De Killing Fields


De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft zoals verwacht het coronavaccin van farmaceut Moderna goedgekeurd. Daarmee is het het tweede coronavaccin dat door de autoriteiten is goedgekeurd, na dat van Pfizer/BioNTech. Dat meldde de NOS gisteren op haar website. Maar onze staatsomroep “vergat” te vertellen dat bij de tests van het Moderna-vaccin 13 mensen zijn overleden. Worden vaccinatieplaatsen misschien de Killing Fields?

COVID-19 heeft het debat over vaccinaties wereldwijd nieuw leven ingeblazen, aangezien een aanzienlijk deel van de bevolking hun onwil of aarzeling uitspreekt om het experimentele vaccin te nemen. Een vaccin dat in recordtijd werd ontwikkeld met ruim versoepelde regelgeving, beperkt toezicht en een beperkte reikwijdte in de veiligheidsproeven.

Het Pfizer Covid-vaccin wordt al aan het publiek in het Verenigd Koninkrijk toegediend en de eerste doses zijn in de VS gegeven voorafgaand aan een massale vaccinatiecampagne op wereldwijde schaal.

Het is belangrijk om te weten dat het Pfizer Covid-vaccin niet is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA. Het heeft alleen een Emergency Use Authorization (EUA) gekregen, wat betekent dat het vaccin niet het standaardproces heeft doorlopen om officiële goedkeuring te krijgen van de regelgevende instantie.

Nu krijgt het experimentele Covid-vaccin van Moderna dezelfde toestemming voor gebruik in noodgevallen, waardoor het vaccin onder miljoenen mensen kan worden verspreid.

Voordat de FDA het vaccin goedkeurde op basis van een noodgoedkeuring, besprak een adviesraad van de regelgevende instantie voor geneesmiddelen die zich bezighoudt met vaccins, het Modena-vaccin. Deze bijeenkomst vond afgelopen donderdag plaats en het rapport is nu beschikbaar. Het rapport bevat een opmerkelijke tabel waaruit blijkt dat 13 mensen stierven tijdens het vaccinonderzoek van Moderna. Volgens informatie van Mpderna houden deze sterfgevallen niet verband met het vaccin.
Het overzicht:

Verklaringen:
Cardio-ademhalingsstilstand, Voltooide zelfmoord, Hoofdletsel, Myocardinfarct (hartinfarct), Multisysteemorgaanfalen, Systemisch ontstekingsreactiesyndroom, Bulleuze dermatitis (blaren op de huid en slijmvliezen (auto-immuunziekte – het afweersysteem valt onderdelen van het eigen lichaam aan)), Myocardinfarct, Buikletsel (intra-abdominale perforatie), Cardio-ademhalingsstilstand,
COVID-19, Overlijden.
Allemaal niet gerelateerd, volgens opgave Moderna.

Deze sterfgevallen werden gemeld tot en met 3 december. De proefpersonen “kregen ernstige bijwerkingen en stierven daarna”. Zes deelnemers kregen het mRNA-vaccin, zeven de placebo. De proefpersonen stierven door zelfmoord, hoofdletsel, een hartaanval, orgaanfalen en Covid-19. Ondanks de 13 doden stemde de adviesraad unaniem vóór goedkeuring.

We hebben ook een overzicht van de bijwerkingen:

Verklaringen:
Boezemfibrilleren, Myocardinfarct (Hartinfarct), Longontsteking, Longembolie, Buikpijn boven, Hartfalen congestief, Cerebrovasculair ongeval (beroerte), Cholecystitis (galblaasontsteking), Uitdroging, Dyspneu (benauwdheid/kortademigheid), Misselijkheid, Nephrolithiasis (nierziekte), Prostaatkanker, Acuut respiratoir falen (ademhalingsproblemen), Acute kransslagader syndroom, Acuut myocardinfarct (hartaanval), Appendicitis (blindedarmontsteking, Artritis (gewrichtsontsteking), Cervicale wervelfractuur, Pijn op de borst, Colitis (ontstekingsziekte waarbij het immuunsysteem ongevaarlijke, zelfs ‘gunstige’ bacteriën aanvalt, die in de darm thuishoren. Hierdoor wordt het slijmvlies van de darmwand aangetast, waardoor ontstekingen en soms pijnlijke zweren in de dikke darm ontstaan), Coronaire hartziekte (kransslagaderaandoening), Diepe veneuze trombose (aderafsluiting door een bloedstolsel), Diarree, Embolische beroerte (als gevolg van een propje in het bloed), Vallen, Hiatus hernia (middenrifbreuk), Hypertensie (hoge bloeddruk), Ademhalingsfalen, Verkeersongeval, Beroerte, Wervelkanaalstenose (wervelkanaalvernauwing waardoor de zenuwen en het ruggenmerg in verdrukking komen), Subduraal hematoom (bloeduitstorting binnen de schedel. De bloeduitstorting bevindt zich tussen het harde hersenvlees en de hersenen), Syncope (flauwvallen) Acuut nierletsel, COVID-19, Gebroken heup, Thyroidectomie (schildklier), Buikpijn, Bloedarmoede, Enkel fractuur, Chronische obstructieve longziekte (ademhalings-problemen omdat de longen beschadigd zijn), Verwarde toestand, Depressie, Diverticulitis (kleine uitstulpingen van de darmwand in de buikholte), Hypertensieve noodsituatie (hoge bloeddruk met mogelijk levensbedreigende symptomen en tekenen die wijzen op een acute beschadiging van een of meer orgaansystemen (hersenen, ogen, hart, aorta of nieren)), Uitsteeksel van de tussenwervelschijf, Intraductale proliferatieve laesie van de borst (borstletsel bij vrouwen), Grote Depressie, Urineweginfectie.

Peanuts…….?

We hebben eerder geschreven over kortdurende bijwerkingen van het Pfizer-vaccin. Bij de tests van Pfizer waren zes mensen overleden, maar volgens de producent hield geen van die sterfgevallen verband met het vaccin, net als bij de tests van Moderna volgens Moderna. Dertien mensen in Moderna’s proef met 30.000 personen stierven tot aan 3 december. Zeven van die mensen zaten in de placebogroep en zes zaten in de groep gevaccineerden.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenVan de mensen die stierven in de vaccingroep van Moderna, waren er twee ouder dan 75 en hadden ze een reeds bestaande hartaandoening. Eén van hen stierf aan een hartstilstand na de eerste dosis en de andere stierf aan een hartaanval na de tweede dosis. Een andere persoon was 70 jaar oud met een hartaandoening en werd 57 dagen na het krijgen van de tweede dosis thuis dood aangetroffen. Dat Moderna en de FDA deze overlijdens niet verbinden aan het vaccin kan ons inziens duiden op het masseren van de statistieken de komende tijd. Mensen die overlijden nadat zij gevaccineerd zijn kunnen dan gemakkelijk in de groep “overleden als gevolg van corona” worden geplaatst.

Eén overleden persoon was 72 jaar oud en had de ziekte van Crohn en het korte darmsyndroom. Nadat de tweede dosis was toegediend werd de patiënt in het ziekenhuis opgenomen voor trombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes in het bloed) en acuut nierfalen als gevolg van obstructieve nierstenen, en complicaties leidden tot het falen van meerdere organen en vervolgens tot de dood.

Een andere persoon was 56 jaar oud, met hypertensie en chronische rugpijn die werd behandeld met opioïden. Deze persoon stierf, 37 dagen nadat hij de eerste dosis had gekregen, met hoofdtrauma vermeld als de officiële oorzaak.
Een zesde persoon stierf 21 dagen na de eerste dosis als gevolg van zelfmoord (oorzaak ons niet bekend).

De FDA vindt het allemaal heel gewoon en verklaarbaar.

De gegevens van Moderna documenteerden ook enkele ernstige ongewenste voorvallen (serious adverse events – SAE’s). Eén persoon had de dag na ontvangst van de tweede dosis hardnekkige misselijkheid. Twee van hen hadden een zwelling in het gezicht dagen nadat ze de tweede dosis hadden gekregen, en beiden hadden in het verleden cosmetische injecties met huidvuller in hun wangen gekregen. Een andere persoon meldde twee dagen na vaccinatie zwelling van de lippen; ze hadden eerder cosmetische huidvullers in hun lippen laten injecteren. Al deze mensen herstelden met behulp van antihistaminica of een kuur met steroïden, en een deskundige merkte op dat deze risico’s in de voorschrijfdocumenten zouden worden opgenomen.

Niet-ernstige bijwerkingen waren pijn op de injectieplaats, vermoeidheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn en koude rillingen – vaak voorkomende bijwerkingen die verband houden met vaccinatie. Mensen in de vaccingroep hadden hogere percentages lymfadenopathie (met name zwelling van de lymfeknoop in de oksel en gevoeligheid in de vaccinatiearm) en overgevoeligheidsvoorvallen zoals huiduitslag en netelroos, hoewel niemand in het onderzoek anafylaxie (een ernstige allergische reactie, die snel kan evolueren naar een levensbedreigende situatie) meldde. (Ter vergelijking: een handjevol mensen met een voorgeschiedenis van ernstige allergische reacties heeft anafylaxie ervaren nadat ze het Pfizer-vaccin hadden gekregen.)

Drie mensen in de vaccingroep ontwikkelden ook Bell’s verlamming, een aandoening waarbij de helft van de spieren in het gezicht tijdelijk verlamd of verzwakt raakt. Alle mensen die de verlamming van Bell hadden, hadden reeds bestaande aandoeningen die het moeilijk maken om de oorzaak bij het vaccin vast te stellen, maar “gezien de tijdelijke associatie en biologische plausibiliteit”, merkt het FDA-document op, “kan een potentiële bijdrage van het vaccin aan de manifestaties van deze gebeurtenissen van aangezichtsverlamming niet worden uitgesloten.” De FDA beveelt verder toezicht op deze aandoening aan. Onderzoekers hebben eerder hun bezorgdheid geuit over de verlamming van Bell als een bijwerking van andere vaccins (bij volwassenen en kinderen), maar er lijkt geen consensus te bestaan over deze vraag.

In een Q&A naar aanleiding van het veiligheidssegment wees Paul Offit, MD, directeur van het Vaccine Education Center en hoogleraar kindergeneeskunde aan het Children’s Hospital in Philadelphia, erop dat de verlamming van Bell in de onderzoeken van zowel Moderna als Pfizer hoger was dan de bekende basislijnniveaus (ongeveer 40.000 mensen in de Verenigde Staten per jaar), waarbij hij opmerkte: “Ik weet niet precies hoe we ons er zo comfortabel bij voelen dat dit een achtergrondcijfer is.”  Rachel Zhang, MD, een medical officer van het FDA-panel die de veiligheidsgegevens presenteerde, verzekerde hem: “Dit is iets waar we naar kijken en waar we veel over nadenken.”

Voor de goede orde: dit is allemaal door de producenten vrijgegeven informatie.

De waarheid is dat niemand weet wat vooral de langetermijneffecten zouden kunnen zijn en het lijkt erop dat het publiek wordt onderworpen aan een experiment op wereldwijde schaal.

In dit artikel  hebben we discrepanties in het FDA Moderna-rapport aangehaald waarover is gestemd door een adviespanel. Het panel stemde met 20-0 om de EUA aan te bevelen. Ondanks de 13 doden en bovengenoemde complicaties (de doodsoorzaken waren gezien de samenstelling van de testgroep volgens de samenstellers van het rapport niet onverwacht). . Je zult het maar treffen.

De vaccinfabrikanten die de proeven uitvoerden, screenden zorgvuldig potentiële vrijwilligers en geselecteerde kandidaten om hen te helpen een voldoende te behalen voor overheidsregulatoren en vervolgens massale distributie.

Enkele van de verschillen zijn onder meer de zorgvuldig uitgezochte testdeelnemers (om de gewenste resultaten te bereiken om EUA te verkrijgen en vervolgens massale distributie en vervolgens massale distributie op te starten), evenals 13 sterfgevallen in de onderzoeken – 6 in de gevaccineerde groep en 7 in de placebogroep. Iets waar de mainstream media niet over (willen) schrijven.

Of, zoals de FDA besluit: “Gezien de aanhoudende noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid als gevolg van SARS-CoV-2, het ontbreken van goedgekeurde preventieve vaccins en de beschikbare veiligheids- en werkzaamheidsgegevens van de drie hierin gepresenteerde klinische onderzoeken, is de sponsor van mening dat de bekende en potentiële voordelen van het product zwaarder wegen dan de bekende en potentiële risico’s voor mRNA-1273 en rechtvaardigen de overweging voor EUA onder Sectie 564 (b) (1) (C) van de Federal Food, Drug, and Cosmetic Act.”

Over onbekende bijwerkingen op de langere termijn wordt in het besluit met geen woord gerept.

Het rapport hebben we op onze server gezet en is hier (in PDF) te downloaden .VRBPAC-12.17.20-Meeting-Briefing-Document-SponsorCOVID-19modernapolitiekvaccin
Comments (0)
Add Comment