Julian Assange en de strijd voor politieke vrijheid


Het heroïsche maar tragische leven van Julian Assange komt de komende weken tot een hoogtepunt. Een Britse rechtbank zal binnenkort beslissen of Assange, ogenschijnlijk een uitgever en journalist, zal worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten om te worden beschuldigd van spionage. Hoewel veel mensen over de hele wereld de ontberingen van Assange het afgelopen decennium af en toe hebben gevolgd, is het nu echt, tijdens dit schijnproces in Londen, dat de strijd voor politieke vrijheid voor iedereen duidelijk moet worden.

In de ruimste zin kan politieke vrijheid worden gedefinieerd als vrijheid van staatsdwang. Toegegeven, het bestaan ​​van een staat, hoe klein ook, politieke vrijheid is daarom nooit volledig. En het kan nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd; er moet altijd voor politieke vrijheid worden gestreden, al was het maar om vast te houden aan de verworvenheden uit het verleden. Hoewel er tegenwoordig meer politieke vrijheid in het Westen is dan toen Bertrand Russell tijdens WOI werd opgesloten wegens verzet tegen de dienstplicht, heeft de staat er nog steeds geen enkele moeite mee om individuele rechten met voeten te treden wanneer hij van mening is dat zijn belangen op het spel staan. Assange is bespioneerd, opgesloten en gemarteld. Het recht op privacy van miljoenen gewone mensen is geschonden door geheime, illegale bewakingsprogramma’s die worden uitgevoerd door inlichtingendiensten, waarvan sommige zijn bekendgemaakt door Assange en de bronnen waarmee hij werkte.

Hoewel Assange niet bepaald een libertariër is, handelt hij op het libertaire idee dat de staat geen geheimen voor het volk zal hebben. In zijn woorden zijn “transparantie en verantwoordingsplicht [van de staat] morele kwesties”. Het is het morele principe dat de mensen het recht hebben om alles te weten wat hun staatsdienaren zeggen, schrijven en doen; vooral wanneer ze handelingen plegen die volgens het eigen rechtssysteem van de staat onwettig zijn. Dit punt wordt natuurlijk relevanter naarmate de staat in omvang en reikwijdte groeit; als het op maat zou worden gesneden tot een nachtwakerstaat, zou er veel minder te weten zijn.

De publieke acceptatie van de te grote rol van de staat in de samenleving is generaties lang bereikt door het openbare onderwijssysteem en gehoorzame reguliere media. Het is afgedwongen door de dreiging van staatsgeweld (of, indien nodig, daadwerkelijk geweld, zoals in het geval van Assange) om met ernstige andersdenkenden om te gaan. De staat heeft een conforme publieke opinie nodig om te kunnen regeren en zal daarom niemand tolereren die de stilzwijgende aanvaarding van een staat door het volk met vingers in alle taarten zou kunnen verzwakken.

Sinds de opkomst van de moderne staat zijn veel zogenaamde ‘vijanden van de staat’ aan de ontvangende kant van zijn macht geweest, van Voltaire en Emma Goldman tot Mahatma Gandhi en Martin Luther King Jr. De strijd voor politieke vrijheid is moeilijk omdat van de ernst van de uitdaging, zoals Julian Assange nu ervaart. Wanneer deze strijd resultaten begint op te leveren, brengt het onmiddellijke gevaren met zich mee, omdat de staat, zoals elk organisme, zichzelf zal verdedigen; het kan geen succesvolle pogingen accepteren om zijn legitimiteit te ondermijnen, zijn macht in te perken, het verantwoordelijk te maken of zijn geheimen prijs te geven. Het zal beginnen met het proberen te ontmoedigen en, vaak met succes, voordelen te ontmoedigen om de minder vastberaden te beïnvloeden. Als dat niet werkt, zal de staat zijn slachtoffers waarschuwen, in ware maffia-stijl, en kan dan besluiten om carrières te ruïneren,

Dit is wat er met Julian Assange gebeurt, zoals met velen vóór hem. Ironisch genoeg bevestigt de onaanvaardbare behandeling van Assange de weerzinwekkende aard van de staat. De Amerikaanse regering beschouwt Assange als een ernstige bedreiging, omdat hij met succes heeft geholpen zijn misdaden aan het licht te brengen en dat zou kunnen blijven doen tenzij hij wordt tegengehouden. Dankzij Wikileaks die Assange heeft geleid, is het publiek nu op de hoogte van de oorlogsmisdaden van het Amerikaanse leger, het massale surveillanceprogramma van de CIA (Vault7), de Amerikaanse politieke corruptie (DNC Email Archive) en vele andere illegale handelingen die door het staatsapparaat zijn gepleegd. Omdat al dergelijke misdaden geheim moeten worden gehouden om de illusie van de welwillendheid van de staat in stand te houden, heeft de Amerikaanse regering besloten Assange te straffen voor het aan de kaak stellen ervan, en daarmee ook anderen ervan te weerhouden hem na te streven.

Deze frontale aanval op Assange door Washington DC bevestigt het bijzonder onverklaarbare en schadelijke karakter van de Amerikaanse federale regering. Europese staten zijn verre van onschuldig, maar gedragen zich in onze tijd beter omdat ze meer intern en extern begrensd zijn. Desondanks, of juist daarom, is Groot-Brittannië – en Europa – niet in staat of niet bereid om op te komen tegen de Verenigde Staten, zelfs als dat betekent dat ze hun meest fundamentele principes moeten opofferen zoals ze doen. Zoals John Pilger schreef, “het land dat ons Magna Carta gaf, Groot-Brittannië, onderscheidt zich door het opgeven van zijn eigen soevereiniteit door een kwaadaardige buitenlandse macht toe te staan ​​gerechtigheid te manipuleren”.

De VS, in samenwerking met het VK en de veelal medeplichtige reguliere media, beschouwen Assange als een vijand die moet worden geneutraliseerd, zelfs als dat betekent dat ze openlijk ingaan tegen de fundamentele beginselen van de rechtsstaat waaraan deze staat publiekelijk heeft beweerd zich aan te houden. zo lang. De belangrijkste van deze principes is natuurlijk de vrijheid van meningsuiting en van de pers, zogenaamd beschermd door het eerste amendement op de Amerikaanse grondwet. Maar het feit dat de VS en het VK nu bij daglicht de basisrechten van Assange met voeten treden, is een reëel risico voor hun reputatie en dus ook een teken van wanhoop.

Hoewel de Amerikaanse regering deze strijd nog niet heeft gewonnen, ziet de toekomst van Assange er somber uit, ondanks de steun die hij krijgt van veel bekende instellingen. [1] Maar op de lange termijn kan zijn zeer openbare zaak waarschijnlijk bijdragen aan de politieke vrijheid in het Westen. Zijn lot door toedoen van de staat voor het publiceren van waarheidsgetrouwe informatie over zijn onwettige en immorele gedrag kan er eindelijk toe leiden dat meer mensen erkennen dat veel van de activiteiten van de staat, al dan niet verborgen, fundamenteel strijdig zijn met hun belangen. Hoewel van de algemene bevolking niet kan worden verwacht dat ze de politieke vrijheid verdedigen zoals Julian Assange, kan zijn zaak hen helpen wakker te schudden uit hun politieke sluimering. Want, zoals George Santayana schreef:

“Tenzij alle betrokkenen de gang van zaken in de openbare handel nauwlettend in de gaten houden en zich vaak uitspreken over het gedrag ervan, zullen ze binnenkort beseffen dat ze genegeerd en tot slaaf gemaakt zijn.” [2]

Het proces tegen Julian Assange zal gevolgen hebben die veel groter zijn dan de man zelf. Wat de toekomst van Assange ook zal zijn, hij is al weer een martelaar in de historische strijd voor politieke vrijheid waaruit iedereen inspiratie kan putten.


Opmerkingen:
[1] De Raad van Europa, VN-werkgroep voor willekeurige detentie, Amnesty International, Reporters Without Borders, enz.
[2] G. Santayana, The Life of Reason, Hoofdstuk V: Democracy (uitgave van 1905).Julian AssangepolitiekVS
Comments (0)
Add Comment