Black Lives Matter: We zijn getrainde marxisten – Deel I


Black Lives Matter is een marxistische revolutionaire beweging die de Verenigde Staten wil transformeren in een communistische dystopie. Een gastbijdrage van “Gatestone Institute”.

Uit een recent onderzoek van het Pew Research Center bleek dat meer dan tweederde van de Amerikanen de Black Lives Matter-beweging steunt. Het hoge niveau van ondersteuning roept de vraag op hoeveel het publiek weet over BLM.

Op het eerste gezicht presenteert BLM zich als een basisbeweging van onderaf die zich inzet voor de nobele taken van het bestrijden van racisme en politiegeweld. Een diepere duik laat zien dat BLM een marxistische revolutionaire beweging is die tot doel heeft de Verenigde Staten – en de hele wereld – te transformeren in een communistische dystopie.

Dit is het eerste deel van een tweedelige serie die onthult:

  • De oprichters van BLM  geven openlijk toe dat ze marxistische ideologen zijn. Haar erkende mentoren  zijn onder meer  voormalige leden van Weather Underground, een radicale ‘linkse’ terroristische groepering die in de jaren zestig en zeventig een communistische revolutie naar de Verenigde Staten wilde brengen. BLM is met de Venezolaanse dictator Nicolas Maduro,  vrienden wiens socialistische beleid miljoenen mensen daar een economische ineenstorting en onnoemelijke ellende heeft bezorgd.
  • BLM  zegt af te willen treden: de nucleaire familie, politie en gevangenissen, heteronormativiteit en kapitalisme. BLM en aanverwante groepen eisen een moratorium op huren, hypotheken en nutsvoorzieningen en  verhaal  voor een lange lijst van klachten. BLM-leiders hebben  gedreigd “het systeem plat te branden” als niet aan hun eisen wordt voldaan. Ze  vormen  ook milities die zijn gebaseerd op de militante Black Panther-beweging van de jaren zestig.
  • BLM, dat niet is geregistreerd als een non-profit organisatie voor belastingdoeleinden, heeft donaties binnengehaald in de tientallen miljoenen. BLM’s financiën zijn ondoorzichtig. De donaties van BLM worden   verzameld via ActBlue , een fondsenwervingsplatform dat is geassocieerd met de Democratische Partij en aanverwante zaken. BLM-leiders hebben zelfs  bevestigd dat hun onmiddellijke doel is om president Donald J. Trump uit zijn ambt te verwijderen.
  • Het belangrijkste is echter dat het belangrijkste uitgangspunt van BLM op een leugen is gebaseerd –  namelijk dat de Verenigde Staten “in oorlog” waren met Afro-Amerikanen. Zwarten worden  niet  systematisch aangevallen door blanken. Vijftig jaar na de ondertekening van de Civil Rights Act uit 1964 zijn meer dan drie op de vier Amerikanen, waaronder de meeste blanken en zwarten, het  erover eens dat er echte vooruitgang is geboekt bij het uitbannen van rassendiscriminatie. Geleerden hebben  gevondenDat BLM niet in staat is om solide empirisch bewijs te leveren van systemisch racisme, verklaart waarom de leiders de aanklacht voortdurend “uitbreiden en verdiepen” om de hele Amerikaanse sociale en politieke orde te omvatten.

BLM in je eigen woorden

‘We hebben echt een ideologisch kader. Ikzelf en vooral Alicia [Garza] zijn opgeleide organisatoren. We zijn getrainde marxisten. We zijn superwijs in ideologische theorieën. ”- BLM mede-oprichter  Patrisse Cullors , 22 juli 2015.

‘Als dit land ons niet geeft wat we willen, branden we dit systeem af en vervangen we het. Begrepen? En ik kon figuurlijk spreken. Ik kon letterlijk spreken. Het is een kwestie van interpretatie … ik wil gewoon de bevrijding van de zwarten en de soevereiniteit van de zwarten, met alle mogelijke middelen. ”- BLM-activist  Hank Newsome , 25 juni 2020.

‘Blijf op straat! Het systeem werpt ons alle afleidings- en demobilisatie-tactieken toe. We vechten voor het einde van politie en gevangenissen als een systeem dat de strijd vereist tegen het blanke, overweldigende, kapitalistische heteropatriarchale imperialisme. Beheer je kameraden en blijf gefocust. ”-  BLM Chicago , Twitter, 16 juni 2020.

‘Er bestaat niet zoiets als’ blauw leven ‘. Er is geen tint van een blauw leven. Politieagent zijn is een baan. Het is een vak. Alle levens zijn belangrijk ‘- het is alsof je zegt dat de lucht blauw is. Ik heb nog nooit gehoord dat de politie aan de goede kant van het verhaal staat. ”- BLM-medeoprichter  Alicia Garza , ktvu.com, 30 maart 2018.

“Het is honderden jaren van onderdrukking van generaties en trauma en infrastructureel racisme die ons lichaam aantasten en ze vatbaarder maken voor zoiets als een COVID-19.” – BLM-medeoprichter  Patrisse Cullors ,  Hollywood Reporter , 2 juni 2020.

“We zeggen #DefundThePolice en #DefundDepOfCorrections omdat ze samenwerken. De toename van massa-arrestaties ging hand in hand met de toename van militarisering en massapolitie. Ze moeten als systeem worden afgeschaft. ”-  BLM Chicago , 13 juni 2020.

‘We zijn antikapitalistisch. We geloven en begrijpen dat zwarten nooit bevrijding zullen bereiken onder het huidige wereldwijde racistische kapitalistische systeem. ”-  Movement for Black Life  (M4BL), dat BLM omvat, 5 juni 2020.

” All Lives Matter ” is niet veel meer dan een racistisch fluitje dat probeert eeuwenoude beweringen van wereldwijde anti-zwarte onderdrukking te delegitimeren en diegenen die trots zijn op zijn zwartheid te positioneren als vijanden van de staat. Welnu, we zijn vijanden van elke racistische, seksistische, klasse, xenofobe staat die wreedheid en moord bestraft tegen gemarginaliseerde mensen die het verdienen om als vrije mensen te leven. ”-  Feminista Jones , BLM-activist.

“Wij staan ​​aan de zijde van het Palestijnse maatschappelijk middenveld en eisen gerichte sancties in overeenstemming met het internationaal recht tegen het Israëlische koloniale apartheidsregime.” –  BLM GB , 28 juni 2020.

‘We zijn een abolitionistische beweging. We geloven niet in het hervormen van de politie, de staat of het industriële gevangeniscomplex. ”-  BLM GB  21 juni 2020.

‘Ja, ik denk dat de standbeelden van de blanke Europeaan die u beweert Jezus te zijn, ook moeten worden omvergeworpen. Ze zijn een vorm van blanke suprematie. Dat zijn ze altijd geweest. Raad eens in de Bijbel, waar de familie van Jezus zich wilde verstoppen en onderduiken? EGYPTE! Niet naar Denemarken. Scheur het af. ”- BLM-leider  Shaun King , 22 juni 2020.

‘We leven in een politiek moment waarin we voor het eerst sinds lange tijd praten over alternatieven voor het kapitalisme.’ –  Alicia Garza , mede-oprichter van BLM, maart 2015.

‘Antiracisme is antikapitalistisch en vice versa. Er zijn geen twee manieren om dit te omzeilen. Om een ​​antiracist te zijn, moet je oproepen tot een algehele afwijzing van business-as-usual. Een einde maken aan racisme vereist een transformatie van het wereldwijde politieke en economische kader. –  Joshua Virasami , BLM GB, 8 juni 2020.

Kort verhaal

Black Lives Matter  begon  in juli 2013 toen George Zimmerman, een 28-jarige coördinator van de buurtwacht van Spaans-Duitse afkomst, in 2012 in Sanford, Florida, werd vrijgesproken van de beschuldiging van moord op Trayvon Martin, een 17-jarige zwarte middelbare scholier   .

Alicia Garza, een zwarte vrouw uit Oakland, Californië, plaatste een brief op Facebook die ze de ‘liefdesbrief aan zwarte mensen’ noemde. Ze  schreef : ‘Het verbaast me nog steeds hoe weinig zwart leven telt. Zwarte mensen. Ik hou van haar. ik hou van Ons Ons leven is belangrijk. “Patrisse Cullors, een zwarte vrouw uit Los Angeles, Californië,  presenteerde  vervolgens Garzas Facebook-post op Twitter, met de hashtag #BlackLivesMatter. Na het zien van de hashtag, sloot hij zich aan bij Opal Tometi, een Nigeriaanse Amerikaanse eerste generatie uit Phoenix, Arizona, met Garza en Cullors  samen om een ​​internetaanwezigheid te vestigen. Tometi  kocht de domeinnaam en bouwde het digitale platform van BLM, inclusief sociale media-accounts, waar ze mensen aanmoedigden om hun verhalen te vertellen.

De hashtag #BlackLivesMatter  kreeg  in augustus 2014 nationale aandacht nadat de 18-jarige Michael Brown werd neergeschoten en vermoord door Darren Wilson, een blanke politieagent, in Ferguson, Missouri   . De hashtag was alomtegenwoordig tijdens de rellen in november 2014  toen een grote jury  besloot Wilson niet aan te klagen. In 2018 was de hashtag #BlackLivesMatter meer dan 30 miljoen keer  getweet .

Sinds de oprichting zeven jaar geleden heeft Black Lives Matter een beweging met bijna 40 hoofdstukken en duizenden activisten in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië  ontwikkeld . Wat begon als een poging tot rechtvaardigheid voor zwarten, is veel verdergaand – en radicaler – geworden in haar eisen.

Hoe ziet de agenda eruit?

BLM’s wereldbeeld is gebaseerd op een mix van extreem linkse theoretische kaders, waaronder kritische racetheorie en intersectionele theorie. Kritische racetheorie  stelt dat racisme  systemisch is  , gebaseerd op een systeem van blanke suprematie, en daarom een  integraal  onderdeel is van het Amerikaanse leven. Intersectional theory  beweert dat mensen vaak worden benadeeld door meerdere bronnen van onderdrukking: hun ras, klasse, genderidentiteit, seksuele geaardheid, religie en andere identificatiemiddelen.

Black Lives Matter en andere vertegenwoordigers van de kritische racetheorie en intersectionele theorie verwerpen individuele verantwoordelijkheid voor crimineel of ander gedrag omdat ze geloven dat zwarten  systemische  en  constante  slachtoffers zijn van racisme.  BLM is van mening dat dergelijk racisme alleen kan  worden overwonnen als het Amerikaanse economische, politieke en sociale systeem volledig wordt ontmanteld en helemaal opnieuw wordt opgebouwd – volgens marxistische principes.

Black Lives Matter probeert de fundamentele hoekstenen van de Amerikaanse samenleving te  vervangen : 1) het Joods-christelijke concept van de traditionele nucleaire familie, de sociale basiseenheid in Amerika, op te heffen; 2) de politie afschaffen en het gevangenissysteem ontmantelen; 3) Transgenderisme vaststellen en de zogenaamde heteronormativiteit delegeren (de overtuiging dat heteroseksualiteit de norm is); en 4) het kapitalisme (een vrije economie) afschaffen en vervangen door het communisme (een door de staat gecontroleerde economie).

Afschaffing van de traditionele kernfamilie

Black Lives Matter verklaart in haar politiek programma  dat zij zich inzet voor de afschaffing van de traditionele nucleaire familie:

We verstoren de westerse behoefte aan een kernfamiliestructuur door elkaar te ondersteunen als uitgebreide families en ‘dorpen’ die voor elkaar zorgen, vooral voor onze kinderen, voor zover moeders, ouders en kinderen zich op hun gemak voelen. ”

Karl Marx en Friedrich Engels  verwierpen  de traditionele familie omdat, naar hun mening, de nucleaire familie als economische entiteit het kapitalistische systeem in stand houdt. Engels  schreef : „De zorg voor en opvoeding van kinderen wordt een publieke zaak; de samenleving zorgt voor alle kinderen, of ze nu legitiem zijn of niet. ”

Veel experts hebben opgemerkt dat Afro-Amerikanen sterkere, niet zwakkere gezinnen nodig hebben. In maart 1965 schreef Daniel Patrick Moynihan, toenmalig assistent-arbeidssecretaris onder president Lyndon B. Johnson, een baanbrekend  rapport over de wortels van zwarte armoede in de Verenigde Staten. Het rapport koppelde de vele problemen die Afro-Amerikanen teisteren – misdaad, werkloosheid, schoolfalen, buitenechtelijke geboorten – aan de afbraak van de traditionele nucleaire familie.

Toen het Moynihan-rapport in 1965 werd geschreven, werd 25% van de zwarte kinderen in de Verenigde Staten buitenechtelijk geboren. Vijftig jaar later, in 2015, werd  volgens  het National Center for Health Statistics meer dan 75% van de zwarte kinderen buiten het huwelijk geboren.

Twintig jaar na het Moynihan-rapport   prees Glenn Loury, de eerste zwarte econoom die een hoogleraarschap aan de Harvard University ontving , Moynihan als profeet:

De onderste laag van de zwarte gemeenschap heeft dwingende problemen die niet langer alleen aan wit racisme kunnen worden toegeschreven en die ons dwingen om met fundamentele fouten in de zwarte samenleving om te gaan. De sociale desorganisatie onder arme zwarten, de achterstand van zwarte studenten in hun academische prestaties, de zorgwekkend hoge criminaliteit tussen zwarten en zwarten en de alarmerende toename van vroegtijdige ongehuwde zwangerschappen onder zwarten dreigen nu als de belangrijkste obstakels voor de progressieve ontwikkeling van zwarten.

Thomas Sowell, een Afro-Amerikaanse econoom en sociaal theoreticus,  zei dat het Moynihan-rapport uit 1965 ‘misschien wel het laatste eerlijke overheidsrapport over ras was’. Daarentegen  bekritiseerden  Afro-Amerikaanse burgerrechtenactivisten Moynihan omdat ze ‘het slachtoffer de schuld gaf’.

Afschaffing van politie en gevangenissen

BLM zegt dat het “geld wil opnemen” van de Amerikaanse politie en gevangenissen, en ze uiteindelijk wil “afschaffen”. Politieagenten zouden worden vervangen door onderwijzers, maatschappelijk werkers, deskundigen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en religieuze leiders, die volgens de BLM de misdaad zouden verlagen.

In een interview met Newsweek  ,  BLM medeoprichter Cullors gezegd:

De vrijheid van de overwegend blanke rijken is gebaseerd op het gebrek aan vrijheid van zwarten. Wetshandhaving wordt niet echt gebruikt om zwarte mensen te beschermen. Ze zijn gewend om te patrouilleren, te bezetten, lastig te vallen, te misbruiken, vaak te jagen en, belangrijker nog, zoals we hebben gezien, om onze gemeenschappen te vermoorden.

Politiewerk en opsluiting maken deel uit van een continuüm. Politiewerk is het eerste antwoord en daarna is opsluiting het laatste antwoord. En deze twee systemen zijn heel erg afhankelijk van elkaar. We moeten werken om beide systemen te verwijderen. ”

In een interview met  Hollywood Reporter  verklaarde  Cullors dat ze niet alleen een activist was, maar een moderne abolitionist:

Een abolitionist gelooft in een wereld waar politie en gevangenissen niet langer bewapend zijn als instrument voor openbare veiligheid. ‘

In een interview met The New Yorker beweerde Opal Tometi, medeoprichter van BLM,  dat politiewerk in Amerika zijn oorsprong had in het omgaan met slavernij en daarom systematisch racistisch was. Ze  legde uit :

We vochten en werkten om een ​​einde te maken aan een oorlog tegen de levens van zwarte mensen. En zo zien we het – dit is een oorlog tegen het zwarte leven. En mensen begrijpen dat dit systeem gevuld is met allerlei soorten ongelijkheid en onrecht, en dat impliciete vooringenomenheid en ronduit racisme zijn ingebed in de manier waarop politiewerk in deze natie wordt gedaan – en als je het historisch bekijkt stichtte het als een slavenpatrouille. De ontwikkeling van politiewerk was daarin geworteld … “

Peter Newsham, hoofd van de politie in Washington, DC, heeft  gewaarschuwd dat onderfinanciering van de politie kan leiden tot een toename van buitensporig geweld door politieagenten:

Het belangrijkste dat bijdraagt ​​aan buitensporig geweld op een politiebureau, is wanneer u het te weinig betaalt. Als je een politiebureau te weinig financiert, heeft dat invloed op het onderwijs, op attitudes, op je vermogen om goede leiders te ontwikkelen. ‘

De Los Angeles Police Protective League, de politie-unie van de stad,  zei dat bezuinigingen “buitengewoon onverantwoordelijk” waren:

De verlaging van het LAPD-budget betekent een langere reactietijd op noodoproepen, ambtenaren die om versterking vragen, zullen deze niet ontvangen, en onderzoeken naar verkrachting, moord en overvallen zullen niet plaatsvinden of het zal eeuwen duren om te beginnen, laat staan ​​af te ronden.

Uit enquêtes blijkt dat de meeste Amerikanen, waaronder de meeste zwarten, de mening van BLM over de afschaffing van de politie niet delen. Een recent Rasmussen-rapport  gevondendat 63% van de Amerikaanse volwassenen “politieagent zijn een van de belangrijkste taken in ons land van vandaag vindt”. Bovendien is 64% bezorgd dat de huidige antipolitie-stemming ertoe zal leiden dat minder mensen politieagenten zullen worden en dat “dit de openbare veiligheid in de gemeenschap waarin zij leven zal verminderen”. Volgens het Rasmussen-rapport is het belangrijk dat “zwarten (67%) zich het meest zorgen maken over de openbare veiligheid waar ze wonen, vergeleken met 63% van de blanken en 65% van andere Amerikaanse minderheden”.

Schaf heteronormativiteit af

Het BLM politieke programma  zegt :

We zijn zelfreflectief en doen het werk dat nodig is om het cisgender-voorrecht af te breken en zwarte transseksuelen, met name zwarte transseksuele vrouwen, in staat te stellen door te gaan onevenredig worden getroffen door transantagonistisch geweld … “

Een wetenschappelijke studie getiteld “The ‘Queering’ of Black Lives Matter”  beschrijft in  detail hoe kwesties van seksuele identiteit en gendergerichtheid prioriteit hebben boven de oorspronkelijke focus van BLM op politiegeweld. De sterke focus op seksualiteit heeft geleid tot de  beschuldiging  dat BLM “een homobeweging is die zich voordoet als een zwarte beweging”.

Twee van de drie oprichters van BLM omschrijven zichzelf als “zwarte homoseksuele vrouwen”. De ene, Alicia Garza, is getrouwd met een bi-raciale transgender man. Patrice Cullors  omschrijft  zichzelf als “polyamoreus”. In een interview na het andere brachten Garza en Cullors de kwestie van ‘zwarte transseksuelen en niet-seksueel conforme mensen’ ter sprake, vaak met uitsluiting van politiegeweld.

In een interview met  The New Yorker  zei  Garza dat ze niet geïnteresseerd was in de Amerikaanse traditie van “leven en leven laten”: “We willen ervoor zorgen dat mensen niet zeggen: ‘Nou, wat je ook bent, het kan me niet schelen ‘. Nee, ik wil dat je geïnteresseerd bent. Ik wil dat je me helemaal ziet. ‘

Afschaffing van het kapitalisme en het “patriarchale” systeem

BLM stelt kapitalisme gelijk aan racisme, net zoals zijn antifa-neven kapitalisme gelijkstellen aan fascisme  . BLM’s opvattingen over kapitalisme  zijn gebaseerd  op het concept van ‘raciaal kapitalisme’, een term die is bedacht door wijlen Cedric Robinson, die  stelde dat kapitalisme en racisme twee kanten van dezelfde medaille zijn: Robinson zegt dat beide afhankelijk zijn van slavernij, Geweld, imperialisme en genocide.

De Britse afdeling van “Black Lives Matter UK”  zegt : “We laten ons leiden door de verplichting om het imperialisme, het kapitalisme, de blanke suprematie, het patriarchaat en de staatsstructuren die de zwarten in Groot-Brittannië en de rest van de wereld onevenredig beïnvloeden, te ontmantelen. schade.

The Movement for Black Lives (M4BL), een ‘ecosysteem’ van meer dan 170 organisaties onder leiding van zwarten, waaronder BLM,  stelt :

We zijn antikapitalistisch: we geloven en begrijpen dat zwarten onder het huidige wereldwijde racistische kapitalistische systeem nooit tot bevrijding zullen komen ”.

M4BL  roept op tot  “een wederopbouw van de economie om ervoor te zorgen dat zwarte gemeenschappen collectief eigendom hebben” en “een geleidelijke herstructurering van belastingwetten op lokaal, staats- en nationaal niveau om een ​​radicale en duurzame herverdeling van welvaart te verzekeren”.

M4BL eist ook   vergoeding voor eerdere en aanhoudende schade:

De regering, verantwoordelijke bedrijven en andere instellingen die hebben geprofiteerd van de schade die zij de zwarten hebben berokkend – van kolonialisme tot slavernij, van uitbuiting van voedsel en woningen, massale opsluiting en toezicht – moeten de geleden schade goedmaken. Dit bevat:

Volledige en gratis toegang tot levenslang onderwijs voor alle zwarten (inclusief ongedocumenteerd en momenteel en eerder gedetineerd); een gegarandeerd levensvatbaar minimuminkomen voor alle zwarten; Compensatie voor de rijkdom die onze gemeenschappen is ontnomen door racisme, slavernij, voedsel apartheid, discriminatie van huisvesting en racistisch kapitalisme.

De eisen van BLM en M4BL zijn vergelijkbaar met die in het Communistisch Manifest,  waaronder ook :

Afschaffing van grondeigendom en toepassing van alle erfpachtrente voor openbare doeleinden; een hoge progressieve of afgestudeerde inkomstenbelasting; Uitbreiding van fabrieken en productiefaciliteiten die eigendom zijn van de staat; de introductie van de teelt van braakliggende terreinen en de verbetering van de bodem in het algemeen volgens een gemeenschappelijk plan. “

BLM’s onmiddellijke eisen

Medeoprichter van BLM Patrisse Cullors heeft   onlangs bevestigd dat het onmiddellijke doel de afzetting van de Amerikaanse president Donald J. Trump is:

Trump zou niet alleen in november afwezig moeten zijn, maar zou nu moeten aftreden. Trump moet zijn kantoor verlaten. Hij is niet geschikt voor kantoor. En daarom zullen we erop aandringen dat Trump wordt ontslagen. Tegelijkertijd zullen we Joe Biden onder druk blijven zetten met betrekking tot zijn beleid en zijn relatie met politie en criminalisering. Dat is belangrijk. Maar ons doel is om Trump eruit te krijgen. “

BLM-programma beoordelingen

In een interview met Chanel Rion van One America News Network  ,  Dr. Carol M. Swain, een universiteitsprofessor, een bekend lid van de intellectuele en adviserende raad van Black Voices voor Trump:

Het is me heel duidelijk dat de organisatie van Black Lives Matter over iets veel groters gaat dan zwarten, dat ze eigenlijk een socialistische, marxistische agenda aansturen.

‘Blanke mensen zijn zo verward in Amerika. Ik haat het zo te zeggen, maar ik weet geen andere manier om het te zeggen: ze willen zwarte mensen laten weten dat ze om hen geven, en de enige manier waarop ze dat kunnen doen, is akkoord gaan met de slogan die een echte verklaring is dat zwart leven net zo belangrijk is als al het leven. Witte levens zijn belangrijk, bruine levens zijn belangrijk, maar ze kunnen de slogan, wat een waar statement is, niet scheiden van een organisatie die een doel heeft dat naar mijn mening uiteindelijk destructief is voor Amerika.

Het is heel verkeerd te beweren dat racisme permanent is. Als het duurt, kun je er niets aan doen. Het feit dat witte huid een eigenschap is, betekent dat mensen die toevallig wit worden geboren, een eigenschap hebben die hen voordelen biedt ten opzichte van zwarte mensen.

“Als er vandaag systematisch racisme is, dan is het racisme tegen blanken in de zin dat blanken wordt verteld dat ze verantwoordelijk zijn voor al het kwaad in de wereld, dat racisme permanent is en dat de enige manier waarop ze kunnen rehabiliteren is dat ze drukken hun witheid uit. Het is jammer voor jonge blanken; als je een witte huid hebt, zou je al deze witte privileges moeten hebben. Ik beweer dat er zwarte privileges zijn, bruine privileges, dat het in feite om sociale klasse gaat. Hoe sneller we wegkomen van het definiëren van alles, zelfs politiegeweld, als racisme, hoe sneller we allemaal als Amerikanen bij elkaar kunnen komen.

We zijn allemaal mensen naar het beeld van God. Black Lives Matter en Antifa en dergelijke organisaties zullen ons niet helpen racisme en classicisme en de ismen waarmee ze te maken hebben te overwinnen. Er zijn dingen die kunnen worden gedaan in de zwarte gemeenschap, maar het belangrijkste is om mensen te helpen begrijpen hoe belangrijk hun eigen houding is. Ik zou zeggen dat de houding van een persoon belangrijker is dan ras, geslacht, sociale klasse om te beslissen of ze al dan niet succesvol zullen zijn. ”

Columnist Josh Hammer  schreef dat de Amerikaanse regering en levenswijze existentieel worden bedreigd door groepen als BLM en Antifa:

‘Modern links, dat de anarchisten van Antifa en de marxisten van Black Lives Matter draagt, heeft zichzelf gepositioneerd als een politieke beweging die tegen het Amerikaanse regime ingaat. Op institutioneel niveau is het leiderschap van de Democratische Partij steeds meer een hond die kwispelt met de staart, de Antifa en de Marxist van de Black Lives Matter. En deze staart, zoals openlijk wordt toegegeven in momenten van openheid, is beslist tegen het idee van Amerika zelf. Er is geen andere manier om de vurige wens te begrijpen van die opstandelingen die, door de ergste van Mao’s Culturele Revolutie te kanaliseren, de man die de Onafhankelijkheidsverklaring schreef (Jefferson) en de man die hun idealen realiseerde (Lincoln), schenden en vernietigen.

We bevinden ons nu midden in een koude burgeroorlog tussen Amerikanen, trotse verdedigers en hoeders van het Amerikaanse regime en de manier van leven, en de brandstichters die dit regime en deze manier van leven in de ether proberen te verbranden. Ja, we vechten voor de ziel van Amerika – maar we vechten ook voor Amerika zelf ”.

Deel II van deze serie onderzoekt de ideologische invloeden van BLM, haar activiteiten en haar financieringsbronnen.

Soeren Kern  is een senior fellow bij het  Gatestone Institute in New York .

OPMERKING VAN DE REDACTIE: Indignatie.nl is een onafhankelijk nieuwsbron voor ieder die op de hoogte wil blijven van het Nationale en Internationaal nieuws vaak in de vorm van opinies. Als u ons wil helpen met een kleine donatie voor onze schrijvers en medewerkers te ondersteunen, en gezond te blijven.

black lives matterNeo-Marxisme
Comments (0)
Add Comment