Aangezien koloniale monumenten worden vernietigd in de VS en Europa, blijft Mount Rushmore tot dusver onaangeroerd


Aangezien koloniale monumenten worden vernietigd in de VS en Europa, blijft Mount Rushmore tot dusver onaangeroerd en een nieuwsbericht sinds de Amerikaanse president Donald Trump de site op 4 juli bezocht om Independence Day te herdenken. Vuurwerk en straaljagers domineerden een territoriale ruimte die beladen is met de herinnering aan koloniaal geweld tegen de inheemse Amerikaanse Indianen.

Een in 1868 ondertekend verdrag tussen de Amerikaanse regering en het Sioux-volk erkende de Black Hills in South Dakota als exclusief voor de inheemse bevolking. De overeenkomst werd in 1874 ten val gebracht toen goud werd ontdekt in de Black Hills tijdens een mijnexpeditie onder leiding van generaal George A. Custer. Toen de mijnexploitatie begon, vroegen de indringers om bescherming van het leger tegen de Sioux-mensen die hun terrein volgens hun rechten gebruikten, wat leidde tot de verbeurdverklaring van inheems grondgebied door de Amerikaanse regering in 1877.

Vijftig jaar later werden de Black Hills permanent geschonden om een ​​monument te creëren dat de witte suprematie verheerlijkt. Volgens de toespraak van Trump zal “Mount Rushmore voor altijd blijven staan ​​als een eeuwig eerbetoon aan onze voorouders en aan onze vrijheid.”

De gezichten van de voormalige presidenten Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Jefferson en Theodore Roosevelt zijn op inheems gebied gesneden door de beeldhouwer Gutzon Borglum, die banden had met de Ku Klux Klan. Op gestolen land creëerde de lelijke combinatie van racisme, slavernij en bloedbaden een monument dat alle erkenning van de inheemse historische herinnering en aanwezigheid elimineerde.

Terwijl Amerikaanse activisten doorgaan met het zuiveren van openbare ruimtes in het hele land, kreeg Mount Rushmore meer aandacht. In de late jaren zestig en zeventig mobiliseerden inheemse Amerikanen zich echter voor de terugwinning van hun grondgebied. Elk huidig ​​debat en elke actie met betrekking tot de toekomst van de site moet beginnen met de inheemse bevolking – al wat minder is, komt neer op een nieuwe cyclus van het uitwissen van de Sioux-geschiedenis en op zijn beurt een verkeerde voorstelling van de erkenningseisen van de indianen.

De VN-verklaring over de rechten van de inheemse volkeren erkent het recht op zelfbeschikking, land en hulpbronnen. In 2012 adviseerde de VN dat de VS de inheemse landen zou teruggeven aan de indianen, inclusief de Black Hills. De VN hebben echter een milde aanpak gevolgd om het kolonialisme uit te roeien omdat het de aanwezigheid van koloniale staten legitimeert. Bij de VN is besluitvorming een koloniale onderneming en alle suggesties voor herstel aan de inheemse bevolking zijn altijd niet-bindende aanbevelingen, om het recht op inheemse zelfbeschikking te tegenspreken en om dekolonisatie te voorkomen.

Een grondige afrekening van het kolonialisme vereist erkenning van alle schendingen die zijn begaan tegen zwarte mensen en indianen. Er bestaat een gemeenschappelijke grond wat betreft uitbuiting; grondgebied is echter een belangrijk onderdeel dat niet over het hoofd mag worden gezien. Voor de Sioux-bevolking zijn de Black Hills een heilige plaats en het is de terugkeer van hun land dat ze eisen, geen financiële compensatie voor gestolen grondgebied. In 1980 oordeelde de Amerikaanse rechtbank dat de inbeslagname van inheems land van de Sioux in 1877 onwettig was en verklaarde het de betaalde compensatie, wat het Sioux-volk in principe weigerde. Financiële compensatie is geen vervanging voor dekolonisatie. Het zou evenmin voldoende zijn voor de massale executie van indianen na de oorlog tussen de VS en Dakota in 1862 door president Lincoln, onder wiens bewind het legerbeval 303 mannen ter dood veroordeeld na korte travesties van processen, waarvan sommige slechts vijf minuten duurden. Op 26 december 1862 werden 38 mannen uit de inheemse gemeenschap van Dakota in het openbaar opgehangen.

Mount Rushmore herinnert ons eraan hoe de koloniale en racistische politiek van de VS het inheemse gebied uitbuitte om herinneringen aan slavernij en moordpartijen op te sporen. Deze samensmelting door de kolonisatoren vereist zorgvuldig nadenken. Het omverwerpen van monumenten heeft geleid tot een heroverweging van de koloniale geschiedenis, maar de toeëigening van de Black Hills is dubbel geschonden door de exploitatie van inheems land om alle vormen van onderdrukking te verheerlijken. Hoewel het momenteel onwaarschijnlijk is dat de gebeeldhouwde gruwelen zullen worden vernietigd, en de beslissing bij de Sioux-mensen zou moeten liggen, is het belangrijk om de Black Hills te beschouwen als een plaats van herinnering, waar het kolonialisme een monument voor zichzelf heeft gecreëerd ten koste van de inheemse bevolking Inheemse Amerikanen en slavernij. Voor een heroverweging van de geschiedenis is een omkering van geheugenvernietiging noodzakelijk.Donald TrumpMount RushmorepolitiekprotestenracismeVS
Comments (0)
Add Comment