lange Frans en Bill Gates


Hij ontwikkelde computers, is een hartstochtelijk voorstander van vaccins en sprak in 2015 al over een wereldramp. Bill Gates moet dus wel een persoonlijk belang hebben bij het coronavirus. Toch?

„Luister, als die vaccins niet van Bill Gates zouden komen, was het misschien nog anders. Maar ik vind Bill Gates een hele, hele enge man.” Rapper Lange Frans weet het zeker: Bill Gates, lange tijd de rijkste man ter wereld, is bezig een slaatje te slaan uit het coronavirus. „Die vaccins zijn er ook vooral om heel veel geld te verdienen. Er worden natuurlijk heel veel van die doses gekocht. Als we er allemaal twee moeten hebben, hebben we er 50 miljoen gekocht. Nou moet je je voorstellen dat er een tientje per stuk voor moet worden betaald. Dat is een half miljard. Dat is serieus geld.” En als het om serieus geld gaat, zijn er volgens de Amsterdamse artiest en tv-presentator altijd mensen „die die extra kilometer willen doen” om daar een flink deel van op te strijken.

Integriteit

Frans Christiaan Frederiks, zoals Lange Frans officieel heet, is niet de enige die Bill Gates ervan verdenkt vaccins te promoten voor eigen gewin. Of erger: het coronavirus te hebben verspreid omwille van zijn eigen agenda. Ook onder RD-lezers wordt getwijfeld aan de integriteit van de oprichter van Microsoft. In de recente enquête, waarop deze artikelenserie is gebaseerd, oordeelde ruim 20 procent van de respondenten dat Bill Gates en zijn vrouw Melinda een coronavaccin ontwikkelen om daar rijk mee te worden. Iets minder dan 20 procent ziet het vaccin in handen van de Gates als een middel om de groei van de wereldbevolking tegen te gaan. En één en één is nog altijd twee. Al wordt ook daar door aanhangers van alternatieve theorieën steeds meer aan getwijfeld. Want wat is een feit?

Dit in elk geval: als het om epidemieën en vaccins gaat, was Gates er vroeg bij. Al in april 2015 voorspelde de Amerikaan dat de volgende wereldramp waarschijnlijk geen atoomoorlog, maar een pandemie zou zijn. Daar kreeg hij vijf jaar later gelijk in.

Dat alleen al is voor complotdenkers reden genoeg om te vermoeden dat de coronacrisis een geplande actie is. Daar is echter geen reden voor. Diverse virologen waarschuwden al lange tijd voor pandemieën veroorzaakt door virussen. Dat Gates in algemene zin gezegd heeft dat er een pandemie aan komt, zegt dus niets.

Vanwege de dreiging van uitbraken schonk Bill Gates via zijn eigen stichting in zes jaar tijd ruim 1,5 miljard dollar aan de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) om onder meer de ontwikkeling van vaccins te bevorderen.

Wereldburgers

Dan is er nog zijn visie op de wereldbevolking. Want de groei van het aantal wereldburgers levert onmiskenbaar problemen op – of het nu gaat om natuurlijke bronnen, energie of gezondheid. Van Gates mag die groei –in elk geval in landen waarin de bevolking nauwelijks op eigen benen kan staan– wel afvlakken. Tijdens een TED Talk in 2010 gaf hij aan dat wat hem betreft de wereldbevolking wel met 10 tot 15 procent zou mogen afnemen. Er is echter geen enkel bewijs dat hij ooit gezegd zou hebben –zoals sommigen denken– naar een wereldbevolking van 500 miljoen te willen.

Gates was aanvankelijk van mening dat de groei van de wereldbevolking het best kon worden geremd door het beter beschikbaar stellen van voorbehoedsmiddelen. Later kwam hij tot een ander inzicht. Verminder kindersterfte, besefte hij, dan zal de gemiddelde gezinsgrootte ook afnemen. Ouders die weten dat de kans groot is dat hun kinderen de volwassen leeftijd zullen bereiken, zullen minder snel ‘kiezen’ voor acht of meer kinderen.

Explosieve mix

Gooi die drie ingrediënten –het voorspellen van een pandemie, zijn pleidooi voor vaccins en de wens tot afzwakking van de bevolkingsgroei– in een snelkookpan en er moet wel een explosieve mix ontstaan. Wereldwijd zien sceptische burgers, niet gehinderd door feiten of nuances, verbanden tussen het geld van Gates en overspannen overheidsingrijpen. De technologische kennis van Gates en de tanende Bijbelkennis van de wereldbevolking voeden het wantrouwen alleen maar.

Merkteken

Wie Gates’ verstand van computers combineert met de invloed die hij met zijn donaties aan het WHO zou kopen én zijn pleidooi voor vaccins zou maar één conclusie kunnen trekken: met de door Gates gesponsorde vaccins wordt straks een chip ingebracht waarmee het „merkteken” uit Openbaring 13 werkelijkheid wordt. En is dat niet precies wat een vorig jaar door Gates ingediend octrooivoorstel –waarvan het nummer ook nog eens drie zessen bevat– beoogt?

Die conclusies gaan heel ver. Er is echter geen enkel bewijs dat Gates deze duistere doelen met een coronavaccin voor ogen heeft. Er is daarom –met de kennis van nu– geen reden om hem een schurk te noemen.

Het andere uiterste is hem een filantroop te noemen. Feit is dat de Amerikaanse multimiljardair en zijn vrouw tientallen miljarden dollars doneerden ter verbetering van de gezondheidszorg in arme landen.

Maar met zijn dikke portemonnee en grote netwerk heeft Gates heel veel macht en invloed wereldwijd. Macht die makkelijk misbruikt kan worden. Een kritische houding is daarom op z’n plek.

Voor

Rapper Lange Frans rekende het in zijn podcast even voor (al schatte hij de Nederlandse bevolking gemakshalve op 25 miljoen in plaats van de huidige 17 miljoen): als Nederlanders aan een coronavaccin à 10 euro per stuk moeten, strijkt Bill Gates een half miljard op. Pas je die berekening toe op wereldschaal, dan wordt de toch al welgestelde Amerikaan –ook zónder de foutmarge van Lange Frans– helemaal puissant rijk.

Het past prima in het beeld dat media afgelopen januari schetsten naar aanleiding van een uitspraak van Gates tijdens de wereldtop in Davos. Daar beweerde hij dat een investering van 10 miljard dollar in wereldwijde gezondheidsorganisaties –bedoeld om vaccins breder beschikbaar te stellen– een rendement had opgeleverd van 200 miljard dollar. Geen enkel aandeel brengt zo veel geld in het laatje. En dan nog zijn boodschap dat burgers van rijke landen zullen sterven als ze geen vaccins gebruiken: daarmee wil de Amerikaan toch maar aangeven dat vaccins in het algemeen de economie bevorderen?

Plaats je de uitspraken in breder perspectief, dan lijkt de agenda van Gates erop gericht om vaccins aan te smeren. Want neem zijn fameuze TED Talk in 2015, waarin hij de technologische en biologische vooruitgang besprak die vaccins mogelijk maakte. Het wereldwijde gezondheidssysteem dat hij in één adem met de vaccins noemt, vormt een immense afzetmarkt voor vaccinfabrikanten. En wie stampt er te midden van de pandemie zeven vaccinfabrieken uit de grond? Juist, Bill Gates.

Tegen

Even terug naar die TED Talk uit 2015. Voor complotdenkers is het filmpje op YouTube het ultieme bewijs dat Gates meer weet van het coronavirus. Want hoe had hij anders vijf jaar geleden al kunnen weten dat er een pandemie zat aan te komen? En dat hij vaccins als dé oplossing ziet, bewijst toch alleen maar zijn dubbele agenda?

Toch, als er íets in Gates’ toespraak ontbreekt, is het de zekerheid waarmee een profeet zijn boodschap verkondigt. Want tijdens de presentatie analyseert hij slechts de maatschappelijke ontwikkelingen. Op basis daarvan kan hij maar tot één conclusie komen: nu de Koude Oorlog voltooid verleden tijd is, wordt de wereld allang niet meer verlamd door een dreigende atoomoorlog. In plaats daarvan is er het sluipende gevaar van globalisering en een sluimerend zorgsysteem. „De volgende epidemie kan worden verspreid door mensen die besmettelijk zijn, maar zich goed genoeg voelen om te reizen”, betoogt Gates in 8 minuten.

In een interview met gezondheids- en wetenschapswebsite STAT herhaalt hij die boodschap nog maar eens: „De snelheid waarmee we reizen en het tempo van wereldwijde verspreiding werken tegen ons.” Kortom, het gevaar van deze tijd komt uit een heel andere hoek. Daar moet de mensheid zich volgens Gates op voorbereiden als op een oorlog.

Technologie en vaccins spelen daarin een grote rol. Een ingeënte bevolking zou immers geen grootschalige verspreiding van een virus mogelijk maken, ook al wordt er nog zo veel gereisd. Over een rem op de bevolkingsgroei rept Gates tijdens de TED Talk niet. Over vaccins wel, maar die moeten wereldburgers „alleen” minder kwetsbaar maken.

Geld verdient Gates niet aan de vaccins. Beter gezegd, tot nu toe kosten die hem alleen maar veel geld. Wel kan hij zijn grote netwerk en immense vermogen inzetten om de ontwikkeling en toepassing ervan te bevorderen. Daarmee boekte hij, zoals hij in Davos aangaf, een ongekend rendement. Met investeringen in de ”Global Alliance for Vaccines and Immunization” (GAVI), het ”Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria” en het ”Global Polio Eradication Initiative” kon hij immers jonge generaties toekomstperspectief bieden. „Jonge kinderen te helpen leven, de juiste voeding bieden en een bijdrage leveren aan hun land levert meer op dan welk gebruikelijk financiële rendement dan ook.”

Lasterpraat

Geld is voor Gates geen doel, maar een middel om zijn agenda te promoten. Belangrijker –en zorgwekkender– is de (onchristelijke) visie die achter zijn pleidooi voor vaccins schuilgaat. Maakbaarheid vormt namelijk een belangrijke drijfveer voor hem. Vaccins en financiële injecties zijn voor hem een middel om wereldburgers te beschermen tegen alles wat hen kan overkomen. Zijn passie voor die zaak lijkt tegenstanders weinig ruimte te laten om het hoe en wat van zijn beleid te bespreken.

Hoe nobel Gates’ inzet voor vaccins in het algemeen en een coronavaccin in het bijzonder ook is, zijn streven heeft een keerzijde. Met zijn enorme investeringen en grote politieke netwerk heeft de Amerikaan invloed op tal van beleids- en beslissingsniveaus. Die stellen hem in staat om zijn eigen agenda na te streven. Met zijn eigen vaccinfabrieken kan hij bovendien productie, kwaliteit en beschikbaarheid beïnvloeden. Dat maakt zowel Gates als de wereldburgers die van hem afhankelijk zijn kwetsbaar voor geopolitieke en financiële afwegingen. Maar beweren dat Gates vaccins ontwikkelt om mensen afhankelijk te maken van een nieuwe wereldorde of om hen te doden, is even lasterlijk als onjuist.

bill gatescoronaviruslange fransvaccin
Comments (0)
Add Comment