) uit Noord-Ierland laat duidelijk zien dat schoolkinderen NIET dienen als vectoren voor COVID-19. Getiteld,  Geen bewijs van secundaire overdracht van COVID-19 van kinderen die naar school gaan in Ierland, 2020 , het onderzoek kan niet duidelijker zijn:

Deze bevindingen suggereren dat scholen geen hoog risico vormen voor overdracht van COVID-19 tussen leerlingen of tussen personeel en leerlingen. Gezien de door Bayhem [ 4 ] en Van Lanker [ 5 ] geschetste sluitingslast , moet de heropening van scholen worden beschouwd als een vroege en niet als een late maatregel om de beperking op te heffen.

Ten slotte ging Dr. Scott Atlas in dit recente interview in op het onderwerp scholen:

“Er is geen enkele wetenschap om K-t / m 12-scholen gesloten te houden, geen maskers of sociale afstand op kinderen te hebben, noch om zomerprogramma’s gesloten te houden. Wat we nu weten, is dat het risico op overlijden en het risico op zelfs een ernstige ziekte bijna nul is bij mensen onder de 18 jaar.

Snelle update: nadat ik dit had geschreven, publiceerde de  Wall Street Journal  dit artikel met de titel  Is het veilig om scholen opnieuw te openen? Deze landen zeggen ja.  Voor mij leest dit als een soort lakmoesproef voor landen met onafhankelijke en gegevensgestuurde volksgezondheidsfunctionarissen, en ik geef de VS een ‘F’ voor onze huidige aanpak:

Maar Denemarken, Oostenrijk, Noorwegen, Finland, Singapore, Australië, Nieuw-Zeeland en de meeste andere landen die  klaslokalen hebben heropend,  hebben geen uitbraken gehad in scholen of kinderdagverblijven … In Denemarken had de opening van scholen geen invloed op de voortgang van de epidemie, zei Tyra Grove Krause, een hoge ambtenaar bij het State Serum Institute, het bureau voor ziektebestrijding van het land … Sinds Oostenrijk op 18 mei heropende, is er geen toename van infecties waargenomen in scholen en kleuterscholen, zei een woordvoerder van de regering … Noorwegen, de regering zal de scholen niet meer sluiten, ook al neemt het aantal gevallen in het land toe omdat er geen negatieve gevolgen zijn van de heropening van scholen op 20 april, zei minister van onderwijs Guri Melby.

Hoeveel landen moeten er opnieuw worden geopend voordat de VS volgt? Serieus, het is een beetje gênant om Amerikaans te zijn … IMO we zien eruit als totale sukkels.

Update # 2:  Dr. Scott Atlas verdubbelde op 1 juni met deze geweldige Op-Ed, opnieuw in  The Hill , met de titel  Science zegt: ‘Open de scholen’ . Zoals gewoonlijk is hij verbazingwekkend welsprekend, hier is een fragment maar de moeite waard om elk woord te lezen, hij doodt het gewoon:

Dit alles grenst aan het absurde, terwijl we nu weten dat sociale afstandelijkheid en gezichtsbedekking voor kinderen volkomen overbodig zijn.

Nooit hebben scholen kinderen aan zo’n ongezonde, ongemakkelijke en anti-educatieve omgeving onderworpen, dus de wetenschap kan niet precies definiëren hoeveel schade het zal veroorzaken. Maar de wetenschap vertelt ons dat de risico’s van COVID-19 te minimaal zijn om het educatieve, sociale, emotionele en fysieke welzijn op te offeren – om nog maar te zwijgen van de gezondheid – van onze jonge mensen.

(Speciale opmerking: er is een nieuwe boeman, de ziekte van Kawasaki, die sommigen proberen te koppelen aan COVID-19. Hier is een  geweldig artikel  over, of kijk op de website van de Britse Kawasaki Disease Foundation waar ze de ” verkeerde behandeling van informatie ” bespreken over Ziekte van Kawasaki: Dr. Atlas ‘  meest recente post  bespreekt dit ook: “Hoe zit het met de nieuwe bedreiging vergelijkbaar met de  ziekte van  Kawasaki , onlangs gesensationaliseerd als een COVID-19-associatie? In feite is de associatie extreem laag en de incidentie van de aandoening is zelf zeldzaam en treft jaarlijks slechts 3.000 tot 5.000 kinderen in de Verenigde Staten. Belangrijk is dat het syndroom typisch te behandelen is en nooit eerder werd beschouwd als een risico dat zo ernstig is dat scholen moeten worden gesloten. ”)

Feit # 3: Mensen die besmet zijn met COVID-19 en asymptomatisch zijn (wat de meeste mensen zijn), verspreiden COVID-19 NIET

Provinciaal Volksziekenhuis van Guangdong

Op 13 januari 2020 ging een 22-jarige vrouw met een voorgeschiedenis van aangeboren hartaandoeningen naar de eerste hulp van het Guangdong Provincial People’s Hospital en klaagde over een verscheidenheid aan symptomen die veel voorkomen bij mensen met haar aandoening, waaronder pulmonale hypertensie en kortademigheid atriumseptumdefect (gat in het hart). Ze wist niet dat haar zaak een opeenstapeling van gebeurtenissen zou veroorzaken, wat zou resulteren in een onlangs gepubliceerd artikel dat alle afsluitingen over de hele wereld tegelijkertijd had moeten beëindigen. Drie dagen na haar verblijf in het ziekenhuis verbeterde haar toestand. Er werden routinetests uitgevoerd en tot alarm en verrassing van de clinici testte ze positief op COVID-19. Zoals de artsen opmerkten: ‘de patiënt had nooit koorts, keelpijn, spierpijn of andere symptomen die verband hielden met een virusinfectie’. Anders gezegd,

Het is niet zo eenvoudig om mensen te vinden die besmet zijn met COVID-19 maar asymptomatisch zijn, omdat ze geen medische hulp zoeken. Hier in Oregon, waar ik woon, kun je zelfs geen COVID-19-test krijgen, tenzij je symptomen hebt. Dus de sterren stonden op één lijn om deze vrouw in een ziekenhuis te stoppen met onderzoekers die COVID-19 bestuderen, en ze werd het onderwerp van een uitgebreide contactstudie die op 13 mei in  Respiratory Medicine werd gepubliceerd , getiteld:  ‘Een onderzoek naar infectiviteit van asymptomatische SARS-CoV- 2 dragers. ‘

De onderzoekers wilden weten of deze vrouw, met een COVID-19-infectie maar zonder symptomen, iemand anders had geïnfecteerd, dus kozen ze ervoor om elk contact dat ze konden identificeren binnen de afgelopen 5 dagen voorafgaand aan haar positieve test te bekijken. Dus, hoeveel mensen moesten ze screenen? 455. Geen klein aantal, zoals de onderzoekers uitleggen:

455 contacten die werden blootgesteld aan de asymptomatische COVID-19-virusdrager werden het onderwerp van ons onderzoek. Ze waren onderverdeeld in drie groepen: 35 patiënten, 196 familieleden en 224 ziekenhuispersoneel. We haalden hun epidemiologische informatie, klinische dossiers, aanvullende onderzoeksresultaten en therapeutische schema’s eruit.

Zoals u kunt zien, leidde de opname in het ziekenhuis tot de meeste contacten die deze vrouw had, zowel met andere patiënten als met veel leden van het ziekenhuispersoneel. Met name vonden al deze contacten binnenshuis plaats en men zou kunnen stellen dat veel van de contacten – althans met ziekenhuispersoneel – relatief intiem contact zouden zijn geweest. Onder de patiënten was de gemiddelde leeftijd 62 jaar, waardoor ze waarschijnlijk een hoger risico liepen, en veel van die patiënten waren immuungecompromitteerd om verschillende redenen, waaronder chemotherapie en hart- en vaatziekten. Dus hoeveel van de 455 mensen waren besmet door de asymptomatische 22-jarige vrouw?

“Samengevat waren alle 455 contacten uitgesloten van SARS-CoV-2-infectie …”

Anders gezegd, er waren  precies nul mensen  besmet. De wetenschappers geven, op typisch ingetogen wijze, een opmerking over de vraag die ik hoop dat je jezelf nu stelt (namelijk, waarom staan ​​we allemaal op slot als asymptomatische mensen met COVID-19 de infectie niet kunnen verspreiden?), Onder vermelding van, “Het resultaat van deze studie kan delen van de publieke bezorgdheid over asymptomatische geïnfecteerde mensen verlichten.”

Als deze studie begin maart was gepubliceerd, is de kans dat de wereld zou zijn afgesloten erg, erg laag. Toch is deze studie, die slechts twee weken geleden is gepubliceerd, nergens te vinden in de media en wordt ze nooit genoemd door beleidsmakers. Het zit daar gewoon en deelt de waarheid met iedereen die wil luisteren.

Feit # 4: Opkomende wetenschap toont geen verspreiding van COVID-19 in de gemeenschap (winkels, restaurants, kappers, etc.)

‘Er is geen significant risico om de ziekte op te lopen als je gaat winkelen. Ernstige uitbraken van de infectie waren altijd het gevolg van het feit dat mensen gedurende een langere periode dichter bij elkaar waren … ”

– Professor Hendrick Streek, Universiteit van Bonn

We hebben net vernomen dat het onwaarschijnlijk is dat asymptomatische mensen die besmet zijn met COVID-19 de infectie kunnen verspreiden naar anderen. Opkomende en gepubliceerde wetenschap toont aan dat de overdracht van COVID-19 in winkelbedrijven  uiterst onwaarschijnlijk is . Professor Hendrik Streeck van de Universiteit van Bonn leidt een studie in Duitsland naar de zwaar getroffen regio Heinsberg en zijn  conclusies , uit reeds voltooid laboratoriumwerk, zijn heel duidelijk:

Dr. Hendrick Streek

‘Er is geen significant risico om de ziekte op te lopen als je gaat winkelen. Ernstige uitbraken van de infectie waren altijd het gevolg van het feit dat mensen gedurende een langere periode dichter bij elkaar stonden.

“Toen we monsters namen van deurklinken, telefoons of toiletten, was het niet mogelijk om het virus in het laboratorium te kweken op basis van deze swabs …”

Oh Oh. Je bedoelt het sluiten van parken, het sluiten van winkels, het dragen van handschoenen en maskers in de supermarkt, het fumigeren van onze boodschappen en gewoon paranoïde zijn was in het algemeen niet nodig? Zoals Dr. Streeck bevestigt:

“Het is belangrijk om deze gegevens te verkrijgen om ervoor te zorgen dat beslissingen worden genomen op basis van feiten in plaats van aannames. De gegevens moeten dienen als basis voor informatie voor de overheid, zodat ze vervolgens kunnen nadenken over hun verdere stappen, ”  zei hij.

En hij vervolgt:

‘Mensen kunnen hun baan verliezen. Mogelijk kunnen ze hun huur niet meer betalen en langer binnen blijven kan leiden tot een verzwakking van ons immuunsysteem. ”

‘Het doel is niet een volledige beheersing van het virus. We moeten weten waar de werkelijke capaciteitslimieten van onze ziekenhuizen liggen. Hoeveel infecties zijn er te veel? Wat zeggen medici op de intensive care? ‘

En tenslotte:

‘Het is belangrijk om na te denken over een’ rollback’-strategie en zijn hoop is om ‘de relevante feiten te leveren zodat mensen een goede basis hebben voor hun beslissingen’.

Feit # 5: Gepubliceerde wetenschap toont aan dat COVID-19 NIET buitenshuis wordt verspreid

Nee, gewoon nee.

In een studie getiteld  Indoor transmission of SARS-CoV-2  en gepubliceerd op 2 april 2020, bestudeerden wetenschappers uitbraken van 3 of meer mensen in 320 afzonderlijke steden in China gedurende een periode van vijf weken, beginnend in januari 2020, om te proberen te bepalen WAAR uitbraken begonnen : thuis, op de werkplek, buiten, etc.? Wat hebben ze ontdekt? Bijna 80% van de uitbraken vond plaats in de thuisomgeving. De rest gebeurde in overvolle bussen en treinen. Maar hoe zit het met buiten? De wetenschappers schreven:

“Alle geïdentificeerde uitbraken van drie of meer gevallen vonden plaats in een binnenomgeving, wat bevestigt dat het delen van binnenruimte een groot SARS-CoV-2 infectierisico is.”

Anders gezegd, er is echt  geen wetenschap  die alle buitenverboden ondersteunt die mijn thuisstaat Oregon en zoveel andere staten hebben ingevoerd. Ik laat je met mijn favoriete citaat uit de studie omdat het echt heel irritant is om te lezen als je enkele van de manieren bekijkt waarop gouverneurs hier in de VS zich hebben gedragen (en sommigen nog steeds doen) door allerlei buitenactiviteiten te verbieden, paddle boarders te arresteren op het water, etc .:

“De overdracht van luchtweginfecties zoals SARS-CoV-2 van besmet naar vatbaar is een fenomeen binnenshuis.”

Snelle update: Blijkbaar kreeg de minister van Volksgezondheid van British Columbia, Canada, de memo over het gebrek aan risico in de lucht, dit artikel verscheen op 1 juni:

 

Het artikel zegt:

Een van de beste gezondheidsfunctionarissen van BC zegt echter dat medische professionals een vrij duidelijk beeld hebben van hoe het virus wordt overgedragen. “Er is absoluut geen bewijs dat deze ziekte in de lucht aanwezig is, en we weten dat als het in de lucht zou zijn, de maatregelen die we hadden genomen om COVID-19 onder controle te houden niet zouden hebben gewerkt,” vertelde Dr. Reka Gustafson, plaatsvervangend provinciaal gezondheidsfunctionaris van BC, CTV Morning Live Monday. “We hebben er alle vertrouwen in dat de meeste overdracht van dit virus plaatsvindt via de druppel- en contactroute …”. De overgrote meerderheid van (COVID-19) transmissies vindt plaats door nauw en langdurig contact en dat is niet het patroon van overdracht zien we door ziekten in de lucht, ‘zei ze.

Ik hoop echt dat Major League Baseball, de National Football League en de NCAA allemaal opletten … om nog maar te zwijgen van alle mensen in Portland die nog steeds fietsen en rennen met maskers op.

Feit # 6: Wetenschap toont aan dat maskers de verspreiding van COVID-19 niet stoppen, en de WHO beveelt aan dat ze alleen door gezonde mensen worden gedragen als ze behandelen of samenwonen met iemand met een COVID-19-infectie

29 mei heeft de Wereldgezondheidsorganisatie aangekondigd dat maskers alleen door gezonde mensen mogen worden gedragen als ze voor iemand zorgen die besmet is met COVID-19:

“Als je geen ademhalingssymptomen hebt zoals koorts, hoest of loopneus, hoef je geen masker te dragen”, zegt dr. April Baller, een specialist in volksgezondheid voor de WHO, in een video over de website geplaatst in maart. “Maskers mogen alleen worden gebruikt door gezondheidswerkers, verzorgers of door mensen die ziek zijn met symptomen van koorts en hoest.”

Net voor de COVID-19-waanzin dienden onderzoekers in Hong Kong een studie in voor publicatie met de titel: ‘Niet- farmaceutische maatregelen voor pandemische influenza in niet-gezondheidsinstellingen – persoonlijke beschermings- en milieumaatregelen ‘. Vreemd genoeg is de studie, die zojuist is gepubliceerd deze maand, feitelijk ondergebracht op de eigen website van de CDC en in tegenspraak met  recent advies van de CDC  over het dragen van een masker. De studie stelt namelijk:

“In onze systematische review identificeerden we 10 RCT’s die schattingen rapporteerden over de effectiviteit van gezichtsmaskers bij het verminderen van door laboratoriumonderzoek bevestigde influenzavirusinfecties in de gemeenschap, uit literatuur gepubliceerd tussen 1946 en 27 juli 2018 … In gepoolde analyse vonden we geen significante vermindering van de overdracht van influenza met het gebruik van gezichtsmaskers … Onze systematische review vond geen significant effect van gezichtsmaskers op de overdracht van door het laboratorium bevestigde influenza … Een juist gebruik van gezichtsmaskers is essentieel omdat oneigenlijk gebruik het risico op overdracht kan verhogen. “

Engelse vertaling: er is geen bewijs dat het dragen van maskers de overdracht van aandoeningen van de luchtwegen vermindert en als maskers onjuist worden gedragen (zoals wanneer mensen stoffen maskers hergebruiken), kan de overdracht zelfs toenemen. Bovendien was dit onderzoek een meta-analyse, wat inhoudt dat het diep in het archief van de wetenschap is gedoken (helemaal terug tot 1946!) Om tot zijn conclusies te komen. Anders gezegd, dit is zo veelomvattend als de wetenschap krijgt, en hun conclusies waren glashelder: maskers voor de algemene bevolking vertonen geen enkel bewijs om de verspreiding van ademhalingsvirussen te vertragen of mensen te beschermen.

Zucht.

Deze studie is verre van de enige die tot deze conclusie komt (wat de keuze van een supermarktketen zoals mijn geliefde New Seasons maakt om maskers verplicht te maken voor alle klanten echt heel ongelooflijk). Het doel van wetenschap is om deze netelige kwesties te bemiddelen en hoewel de wetenschap duidelijk is, gaat de hysterie door. Het blijkt dat de effectiviteit van maskers een lange geschiedenis van debat heeft in de medische gemeenschap, wat verklaart waarom er zoveel wetenschap is gedaan over het onderwerp. Ik zal een paar studies belichten voordat je in slaap valt:

Mijn favoriete artikel is eigenlijk een overzicht van veel van de wetenschap en het is een geweldige plek om te beginnen voor iedereen die graag zijn eigen onderzoek doet. Met de titel: ” Waarom gezichtsmaskers niet werken: een onthullende recensie  , werd het geschreven om tandartsen aan te moedigen gezichtsmaskers te dragen, maar alle geciteerde wetenschap en getrokken conclusies zijn van toepassing op pathogenen in de lucht in elke omgeving. Enkele van de beste citaten:

“De wetenschap met betrekking tot de aërosoloverdracht van infectieziekten is al jaren gebaseerd op wat nu wordt gewaardeerd als ‘zeer achterhaald onderzoek en een al te simplistische interpretatie van de gegevens’. Moderne studies gebruiken gevoelige instrumenten en interpretatieve technieken om de grootte en verspreiding van potentieel besmettelijke aerosoldeeltjes beter te begrijpen … De belangrijkste reden voor het verplicht stellen van het dragen van gezichtsmaskers is om tandheelkundig personeel te beschermen tegen ziekteverwekkers in de lucht. Uit deze beoordeling is gebleken dat gezichtsmaskers niet in staat zijn een dergelijk beschermingsniveau te bieden. ”

En mijn favoriete quote:

“Uit deze en vergelijkbare onderzoeken moet worden geconcludeerd dat het filtermateriaal van gezichtsmaskers geen virussen of andere submicrondeeltjes tegenhoudt of filtert. Wanneer dit begrip wordt gecombineerd met de slechte pasvorm van maskers, wordt het gemakkelijk ingezien dat noch de filterprestaties, noch de kenmerken van de gezichtspassing van gezichtsmaskers hen kwalificeren als apparaten die beschermen tegen luchtweginfecties. “

Hier is een artikel gepubliceerd in  ResearchGate  door de bekende Canadese natuurkundige DG Rancourt, rechtstreeks geschreven als reactie op de COVID-19-uitbraak, vorige maand gepubliceerd. Getiteld,  Maskers werken niet: een overzicht van wetenschap die relevant is voor COVID-19 sociaal beleid .

‘Maskers en maskers werken niet. Er zijn uitgebreide gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) -studies en meta-analyse van RCT-studies, die allemaal aantonen dat maskers en ademhalingsmaskers niet werken om respiratoire influenza-achtige ziekten te voorkomen, of respiratoire aandoeningen waarvan wordt aangenomen dat ze worden overgedragen door druppeltjes en aërosol deeltjes. Bovendien zijn de relevante bekende fysica en biologie, die ik bekijk, van dien aard dat maskers en ademhalingstoestellen niet zouden werken. Het zou een paradox zijn als maskers en ademhalingstoestellen zouden werken, gezien wat we weten over virale luchtwegaandoeningen: het belangrijkste transmissiepad zijn aërosoldeeltjes met een lange verblijftijd (<2,5 μm), die te fijn zijn om te worden geblokkeerd, en de minimum- infectieve dosis is kleiner dan één aërosoldeeltje. “

Om het eenvoudig te zeggen: om ervoor te zorgen dat een masker echt effectief is en zowel je neus als mond bedekt, zou je stikken. Op het moment dat het masker je laat ademen, kan het de microdeeltjes die je ziek maken niet meer filteren.

Ten slotte zie ik deze studie uit 2015 vaak in de  aangehaalde BMJ  : ” Een cluster gerandomiseerde studie van stoffen maskers vergeleken met medische maskers bij gezondheidswerkers “, en het moet herhaald worden, aangezien de meeste maskers die ik nu zie mensen in de gemeenschap dragen zijn stoffen maskers. Deze maskers zijn niet alleen 100% niet effectief in het verminderen van de verspreiding van COVID-19, maar ze kunnen u ook daadwerkelijk schaden. Zoals de onderzoekers uitleggen:

“Deze studie is de eerste RCT van stoffen maskers en de resultaten waarschuwen voor het gebruik van stoffen maskers. Dit is een belangrijke bevinding om de gezondheid en veiligheid op het werk te informeren. Vochtretentie, hergebruik van stoffen maskers en slechte filtratie kunnen  leiden tot een verhoogd risico op infectie . Verder onderzoek is nodig om het wijdverbreide gebruik van stoffen maskers wereldwijd te informeren. ”

Verhoogd risico op infectie? Ja, dat staat er. Andere studies hebben ook gekeken naar de impact die maskers hebben op uw zuurstofniveau (omdat u gedwongen wordt om uw eigen Co2 opnieuw in te ademen) en het is niet goed. Wetenschappers  keken naar het zuurstofniveau van chirurgen die maskers droegen  tijdens het uitvoeren van een operatie en ontdekten: “Onze studie toonde een afname van de zuurstofverzadiging van arteriële pulsaties (SpO2) en een lichte toename van de polsslag in vergelijking met preoperatieve waarden in alle chirurgengroepen.”

Afgelopen week verscheen  dit artikel  in het  New England Journal of Medicine,  schreef mijn verschillende artsen en volksgezondheidsfunctionarissen de titel: “Universele maskering in ziekenhuizen in het Covid-19-tijdperk”, en deze verklaring lijkt een perfecte manier om beëindig mijn discussie over maskers:

We weten dat het dragen van een masker buiten zorginstellingen weinig of geen bescherming biedt tegen infectie. Volksgezondheidsinstanties definiëren een significante blootstelling aan Covid-19 als persoonlijk contact binnen 6 voet met een patiënt met symptomatische Covid-19 die minstens een paar minuten aanhoudt (en sommigen zeggen meer dan 10 minuten of zelfs 30 minuten) ). De kans om Covid-19 te vangen door een voorbijgaande interactie in een openbare ruimte is daarom minimaal. In veel gevallen is het verlangen naar wijdverspreide maskering een reflexieve reactie op angst voor de pandemie.

Feit # 7: Er is geen wetenschap die de magie van een twee meter hoge barrière ondersteunt

Uhh nee.

Volgens dit artikel heeft IJsland de regel van twee meter (6 voet) al optioneel gemaakt  . De reden voor de aanbeveling om 6 voet afstand te houden van je medeburgers tijdens de pandemie gaat terug tot 1930,  hier uitgelegd door de BBC :

Waar komt de twee meter regel vandaan? Verrassend genoeg is het terug te voeren op onderzoek in de jaren dertig. Destijds stelden wetenschappers vast dat druppeltjes vloeistof die vrijkomen bij hoesten of niezen ofwel snel in de lucht verdampen of door de zwaartekracht naar de grond worden gesleept. En de meeste van die druppeltjes, zo meenden ze, zouden binnen een tot twee meter landen. Daarom wordt gezegd dat de grootste risico’s komen als je het virus van dichtbij hoest of als je een oppervlak aanraakt – en dan je gezicht – waar iemand op hoestte. Hoe overtuigend is dat?

Ben je onder de indruk van die wetenschap? Ik ook niet. Zoals dit  prachtige artikel  uitlegt:

Enkele vroege studies suggereren dat besmette druppeltjes een paar uur in de lucht kunnen blijven en een risico vormen. Maar dat onderzoek brengt een waarschuwing met zich mee: “Hoewel dit onderzoek aangeeft dat virale deeltjes kunnen worden verspreid via bioaerosolen, verklaarden de auteurs dat het vinden van besmettelijk virus ongrijpbaar is gebleken en dat er experimenten gaande zijn om de virale activiteit in verzamelde monsters te bepalen”,  schreef  Dr. Harvey Fineberg van de National Academies of Science, Engineering en Medicine eerder deze maand.

Het gaat verder:

En de algemeen aanvaarde angst dat een willekeurige voorbijganger een vreemdeling zal infecteren? Hier is meer gepraat op basisschoolniveau van de CDC: “Van COVID-19 wordt gedacht dat het zich voornamelijk verspreidt door nauw contact van persoon tot persoon in ademhalingsdruppeltjes van iemand die besmet is. Mensen die besmet zijn, hebben vaak ziektesymptomen. Sommige mensen zonder symptomen kunnen het virus verspreiden [waarvan de wetenschap uit China heeft bewezen dat het niet waar is]. ‘

Niet alleen zou zo’n conclusie een onvoldoende in een postdoctoraal programma rechtvaardigen, ik ben er vrij zeker van dat de gemiddelde wetenschapsleraar van de achtste klas een grote rode pen naar die passage zou nemen. “Gedachte.” “Sommige?” “Mei?” Houd er rekening mee dat er geen links zijn naar wetenschappelijke studies of artikelen die de gemiddelde denkende persoon moet beoordelen om te beslissen of die beweringen legitiem zijn.

De CDC kan ook niet helemaal beslissen over de veiligheid van grote bijeenkomsten in het COVID-tijdperk. Half maart vroeg het bureau  de  Amerikanen om bijeenkomsten van 250 personen of meer te beperken. Een paar weken later drong het Witte Huis er op aandringen van de CDC  bij de  Amerikanen op aan bijeenkomsten van meer dan tien mensen te vermijden. Er is echter geen wetenschap die een van beide ondersteunt. (Wat is er zo noodlottig aan 250 mensen? Waarom niet 175? En waarom 10 mensen? Waarom niet 16 of 17?)

Het artikel is dodelijk gericht op zoveel gouverneurs die absoluut rennen met deze volstrekt niet-ondersteunde aanbevelingen:

Zelfs dat vage advies is verbasterd door de kleine tiran die op de loer ligt in elke grote gouverneur, kleine burgemeester en president van de vereniging van huiseigenaren. In het weekend verbood gouverneur Gretchen Whitmer van Michigan mensen om naar het huis van een buurman te gaan. “Alle openbare en privébijeenkomsten van elke omvang zijn verboden”, kondigde Whitmer  aan . “Mensen kunnen nog steeds het huis verlaten voor buitenactiviteiten. . . recreatieve activiteiten zijn nog steeds toegestaan, zolang ze plaatsvinden buiten een afstand van anderhalve meter van iemand anders. ”… Er zal na deze crisis volop worden nagedacht over de ziel: eisen dat we de wetenschappelijke reden kennen om ons zes voet uit elkaar te houden wanneer mensen elkaar het meest nodig hadden, zouden bovenaan de lijst moeten staan.

Onlangs heeft een van de beste wetenschappelijke adviseurs in het VK van premier Boris Johnson hetzelfde punt gemaakt, zijn uitspraken in de  Daily Mail van  vorige week in een artikel met de titel,  Wetenschappelijk adviseur van de regering zegt dat de Britse sociale afstandsregel van twee meter niet nodig is en gebaseerd is op ‘zeer kwetsbaar’ bewijs . Professor Robert Dingwall verklaarde:

‘Ik denk dat het veel moeilijker zal zijn om te voldoen aan een aantal van de maatregelen die echt geen bewijsbasis hebben’, zei hij. ‘Ik bedoel, de regel van twee meter is uit het niets opgeroepen.’

Wanneer u alle feiten die we nu over COVID-19 weten, opneemt, is de eenvoudigste beleidsaanbeveling naar mijn mening eigenlijk het meest logisch: als u COVID-19 heeft, blijf dan thuis. Als je uit moet gaan, draag dan een masker. Alle anderen, was je handen en ga verder met je leven. Zo eenvoudig had het moeten zijn, maar in plaats daarvan hebben we ervoor gekozen de samenleving af te sluiten, een ongekende stap. Waarom?

Oh, en dit is een  echte kop . God help ons allemaal.

 

„De afsluitingen waren de zwarte zwaan”

Waarom hebben we de samenleving inderdaad afgesloten en heeft het gewerkt? Ik heb de zin hierboven gestolen uit een  opiniestuk  in de  Wall Street Journal  geschreven door redactielid Holman W. Jenkins, Jr., ik geloof dat hij het perfect heeft vastgelegd:

We zijn verstandig begonnen. “Dit is niet iets waar [Amerikaanse families] zich in het algemeen zorgen over hoeven te maken”, zei Dr. Nancy Messonnier van CDC half januari. “Het is een zeer, zeer laag risico voor de Verenigde Staten”, zei dr. Anthony Fauci een week later. Bill de Blasio, burgemeester van New York, drong er bij de bewoners op aan om hun zaken normaal pas op 11 maart te doen. het scheen dat dit destijds de juiste uitspraken waren. Onder ‘afvlakken van de curve’ zijn veranderingen in openbaar gedrag pas nodig als ze nodig zijn. Rol dat een beetje rond in je hoofd. Hoe beter we het doen om lokale ziekenhuizen uit te rusten, hoe minder we lokale bedrijven en hun werknemers hoeven te failliet te laten gaan om het virus te vertragen terwijl het door de samenleving loopt. Dat was het idee waarmee we begonnen. Zelfs het VK niet Onderzoek van het Imperial College dat de beleidsmakers van de wereld zo verontrustte, adviseerde willekeurige afsluitingen en beschrijvingen ter plaatse. Als we meenden wat we zeiden, zijn we op veel plaatsen voorbijgeschoten. Bedden zijn leeg. Er was geen tekort aan beademing. We hebben onvoldoende capaciteit gereserveerd om andere medische aandoeningen zoals beroertes en hartaanvallen te behandelen. Dit kost levens.

Wat is er gebeurd? Van Bill Gates tot uw lokale redacteur, er kwam een ​​nieuwe prioriteit naar voren. We besloten dat, wat ook bijdraagt ​​aan het doden van Amerikanen met een routinematig totaal van ongeveer 8000 per dag, het niet het coronavirus mag zijn.

Ongevallen, ja – 6% van de sterfgevallen. Hartziekte, ja – 23%. Griep en longontsteking, ja – 2%.

Deze sterfgevallen zijn toegestaan, maar niet sterfgevallen als gevolg van het coronavirus, zelfs niet ten koste van de economische ondergang voor miljoenen. Natuurlijk zijn de media en het publiek vrij om te beslissen nu ze nooit de curve wilden afvlakken; ze wilden het virus helemaal bespaard blijven. Maar leg uit hoe dit moet worden gedaan. En leg uit waarom. The Economist magazine zegt dat we de economie niet kunnen herstarten zonder een “ongekend” testregime van 180 miljard dollar. Ongekend is een interessant woord omdat China, een land met 1,4 miljard inwoners en acht steden groter dan New York, ofwel een dergelijk systeem moet hebben ontwikkeld zonder dat iemand het merkt of het niet nodig heeft gevonden.

Waarom zijn we überhaupt vergrendeld? Hier zijn de feiten.

Feit # 8: Het idee om een ​​hele samenleving af te sluiten was nooit gedaan en heeft geen ondersteunende wetenschap, alleen theoretische modellen


Dr. Henderson was ervan overtuigd dat het geen zin had scholen te sluiten of openbare bijeenkomsten te stoppen. Tieners ontsnapten uit hun huizen om rond te hangen in het winkelcentrum. De schoollunchprogramma’s zouden worden afgesloten en de verarmde kinderen zouden niet genoeg te eten hebben. Ziekenhuispersoneel zou het moeilijk vinden om naar hun werk te gaan als hun kinderen thuis waren.
In feite was de eerste keer dat het idee ooit werd geopperd om iedereen op te sluiten in 2006, in dit artikel getiteld  Targeted Social Distancing Designs for Pandemic Influenza . Het artikel beschreef “hoe sociale contactnetwerkgerichte mitigatie kan worden ontworpen” en modelleerde (meer daarover in een ogenblik!) Verschillende uitkomsten op basis van hoe mensen zich gedroegen. Destijds hadden koelere hoofden de overhand en bekritiseerden ze de ideeën in de krant, met name deze kritiek van Dr. DA Henderson, de man die de openbare inspanning leidde om de pokken uit te roeien. Volgens de  New York Times :

De maatregelen van Drs. Mecher en Hatchett zouden “leiden tot een aanzienlijke verstoring van het sociale functioneren van gemeenschappen en mogelijk tot ernstige economische problemen”, schreef Dr. Henderson in zijn eigen academische paper waarin hij reageerde op hun ideeën.

Het antwoord, benadrukte hij, was om het hard te maken: laat de pandemie zich verspreiden, behandel mensen die ziek worden en werk snel om een ​​vaccin te ontwikkelen om te voorkomen dat het terugkomt.

Kort daarna schreven Dr. Henderson en verschillende andere vooruitstrevende collega’s een belangrijk document waarin veel van deze ideeën zijn verwerkt ,  Ziektebestrijdingsmaatregelen bij de bestrijding van pandemische influenza , waaronder deze verbazingwekkende (gezien wat er zojuist is gebeurd) conclusie:

Er zijn geen historische waarnemingen of wetenschappelijke studies die de opsluiting door groepen van mogelijk geïnfecteerde mensen gedurende langere tijd in quarantaine plaatsen om de verspreiding van influenza te vertragen. Een schrijfgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) concludeerde, na het bestuderen van de literatuur en het overwegen van de hedendaagse internationale ervaring, dat “gedwongen isolatie en quarantaine niet effectief en onpraktisch zijn”. 2  Ondanks deze aanbeveling van deskundigen, blijft verplichte grootschalige quarantaine door sommige autoriteiten en overheidsfunctionarissen als een optie beschouwd. 35,43

De belangstelling voor quarantaine weerspiegelt de opvattingen en omstandigheden die meer dan 50 jaar geleden heersten, toen er veel minder bekend was over de epidemiologie van infectieziekten en toen er veel minder internationale en binnenlandse reizen waren in een minder dichtbevolkte wereld. Het is moeilijk om de omstandigheden in de afgelopen halve eeuw vast te stellen wanneer grootschalige quarantaine effectief is gebruikt bij de bestrijding van ziekten.

En ze eindigden met een zo belangrijke zin dat ik een heel groot lettertype ga gebruiken:

De negatieve gevolgen van grootschalige quarantaine zijn zo extreem (gedwongen opsluiting van zieke mensen met de put; volledige beperking van verplaatsing van grote populaties; moeilijkheden om essentiële voorraden, medicijnen en voedsel aan mensen binnen de quarantainezone te krijgen) dat deze verzachtende maatregel moet worden uitgesloten van serieuze overweging.

Als je meer wilt lezen over de oorsprong van het lockdown-idee en hoe het bleef circuleren in kringen van volksgezondheid, kijk dan eens naar ‘ The Origins of the Lockdown Idea 2006′. “Als je meer wilt lezen over Dr. DA Henderson, kijk dan eens naar” Hoe een vrije samenleving omgaat met pandemieën, volgens de legendarische epidemioloog en pokkenuitbrenger Donald Henderson . ” Beide artikelen zijn geweldig en zullen je misselijk maken als je je realiseert hoeveel goede wetenschappers wisten dat een lockdown een ramp zou zijn en meer levens zou kosten dan het ooit zou kunnen redden.

U zult waarschijnlijk even geschokt zijn om te zien dat de Wereldgezondheidsorganisatie pas in 2019 het idee van een totale lockdown in hun rapport getiteld ” Niet-farmaceutische maatregelen voor de volksgezondheid om het risico en de impact van epidemie en pandemie te verminderen, NOOIT LIJST influenza. “Hier is hun tabel met 18 mogelijke niet-farmaceutische maatregelen die landen kunnen nemen om een ​​pandemie te ondergaan. Let op alle dingen die staan ​​vermeld onder de rij” In geen geval aanbevolen “rij die nu elke dag plaatsvinden!

 

Voor de hand liggende vraag: als er geen wetenschap was om een ​​lockdown te ondersteunen en we er nog nooit een hadden gedaan en velen in de volksgezondheid zeiden dat het een vreselijk idee zou zijn, waarom gebeurde het dan? Er zijn echt twee antwoorden voor zover ik weet. Het eerste antwoord  is dat de Wereldgezondheidsorganisatie, al vroeg in de pandemie, ervoor koos om de Chinese reactie te prijzen voor het opsluiten van de provincie Hubei, die in feite de praktijk legitimeerde, ondanks de extreme beperkingen van gegevens die voor iedereen beschikbaar zijn over de feitelijke sluiting van de Chinese effectiviteit. Dit artikel  bespreekt het probleem en roept de vraag op:

Wat veranderde de mening van de WHO en zorgde ervoor dat de reactie van de Chinese autoriteiten in de provincie Hubei, waaronder de virtuele opsluiting van 60 miljoen mensen, werd geprezen? Het was dit, meer dan wat dan ook, dat regeringen over de hele wereld overhaalde om hun burgers op te sluiten.

Het tweede antwoord  is dat nieuw gecreëerde ziektemodellen de levende daglichten bang maakten voor wereldleiders, en de modelleerders stonden klaar om een ​​eenvoudige oplossing te bieden voor hun verzonnen nummers: sluit alles NU af!

Feit # 9: De epidemische modellen van COVID-19 waren rampzalig verkeerd, en zowel de mensen als de praktijk van het modelleren hebben een verschrikkelijke geschiedenis

Hoewel tijdens de COVID-19-pandemie veel ziektemodellen zijn gebruikt, hebben er twee bijzonder veel invloed gehad op het openbare beleid van lockdowns:  Imperial College  (VK) en de  IHME  (Washington, VS). Ze hebben allebei bewezen dat ze regelrechte rampen zijn.

Imperial College:  Het is veilig om te zeggen dat de reden waarom de Verenigde Staten op slot gingen, en de reden waarom het Witte Huis hun lockdowns verlengde, bijna uitsluitend te danken was aan de modellen gemaakt door Imperial College Professor Neil Ferguson. Zoals de  Washington Post  uitlegde:

Ambtenaren hebben gezegd dat de indrukwekkende projectie van 2,2 miljoen doden van het Imperial College  Trump ervan heeft overtuigd  de uitbraak niet langer te verwerpen en deze serieuzer te nemen. Evenzo zeiden functionarissen dat de nieuwe prognose van 100.000 tot 240.000 doden   Trump ervan overtuigde om de beperkingen met 30 dagen te verlengen en zijn druk op te geven om delen van het land tegen Pasen te heropenen, waarvan veel gezondheidsdeskundigen denken dat het de uitbraak had kunnen verergeren.

Vreemd genoeg heeft professor Ferguson een geschiedenis van massale overschatting van pandemieën, maar blijkbaar nam niemand de moeite om daar rekening mee te houden bij het opvolgen van zijn advies. De toeschouwer  beschreef zijn ongelooflijk slechte oproepen over drie eerdere opkomende ziekten (hij heeft eigenlijk vreselijkere oproepen, ik benadruk er slechts drie):

2002 Mad Cow Disease:

In 2002 voorspelde Ferguson dat tussen 50 en 50.000 mensen waarschijnlijk zouden sterven door blootstelling aan BSE (gekkekoeienziekte) bij rundvlees. Hij voorspelde ook dat het aantal zou kunnen stijgen tot 150.000 als er ook een  schapenepidemie zou  zijn. In het VK zijn er slechts 177 doden door BSE gevallen.

2005, Vogelgriep:

In 2005 zei Ferguson   dat tot 200 miljoen mensen kunnen worden gedood door  vogelgriep.  Hij vertelde de Guardian dat ‘ongeveer 40 miljoen mensen stierven in de Spaanse griepuitbraak in 1918 … Er zijn nu zes keer zoveel mensen op de planeet, dus je zou het kunnen opschalen naar ongeveer 200 miljoen mensen’. Uiteindelijk stierven tussen 2003 en 2009 wereldwijd slechts 282 mensen aan de ziekte.

2009, Mexicaanse griep:

In 2009 voorspelden Ferguson en zijn keizerlijke team dat de Mexicaanse griep een sterftecijfer van 0,3 tot 1,5 procent had. Zijn meest waarschijnlijke  schatting  was dat het sterftecijfer 0,4 procent was. Volgens een schatting van de regering  , gebaseerd op het advies van Ferguson, was een ‘redelijk worstcasescenario’ dat de ziekte zou leiden tot 65.000 doden in het VK. Uiteindelijk doodde de Mexicaanse griep 457 mensen in het VK en had het een  sterftecijfer  van slechts 0,026 procent bij de geïnfecteerden.

Ik weet het niet, denk je niet dat de geschiedenis er meer toe had moeten doen voordat we op zijn model vertrouwden om ons hele land af te sluiten? Het wordt eigenlijk erger. Uit de  National Review :

Johan Giesecke, de voormalige hoofdwetenschapper van het Europees Centrum voor ziektebestrijding en -preventie, noemde het model van Ferguson ‘het meest invloedrijke wetenschappelijke artikel’ in het geheugen. Hij zegt ook dat het helaas ‘ een van de meest verkeerde’ was .

En meer:

Jay Schnitzer, een expert in vasculaire biologie en voormalig wetenschappelijk directeur van het Sidney Kimmel Cancer Center in San Diego, vertelt me: ‘Normaal gesproken aarzel ik niet om dit over een wetenschapper te zeggen, maar hij danst op het punt publiciteit te zijn- op zoek naar charlatan. ‘

Een eenvoudig voorbeeld van hoe verkeerd het Imperial College-model was, zou Zweden zijn, hier zijn de details:

Inderdaad, het Imperial College-model van Ferguson is   enorm onnauwkeurig gebleken . Om maar een voorbeeld te noemen: Zweden zag een enorme prijs betalen zonder sluiting, met 40.000 COVID-sterfgevallen tegen 1 mei en 100.000 tegen juni. Zweden telt nu 2854 doden en bereikte twee weken geleden een hoogtepunt. Zoals Fraser Nelson, redacteur van Britain’s Spectator, opmerkt: “Het model van het Imperial College klopt niet in orde van grootte.”

En tenslotte:

Inderdaad, Ferguson heeft zich zo vaak vergist dat sommige van zijn collega-modelleurs hem “De Meester van de Ramp” noemen.

Oh, en professor Ferguson heeft onlangs ontslag genomen omdat hij de avondklok stopzette … om een ​​affaire te hebben met een getrouwde vrouw.  Ik eindig met een quote van de man die volgens mij de grootste held van deze hele puinhoop zal worden, de  Zweedse Anders Tegnell,  de man die ervoor koos zijn land niet af te sluiten:

Iemand die sceptisch staat tegenover de modellen van professor Ferguson, is Anders Tegnell, de epidemioloog die de Zweedse regering heeft geadviseerd. “Het is geen peer-reviewed paper”, zei hij, verwijzend naar het Imperial College van 16 maart. ‘Het klopt misschien, maar het kan ook vreselijk fout zijn. In Zweden zijn we een beetje verbaasd dat het zo’n impact heeft gehad. ”

IHME:  Als het model van het Imperial College echt de motivatie was voor zowel president Trump, Boris Johnson als vele andere wereldleiders om af te sluiten, dan zijn de IHME-modellen bijna altijd de “wetenschappelijke” staat geweest die gouverneurs citeren om te laten zien hoeveel levens hun afschermingen zijn besparing. Het is echt een leuk optreden. Zoek een model dat de sterfgevallen in jouw staat enorm overschat, sluit het af en laat de modelleurs je laten zien hoeveel levens je hebt gered. Gelukkig hebben andere wetenschappers toegekeken en heeft het IHME-model een van de meest meedogenloze afslagen gekregen die ik ooit in de wetenschappelijke literatuur heb gezien van professoren van de Universiteit van Sydney, Northwestern en UTEP. Getiteld,  Leren terwijl we gaan – Een onderzoek naar de statistische nauwkeurigheid van COVID-19 dagelijkse voorspellingen van het aantal doden en vorige week gepubliceerd, zegt de studie in feite dat het IHME-model gevaarlijk onnauwkeurig is, maar op een ietwat hartelijke, wetenschappelijke manier. De auteurs schrijven:

In het bijzonder viel het werkelijke aantal sterfgevallen de volgende dag maar liefst 76% van de tijd buiten de IHME-voorspellingsintervallen, vergeleken met de verwachte waarde van 5%. Wat de bijgewerkte modellen betreft, geven onze analyses aan dat de aprilmodellen weinig of geen verbetering vertonen in de nauwkeurigheid van de puntschattingsvoorspellingen.

En dan landen ze de grote klap:

Onze analyse stelt het nut van de voorspellingen ter discussie om de beleidsvorming en de toewijzing van middelen te stimuleren.

In het Engels: de IHME-modellen zijn zo slecht in het voorspellen dat ze nergens op moeten vertrouwen. Heb meer nodig? Andrew McCarthy van National Review  was op 9 april zeer welsprekend in het bekritiseren van de onnauwkeurigheid en nutteloosheid van de IMHE-modellen:

Het model waarop de overheid zich baseert, is simpelweg onbetrouwbaar. Het is niet dat sociale afstandsverandering de vergelijking heeft veranderd; het is zo dat de fundamentele aannames van de vergelijking zo fout zijn, dat ze niet voor slechts 72 uur redelijk stabiel kunnen blijven. En let wel, wanneer we constateren dat de overheid op de modellen vertrouwt, bedoelen we vertrouwen met het oog op het maken van beleid, inclusief het beleid om Amerikaanse bedrijven volledig te sluiten en te proberen mensen tot hun huis op te sluiten, want er wordt gezegd dat nee kleinere maatregelen zijn voldoende. ‘

En hoe denkt Mr. McCarthy, een senior fellow bij het National Review Institute, dat deze modellen hebben gepresteerd?

“Om de ineenstorting van een sleutelmodel als verbluffend te beschrijven, heeft de regering de natie gealarmeerd over de catastrofale dreiging van het coronavirus, zou deze ontwikkeling geen recht doen.”

Mijn eigen gouverneur hier in Oregon, Kate Brown, roept graag de zin op dat ze ‘de wetenschap volgt’. Onlangs heeft een Circuit Court haar lockdown-bevel vernietigd nadat een rechtszaak was aangespannen bij een aantal kerken. Gouverneur Brown  heeft deze verklaring vrijgegeven :

Vanaf het begin van deze crisis heb ik binnen mijn gezag gewerkt, waarbij ik wetenschap en gegevens als mijn gids heb gebruikt, waarbij ik gehoor heb gegeven aan het advies van medische experts. Deze strategie heeft levens gered en Oregonianen beschermd tegen de ergste van de COVID-19-pandemie.

Op welke “wetenschap” vertrouwt gouverneur Brown? Het IHME-model. Denk je nog steeds dat dat “wetenschap” is?

Ten slotte schreef Michael Fumento een uitstekend artikel waarin hij betoogde dat  “na herhaalde mislukkingen, het tijd is om epidemische modellen permanent te dumpen.”  Zoals hij uitlegt:

De modellen hebben in wezen drie doelen: 1) om te voldoen aan de behoefte van het publiek aan een nummer, een willekeurig nummer; 2) Media-aandacht voor de modelleur brengen; en 3) mensen de stuipen op het lijf jagen om hen ertoe te brengen ‘het juiste te doen’. Dat kan worden gedefinieerd als “de curve afvlakken”, zodat gezondheidszorgstelsels niet worden onderdrukt, of mensen worden aangemoedigd om schapen te worden en beperkingen op vrijheden te aanvaarden die zelfs tijdens oorlogen niet zijn opgelegd. Net als Ferguson weten alle modelleurs dat de krantenkoppen, ongeacht de lage kant, altijd de hoge kant zullen weerspiegelen. Ervan uitgaande dat het mogelijk is om een ​​epidemie helemaal te modelleren, zullen de reguliere persrelais zijn ontworpen om paniek te bevorderen.

Advies # 2: Roger Koppl, in de geest van een ziektemodeler

Ik dacht dat dit  zo’n geweldige beschrijving was  van de menselijke kant van het zijn van een ziekte-voorspeller, geschreven door Professor of Finance Roger Koppl uit Syracuse:

Bedenk of jij het was. Je bent epidemioloog en de premier belt om je te vragen hoeveel er zullen sterven als we geen lockdown hebben. Wat vertel je hem? Je kunt het nummer niet zomaar opzoeken. De pandemie begint nu pas van de grond te komen en uw kennis ervan is dienovereenkomstig vaag. Het is moeilijk te zeggen. Elk nummer is een gok. Als u de premier een laag aantal geeft, wordt er niet afgesloten. Wat als hij je lage nummer accepteert en we hebben geen lockdown? Misschien komt alles goed. Maar misschien zullen er veel meer doden vallen dan u had voorspeld. Je krijgt de schuld. Mensen zullen je beschamen als een slechte wetenschapper. En omdat je een goed en fatsoenlijk persoon bent, zul je je schuldig voelen. Schuld, schaamte en schuld. Dit is een slechte uitkomst.

Als je hem een ​​hoog aantal geeft, wordt er afgesloten. Niemand zal ooit kunnen zeggen dat uw schatting te hoog was, omdat er bij uw schatting niet van werd uitgegaan. Zelfs als veel mensen sterven tijdens de afsluiting, kun je zeggen: ‘Zie je wel? Bedenk hoeveel erger het zou zijn geweest zonder de blokkering. ‘ Dus als u de premier een hoog aantal geeft, krijgt u de eer om levens te redden. U zult trots kunnen zijn op uw uitstekende reputatie als wetenschapper. En u hoeft zich niet schuldig te voelen over verloren levens. Lof, trots en onschuld. Dit is een goed resultaat. De logica van de situatie is duidelijk. Je hebt alle prikkels om doom en somberheid te voorspellen als er geen lockdown wordt bevolen.

Logisch, en ik denk dat de meeste Amerikaanse gouverneurs die op slot gingen, hiermee te maken hebben: het model zei dat we X doden zouden hebben. Nu zegt het model dat de afsluiting een fractie van X doden veroorzaakte – ik ben je redder!

Feit # 10: Uit de gegevens blijkt dat lockdowns GEEN invloed hebben gehad op het beloop van de ziekte.

Dit is zeker het feit waar mensen het moeilijk mee zullen hebben: wie wil geloven dat al dit lijden en isolement zonder reden was? Maar er zijn meer dan genoeg staten en landen die niet, of voor een veel kortere tijd of op een heel andere manier zijn vergrendeld, om voldoende gegevens te verstrekken. Misschien wel de eenvoudigste verklaring waarom lockdowns niet effectief waren, is de gemakkelijkste: COVID-19 was veel VROEGer in omloop  dan experts dachten . Dit alleen al zou verklaren waarom lockdowns zo ondoeltreffend zijn geweest, maar wat de uiteindelijke verklaring ook is, laten we eens kijken wat de gegevens zeggen.

Ik begin met een bron die u misschien ongebruikelijk vindt, de wereldwijde bank JP Morgan. Van alle feiten die ik heb besproken, is deze over de ineffectiviteit van lockdowns het meest gepolitiseerd geworden, omdat het wordt gebruikt om het schuldspel te spelen. JP Morgan daarentegen maakt hun analyse om iets heel onpartijdigs te doen: geld verdienen. Hun analisten crunchen gegevens om te zien welke economieën waarschijnlijk als eerste zullen herstarten, en u zou op dit moment niet verbaasd moeten zijn om drie dingen te ontdekken: 1) de minst beschadigde economieën zijn degenen die de zwaarste lockdowns hebben gedaan, 2) het opheffen van lockdowns heeft had geen negatief effect op sterfgevallen of ziekenhuisopnames, en 3) het opheffen van lockdowns had de virale overdracht niet verhoogd. Het lezen van de JP Morgan-conclusies is diep deprimerend, omdat hier in de VS. veel gemeenschappen worden NOG STEEDS onderworpen aan veel verschillende lockdown-mandaten, ondanks overweldigend bewijs voor hun ineffectiviteit. Beschouw deze grafiek van JP Morgan die laat zien “Dat veel landen zagen dat hun infectiepercentages eerder daalden dan toen ze weer werden opgeschort, wat suggereert dat het virus zijn eigen ‘dynamiek’ kan hebben die ‘los staat’ van de noodmaatregelen.”

JP Morgan-strateeg en papierauteur Marko Kolanovic is een van mijn helden, want, nou ja, hij zegt alles wat ik wou dat veel andere mensen zeiden, overweeg dit citaat:

“In tegenstelling tot het rigoureus testen van nieuwe medicijnen, werden lockdowns toegepast zonder veel aandacht voor het feit dat ze niet alleen economische verwoesting zouden kunnen veroorzaken, maar mogelijk ook meer doden zouden veroorzaken dan Covid-19 zelf.”

Kolanovic en zijn team laten ook zien dat de overdraagbaarheid van het virus in feite is VERMINDERD nadat de lockdowns in de Amerikaanse staten zijn opgeheven, door middel van de meting die bekend staat als “RO”. Zoals de Daily Mail  uitlegt , “zagen veel staten een lagere transmissiesnelheid (R) nadat de volledige vergrendelingen waren beëindigd.”

 

TJ Rogers, de oprichter van Cypress Semiconductor, en een team van zijn ingenieurs analyseerden ook de gegevens en publiceerden hun resultaten in dit stuk in de Wall Street Journal getiteld ‘ Do Lockdowns Save Many Lives? Op de meeste plaatsen zeggen de gegevens nee. ”Ze leggen uit:

We hebben een eenvoudige correlatie van één sterfte per miljoen en dagen tot sluiting uitgevoerd, variërend van min-10 dagen (sommige staten stopten voor enig teken van Covid-19) tot 35 dagen voor South Dakota, een van de zeven staten met beperkte of geen uitschakeling. De correlatiecoëfficiënt was 5,5% – zo laag dat de ingenieurs die ik in dienst had, het zouden hebben samengevat als “geen correlatie” en verder zouden gaan om de echte oorzaak van het probleem te vinden.

Vertaling: iets anders dan lockdowns moet het verloop van het virus verklaren (zie Feit # 14). Thomas AJ Meunier van de Woods Hole Oceanographic Institution heeft dit rapport begin mei uitgebracht met de titel: ‘Een volledig lockdown-beleid in West-Europese landen heeft geen duidelijke gevolgen voor de COVID-19-epidemie. ”Net als het rapport van JP Morgan is zijn conclusie deprimerend:

Onze resultaten laten een algemene vervaltrend zien in de groeisnelheden en reproductieaantallen twee tot drie weken voordat het volledige lockdown-beleid naar verwachting zichtbare effecten zou hebben. Vergelijking van pre- en post lockdown-waarnemingen laat een contra-intuïtieve vertraging zien in het verval van de epidemie na lockdown.

En de klinker:

Schattingen van het aantal dagelijkse en totale sterftecijfers met behulp van trends voorafgaand aan afsluiting suggereren dat er geen levens werden gered door deze strategie, in vergelijking met minder beperkend, sociaal afstandelijk beleid voorafgaand aan afsluiting.

Elain He en collega’s van Bloomberg analyseerden ook de gegevens in  dit artikel met de  titel ‘De resultaten van Europa’s lockdown-experiment zijn binnen’. Hun conclusie zal je waarschijnlijk niet verrassen:

Maar, zoals onze volgende grafiek laat zien, is er weinig correlatie tussen de ernst van de beperkingen van een land en of het erin is geslaagd het overmatige aantal dodelijke slachtoffers te beteugelen – een maat die kijkt naar het totale aantal sterfgevallen in vergelijking met normale trends.

Over Europa gesproken, we moeten allemaal God danken voor Zweden. Door ervoor te kiezen om NIET te vergrendelen, hebben de Zweden bewezen dat de samenleving kan overleven zonder een strikte afsluiting, en hopelijk zullen hun resultaten voorkomen dat er ooit opnieuw afsluitingen plaatsvinden. Als je dit verhaal van dichtbij hebt gevolgd, weet je dat nee- zeggers de ondergang voorspelden voor Zweden  (en voor Florida en Georgia, meer hierover  in een oogwenk), en niets daarvan is ooit gebeurd. Handig genoeg ging de Wereldgezondheidsorganisatie van het prijzen van de reactie van de Chinese afsluiting in Wuhan – die waarschijnlijk de afsluitingsmanie op gang bracht – naar Zweden als model voor de bestrijding van een epidemie. (Lees: ” WIE keert koers om, prijst lockdown-negeert Zweden “.)

Feit # 11: Florida is laat op slot, is vroeg geopend en doet het goed, ondanks voorspellingen van de ondergang

Het beste artikel dat ik heb gelezen over de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, komt  hiervan  op 20 mei  in de  National Review . Ik was aangenaam verrast door wat een rationele geschiedenisstudent gouverneur Desantis was, zoals hij uitlegt:

‘Een van de dingen waar ik me de hele tijd mee bezig hield, was dat ik onderzoek deed naar de pandemie van 1918, ’57, ’68, en dat er in mei 1918 enige verzachtende inspanningen werden gedaan, maar nooit alleen een deal van het type nationale sluiting. Er was echt geen waargenomen ervaring over wat de negatieve gevolgen daarvan zouden zijn. ”

In tegenstelling tot veel van zijn leeftijdsgenoten, vond gouverneur Desantis de dag des oordeels niet nuttig:

Het DeSantis-team had ook niet veel voorraad in ernstige projecties. “We verloren al heel vroeg het vertrouwen in modellen”, zegt een gezondheidsfunctionaris in Florida. ‘We bekijken ze nauwkeurig, maar hoe kun je ergens op vertrouwen als er staat dat je binnen een week een piek bereikt en de volgende dag al een hoogtepunt hebt bereikt?’ In plaats daarvan ‘begonnen we ons echt te concentreren op wat we zagen’.

In plaats daarvan namen ze een geweerschotbenadering op de meest bedreigde burgers: verpleeghuisbewoners, waarvan Florida het meeste heeft in de natie:

Inspecteurs en beoordelingsteams bezochten verpleeghuizen. De staat richtte zich op faciliteiten waar, zegt Mayhew, ‘we historisch hadden aangehaald rond infectiebeheersing. We gebruikten dat om onze bezoeken aan die faciliteiten prioriteit te geven, in de wetenschap dat de begeleiding van CDC regelmatig veranderde. Dus onze aanvankelijke focus was om een ​​effectieve hulpbronneneducatie te zijn om deze faciliteiten te begeleiden om ervoor te zorgen dat ze begrepen hoe ze persoonlijke beschermingsmiddelen bij de staat konden aanvragen. ”

Florida, merkt DeSantis op, “vereiste dat al het personeel en alle werknemers die binnenkwamen, moesten worden gescreend op COVID-ziekte, temperatuurcontroles. Iedereen die symptomatisch is, mag gewoon niet naar binnen. ‘ En het vereiste personeel om PBM te dragen. ‘We leggen ons geld waar onze mond is’, gaat hij verder. “We erkenden dat veel van deze faciliteiten gewoon niet bereid waren om zoiets aan te pakken. Dus stuurden we uiteindelijk in totaal 10 miljoen maskers naar onze faciliteiten voor langdurige zorg, een miljoen handschoenen, een half miljoen gelaatsschermen. ”

Florida versterkte de ziekenhuizen ook met persoonlijke beschermingsmiddelen, maar DeSantis realiseerde zich dat het de ziekenhuizen niet goed zou doen als de infectie in de verpleeghuizen niet meer onder controle was: ‘Als ik persoonlijke beschermingsmiddelen naar de verpleeghuizen kan sturen, kunnen ze een uitbraak voorkomen daar, dat zal meer doen om ziekenhuizen te ontlasten dan dat ik ze gewoon nog eens 500.000 N95-maskers stuur. ”

Het is onmogelijk om het belang van dit inzicht te overschatten en hoeveel het de aanpak van Florida heeft gedreven, in strijd met het beleid van New York en andere staten. (“Ik wil anderen niet beledigen, maar het is ongelooflijk voor mij, het is schokkend”, zegt de gezondheidsfunctionaris in Florida, “dat gouverneur Cuomo [en anderen] in staat zijn om echte vragen over hun beleid te vermijden al vroeg om individuen daadwerkelijk naar het verpleeghuis te sturen, wat volledig in tegenspraak is met de echte gegevens. ”)

Dat brengt ons naar New York, de staat waar elke andere gouverneur die zijn volk opsluit, wijst op, en zegt iets met het effect van: “door vroegtijdig op slot te gaan, vermeden we New York te zijn.” Klopt dat echt?

(Speciale opmerking: er zijn VEEL andere staten – en landen – met gegevens die vergelijkbaar zijn met die van Florida, waaronder Georgië, Texas, Arkansas, Utah, Japan en natuurlijk Zweden, om er maar een paar te noemen. In ALLE gevallen voorspelden de media onheil , en zelfs  president Trump bekritiseerde de vroege opening  van Georgië door hun moedige gouverneur Brian Kemp, en de aantallen van Georgië zien er vandaag geweldig uit.)

Feit # 12: Het bovengemiddelde sterftecijfer in New York lijkt te worden veroorzaakt door een fatale beleidsfout in combinatie met agressieve intubaties.

Forbes heeft  onlangs een artikel gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe geconcentreerd COVID-19-sterfgevallen werkelijk zijn in een enkele populatie, getiteld ” De belangrijkste coronavirusstatistiek: 42% van de Amerikaanse sterfgevallen is afkomstig van 0,6% van de bevolking “, legt het artikel uit:

2,1 miljoen Amerikanen, die 0,62% van de Amerikaanse bevolking vertegenwoordigen, wonen in verpleeghuizen en woonzorgcentra … Volgens een  analyse  die Gregg Girvan en ik hebben uitgevoerd voor de  Foundation for Research on Equal Opportunity , vanaf 22 mei, in de 43 staten die rapporteren momenteel dergelijke cijfers, een verbazingwekkende 42% van alle COVID-19-sterfgevallen heeft plaatsgevonden in verpleeghuizen en assistentiewoningen.

Forbes  wijst er ook op dat het risico van ziekten van het coronavirus-type voor verpleeghuispopulaties niets nieuws is:

De tragedie is dat het niet zo hoefde te zijn. Op 17 maart, toen de pandemie net begon te versnellen, waarschuwde Stanford-epidemioloog John Ioannidis   dat “zelfs sommige zogenaamde milde of verkoudheid-type coronavirussen al decennia bekend zijn [met] een sterftecijfer van wel 8% wanneer ze mensen in verpleeghuizen infecteren. ‘ Ioannidis werd genegeerd.

In zijn  recente meta-analyse  van het werkelijke besmettingssterftecijfer van COVID-19 legde Dr. Ioannidis de beleidsfout in New York uit die waarschijnlijk heeft bijgedragen aan duizenden vermijdbare sterfgevallen:

De massale sterfte van ouderen in verpleeghuizen, nosocomiale infecties en overweldigde ziekenhuizen kan ook de verklaring zijn voor het zeer hoge sterftecijfer op specifieke locaties in Noord-Italië en in New York en New Jersey. Een zeer ongelukkige beslissing van de gouverneurs in New York en New Jersey was om COVID-19-patiënten naar verpleeghuizen te laten sturen.

Dr. Ioannidis noemt ook de keuze van medisch personeel in New York om patiënten snel op beademingsapparatuur te plaatsen, waarvan artsen nu beseffen dat het waarschijnlijk meer kwaad dan goed doet (Lees:  80% van de coronaviruspatiënten van NYC die op beademingsapparatuur worden geplaatst, sterft uiteindelijk, en sommige artsen sterven proberen ze niet meer te gebruiken . ) :

Het gebruik van onnodig agressief beheer (bijv. Mechanische ventilatie) kan ook hebben bijgedragen tot slechtere resultaten.

De  New York Post  was bijzonder streng in het bekritiseren van het verpleeghuisbeleid van New York:

Het bloedbad begon in maart, toen ziekenhuizen overspoeld werden met COVID-19-patiënten die erop aandrongen oudere patiënten op te ruimen, zelfs als ze nog steeds besmet waren,  en hen naar alle verpleeghuizen met lege bedden te sturen . Om dat voor elkaar te krijgen, moesten ze zich ontdoen van een veiligheidsregelgeving waarbij patiënten tweemaal negatief moesten worden getest op COVID-19 voordat ze in een huis werden geplaatst. De gezondheidsdienst van de staat deed dat gewillig.

Op 25 maart gaf de gezondheidsafdeling van gouverneur Cuomo de opdracht dat verpleeghuizen COVID-patiënten moesten accepteren en dat ze geen COVID-tests nodig hadden voor opname. Voorzieningen als Newfane moesten blind vliegen, niet wetende welke inkomende patiënten het hadden.

De American Health Care Association noemde het een ‘recept voor een ramp’. Het Comité voor het verminderen van sterfgevallen door infectie drong er bij Cuomo op aan van koers te veranderen … Kort gezegd : 11.000 tot 12.000 verpleeghuis- en assistentiewoningen  zijn overleden aan COVID-19 , de helft van alle virusdoden in de hele staat … Dat vreselijke dodental hoefde niet gebeuren. Het is zes keer het aantal dodelijke slachtoffers in verpleeghuizen als in Florida of Californië, beide meer bevolkte staten.

Denk aan Florida en Zweden wanneer je gouverneur je probeert te vertellen dat hun destructieve besluit om iedereen op te sluiten je van New York heeft gered. Oh, en vergeet het land niet waar geen mensen van de dag des oordeels over willen praten:  Japan :

Japan verklaarde gisteren [25 mei] op zijn minst een tijdelijke overwinning in zijn strijd met COVID-19, en zegevierde door zijn eigen playbook te volgen. Het bracht het aantal dagelijkse nieuwe gevallen terug tot bijna het streefniveau van 0,5 per 100.000 mensen met vrijwillige en niet erg beperkende sociale afstand en zonder grootschalige tests … Het afnemende aantal nieuwe gevallen leidde ertoe dat de regering de noodtoestand begon op te heffen voor een groot deel van Japan op 14 mei, vóór de geplande planning van 31 mei. De aankondiging van gisteren voltooide de lift en ontlastte Tokyo en vier andere prefecturen.

Feit # 13: Volksgezondheidsfunctionarissen en epidemiologen houden GEEN rekening met de andere negatieve maatschappelijke gevolgen van lockdowns

Als je me zou vragen hoe een suggestie om een ​​paar kilo af te vallen en ik zei: “Stop met eten of iets drinken”, zou je dan mijn advies opvolgen? Het zou werken om uw doelen te bereiken, maar misschien houdt u niet van de bijwerkingen. Dat is eigenlijk wat hier is gebeurd. In plaats van ÉÉN bijdrage te leveren aan het beleid, kregen de volksgezondheidsfunctionarissen de sleutels van de cabriolet zonder hun vergunning, en ze vlogen weg! Kijk wat Dr. Anthony Fauci   eerder deze maand tegen het Congres zei :

Ik ben een wetenschapper, een arts en een ambtenaar voor volksgezondheid. Ik geef advies, volgens het beste wetenschappelijke bewijs. Er zijn een aantal andere mensen die daarin komen en advies geven dat meer gerelateerd is aan de dingen waarover je sprak, de noodzaak om het land weer open te krijgen, en economisch. Ik geef geen advies over economische zaken. Ik geef geen advies over iets anders dan de volksgezondheid.

The  Wall Street Journal  bekritiseerde actief dit eendimensionale denken van Amerikaanse volksgezondheidsfunctionarissen en merkte op: Fauci is duidelijk over het feit dat Amerikanen niet op hem mogen vertrouwen om een ​​kosten-batenanalyse uit te voeren van het beleid dat hij aanbeveelt. ‘ Deze  uitstekende kritiek  op het Imperial College-model maakt een soortgelijk punt: “Het Imperial College-artikel is een eenzijdige analyse. Het kijkt naar de voordelen van een lockdown zonder in de kosten te gaan. ”

Dus wacht, al deze modellen die de ondergang van COVID-19 voorspelden, hielden geen rekening met sterfgevallen veroorzaakt door de blokkades door zelfmoord, overgeslagen doktersafspraken en werkloosheid? Dus wie zou deze complexe beleidsbeslissingen moeten nemen? In de Verenigde Staten heb ik tenminste 51 mensen verantwoordelijk: de president en 50 staatsgouverneurs. En als u verwacht dat een van hen een mea culpa uitvaardigt voor een vreselijke beslissing, houd dan uw adem in van de  Issues & Insights Editorial Board :

Verwacht niet dat iemand toegeeft dat ze ongelijk hadden. De volksgezondheidsgemeenschap – die wild overdreven voorspellingen van sterfgevallen verkondigde – zal dat nooit doen. Evenmin zullen de Democraten en de pers – die zich inzetten voor het verhaal dat elke dood in de VS de schuld is van president Donald Trump. Trump zal dat waarschijnlijk ook niet doen, omdat hij ermee instemde de economie af te sluiten nadat hij zijn aanwijzingen van de onheilsprofessionals voor de volksgezondheid had overgenomen.

Advies # 3: Yoram Lass, voormalig directeur van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid

In tegenstelling tot Amerikaanse volksgezondheidsfunctionarissen, die het idee schijnen om COVID-19 te voorkomen, wat de kosten ook zijn, ben ik verheugd om volksgezondheidsfunctionarissen in andere landen te zien met een veel vollediger begrip van de totale kosten voor de samenleving dan welk publiek dan ook gezondheidsbeslissing oorzaken. En van alle internationale rechttoe rechtaan functionarissen op het gebied van volksgezondheid, zegt niemand het directer dan mijn favoriet: Yoram Lass uit Israël. In dit  uitstekende interview met Spiked Online – wat je echt volledig zou moeten lezen – Dr. Lass biedt het volgende goudklompje aan:

Het is de eerste epidemie in de geschiedenis die gepaard gaat met een nieuwe epidemie: het virus van de sociale netwerken. Deze nieuwe media hebben hele populaties gehersenspoeld. Wat je krijgt is angst en angst, en een onvermogen om naar echte gegevens te kijken. En daarom heb je alle ingrediënten voor monsterlijke hysterie … Vergeleken met die stijging zijn de draconische maatregelen van bijbelse proporties. Honderden miljoenen mensen lijden. In ontwikkelingslanden zullen velen van de honger omkomen. In ontwikkelde landen zullen velen sterven door werkloosheid. Werkloosheid is sterfte. Er zullen meer mensen sterven aan de maatregelen dan aan het virus. En de mensen die aan de maatregelen sterven, zijn de kostwinners. Ze zijn jonger. Bij de mensen die aan coronavirus overlijden, is de mediane leeftijd vaak hoger dan de levensverwachting van de bevolking. Wat er is gedaan, is niet evenredig. Maar mensen zijn bang. Mensen worden gehersenspoeld. Ze luisteren niet naar de gegevens. En dat geldt ook voor regeringen.

Feit # 14: Er is een voorspellend model voor de virale boog van COVID-19, het heet de wet van Farr en werd meer dan 100 jaar geleden ontdekt

Dr. Lass maakte in zijn interview dat hierboven werd benadrukt ook een punt dat we al lang voor de blokkering wisten hoe COVID-19 zich waarschijnlijk zou gedragen, omdat we sinds het begin van de mens met nieuwe virussen te maken hebben gehad:

Als je in een grafiek naar de coronavirusgolf kijkt, zie je dat het op een piek lijkt. Coronavirus komt erg snel, maar gaat ook heel snel weg. De griepgolf is ondiep omdat het drie maanden duurt om te passeren, maar het coronavirus duurt één maand.

Dat ALLE virussen een natuurlijke belcurve volgen, met hellingen die ongeveer gelijk zijn op de weg omhoog en omlaag, werd  meer dan 100 jaar geleden ontdekt door  Dr. William Farr , en het staat bekend als de wet van Farr. Onlangs hebben Chinese en Amerikaanse wetenschappers een studie gepubliceerd om te zien of COVID-19 zich zou gedragen volgens de wet van Farr, en hier is de grafiek van hun  recente paper :

Zoals je kunt zien, komen het voorspelde pad van het virus in China (oranje stippellijn) en het daadwerkelijke pad van het virus (blauwe stippellijn) overeen. Deze paper, helemaal gemaakt op 8 februari, had de beleidsmakers veel verdriet kunnen besparen. Een bekende Israëlische wetenschapper  maakte hetzelfde punt  over de natuurlijke boog van het virus meer dan een maand geleden, midden in de afsluiting van Israël:

Een vooraanstaande Israëlische wiskundige, analist en voormalig generaal beweert dat eenvoudige statistische analyse aantoont dat de verspreiding van COVID-19 piekt na ongeveer 40 dagen en na 70 dagen afneemt tot bijna nul – ongeacht waar het toeslaat, en ongeacht welke maatregelen regeringen opleggen om te proberen om het te dwarsbomen.

Prof  Isaac Ben-Israel , hoofd van het Security Studies-programma aan de Universiteit van Tel Aviv en de voorzitter van de Nationale Raad voor Onderzoek en Ontwikkeling, vertelde  maandagavond aan Israëls Channel 12  (Hebreeuws) dat hij onderzoek deed met een collega-professor, waarbij hij de groei en daling van nieuwe gevallen in landen over de hele wereld, toonde herhaaldelijk aan dat “er een vast patroon is” en “de cijfers voor zichzelf spreken”.

Hoewel hij zei dat hij sociale afstand ondersteunt, vormt de wijdverbreide bekisting van economieën wereldwijd een aantoonbare fout in het licht van die statistieken. In het geval van Israël, merkte hij op, sterven normaal gesproken elke dag ongeveer 140 mensen. Een groot deel van de economie te hebben afgesloten vanwege een virus dat één of twee keer per dag doodt, is een radicale fout die Israël onnodig 20% ​​van zijn BBP kost, zei hij.

(Dr. Ben-Israell, FYI, is misschien wel de beroemdste wetenschapper van Israël,  lees zelf zijn cv .) Ik heb het idee van de wet van Farr op de proef gesteld met de  lokale gegevens die  ik hier in Oregon heb, en wat je duidelijk kunt zien is dat COVID-19 volgde AL een natuurlijke, verwachte virale boog VOORDAT onze gouverneur Kate Brown een lockdown oplegde. (Opmerking: Lockdown order uitgegeven op 23 maart, het zou 2 weken duren om een ​​positief effect te zien op het aantal ziekenhuisopnames, maar het virus nam al af, net zoals zowel Dr. Lass als Dr. Ben-Israel voorspelden.)

 

Ik heb echt genoten van deze  uitleg van de wet van Farr  door Michael Fumento:

Het enige ‘model’ met enig succes is eigenlijk behoorlijk geslaagd en verscheen in 1840, toen een ‘computer’ een telraam was. Het heet  de wet van Farr , en het is eigenlijk meer een observatie dat epidemieën eerst het snelst groeien en dan langzaam tot een piek, en dan afnemen in een min of meer symmetrisch patroon. Zoals je vanaf de datum zou kunnen raden, gaat het vooraf aan openbare gezondheidsdiensten en vereist het geen afsluitingen of helemaal geen interventies. Integendeel, de ziekte grijpt het laaghangende fruit (met COVID-19 zijn dat ouderen met comorbide aandoeningen) en vindt het steeds moeilijker om meer fruit te krijgen.

Feit # 15: De afsluitingen zullen meer dood en vernietiging veroorzaken dan COVID-19 ooit heeft gedaan

Mijn laatste feit is het meest deprimerend. Natuurlijk is het vandaag onmogelijk om alle gegevens te vinden om te laten zien hoe destructief onnodige vergrendelingen zijn geweest, maar veel mensen proberen het al. Economisch gezien zullen de kosten voor de Verenigde Staten worden gemeten in de miljarden. Het hoeft niet zo te zijn, Zweden  meldde zojuist  dat het BBP in hun eerste kwartaal groeide!

Ik zal een aantal verschillende takes markeren, zodat je de basisfoto krijgt, en het is echt lelijk. Vorige week schreef een groep professoren van Stanford, Duke, University of Chicago en Hebrew University in  The Hill een ontnuchterend stuk met de titel:  De sluiting van COVID-19 kost Amerikanen miljoenen jaren leven , waar ze uitlegden:

Hoewel goedbedoeld, werd de afsluiting opgelegd zonder rekening te houden met de gevolgen ervan die verder reikten dan die direct van de pandemie … Het beleid heeft de grootste wereldwijde economische ontwrichting in de geschiedenis veroorzaakt, met  biljoenen dollars van verloren economische output. Deze financiële verliezen zijn valselijk afgeschilderd als puur economisch. Integendeel, met behulp van talrijke publicaties van de National Institutes of Health Public Access, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en Bureau of Labor Statistics en verschillende actuariële tabellen, berekenen we dat dit beleid verwoestende niet-economische gevolgen zal hebben die in totaal miljoenen geaccumuleerde levensjaren verloren in de Verenigde Staten, veel verder dan wat het virus zelf heeft veroorzaakt … Gezien alleen de levensverliezen als gevolg van gemiste gezondheidszorg en werkloosheid als gevolg van het uitsluitingsbeleid, schatten we conservatief in dat de nationale afsluiting verantwoordelijk is voor elke maand minstens 700.000 verloren levensjaren, of ongeveer 1,5 miljoen tot nu toe – die het COVID-19-totaal al ver overtreffen.

Een van de hoofdauteurs van de studie, de eerder genoemde Dr. Scott Atlas, vervolgde  Fox News  om de resultaten van hun analyse verder uit te leggen:

“Ik denk dat een ding dat op de een of andere manier geen aandacht krijgt, de CDC net is uitgekomen met hun sterftecijfers,” zei Atlas. ‘En kijk, ze verifiëren wat mensen nu al meer dan een maand zeggen, inclusief mijn Stanford-epidemiologiecollega’s en alle anderen ter wereld die deze analyse hebben uitgevoerd – en dat is dat het sterftecijfer voor infecties minder is dan een tiende van de oorspronkelijke schatting. Het beleid zelf doodt mensen. Ik bedoel, ik denk dat iedereen heeft gehoord over 650.000 mensen met kanker, chemo, van wie de helft niet binnenkwam. Twee derde van de kankeronderzoeken kwam niet binnen. 40 procent van de patiënten met een beroerte die dringend zorg nodig hadden, kwam niet binnen, ” Zei Atlas.

Weet je nog hoe de afsluiting ziekenhuizen open moest houden om een ​​golf van patiënten te beheren? Welnu, nu wordt het gezondheidszorgsysteem geconfronteerd met een ramp:  artsen worden geconfronteerd met loonsverlagingen, verlof en tekorten omdat het coronavirus de eerstelijnszorg tot het uiterste drijft  CNBC-rapporten:

Het zijn niet alleen dokterspraktijken in New York, het epicentrum van de coronavirusepidemie in de VS, die het financieel moeilijk hebben. Ongeveer 51% van de eerstelijnszorgverleners is onzeker over hun financiële toekomst in de komende vier weken, en 42% heeft ontslagen of ontslagen medewerkers, volgens een  onderzoek onder 2.700 praktijken in de Verenigde Staten  door de non-profit Primary Care Collaborative en Larry A Groen centrum. Bovendien voorspelt 13% sluiting binnen de volgende maand.

Dr. John Ioaniddis van Stanford schreef een uitstekend artikel voor de  Boston Review , waarin hij de catastrofale impact van de lockdown op de gezondheidszorg beschrijft:

Tegelijkertijd moeten we niet wegkijken van de echte nadelen van de meest ingrijpende van onze interventies, die ook onevenredig veel nadelen hebben voor de kansarmen. We weten dat langdurige vergrendeling van de hele bevolking de behandeling van kanker heeft  vertraagd  en ervoor heeft gezorgd dat mensen met een ernstige ziekte zoals  hartaanvallen  niet  naar het ziekenhuis hoeven te gaan . Het leidt ziekenhuissystemen tot  verlof en ontslaat personeel , het verwoest de  geestelijke gezondheid , het  vergroot huiselijk geweld en kindermishandeling, en het heeft alleen al in de Verenigde Staten ten minste 36,5 miljoen nieuwe mensen aan de gelederen toegevoegd. Veel van deze mensen raken hun ziektekostenverzekering kwijt, waardoor ze een groter risico lopen op een afnemende gezondheid en economische problemen. Langdurige werkloosheid zal naar schatting  alleen al in de Verenigde Staten het komende decennium leiden tot 75.000 extra  doden door wanhoop . Op mondiaal niveau heeft het aantal verstoringen het aantal mensen dat verhongerd wordt verhoogd   tot meer dan een miljard,  schorsing van massale vaccinatiecampagnes  vormt een bedreiging voor de heropflakkering van infectieziekten die kinderen doden,  modellering  suggereert een  overschot van 1,4 miljoen sterfgevallen als gevolg van tuberculose  tegen 2025, en een verdubbeling van het dodental door malaria  in 2020 wordt verwacht in vergelijking met 2018. Ik hoop dat deze modelvoorspellingen net zo verkeerd blijken te zijn als verschillende COVID-19-modelvoorspellingen, maar dat is mogelijk niet het geval. Al deze effecten zijn ook van belang. Beleidsmakers moeten de nadelen van restrictief beleid in overweging nemen, niet alleen de voordelen ervan.

Heck, meer dan 600 artsen hebben onlangs een beroep gedaan op president Trump om de lockdowns op te heffen, volgens  Forbes :

Meer dan 600 van de artsen van het land stuurden  deze week een  brief aan president Trump waarin ze de sluiting van het coronavirus een ‘massaal ongeval’ met ‘exponentieel groeiende negatieve gevolgen voor de gezondheid’ noemden voor miljoenen niet-COVID-patiënten.

“De downstream gezondheidseffecten … worden enorm onderschat en ondergerapporteerd. Dit is een fout van een orde van grootte ‘, aldus de brief van Simone Gold, MD, specialist in spoedeisende geneeskunde in Los Angeles.

Het is geen verrassing dat de  zelfmoorden zijn op de stijging  in de deelgemeenten die naar beneden vergrendeld en dat recepten voor  de slaap  en  anti-angst medicijnen  zijn omhooggeschoten. En er werd zojuist gemeld dat ” sociaal isolement iemands risico op vroegtijdig overlijden met wel 50 procent kan verhogen “, suggereert een nieuwe studie . ” Zelfs Dr. Fauci, misschien wel de meest enthousiaste supporter van de lockdown, heeft onlangs religie gekregen, zoals CNBC meldde:

Thuisbevelen die bedoeld waren om de verspreiding van het  coronavirus tegen te gaan,  zouden uiteindelijk “onherstelbare schade” kunnen veroorzaken als ze te lang worden opgelegd, vertelde de gezondheidsadviseur van het Witte Huis, Dr. Anthony Fauci, vrijdag aan CNBC.

“Ik wil niet dat mensen denken dat een van ons van mening is dat het de beste keuze is om voor langere tijd opgesloten te blijven”, zei Fauci tijdens een interview met CNBC’s Meg Tirrell over ” Halftime Report .”

Dr. Fauci, u bent heel, heel laat op het feest. In feite is een van mijn grootste problemen met deze hele puinhoop hoe Dr. Fauci en anderen zoals hij bijna NIETS hebben gedaan om het Amerikaanse publiek te informeren over de nieuwe wetenschap en informatie die we nu hebben over COVID-19, die niet alleen betekenisvol paniek verminderen, maar misschien ook de gouverneurs meer steun geven om sneller te heropenen …

Feit # 16: Al deze gefaseerde heropeningen zijn volslagen onzin zonder wetenschap om ze te ondersteunen, maar ze zullen allemaal tot een succes worden verklaard

Ik vond dit  Wall Street Journal-  artikel  over de gouverneur van Washington, Jay Inslee, bijzonder veelzeggend:

Inslee’s “Covid-19-dashboard”, dat een wetenschappelijk onderbouwd pad moet bieden voor het herstel van Washington, is ongeveer hetzelfde verhaal. Het online dashboard bevat “wijzerplaten” voor vijf variabelen voor de openbare veiligheid, maar geeft geen indicatie van hoe elk wordt berekend of waar de wijzerplaten moeten zijn om de verschillende fasen van heropening te beginnen. Wanneer mogen bouwers met nieuwbouw beginnen? Wanneer kunnen kleine winkels openen zoals  Home Depot  open is? Het dashboard is ontworpen om wetenschap te impliceren, maar mist zinvolle gegevens.

Ja, wacht je nog steeds op je heropening van fase 1 of fase 2? Geloof me, degene die het plan van jouw staat heeft bedacht, verzint letterlijk dingen terwijl ze doorgaan. En gezien de extreme reeks plannen die plaatsvinden – zelfs in aangrenzende provincies – is de kans dat ze ALLES te maken hebben met de boog van het virus precies NUL, maar dat wist je al als je zo ver leest. Het goede nieuws is dat ze ALLEMAAL zullen slagen, omdat we in de eerste plaats nooit moesten afsluiten – MISSIE VERVOLGD.

(Het is interessant om terug te kijken naar begin mei waar de volksgezondheidsfunctionarissen een ramp voor Florida voorspelden – Miami Herald :  hoe veilig is het heropeningsplan van Florida? Volksgezondheidsdeskundigen geven een openhartige kritiek – zijn andere gouverneurs ooit voor zichzelf gaan nadenken over de weg) Ron DeSantis deed?)

Hoe zijn we hier gekomen?

Deze week werd ik echt getroffen door  deze kop  van de Stichting voor Economisch Onderwijs:

 

Zoals de beste deskundige op het gebied van infectieziekten van Zweden onlangs heeft uitgelegd, is de Zweedse benadering van de pandemie orthodoxer dan de huidige lockdown-benadering, althans in vergelijking met historische normen.

‘Sluiten de mensen de samenleving volledig af, wat echt nog nooit eerder is gedaan, min of meer orthodox dan Zweden?’ Vroeg Anders Tegnell  onlangs . “[Zweden doet] wat we gewoonlijk doen op het gebied van de volksgezondheid: veel verantwoordelijkheid geven aan de bevolking, proberen een goede dialoog met de bevolking te bereiken en daarmee goede resultaten behalen.”

Het punt van Tegnell verdient aandacht. Terwijl landen er tegenwoordig comfortabel mee lijken om massale lockdowns in te stellen om de verspreiding van een dodelijk ademhalingsvirus te voorkomen, lijkt de praktijk ongekend.

Stanford’s Dr. Scott Atlas is, IMO, een van de echte helden van dit moeras, en ik vond zijn essay over het gebrek aan leiderschap door Amerikaanse volksgezondheidsfunctionarissen tijdens deze crisis een van zijn beste. Hoewel de volksgezondheidsfunctionarissen de Amerikanen daglicht hebben geschuwd, hebben ze heel weinig gedaan om de Amerikanen te informeren over de opkomende wetenschap die heeft bewezen dat veel van onze aanvankelijke angsten niet door de wetenschap worden ondersteund. We hebben nog steeds MILJOENEN Amerikanen die bang zijn om hun huis te verlaten, en ik denk dat velen denken dat de IFR van COVID-19 dichter bij pokken (30%) ligt dan bij de seizoensgriep. Zoals Dr. Atlas  op 3 mei in The Hill schreef  :

De basis om het publiek gerust te stellen over herintreding is het herhalen van de feiten over de dreiging en tegen wie deze is gericht.  Inmiddels studies uit  Europa  en de  Verenigde Staten . alle suggereren dat het totale sterftecijfer veel lager is dan vroege schattingen. En we weten wie we moeten beschermen, omdat deze ziekte – door het bewijs – niet voor de hele bevolking even gevaarlijk is. In Oakland County in Michigan  was 75 procent van de sterfgevallen ouder dan 70 jaar; 91 procent was bij mensen ouder dan 60, vergelijkbaar met wat werd opgemerkt in  New York . En jongere, gezondere mensen hebben vrijwel geen risico op  overlijden  en weinig risico op een ernstige ziekte; zoals ik eerder heb opgemerkt, onder een procent van de ziekenhuisopnames in New York City  zijn patiënten onder de 18 jaar geweest en minder dan één procent van de sterfgevallen op welke leeftijd dan ook zonder de  onderliggende  aandoeningen.

Ik heb nog steeds moeite om te begrijpen hoe we hier terecht zijn gekomen. Ik denk dat een van de beste essays die je ooit over dit onderwerp zult lezen een tweedelige serie is, geschreven door bio-ingenieur Yinon Weiss:

Deel 1 :  How Fear, Groupthink heeft onnodige wereldwijde lockdowns veroorzaakt . Uittreksel:

In het licht van een nieuwe virusdreiging klampte China zich vast aan zijn burgers. Academici gebruikten foutieve informatie om defecte modellen te bouwen. Leiders vertrouwden op deze defecte modellen. Afwijkende opvattingen werden onderdrukt. De media laaiden angsten op en de wereld raakte in paniek. Dat is het verhaal van wat uiteindelijk bekend kan worden als een van de grootste medische en economische blunders aller tijden. Het collectieve falen van elke westerse natie, op één na, om groepsdenken in twijfel te trekken, zal zeker de komende decennia worden bestudeerd door economen, artsen en psychologen.

Deel 2 :  Hoe mediasensationalisme, Big Tech Bias uitgebreide lockdowns . Uittreksel:

Epidemiologen hebben  defecte lockdown-modellen gemaakt . De media bevorderden de angst. Politici gingen uit van worstcasescenario’s en big tech onderdrukte afwijkende opvattingen. Dit is hoe de angsten van mensen onevenredig werden ten opzichte van de realiteit en hoe schijnbaar korte termijn blokkades zich uitstrekten tot maanden.

Ik zal deze gedachten eindigen met een laatste citaat van Yoram Lass uit  Israël , die netjes samenvatte wat er net is gebeurd (en nog steeds gebeurt op veel plaatsen):

Het is wat in de wetenschap bekend staat als positieve feedback of een sneeuwbaleffect. De regering is bang voor haar kiezers. Daarom voert het draconische maatregelen uit. De kiezers kijken naar de draconische maatregelen en worden nog hysterischer. Ze voeden elkaar en de sneeuwbal wordt groter en groter totdat je irrationeel gebied bereikt. Dit is niets meer dan een griepepidemie als je naar de cijfers en de gegevens wilt kijken, maar mensen die in een staat van angst verkeren, zijn blind. Als ik de beslissingen zou nemen, zou ik proberen mensen de echte cijfers te geven. En ik zou mijn land nooit vernietigen.

Wat nu?

Wat moet worden gedaan is zo eenvoudig, IMO, maar het zal nooit gebeuren, omdat te veel mensen zouden moeten toegeven dat ze ongelijk hadden. Maar ik zeg het toch. Mijn beleidsaanbeveling: verwijder 100% van de nieuw gemaakte vergrendelingsregels, beveilig verpleeghuizen met de aanpak van Florida, vertel iedereen met een actieve COVID-19-infectie om thuis te blijven totdat de symptomen zijn verdwenen of draag een masker als ze in het openbaar moeten uitgaan, en moedig aan alle anderen om hun handen te wassen. Uitgemaakte zaak.

Ik bewaarde een van mijn favoriete quotes voor het laatst van Johan Giesecke van het Karolinska Institute (geen verrassing dat hij Zweeds is), van een  essay  dat begin mei in The Lancet verscheen  :

Deze feiten hebben me tot de volgende conclusies geleid. Iedereen wordt blootgesteld aan het ernstige acute respiratoire syndroom coronavirus 2 en de meeste mensen raken besmet. COVID-19 verspreidt zich als een lopend vuurtje in alle landen, maar we zien het niet – het verspreidt zich bijna altijd van jongere mensen met geen of zwakke symptomen naar andere mensen die ook milde symptomen zullen hebben. Dit is de echte pandemie, maar het gaat onder de oppervlakte door en is waarschijnlijk op zijn hoogtepunt nu in veel Europese landen. We kunnen heel weinig doen om deze verspreiding te voorkomen: een lockdown kan ernstige gevallen een tijdje vertragen, maar zodra de beperkingen zijn opgeheven, zullen de gevallen opnieuw verschijnen. Ik verwacht dat als we het aantal sterfgevallen als gevolg van COVID-19 in elk land over 1 jaar vanaf nu tellen, de cijfers vergelijkbaar zullen zijn, ongeacht de genomen maatregelen.

Maatregelen om de curve af te vlakken kunnen effect hebben, maar een lockdown duwt alleen de ernstige gevallen de toekomst in – het zal ze niet voorkomen. Toegegeven, landen zijn erin geslaagd de verspreiding te vertragen om de gezondheidszorgstelsels niet te overbelasten, en ja, er kunnen binnenkort effectieve medicijnen worden ontwikkeld die levens redden, maar deze pandemie is snel en die medicijnen moeten worden ontwikkeld, getest en snel op de markt gebracht. Er wordt veel hoop gesteld op vaccins, maar ze zullen tijd vergen en met de onduidelijke beschermende immunologische respons op infectie is het niet zeker of vaccins zeer effectief zullen zijn.

Samenvattend is COVID-19 een ziekte die zeer besmettelijk is en zich snel door de samenleving verspreidt. Het is vaak vrij symptoomloos en kan onopgemerkt blijven, maar het veroorzaakt ook ernstige ziekten en zelfs de dood bij een deel van de bevolking, en onze belangrijkste taak is niet om de verspreiding te stoppen, wat nutteloos is, maar om ons te concentreren op het geven de ongelukkige slachtoffers optimale zorg.

Als je zover bent gekomen, bedankt. Je deelt nu mijn last met het kennen van de feiten over Lockdown Lunacy. En, bedankt aan de vele moedige medische professionals en wetenschappers die hun carrière serieus in gevaar brengen om publiekelijk de waarheid te vertellen.

 

Door JB Handley,  CHD bijdragende schrijver

JB Handley is de best verkochte auteur van How to End the Autism Epidemic. Hij studeerde cum laude af aan de Stanford University en is momenteel lid van het management van een particuliere investeringsmaatschappij. Hij is te bereiken via jbhandleyblog@gmail.com.

coronavirusCOVID-19eunederlandpolitiekVS
Comments (0)
Add Comment