Maurice de Hond slaat groot corona-alarm over ventilatie in scholen: ‘Overgrote deel voldoet niet aan minimum-eisen!’


Als er niet snel opgetreden worden, zullen de Nederlandse basisscholen aankomend najaar een gigantische corona-brandhaard worden, en heeft het land geen keus dan ze opnieuw te sluiten. Daarvoor waarschuwt Maurice de Hond, die aandringt op een snelle aanleg van betere ventilatiesystemen.

  • Uit informatie van een aantal jaren geleden blijkt dat bij het overgrote deel van de scholen de ventilatie vaak niet aan de minimum-eisen voldeed. Te weinig frisse lucht in de lokalen.
  • Te weinig frisse lucht kan het risico van besmettingen van de leerlingen en leraar aanzienlijk vergroten.
  • Uit een recent onderzoek in Goes is gebleken dat 24 van de 30 aanwezigen leerlingen bij een klassenfeest zijn besmet geraakt en vervolgens 21 ouders werden besmet. Uit een recent onderzoek in Georgia bleek dat ook leerlingen tussen 6 en 10 besmet werden in dezelfde mate als de oudere aanwezigen.
  • Ik roep alle betrokkenen op om via het toepassen van een gericht Ventilatiebeleid (conform het Deltaplan Ventilatie) vanaf dag 1 dat de scholen weer opengaan te voorkomen dat er op scholen uitbraken plaats vinden. Om te voorkomen dat er later dit jaar of in de winter veel scholen toch weer moeten gaan sluiten.

We zijn dit najaar nog niet van het coronavirus af, waarschuwt Maurice de Hond. En dat zal verstrekkende gevolgen hebben voor de scholen waar onze kinderen op zitten, zo legt de tot corona-onderzoeker omgeturnde opiniepeiler uit. Het zit zo: zoals wel meer binnenruimtes worden ook scholen van frisse lucht voorzien door ventilatiesystemen. Maar in het geval van de huidige pandemie pompen ze niet alleen verse zuurstof, maar ook virusaerosolen mee. Waardoor in no-time hele scholen bemset kunnen raken.

In een nieuwe blogpost waarschuwt de statisticus voor het grote gevaar:

“Uit informatie van een aantal jaren geleden blijkt dat bij het overgrote deel van de scholen de ventilatie vaak niet aan de minimum-eisen voldeed. Te weinig frisse lucht in de lokalen.

Te weinig frisse lucht kan het risico van besmettingen van de leerlingen en leraar aanzienlijk vergroten.”

Er zal een hoop moeten gebeuren om de onderwijsinstellingen van dit land coronaproof te maken, want anders zal op grote schaal gebeuren wat eerder dit jaar ook in Goes plaatsvond: bij een klassenfeest raakten 24 van de 30 leerlingen besmet, en daarna ook nog eens 21 ouders. De Hond haalt een schat aan onderzoek aan, waaruit blijkt dat Nederlandse scholen al jarenlang hun ventilatie niet op orde hebben.

De Hond wil actie:

“Ik roep schoolbesturen en directies op hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van dit onderwerp en zich niet te verschuilen achter het RIVM-protocol.

En ik denk dat veel leraren, zeker als ze dit blog lezen, beseffen hoe belangrijk dit onderwerp is ter bescherming van henzelf, hun leerlingen en de ouders. Zij moeten aan hun school(-bestuur) eisen gaan stellen ten aanzien van het ventilatiebeleid en het keuren en Coronaproof maken van het HVAC systeem.

Daarnaast lijkt het me noodzakelijk dat voor iedere lokaal een CO2-meter beschikbaar is, waarbij het ook duidelijk moet zijn wat de leraar moet en kan doen als het CO2-niveau te hoog oploopt.”

Gebeurt dat niet, zo waarschuwt de opiniepeiler, dan is het onvermijdelijk dat de scholen dit najaar hun deuren weer moeten sluiten. Of zoals De Hond zegt: “Vreemd genoeg wordt door de overheid wel een fortuin besteed aan het buitenklimaat en de handhaving van de opgestelde regelgeving en milieu-zones en dergelijke, maar aan binnenruimtes in scholen (en nog veel andere gebouwen) doet men weinig tot niets.”

Waardeer dit artikel!!
Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine donatie klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

aërosolenbasisscholenDeltaplan Ventilatiemaurice de hond
Comments (0)
Add Comment