Politici en medici denken maar aan één ding: prikacties!


Steeds meer krijgen we de indruk dat de regering er veel aan gelegen is zoveel mogelijk burgers te laten injecteren met een onzorgvuldig gemaakt en getest “vaccin”. Die indruk wordt versterkt door de toename van het aantal “jubelende” berichten in de mainstream media, en het op steeds grotere schaal inzetten van “deskundigen” en “instanties”, waarbij wij over hun deskundigheid ons steeds meer gaan afvragen of die nog wel up-to-date is. En natuurlijk het enorme gesjoemel met cijfers, informatie en het rondstrooien van propaganda.

We lezen het volgende in de Metro van 3 maart:

Mensen die het coronavirus hebben gehad, bezitten al antistoffen. Er wordt nu onderzocht of zij met één prik voldoende beschermd zijn tegen het virus. Er wordt hier internationaal al meer onderzoek naar gedaan.
De Jonge hoopt binnen enkele weken uitsluitsel te krijgen van de Gezondheidsraad. Naar schatting hebben 3 tot 3,5 miljoen Nederlanders de ziekte doorgemaakt. Maar lang niet iedereen is ziek geweest of heeft een test ondergaan.

Steeds meer krijgen we de indruk dat de regering er veel aan gelegen is zoveel mogelijk burgers te laten injecteren met een onzorgvuldig gemaakt en getest “vaccin”, terwijl wij verwachten dat de volksgezondheid prioriteit nummer 1 zou zijn. Die indruk wordt versterkt door de toename van het aantal “jubelende” berichten in de mainstream media, en het op steeds grotere schaal inzetten van “deskundigen” en “instanties”, waarbij wij over hun deskundigheid ons steeds meer gaan afvragen of die nog wel up-to-date is. En natuurlijk het enorme gesjoemel met cijfers, informatie en het rondstrooien van propaganda. Daaronder valt het neersabelen, gisteren, van het positieve effect van vitamine D op het immuunsysteem (daarover zometeen meer), en vandaag het in twijfel trekken van het medicament Ivermectine (waarover wij herhaaldelijk hebben geschreven, onder verwijzing naar de vele onderzoeken in o.a. de VS en de uitputtende wetenschappelijke literatuur). De artsengroep JAMA denkt daar anders over (artikel in Volkskrant). Het onderzoek komt van de American Medical Association – een nogal obscure club die in 2007 informatie van artsen doorverkocht aan Big Pharma.

Maar de rode draad is duidelijk zichtbaar: alternatieven worden in de mainstream media neergesabeld, en maar één ding is zaligmakend: prikken!

In dit artikel willen wij het volgende bespreken:
a) de acties en reacties van minister De Jonge
b) de adviezen van de Gezondheidsraad
c) de informatie van bijwerkingencentrum Lareb
d) de Europese groene vaccinkaart.

Eerst maar over minister De Jonge.
We begonnen dit artikel met twee alinea’s uit een artikel in de Metro (maar het is uitvoerig in de mainstream media gepubliceerd). We vallen met name over het gedeelte dat er onderzocht wordt of mensen die al corona hebben gehad (en dus antistoffen bezitten) met één prik voldoende beschermd zijn tegen het virus.

Wat we in al die berichten over het coronavirus missen, is de natuurlijke immuniteit. Het is vaccineren voor en vaccineren na, maar er wordt met geen woord gerept over het feit dat het menselijk lichaam een uitstekend immuunsysteem heeft dat in doorsnee prima om weet te gaan met virussen. Dat blijkt ook uit de berichten over mensen die corona hebben gehad, maar daar helemaal geen weet van hadden. Met andere woorden: zij werden besmet maar hun immuunsysteem heeft het virus keurig voor hen opgeruimd.
De logica zegt ons dan dat als zij voor een tweede keer besmet zouden (kunnen) worden, hun immuunsysteem nòg effectiever zou optreden tegen het virus – omdat het dat herkent van een eerdere besmetting. Dat is namelijk ook het principe van de griepprik: eerst een verzwakte versie van een (of enkele) virussen in het lichaam brengen om het immuunsysteem “wakker te schudden” voor een opkomende bedreiging.
Medici zeggen dan dat het lichaam hierdoor voorbereid is op de komst van de nieuwe indringer, waardoor die àls het zover is, effectiever bestreden wordt door het lichaam.
En in tegenstelling tot de griepprik die slechts beperkt werkzaam is en ieder jaar opnieuw door de overheid opgediend wordt, is het immuunsysteem van de mens zódanig ingericht dat men normaal gesproken bij een eenmalige besmetting voor hetzelfde virus beschermd blijft.

Maar De Jonge denkt dan ook nog de mensen te plezieren met een gefabriceerd “vaccin” – totaal overbodig zou je zeggen, en in de praktijk ook nog schadelijk voor die mensen, want het “vaccin” richt meer schade aan dan het geneest. Hierover hebben we eerder uitvoerig geschreven. Hij wil alleen nog onderzoeken of één prik voldoende is. De farmaceutische industrie was namelijk beloofd dat er dubbele doses zouden worden afgenomen, en als die nu miljarden mis gaan lopen doordat die doses worden gehalveerd… dat vinden zij niet leuk.

Wij hebben weinig vertrouwen in de regering. De overvloed aan tegenstrijdige informatie – al vanaf dag 1 van de crisis! -, de loze beloften die keer op keer worden gebroken, de inkoop van eigenlijk alles wat er nodig was en is, het zich blijven verschuilen achter anderen en de steeds nieuwere “varianten”, en dan nu die gehaaste druk op mensen ën belofte dat er “misschien, wellicht, een “normale” zomer kan komen, zo ongeveer, als het meezit, afhankelijk van…..

Komen we op de Gezondheidsraad, die juist gisteren met het volgende bericht kwam, namelijk dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat het slikken van extra vitamine D helpt bij de preventie van corona. Het adviesorgaan deed in opdracht van de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek naar vitamine D, en concludeert al na een dag dat er nog te weinig bruikbaar onderzoek beschikbaar is. Kennelijk kijkt men niet over de grens, want er zijn inmiddels al veel rapporten verschenen over de effectiviteit van vitamina-D, wat vooral goed is voor…. het immuunsysteem, u weet wel, waar men het liever niet over heeft. En vooral in de winter natuurlijk, als we in ons klimaat toch al minder zonlicht krijgen dan ‘s zomers.

De Volkskrant komt vandaag met een identiek artikel, echter gaat er uitvoeriger op in. Er zijn wat passages in het artikel die onze bijzondere aandacht trekken. De eerste zegt het volgende:
“De Gezondheidsraad nam het beschikbare onderzoek door en concludeert dat de kwaliteit nog niet sterk genoeg is om conclusies te trekken. Veel studies zijn observationeel, waarbij bijvoorbeeld bij een grote groep covid-patiënten het vitamine D gehalte in het bloed wordt gemeten.”  Dit schijnt dus een reden te zijn voor haar oordeel, maar een “vaccin” dat nog lang niet in de derde fase van het productieproces zit en eigenlijk niet goedgekeurd had mogen worden om bij mensen te injecteren, wordt prima gevonden.
Of  de volgende opmerking:
“Soms wordt dan aangetoond dat veel ernstig zieke covid-patiënten relatief weinig vitamine D hebben. Maar dat zegt niet genoeg, aldus de Raad. Hadden zij dat al voordat ze ziek werden? Of ligt de zaak omgekeerd en heeft covid-19 het vitaminetekort veroorzaakt?”  Hetzelfd kun je je afvragen bij al die mensen die zijn overleden nà toeding van het vaccin….. alleen dan wordt steevast gezegd dat die mensen al een “onderliggend lijden” hadden, en dat het niet aan het vaccin heeft gelegen.

Wat ons brengt op het bijwerkingencentrum Lareb, het centrum dat de bijwerkingen van de coronavaccins bijhoudt (mits die natuurlijk worden doorgegeven door artsen, wat geen verplichting is, waardoor het ook minimaal gebeurt.
Volgens Lareb is Lareb transparant en de overlijdens die gemeld zijn aan Lareb na de coronavaccinatie worden ook gemeld op de website van Lareb, aldus het hoofd van Lareb, ex-SP politicus Kant. Van de 87 gevallen blijkt er volgens Kant geen één toe te schrijven aan het toegediende vaccin.
Het is wat wij gemakshalve maar de Lareb-doctrine noemen: patiënten die na een vaccinatie zijn overleden kregen te maken met bijwerkingen, maar omdat het bekende bijwerkingen (van de vaccins) zijn, hoort dat zo en is er dus sprake van een “natuurlijke” oorzaak. Dat is ook de denkwijze die er bij artsen wordt en is ingeprent: zolang de overledenen bekende bijwerkingen heeft ervaren (en dat zijn er nogal wat) is er sprake van een natuurlijke doodsoorzaak. Voor het gemak is het natuurlijk de meest voor de hand liggende verklaring van het overlijden.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenNeem bijvoorbeeld het bericht uit het Dagblad van het Noorden van 23 februari: bij woonzorgcentrum Vredewold in Leek zijn 12 bewoners overleden en waren er 70 besmettingen opgetreden. “Heel verdrietig’’, reageerde bestuurder Goos Knol. We lezen even verder: “Zestig verpleegbewoners en cliënten van een aanverwante afdeling kregen enkele weken geleden de eerste vaccinatie met het Pfizer vaccin. Het is bekend dat de eerste prik nog geen volledige bescherming biedt. Knol: “Sommigen hadden nauwelijks klachten. Tien anderen zijn weer hersteld.”  Hij denkt dat de vaccinaties erger hebben voorkomen: “We kunnen het niet wetenschappelijk onderbouwen, maar de lichte klachten zijn mogelijk te danken aan het feit dat ze al gevaccineerd waren.” Bij de bewoners die zijn overleden was volgens Knol sprake van onderliggend lijden.”

Dat is ook het verhaal dat Kant elke keer vertelt: het zijn overlijdens waarbij de slachtoffers onderliggende klachten hadden……  Maar als dat al bekend was (en in verpleeghuizen is dat het geval), waarom heeft Kant dan uit hoofde van haar functie niet gewaarschuwd voor het vaccineren van die leeftijdsgroepen? Immers: zelfs milde bijwerkingen bij ouderen met een slechte gezondheid kunnen levensgevaarlijk zijn….. Het laatste zetje bij fragiele mensen. Om deze reden hebben farmaceuten ouderen van boven de 70 nauwelijks getest op de vaccins en als het al plaatsvond alleen degenen die geen onderliggende klachten hadden…..

En dan hebben we natuurlijk ook nog de toenemende oproep in de mainstream media om mensen met een vaccinatiebewijs meer vrijheden te geven. Vandaag bijvoorbeeld ook in Trouw, waar we lezen dat “het plan van Sigrid Kaag (D66) om mensen met een vaccinatiebewijs meer vrijheden te geven stuit op veel politieke weerstand. Onterecht, vindt het Filosofisch Elftal. “Dit is geen moreel dilemma, maar een uitstekend idee.”
Ten tonele wordt gevoerd Bas Haring, filosoof en bijzonder hoogleraar publiek begrip van de wetenschap aan de Universiteit Leiden, die het eens is met Kaags voorstel. Dat haar tegenstanders discriminatie aandragen als reden om dit niet te doen, vindt hij een zwak argument. “Discriminatie is heel verstandig, tenzij het op oneigenlijke grond is. Als je zegt: jij mag niet opereren, want jij bent een vrouw en we willen niet dat vrouwelijke chirurgen opereren, dan is dat een oneigenlijke reden. Maar als je zegt: jij hebt geen geneeskunde gestudeerd, dus jij mag niet opereren, dan is dat compleet legitiem. Discriminatie is pas een probleem als er geen relatie bestaat tussen het onderscheid dat je maakt en het criterium dat je hanteert voor dat onderscheid. Maar dat is nu niet aan de hand.
Deze rare hersenkronkels gaan even aan ons voorbij (misschien moet je daarvoor de ongrijpbare “wetenschap” filosofie gestudeerd hebben). We lezen: “Mensen die niet gevaccineerd zijn, kunnen een gevaarlijk virus verspreiden, dus ontnemen we hun bepaalde vrijheden tot ze dat wel zijn. Het woord ‘discriminatie’ heeft een negatieve ondertoon, maar die is in dit geval onterecht: we maken onderscheid om anderen te beschermen. Dit type discriminatie passen we vaker toe in onze maatschappij. Zo mogen jongeren van zestien hun rijbewijs nog niet halen, omdat de kans dat zij ellende op de weg veroorzaken groter is. Er zijn natuurlijk ook 16-jarigen die dat niet zouden doen, maar toch vinden we dit criterium acceptabel.”
Haring hamert dan wel op het discriminatie-principe, maar gaat er geheel aan voorbij dat ook gevaccineerden het virus kunnen doorgeven. Het is de paradox van vaccinatie: het feit dat je gevaccineerd bent houdt niet in dat je het niet kunt doorgeven, en daarbij: het is maar de vraag hoe lang het virus bescherming biedt. Maar gelukkig voor alle 70-plussers: dankzij Haring en Kaag kunnen zij massaal naar de disco. Laat de jongeren vooral thuis blijven.

Ook Paul van Tongeren, emeritus-hoogleraar ethiek in Nijmegen en Leuven, is zo’n helder licht. “Op het moment dat de meest kwetsbaren – die ook het meest voorzichtig moeten zijn – beschermd zijn dankzij vaccinatie, waarom zou je ze dan niet die vrijheid geven? Dit lijkt me geen moreel dilemma, maar een uitstekend idee. De Gezondheidsraad ziet geen juridische bezwaren. Bovendien benadrukt Kaag de combinatie met gratis sneltesten: opa die net gevaccineerd is kan dan uit eten met zijn kleinkind dat net negatief getest is. Daardoor is van verschil in vrijheden eigenlijk geen sprake. Nogmaals: als je net gevaccineerd bent kun je het virus nog doorgeven, en als je net negatief getest bent kunt je het zó oplopen…..

Tenslotte, vergeet de rol niet van de niet-democratisch geïnstalleerde Europese Commissie: die komt al over twee weken met een plan voor een Europees bewijs waarmee de drager kan aantonen dat hij is ingeënt tegen het coronavirus. Dat moet vrij reizen binnen de Europese Unie, voor werk en voor het plezier, weer mogelijk maken, zegt de commissie. Groen en digitaal – dat zou de toekomst van de EU moeten zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de nieuwe vaccinatiekaart ook een “digitaal groen paspoort” moet worden is, wat je met dat groene kunt doen, blijft onduidelijk.

Als het aan de Frans Timmermans Eetclub ligt presenteert zij op 17 maart het wetsontwerp voor een “digitaal groen paspoort“, dat coronavaccinaties, covid-ziekten en negatieve tests moet registreren. Zeggen niet wij, maar de vicevoorzitter van de Commissie Margaritis Schinas. Waarom het vaccinatiepaspoort groen zou moeten zijn, bleef even onduidelijk als het doel ervan. Het doel is om “een veilige manier te vinden om beperkingen op te heffen en door Europa te reizen”, lezen wij op de website van DPA bij gebrek aan duidelijke richtlijnen vanuit Brussel.
Vager kan het niet zijn, omdat het opheffen van een reisverbod een politieke beslissing is – het heeft niets te maken met een vaccinatiebewijs. Of pashouders voordelen moeten genieten tijdens het reizen, blijft een punt van discussie, omdat dat de niet-gevaccineerden in het nadeel zou brengen.

Bovendien zou de vrijheid van reizen waarop alle EU-burgers volgens het EU-Verdrag recht hebben, gekoppeld moeten worden aan een “groen” en vooral digitaal, d.w.z. bewaarbaar document. Maar met welk recht?
De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Wilmès heeft in Brussel een dergelijke toezegging alvast afgewezen. Het was uitgesloten om de vrijheid van reizen te koppelen aan een vaccinatie, zei ze. Dat zou discriminatie betekenen. Daar lijkt het natuurlijk ook op. De Europese Commissie komt opnieuw met een onvolwassen voorstel waarvan alleen de titel (redelijk) goed klinkt. Daarachter zit – op zijn best – niets: de EU-staten moeten het paspoort met inhoud vullen. In het ergste geval zou het hele ding een toegangspoort kunnen worden voor permanente reisbeperkingen – en digitale controle van het (feitelijk vrije) verkeer van mensen in de EU – iets wat de EU-nazistaat al langere tijd van plan is.

Inmiddels hebben verschillende EU-landen hun geduld verloren met de aan een stuk door blunderende Von der Leyen. Zij nemen het initiatief in eigen hand – en kopen vaccins in Rusland of China – ook als dit officieel niet mag. Na Hongarije en Slowakije bereiden ook Polen en Tsjechië zich voor op de aankoop van vaccins in “vijandige” EU-landen. Afgelopen week werden maar weer eens nieuwe sancties opgelegd aan Rusland – niet dat het wat uithaalt, maar het zal goed vallen bij Sleepy Joe. Zelfs Oostenrijk zoekt ergens anders haar heil.  Bondskanselier Kurz en zijn Deense collega gingen deze week naar Israël om de mogelijkheden voor hun eigen vaccinproductie te onderzoeken. Een manoeuvre met een smaak, zoals werd opgemerkt door de Weense krant “Der Standard”. Oostenrijk heeft zich er in juni 2020 toe verbonden de aanschaf van vaccins over te laten aan de Europese Commissie. Het is ook uitermate grappig dat juist een Oostenrijker verantwoordelijk was voor de gezamenlijke aanbesteding. Clemens Martin Auer, speciaal vertegenwoordiger bij het Oostenrijkse ministerie van Volksgezondheid, is ook lid van de relevante stuurgroep van de Europese Commissie. Lachen!

Hoewel: eigenlijk is het niet leuk, maar het is wel begrijpelijk: de EU is niet het juiste kader om de coronacrisis op te lossen. Dat hebben de afgelopen 12 maanden aangetoond. De Europese Commissie – die nauwelijks autoriteit heeft op het gebied van gezondheidsbeleid – handelde te traag of onjuist waar zij tussenbeide kwam.
De EU-autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor epidemieën en drugs, ECDC en EMA, zijn hopeloos door de tijd achterhaald. Ze moeten worden hervormd voordat ze steeds weer nieuwe taken krijgen. Het helpt ook weinig dat Brussel pretendeert de aankoop van vaccins te kunnen coördineren en vaccinatie te promoten. In werkelijkheid trekken de EU-staten op de achtergrond aan de touwtjes.

We hebben te maken met een intergouvernementele procedure zonder rechtsgrondslag, waarbij niemand de leiding en/of verantwoordelijkheid neemt. Daarbij staat mislukken al bij voorbaat vast. We hebben dan ook nog een Europees nepparlement dat niet eens de basiscontrolefuncties vervult. Daarom kan het de fouten van de Commissie en geassocieerde EU-autoriteiten niet corrigeren. Feit is dat bij de huidige wetgevingen de EU niet het juiste kader om de crisis te boven te komen. Ze is hiervoor niet in het leven geroepen en heeft noch de nodige ervaring, noch de middelen. Om vooruit te komen in de coronacrisis en een inhaalslag te maken, is nu een avant-garde van EU-landen zonder remmen en bureaucratische hindernissen nodig – en dat kan alleen zonder Brussel.

De Europese Commissie zou zich eigenlijk moeten concentreren op datgene waarvoor ze feitelijk verantwoordelijk is: de interne markt, het vrije verkeer in het Schengengebied en de grondrechten van de burger. Al die zaken zijn (voor en) ​​tijdens de coronacrisis verwaarloosd. Von der Leyen moet eindelijk haar werk doen – en de contractueel vastgelegde rechten afdwingen – indien nodig tegen Berlijn, Parijs of Rome (in welke hoofdsteden men de overige lidstaten probeert hun wil op te leggen).coronavirusCOVID-19politiekvaccin
Comments (0)
Add Comment